Czego szukasz

Work in Tech Ukraine – подавайте заявку на нову програму та розвивайтеся в ІТ!

English version below. Запрошуємо вас взяти участь у новій програмі Work In Tech Ukraine, яка допоможе отримати нові компетенції та можливість працювати у сфері ІТ та digital. Всі заняття відбуватимуться в режимі онлайн. Завдяки Work In Tech Ukraine ви крок за кроком здобудете нову професію, покращите знання англійської мови та дізнаєтесь, як ефективно шукати роботу. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні!

Work in Tech Ukraine

Work In Tech Ukraine – що ви знайдете в програмі?

Курси Google IT Support або Digital Marketing & E-commerce на вибір, щоб підготувати вас до роботи на молодших посадах в ІТ та цифровій індустрії.

Також для всіх:

 • Онлайн курс англійської мови та заняття з репетитором
 • Підготовка до пошуку роботи
 • Індивідуальні консультації з експертами з підбору персоналу
 • Спільнота підтримки, яка буде мотивувати вас до навчання

Google ІТ Support – чому Ви навчитеся?

 • Отримаєте навички, необхідні для успішної роботи в ІТ на початковому рівні
 • Навчитися виконувати повсякденні завдання з ІТ-підтримки, включаючи збірку комп’ютерів, створення бездротових мереж, встановлення програм та обслуговування клієнтів
 • Навчитися надавати комплексну підтримку клієнтам, починаючи від виявлення проблем і закінчуючи їх усуненням та налагодженням
 • Навчитися використовувати системи, включаючи Linux, Domain Name Systems, Command-Line Interface та Binary Code

Digital Marketing & E-commerce – чому Ви навчитеся?

 • Вивчите основи цифрового маркетингу та електронної комерції, щоб отримати навички, необхідні для працевлаштування на початковому рівні
 • Залучати клієнтів за допомогою цифрових маркетингових каналів, таких як пошук та електронна пошта
 • Вимірювати ефективність маркетингу за допомогою аналітики та представляти інсайти
 • Створювати інтернет-магазини, аналізувати онлайн-показники та підвищувати лояльність клієнтів

Коли почнемо?

Зареєструйтеся зараз у нашій базі даних зацікавлених у програмі, і ви дізнаєтесь про програму першими та зможете подати заявку на конкретний курс.

Всі заняття будуть у 2023 році і все відбуватиметься онлайн.

На кого спрямована програма Work In Tech Ukraine?

Проект спрямований на жінок з України, які:

 • бажають розвиватись та здобувати нові компетенції
 • цікавляться IT та цифровою індустрією
 • хочуть покращити свої знання англійської мови
 • хочуть покращити свої шанси на ринку праці
 • мають доступ до комп’ютера та інтернету

Хто за цим стоїть?

Ми організовуємо проект за підтримки Google.org та у співпраці з Академією INCO.

Реєструйтеся вже зараз!

Work in Tech Ukraine це програма INCO за пiдтримкою Google.org., в рамках якої 1500 осіб з України, які проживають у Польщі, отримають безкоштовний доступ до курсів Google Professional Certificates на порталі Coursera, а також соціально-психологічну підтримку та тренінги для підтримки мобільності при працевлаштуванні.

В рамках програми Work in Tech Ukraine фонд Mamo Pracuj допомагатиме українським громадянам здобувати ключові ІТ-навички та знання.

logo projektu

ENG

Take your next career steps in IT with our fully funded Work In Tech program.All classes will be held online. Thanks to Work In Tech Ukraine, step by step you will gain a new profession, improve your English skills, and know how to search for a job effectively. Find out the details and sign up today!

Work In Tech Ukraine – what will you find in the program?

A choice of Google IT Support or Digital Marketing & E-commerce courses that will prepare you for junior positions in the IT & digital industry.

Also, for everyone:

 • Online English course and lessons with a tutor
 • Preparation for job search
 • Individual consultations with recruitment experts
 • A supportive community that will motivate you to study

Google IT Support – what will you learn?

 • Gain skills required to succeed in an entry-level IT job
 • Learn to perform day-to-day IT support tasks including computer assembly, wireless networking, installing programs, and customer service
 • Learn how to provide end-to-end customer support, ranging from identifying problems to troubleshooting and debugging
 • Learn to use systems including Linux, Domain Name Systems, Command-Line Interface, and Binary Code

Digital Marketing & E-commerce – what will you learn?

 • Learn the fundamentals of digital marketing and e-commerce to gain the skills needed to land an entry-level job
 • Attract and engage customers through digital marketing channels like search and email
 • Measure marketing performance through analytics and present insights
 • Build e-commerce stores, analyze online performance, and grow customer loyalty

When do we start?

Sign up now to our database of those interested in the program, and you’ll know the exact program first and can apply for a specific course.

All classes will be in 2023 and everything will be done online.

Work In Tech Ukraine – for whom?

The project is aimed at women from Ukraine who:

 • want to develop and gain new competencies
 • are interested in the IT & digital industry
 • want to improve their English language skills
 • want to improve their chances on the job market
 • have access to a computer and internet

Who is behind it?

We are organizing the project with support from Google.org and in cooperation with INCO Academy.

Sign up now!

Work in Tech Ukraine is a program implemented by INCO with support from Google.org., under which 1,500 people from Ukraine residing in Poland will receive free access to Google Professional Certificates courses on the Coursera portal as well as social and psychological support and training supporting professional mobility.

As part of Work in Tech Ukraine, the Mamo Pracuj Foundation will help Ukrainian citizens acquire key IT skills and knowledge.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie