Czego szukasz

Dotacje na opiekę nad dziećmi do lat trzech

Jak skorzystać z dotacji na opiekę nad małymi dziećmi? Kiedy się zgłosić i jakie warunki należy spełnić? A może uzyskasz dofinansowanie do kosztów niani? Sprawdź aby nie przegapić żadnego projektu!

  • Agnieszka Pierzak - 09/05/2016
Niania z dzieckiem bawią się razem

Bo kobietom jest trudniej…

W ostatnim cyklu artykułów na temat funduszy unijnych pisałam już, że spora część środków w obecnej perspektywie finansowej przeznaczona została na aktywizację zawodową kobiet. Wszystkie analizy i badania rynku pracy potwierdzają trudności z powrotem do pracy po urodzeniu dziecka, a w statystykach urzędów pracy rośnie odsetek kobiet (w niektórych województwach nawet co czwarta zarejestrowana kobieta), które próbują wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. No bo wiemy, że nie jest łatwo…

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewystarczające zaplecze instytucjonalne w zakresie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W dokumentach strategicznych (strategia rozwoju województwa, gminy czy powiatu) wielu obszarów w kraju znajdziemy zapis, iż problem ten stanowi istotną barierę utrudniającą pracę zawodową rodziców i opiekunów najmłodszych mieszkańców kraju.

Na łączenie życia rodzinnego i zawodowego

W celu przeciwdziałania tej sytuacji województwa w ramach opracowanych programów regionalnych (była o nich mowa w poprzednim cyklu artykułów) zabezpieczyły środki unijne na tworzenie punktów opieki nad dziećmi do lat 3.

W każdym w województw ten obszar wsparcia może mieć inną nazwę: np. godzenie życia osobistego i zawodowego, równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, łączenie życia zawodowego z prywatnym. Zawsze jednak dotyczył on będzie działań o podobnym charakterze tj. umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Kto może skorzystać ze środków?

Instytucjami uprawnionymi do skorzystania z tych środków (tj. składanie wniosków o dofinansowanie i tworzenie nowych miejsc) są istniejące punkty opieki (żłobki samorządowe, prywatne, kluby dziecięce). Jednocześnie projekty na tworzenie nowych miejsc opieki mogą być składane przez wszystkie inne podmioty, jeżeli tylko są one zainteresowane utworzeniem takiego miejsca (również przedsiębiorcy, którzy mogą tworzyć żłobki, kluby dziecięce przyzakładowe dla swoich pracowników).

Zaletą takich nowopowstałych miejsc jest to, że będą one dostępne dla rodziców za niewielką opłatą lub całkowicie za darmo (taka preferencyjna stawka będzie obowiązywała przez pierwsze 12 m-cy lub 24 m-ce, które rodzic przeznacza na podjęcie działań aktywizacyjnych ukierunkowanych na powrót na rynek pracy). Oczywiście kto i na jakich zasadach będzie zwolniony z opłaty będzie różnić w każdym województwie, ale generalnie opłata nawet w prywatnym żłobku nie powinna przekroczyć opłat w żłobkach samorządowych.

A jak znaleźć miejsce z dofinansowaniem dla swojego dziecka?

My, jako rodzice (posiadający dziecko w wieku do lat 3) jesteśmy natomiast osobami uprawnionymi do skorzystania z tych miejsc. Aby ułatwić Wam wyszukanie informacji stworzyliśmy tabelę, która pomocna będzie w odnalezieniu takiego programu w każdym z województw.

Sprawdź w jakim programie będą tworzone nowe punkty opieki, pobierz załącznik >>>

Każde województwo prowadzi portal informacyjny o funduszach, na którym publikuje ogłoszenia o konkursach i naborach wniosków. Informacje te dostępne są również na portalu ogólnopolskim www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Po procesie oceny wniosków złożonych w postępowaniu konkursowym (tu należy uzbroić się w cierpliwość, bo niestety trwa on ok. 6 m-cy) publikowana jest tzw. lista rankingowa, na której znajdują się te podmioty, którzy otrzymały środki na realizację projektów. Podmioty te po podpisaniu umów na realizację projektów przystępują do ich realizacji i zaczynają prowadzić nabór dzieci  i rodziców, ale dzięki tej liście możemy nawiązać z nimi kontakt już wcześniej.

Rodzaje wsparcia na jakie można liczyć

W każdym województwie finansowane będą następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie na tworzenie i funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, opiekun dzienny). Zgodnie z zasadami programów unijnych nowopowstałe miejsca opieki będą dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych rodziców / dzieci

2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami) w istniejących punktach opieki

3. Wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna

W wielu województwach istnieje również możliwość sfinansowania dla rodziców kosztów zatrudnienia niani (nie tylko refundacji składek jak to miało miejsce do tej pory w ramach programów pomocy dla rodziców przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ale całego jej wynagrodzenia).

Pewnie od razu pomyślicie w jakich… otóż wprost wspomina się takie rozwiązanie w województwach: Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

Ale ostatecznie dopiero po rozstrzygnięciu konkursów, jak już wiadomo jest jakie projekty wygrały, okazuje się co można w nich dostać. Warto być czujnym!

Dla kogo dokładnie dostępne będzie wsparcie?

Wsparcie na tworzenie miejsc opieki jest uzupełnieniem programów aktywizacyjnych. Udział rodzica (posiadającego dziecko w wieku do lat 3) w projekcie aktywizacyjnym wiąże się z koniecznością udziału w szkoleniach/kursach zawodowych, stażach, spotkaniach z doradcami. W tym czasie rodzic jeszcze nie pracuje, ale nie może sprawować opieki nad dzieckiem. Niektóre projekty aktywizacyjne zapewniają opiekę nad dziećmi w czasie, gdy rodzic przebywa na szkoleniach, stażu, ale nie wszystkie. Ich uzupełnieniem są właśnie te działania, o których mowa w mniejszym artykule.

Z drugiej strony skorzystanie z takiego unijnego żłobka, klubu dziecięcego możliwe jest nie tylko dla rodziców, którzy zapisali się projektów aktywizacyjnych, ale dla każdego rodzica, który chce powrócić na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem dziecka i sam podejmuje w tym celu różne działania.

Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia określona jest bowiem w następujący sposób:

  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne, ale również nieaktywne zawodowo i nie zarejestrowane w urzędzie pracy) i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Warto zatem śledzić informacje kiedy i na jakich dokładnie zasadach powstaną nowe miejsca opieki w naszym otoczeniu, bo to może być pierwszy krok do zmiany naszego życia zawodowego.

Pierwsze konkursy już rozstrzygnięte, listy żłobków które powstały są dostępne na stornach www, w wielu województwach właśnie trwają oceny bądź nabory wniosków.

Sprawdź w jakim programie będą tworzone nowe punkty opieki, pobierz załącznik >>>

Powodzenia!
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Pierzak
Z funduszami europejskimi związana jestem od 2006 r. Najpierw jako pracownik instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie środków europejskich, a od momentu kiedy zostałam mamą prowadzę wspólnie z mężem firmę pomagającą pozyskiwać fundusze unijne i rozliczać projekty finansowane ze środków UE. Taki model pracy bardzo mi odpowiada i pozwala łączyć miłość do dzieci i rodziny z pasją pracy - www.pierzak.pl
Podyskutuj

Children at home: how to organise their time and be able to work remotely?

Are you also wondering how to survive the next few weeks? You have to work and the kids at home? Here you'll find some inspirational ideas on how you can organise your child's time so that you can work!
  • Stasia Serwińska - 20/03/2020

How to organise time for children and to be able to work remotely?

All parents need to face the current reality with common sense and peace of mind. It is not easy when we are daily flooded with thousands of different news and we don’t really know what is true and what is not. And the kids have to stay home!

The situation is a done deal we cannot change, so let us use this time as best we can.

See what you can offer your child when he or she needs to stay home and you need to work remotely.

Where to start?

I think it is important to prepare the child for the next 2 weeks. Talk about what is happening in the world, obviously adapting the content and message to the child’s age. Plan your work by adjusting it to the capabilities and requirements of the employer or partners.

If possible, use the time for work when someone can take care of your child (husband, partner). It may be early morning, evening or night. If you have this opportunity, use the time to the maximum. And when things get very heated and your child needs you right this minute, while you’re still working, take a break for an hour or two. It will not be the end of the world, and you will spend time with your child and prevent a ticking bomb from exploding.

Read also: 7 rules for remote working with children onboard!

Of course, every situation will be different, every child is different and our possibilities are different, but it is worth to be inspired! Children at home – it’s also an opportunity to discover new possibilities, get to know each other, talk to one another and make up for all the things we’ve been missing out on.

1. Home school

Establish rules for the home school (if you have school children) and hang them on the fridge. An example of one of our friends who has 2 school-aged daughters: each girl has 2×30 minutes of self-study (school material) every day, 2×30 minutes of reading, 1 hour of creative manual play time, they have to make sure to do it. In addition, 30 minutes of house chores assigned by parents. And of course there’s time for electronics, but first they have to do at least 2 points from their assigned duties. And there’s a checklist who has already done what. And a list for 2 weeks.

2. Reading corner

Books. This option is always useful in moments when there seems to be too much time. If you have paper books, that’s perfect. There’s finally time for that. If you don’t have many books at home, you can always find e-books or audiobooks. If you have kids of different ages, then the older one can read to the younger one.

3. Mobile and computer apps

This is a great alternative for preschool and school children. We can choose from a wide range of educational apps that our darlings can use.

My older son downloaded an app for learning English and uses it together with his younger brother: the older one pronounces a word in English and the younger one repeats, while looking at the pictures on the screen.

4. Older siblings taking care of and playing with the younger

This is a wonderful solution when you have a few children at home, including an older one, who would come up with an idea for playing with their younger siblings. It could be helping them to learn reading, or playing hide and seek together. Sometimes the kids will surprise us with their ideas and we will gain some time for our own activities.

Read also: How to work at home with a child?

5. Lego

Lego can be absolutely addictive. If your child likes building things, this is a good way to spend his or her time. I used to have a little box of Legos to put together. I would just give it to my kids in situations when most ideas didn’t spark their interest. And thus I managed to gain some time.

6. Films, cartoons

This is a good alternative, but of course the kids would like to spend more time in front of the screen than their parents would like them to. That’s why it’s worth to set a limit and choose interesting titles together. We have so many choices now that we can’t complain. There’s YouTube, Netflix. These can be nature films, family movies, or just cartoons.

7. Games, puzzles

All kids of games: board games, computer programmes. If we have siblings at home, there will surely be games they like to play. We have a whole list of interesting board games for you. There are probably puzzles in every house, or toys in the attic. It is worth rediscovering old toys. When it comes to electronic games it is advisable to set a limit.

8. Building a hideout

It’s a very cool idea that can keep your kids entertained for half a day. Pull out all the blankets, big towels, maybe some curtains that are at the bottom of your wardrobe and give it to your kids. You’ll see what kind of hiding place they come up with. Let them take your bed cover, pillows and even some snacks. And then they’ll sit there and invite you to their kingdom. Building is time-consuming so use the time you’ve gained well.

9. Playing shop and/or restaurant

A great option and also very absorbing game. See how much time it takes to prepare the articles for sale, laying them out on the shelves, and getting the price list ready. And then you can take a break and come over for coffee and cheesecake. And your child will practice communication, mathematics and learn about the way the store functions.

10. Creative fun

Let each child make, for example, a moneybox, a photo frame, a box for trinkets, or his/her own story book. You suggest an art workshops, a fashion competition, a theatre, word games, e.g. a word domino or tick-tack-toe. Or maybe there is something you never had time for and now you can do it!

I think that every parent has a lot of creativity and will come up with games suitable for their child’s age and needs, which will allow him or her to work and not go crazy. And children at home will not get bored.

Do you want to know more about Mamo Pracuj – community helping mums to get back to work?

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Stasia Serwińska
W Mamo Pracuj koordynuje projekt "Odważ się mamo i wróć z nami do pracy" oraz wspiera inne działania Fundacji. Jest żoną faceta, który nie zna słów "Nie wiem, nie umiem" i mamą 3 energicznych dzieci. Pasjonatka rozwoju, miłośniczka sportu i górskich wycieczek, a książki są dla niej ważniejsze niż nowe ubrania :) Uwielbia wyzwania i ciekawe historie, pisane ludzkim doświadczeniem.

7 rules for remote work with children on board!

You're at home with the children, but the work needs to be done? You run your own business and it can't take time off work? You've not worked remotely before, or so rarely that you always succeeded somehow? Read some of approaches I've tested on children of all ages. Maybe some of them will help you end the day better? Check it out!
  • Agnieszka Kaczanowska - 20/03/2020

Learn the 7 rules of working remotely with a child on board to be used not only during a coronavirus pandemic!

I’ve been working from home for 13 years. And I know what dangers await „teleworkers”. I know what challenges we can face every day and how satisfying it is to save time you’d normally waste on commuting. 😉 And since working remotely has now become one of the most popular forms of work, maybe you could use a few tips?

EDIT: Working with a child up to about 2 years old is an obstacle course, it’s possible, of course, but only in 15 or 20 minute time slots and that’s not always the case. Knowing your child helps here, just as the assistance of another adult or an older sibling… In short, hang in there!

1. Create a „contract” or an „agreement”

I know that every child is different, but try it even with a two-year-old. In my case, the verbal „contract” with a child for a certain period of time has worked well from the time my child turned three or so. We made a deal: „I do my thing, and you do yours.” Of course, 2.5 year-old will stay busy for about 15 minutes, but that’s something!

The older the child, the longer the time he/she can entertain themselves. We agree beforehand what each of us has to do. For example, I have to write an offer for a client, and what could you do in the meantime? Or I’ll suggest something for you to do by sneaking a peek at my long „rescue list”!

Read also: How to work with a child at home?

2. Prepare a rescue list

I’m not a fan of lists. Oh, no. But I love these, and we start each holiday or other remote-work sessions with children with these. But this time I’ll limit myself to what we can do at home. After all: #stayathome!

Together with the children and my husband, we write down all the ideas for doing things at home: Legos, games, remember all the other toys that are stuck at the bottom of boxes and cabinets. Colouring books, pick-a-sticks, dominoes. In short, everything may be on the list. What for? Because when the moment comes that a child has to stay busy, sometimes there is no window to think. The idea must be here and now. So there it is!

Which of course doesn’t mean that I don’t like boredom! I love it, though my kids a bit less, because when they’re bored and tell me about it, I always say „That’s great! You have a chance to come up with some fun on your own or discover something new.” But let’s be honest, I can say that to my 6-year-old and he will really come up with something. When he was younger, he would eventually come back to me – after 5 minutes… 😉

Such a list can also come in handy during those long afternoons, when everyone is already tired and running on fumes! But that’s why we have a daily schedule!

Read also: Children at home: how to organise their time and be able to work remotely?

3. Establish a daily schedule

Does your child start the weekend by asking „What are our plans for today?” Mine does. Especially the younger two. And when I don’t work at the weekend, we can plan together, come up with fun things to do or just go wild. However, when I have work to do, deadlines are looming and the schools are closed, the schedule really helps.

That’s why we agree on a daily plan, so that it’s easier for everyone. If your child is smaller, then this schedule is more for you, although it is equally important in order to avoid frustration. PS.: Yes, I know, daily life writes its own plans sometimes, but it is good to start with something.

Example daily schedule? 9:00. I sit down to work, and you have 1.5 hours to do something you want. Then we meet for lunch, and I’ll have coffee. My kids are big enough for this to actually work. They take turns taking care of the younger one. Seriously.

Although, when they were younger, the schedule had to fit their routine. A moment of playing with Legos together, then you play alone and I have to work… Then, for example, we play a game for a while, or we go for a walk, and then I go back to work. Time for dinner, then again some fun and then work again.

We’re all happier that way. Children find it easier to cope with daily routine find and know what will happen. And me too, because I allow myself to close the computer and take care of them without feeling guilty that work is still waiting to be finished.

4. Divide chores and responsibilities

Depending on age, everyone can get something done; I always say that these tasks have to be completed „for the common good.”

The quality level achieved in performing these tasks is a separate topic, but I reckon that at least it’s done.

Depending on the age. Maybe older siblings will come up with games for the younger one? Of course, if it’s feasible: I don’t expect 1.5 year-old to keep a 2-month-old sister entertained. 😉

This, of course, does not protect us from a perpetual mess. 😉 I just make sure there’s safe passage through every room. 😉

5. Try working in intervals

This is the key to working remotely with children! What does that mean?
I divide the day and tasks into smaller parts, depending on the age of the children. Because I know that if I take on a big task and someone interrupts me every now and then, I will certainly do nothing, and I will be angry with myself and with the children.

Depending on the tasks, the need for phone calls and meetings, I divide the day according to the priorities of the tasks on my list. If, for example, I have time (relatively) for work from 9:00 till 10:00 a.m., I can only write back to the most important e-mails of my clients and my team. If possible, I can also prepare the work for later. I take a break and I spend time with my children. Then I go back to work again… and so on and so forth.

This did not work with small children, of course, but with the daily schedule and the list of ideas, I managed to cut out some 2 hours or so (in intervals)… Well, maybe more, adding a walk with the phone in my hand while the baby was falling asleep in the stroller. 😉

6. Use a support system

That should have been the first point. Because if your husband/partner also works from home, the whole jigsaw puzzle also applies to him. If he goes out to work, maybe he can change his working hours a little? So that you can do some of your work in the morning, e.g. until 10 or 11 a.m.? Then both of you have time to work.

Sharing can do wonders. My husband works a lot remotely and we have learned with time that we have to share. Children can’t just be my responsibility. Sometimes it works better, sometimes worse. But if one person is serving dinner or making breakfast, then the other one can work in peace. Even if my work is more flexible, we agree an engagement where we are both committed. As much as each of us we can.

If you have someone else to help you with your children, that’s great! Maybe a sister or brother could come over for a while and take care of the kids… Though in the times of the coronavirus maybe they’d better not. Grandmothers are also out of the question right now.

7. Find your „lifeline” or even two

Working with children is demanding. It’s easy to get frustrated. A lot is happening and not always according to plan. That’s why it’s super important to have a few lifelines at hand that will allow you to get back into relative balance. What works for me?

A phone call to a friend to vent for a moment or just talk to some fun adult.

One earplug. I know it’s pretty controversial, but one earplug won’t keep you from hearing things happen and at least some of your thoughts will stay with you, try it!

A little pleasure just for myself. For example, music, when I feel it’s a little too much, my mood-improving playlist doesn’t disappoint me. Do you have one?

And what can help you? Do you have any tips?

Do you want to get to know us better? – read about Mamo Pracuj – community helping mums to get back to work.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Kaczanowska
Współzałożycielka mamopracuj.pl, od dziesięciu lat rozwija swoje umiejętności łączenia życia rodzinnego i zawodowego i nawet jej to wychodzi! Lubi wyzwania i cieszy ją kiedy pracodawcy znajdują świetnych pracowników. Mama wesołej trójki, żona i miłośniczka kotów. 
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail