Czego szukasz

Ulgi i świadczenia dla rodziców, czyli ile dostaniesz na dziecko w 2022

Narodziny dziecka, potem żłobek, szkoła i tak dalej. Często rodzice nie wiedzą, o jakie świadczenia starać się na poszczególnych etapach rozwoju swojego dziecka. W tym wpisie omówiliśmy 13 świadczeń, o które mogą starać się rodzice w 2022 roku!

ulgi i świadczenia dla rodziców

Ile dostaniesz na dziecko w 2022?

W odniesieniu do każdego ze świadczeń, podam między innymi wysokość środków, jakie mogą być przyznane oraz informacje, czy jest jakieś kryterium dochodowe, czyli limit przychodów, po przekroczeniu którego, nie będzie prawa do świadczenia.

1. Becikowe 2022

Becikowe to jednorazowe świadczenie wypłacane w wysokości 1000 zł. Może się o nie starać mama lub tata dziecka, pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli złożymy po terminie, to nie będzie rozpatrywany.

2. Dodatek “Za życiem” 2022

Program “Za życiem” powstał z myślą o rodzicach mających chore dziecko. Jednorazowe wsparcie w wysokości 4000 zł bez względu na dochód, przysługuje rodzicom z tytułu urodzenia dziecka żywego. Aby je otrzymać rodzice muszą posiadać zaświadczenie o tym, że dziecko ma ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

3. Zasiłek macierzyński 2022

Zasiłek macierzyński, to świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacane jest przez okres 52 tygodni. Mają do niego prawo osoby, które opłacały składkę chorobową. Oznacza to, że może go otrzymać zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca opłacający dobrowolną dla niego składkę chorobową. Zasiłek otrzymasz bez względu na wysokość dochodu.

Głównym dokumentem, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie jest akt urodzenia dziecka. Zasiłek macierzyński przez cały okres może być wypłacany w wysokości 80%, ale pod warunkiem, że wszystkie potrzebne dokumenty zostaną złożone do 21 dni od dnia porodu. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany lub osoba uprawniona tego nie będzie chcieć, to wówczas przez pierwsze 26 tygodni otrzymuje zasiłek w wysokości 100% podstawy, a potem 60%. Sumarycznie za cały okres zasiłkowy zasiłek wyniesie tyle samo.

Co ważne, jeśli wysokość zasiłku jest mniejsza niż 1000 zł, przysługuje wyrównanie do kwoty świadczenia rodzicielskiego wynoszącego właśnie 1000 zł.

Z myślą o rodzicach w 2019 roku Parlament Europejski uchwalił tzw. „dyrektywę work-life balance”. Państwa członkowskie Unii do sierpnia 2022 roku mają obowiązek wdrożenia nowych przepisów obejmujących urlopy rodzicielskie.

Dowiedz się więcej o dyrektywie unijnej!

Zasiłek macierzyński, a śmierć pracodawcy

Zmiana w wypłacie zasiłku macierzyńskiego będzie dotyczyła możliwości otrzymania go pomimo ustania ubezpieczenia z powodu śmierci pracodawcy. Natomiast w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę ciężarnej, której pracodawca zmarł otrzyma ona do dnia porodu zasiłek w wysokości macierzyńskiego.

Od nowego roku ubezpieczenie to nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Nie będą już musieli składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Przeczytaj jeszcze: Co zmieni się w Nowym Roku w przepisach dotyczących zasiłków?

4. Kosiniakowe 2022

Kolejne świadczenie to kosiniakowe, czyli alternatywa dla zasiłku macierzyńskiego. Jest to świadczenie, które będziesz otrzymywać przez 52 tygodni w wysokości 1000 zł miesięcznie. Przysługuje osobie, która nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli chodzi o jego wypłatę, to kryterium dochodowe nie ma znaczenia. Może te środki otrzymać np. osoba:

 • wykonująca dzieło,
 • bezrobotna,
 • albo zleceniobiorca, czy osoba wykonująca działalność, ale nie opłacająca z tego tytułu dobrowolnej składki chorobowej.

Jak długo jest wypłacane?

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie warto złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeżeli złożysz wniosek w późniejszym terminie, to prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Należy jednak pamiętać, aby złożyć wniosek przed upływem okresu, na jaki przysługuje świadczenie.

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Przeczytaj także: Koronawirus – prawa pracujących rodziców – zasiłek ZUS i wniosek do pobrania

5. Zasiłek ojcowski 2022

Większość świadczeń z tytułu urodzenia dziecka otrzymują mamy. Ojcowie także mogą liczyć na wsparcie i czas na zajmowanie się wyłącznie dzieckiem. Mianowicie, jeśli opłacają składkę chorobową, to przez okres 2 tygodni mogą pobierać zasiłek ojcowski w wysokości 100% podstawy wymiaru, bez względu na dochód, jaki osiągają.

O zasiłek trzeba zawnioskować i co ważne, wolne na opiekę nad dzieckiem musi być wykorzystane do ukończenia przez nie 24 miesiąca życia. Można okres tych 2 tygodni podzielić sobie na dwie części po tygodniu lub wykorzystać jednorazowo.

Sytuacja może ulec zmianie po wprowadzeniu przepisów unijnej Dyrektywy, która ma zagwarantować dwumiesięczny urlop przeznaczony wyłącznie dla ojca.

6. Co z 500+ w 2022?

Wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie jest rodzajem wsparcia wychowawczego. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS zacznie stopniowo przejmować od gmin obsługę sztandarowego rządowego programu. Natomiast wnioski i wypłaty będą odbywały się jedynie drogą elektroniczną.

Zatem od 1 stycznia wniosek o przyznanie 500 plus złożymy jedynie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. We wniosku trzeba będzie wskazać numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymywać świadczenie.

Do ZUS od stycznia składane są wnioski na dzieci urodzone w 2022 roku i te, które nie otrzymywały świadczenia wcześniej. Świadczenia przyznane w 2021 roku do maja będą wypłacane na dotychczasowych zasadach. Jednak już od lutego będzie można złożyć wniosek do ZUS na kolejny okres świadczeniowy. Wypłaty będą odbywały się w zależności od tego, kiedy złożymy wniosek, według harmonogramu z zeszłego roku:

 • do 30 czerwca 2022 r. oznacza wypłatę do 31 sierpnia 2022 r.
 • od 1 do 31 lipca 2022 r. oznacza wypłatę do 30 września 2022 r.
 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. oznacza wypłatę do 31 października 2022 r.
 • od 1 do 31 lipca 2022 r. oznacza wypłatę do 30 września 2022 r.
 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. oznacza wypłatę do 31 października 2022 r.

7. Zasiłek rodzinny 2022

Następne środki to zasiłek rodzinny, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Należy się opiekunowi faktycznemu dziecka, którym często jest rodzic. Próg dochodowy podlega weryfikacji co 3 lata. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 roku kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego w 2022 roku nie zmieni się.

Zasiłek rodzinny jest uzależniony od dochodu i w 2022 roku otrzymasz, jeśli:

 • dochód rodziny nie przekracza kwoty 674 zł, lub
 • członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to wówczas limit wynosi 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • na dziecko:

– do ukończenia 18 lat,

– w wieku powyżej 18 lat do 21 lat pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole,

– do 24 lat jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej pod warunkiem, że ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,

 • osobie uczącej się – jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego nie uległa zmianie i w 2022 r. wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2022 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2022 r.;
 • od dnia 1 września do dnia 31 października 2022 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2021 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2022 r.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy, trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Zatem obecny okres zasiłkowy trwa do października 2022 r. kolejny zacznie się od listopada.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać od 1 lipca w formie online lub od 1 sierpnia w wersji papierowej.

8. Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dla rodziców, którzy mają przyznane prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego przysługują dodatkowe świadczenia z tytułu:

 • urodzenia dziecka – dodatek przyznawany jest jednorazowo i wynosi 1000,00 zł. na każde urodzone dziecko;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł – bez względu na liczbę dzieci. Okres pobierania dodatku wynosi do 24 miesięcy na jedno dziecko i 36 w przypadku bliźniąt;
 • samotnego wychowywania dziecka – przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, nie otrzymującej świadczenia alimentacyjnego z powodu: nieznanego ojcostwa, śmierci drugiego rodzica lub gdy powództwo alimentacyjne zostało oddalone. Ponadto dodatek ten przysługuje osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją. Wysokość dodatku wynosi 193,00 zł miesięcznie na jedno dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznawany jest w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i na kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – na dziecko w wieku do 5 lat przysługuje dodatek w kwocie 90,00 zł natomiast powyżej 5 roku życia 110,00 zł miesięcznie. Dodatek wypłacany jest do ukończenia 16 lat dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do 24 roku życia dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • rozpoczęcia roku szkolnego – jest wypłacany raz w roku w wysokości 100 zł na dziecko uczące się w szkole lub odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacany jest od września do czerwca i wynosi 69 zł, w przypadku dziecka dojeżdżającego do szkoły oraz 113 zł, gdy dziecko mieszka w internacie.

9. Ulga prorodzinna 2022

Ulga prorodzinna zwana także “ulgą na dziecko” od czasu jej wprowadzenia była rozliczaną przez podatników ulgą. Nowe przepisy nie modyfikują samej ulgi, lecz ze względu na zmiany dotyczące składki zdrowotnej i kwoty wolnej od podatku może być ona dla niektórych ograniczona.

Przeczytaj także: Jakie zmiany w ustawodawstwie (przepisach) czekają nas w 2022 roku?

Ulga prorodzinna to przywilej, z którego można skorzystać składając zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-37. Osoby wychowujące w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekraczają kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część rok

Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.
Kwota podlegająca odliczeniu, za każdy miesiąc kalendarzowy uzależniona jest od ilości dzieci i wynosi odpowiednio, w przypadku :

 • jednego dziecka 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł),
 • drugiego dziecka 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł),
 • trzeciego dziecka 166,67 zł (rocznie 2000,04 zł)
 • czwartego i każdego kolejnego dziecka 225 zł (rocznie 2700 zł).

Do liczby dzieci wliczamy tylko te dzieci, na które przysługuje ulga. Ponadto, jeśli dziecko urodzi się w trakcie roku podatkowego, to wówczas ulga przysługuje począwszy od miesiąca w którym się urodziło.

10. Zerowy PIT dla 4 dziecka

Nowością w przepisach jest zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin wielodzietnych. Z zerowego PIT-u będą mogli korzystać rodzice (opiekunowie) posiadający co najmniej czwórkę dzieci. Dotyczy to wszystkich podatników, którzy sprawują prawną opiekę nad dziećmi i jednocześnie ich roczny przychód nie przekracza 85 528 zł z dodatkowym uwzględnieniem 30 tyś. kwoty wolnej od podatku. W przypadku wspólnego rozliczenia się z małżonkiem kwota ta wynosi 231 056 zł.

Zmianie ulegnie również sposób rozliczania podatku przez samotnego rodzica. Zamiast jak to było dotychczas, rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, odliczy on nową ulgę w kwocie 1500 zł. Z tej ulgi będzie mógł skorzystać tylko jeden rodzic.

11. Dofinansowanie do żłobka – Maluch+ 2022

W sytuacji, gdy dziecko będzie musiało iść do żłobka, rodzice sprawdzając dostępne miejsca zastanawiają się nad wieloma kwestiami. Warto przy tej okazji dopytać, czy dana placówka korzysta ze wsparcia gminy. Żłobki zajmujące się maluszkami do lat 3 mogą bowiem starać się o dofinansowania na opiekę i wyżywienia, a co za tym idzie koszty dla rodziców będą mniejsze.

Przykładowo żłobki krakowskie mogą starać się o wsparcie w wysokości 135 zł w ramach projektu Maluch+.

Natomiast w ramach Ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym będzie możliwość ubiegania się o 400 zł dofinansowania na pokrycie opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem. Dofinansowanie to będzie przysługiwać na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

12. Dofinansowanie na zatrudnienie niani 2022

Jeśli rodzice nie chcą oddać dziecka do żłobka, to często decydują się na zatrudnienie niani i wówczas warto, aby podpisali z nią umowę uaktywniającą. Jej zaletą jest to, że budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię w części jej pensji, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów uaktywniających zawartych od 1 stycznia 2018 r. budżet państwa sfinansuje składki od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.

I podobnie – jak przy dofinansowaniach do żłobków, będzie możliwość ubiegania się o 400 zł dofinansowania na pokrycie opieki dla dzieci nieobjętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

13. 300+ 2022

Świadczenie Dobry Start w wysokości 300+ obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Od 1 stycznia 2022 r. podobnie jak świadczenie 500 plus, obsługę świadczenia Dobry Start przejmuje ZUS. Natomiast wnioski będziesz mogła złożyć wyłącznie drogą elektroniczną i tak też będą wypłacane.

14. Bon na wakacje 2022

To nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Bon turystyczny wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Możemy dokonać nim płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Natomiast istotną informacją jest, że Decyzją Rady Ministrów wydłużony został termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego – do 30 września 2022 r. z końca marca 2022 r.

Jak widać form wsparcia jest wiele, więc warto się z nimi zapoznać i z nich korzystać.

15. 12 tysięcy złotych na drugie dziecko

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy otrzymają rodzice na drugie i kolejne dziecko, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i w sumie wyniesie 12 tysięcy złotych. Do wyboru rodziców pozostaną dwie opcje, będzie to wypłata po:

 1. 500 zł co miesiąc przez okres dwóch lat.
 2. 1000 zł co miesiąc, przez okres 12 miesięcy.

Świadczenie przysługuje również dzieciom, które urodziły się w 2021, 2020 i 2019 roku. Z tą różnicą, że nie będzie ono wypłacane w pełnej kwocie. Będzie zależne od wieku dziecka w dniu wejścia w życie tego świadczenia, czyli 1 stycznia 2022 r.

Przeczytaj także: Koronawirus – prawa pracujących rodziców – zasiłek ZUS i wniosek do pobrania

Źródło: gov.pl

infor.pl

infor.pl

Zdjęcie: Storyblocks.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Księgowa z wieloletnim doświadczeniem, która prowadzi swoje biuro online.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie