Czego szukasz

Kodeks pracy dla pracowników i pracodawców. Co się zmieni w 2023 roku?

Od nowego roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy? Nie tylko wzrośnie płaca minimalna, ale zostanie też m.in. uregulowana praca zdalna. Jakie zmiany czekają nas w 2023 roku? Sprawdź!

Praca zdalna – nowe zasady

  • wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, po ustaleniu z pracodawcą,
  • pracownik musi wyrazić na nią zgodę przy podpisywaniu umowy lub w trakcie zatrudnienia,
  • oddelegowanie na tzw. home office będzie możliwe, gdy pracownik złoży oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych jedynie w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego, w czasie epidemii i do 3 miesięcy po ich odwołaniu lub gdy z przyczyn niezależnych od pracodawcy nie jest on w stanie zapewnić odpowiednich warunków do pracy,
  • pracodawca będzie miał zapewnić narzędzia pracy, pomoc techniczną, szkolenia oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, jeśli są one niezbędne do pracy,
  • okazjonalna praca zdalna może być wykonywana do 24 dni w roku,
  • pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej rodzicom dziecka do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom osoby z niepełnosprawnością (w rodzinie) oraz kobietom w ciąży. Oczywiście z wyłączeniem wyjątków ze względu na organizację lub rodzaj wykonywania pracy.

Zmiany dla rodziców

Będą to zmiany w ramach dyrektywy unijnej „Work-life balance”, czyli dwa miesiące urlopu tacierzyńskiego. O tych zmianach pisałyśmy już wcześniej. Te przepisy miały wejść w życie w sierpniu 2022 r., jednak nadal pozostają w sferze planów i nie mają jeszcze ostatecznej formy.

Wzrost pensji minimalnej

W 2023 roku wprowadzone będą dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 pensja minimalna wyniesie 3490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r wzrośnie do 3600 zł brutto.

W wyniku tych zmian wzrośnie też kwota netto. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna netto na umowie o pracę wyniesie 2709 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 2784 zł.

Inna stawka godzinowa na umowie zlecenia

Na zmianie kwoty minimalnej skorzystają też pracownicy zatrudnieni na umowie zlecenie. Tu też podwyżki będą wprowadzone dwukrotnie: od 1 stycznia kwota brutto za godzinę pracy będzie wynosiła 22,80 zł, a od 1 lipca 23,50 zł.

Kontrola trzeźwości pracowników

Pracodawca będzie mógł skorzystać z możliwości przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników. Jednak nie każdorazowo czy wyrywkowo, ale wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Jeśli taka kontrola zostanie wprowadzona, pracodawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych pracowników.

Powyższe zmiany, szczególnie te dotyczące pracy zdalnej nie weszły jeszcze w życie. Na ich ostateczne brzmienie musimy jeszcze poczekać. Dlatego warto śledzić, jak będą się rozwijać prace nad nowelizacją zasad pracy zdalnej.

Źródło: pit.pl

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Szczęśliwa żona i mama czwórki dzieci. Macierzyństwo to jej największa pasja, motywująca do rozwoju i działania. Z przyjemnością oddaje się pisaniu. Kocha muzykę, kino i dobre jedzenie. Lubi śledzić trendy i wprowadzać je w życie. Zawodowo początkująca, ale z apetytem na sukces.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie