Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Doradztwo biznesowe – zapytanie ofertowe – Warszawa

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Warszawa
 • Data ważności oferty: 10.12.2012
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w ramach rozeznania rynku zaprasza osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawców na przeprowadzenie doradztwa indywidualnego.

 1. 1.       Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w ramach projektu: „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie realizacji projektu POKL.08.02.01-14-115/10-003.

2. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

3. Tryb udzielenia zamówienia:

a) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych.

b) Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku – procedury określonej w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia – styczeń 2013 r.– maj 2013 r. Dokładna data rozpoczęcia doradztwa zostanie uzgodniona przed podpisaniem umowy.

 

Zapraszamy do składania ofert doradców/czynie, którzy/re posiadają wiedzę i doświadczenie z poniżej wymienionych zakresów:

 • POZYSKIWANIE FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO/SEED CAPITAL – pozyskanie finansowania zewnętrznego na wdrożenie pomysłu biznesowego, kapitał zalążkowy, aniołowie biznesu, dotacje
 • PRAWNYCH ASPEKTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – wybór formy prawnej, wybór sposobu opodatkowania, opracowanie niezbędnych dokumentów (wpis do KRS, umowa spółki, wzory umów, regulaminy itd.), przygotowanie wzorów umów, regulaminów, konstruowanie i zawieranie umów
 • MARKETINGU, PROMOCJI – analiza rynku, analiza konkurencji, sformułowanie optymalnego modelu biznesowego, opracowanie wstępnej strategii marketingowej, wybór optymalnych metod promocji, przeprowadzenie pilotażowych działań promocyjnych, przygotowanie metodologii przeprowadzenia testów rynkowych i/lub badań marketingowych zarówno ilościowych jak jakościowych a także pilotażowe przeprowadzenie takich testów/badań. A także opracowywanie produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie strategii ceny, reklama i informacja o produkcie, doradztwo w zakresie opracowania strategii kampanii promocyjnej
 • BIZNESPLANU – przygotowanie dokumentu zawierającego podstawowe elementy składające się na biznesplan
 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – prawo własności przemysłowej, prawa autorskie, ochrona dla własności intelektualnej, własność intelektualna osób trzecich
 • E-BIZNES– prowadzenie działalności w Internecie, księgowość online i badania marketingowe w Internecie, Google Analitics, Google Apps oraz CRM

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)      Czas trwania: liczba godzin doradztwa uzależniona jest od zainteresowania danym obszarem merytorycznym doradztwa 30 Uczestników/czek projektu, każdej/mu Uczestniczce/kowi Projektu przysługują 4 h doradztwa indywidualnego;

b)      Każdy z wyłonionych ekspertów będzie widniał w bazie ekspertów dostępnej na stronie internetowej projektu, do której mają dostęp Uczestnicy/czki projektu. W bazie będą widoczne dane takie jak: imię i nazwisko eksperta/tki, zdjęcie, adres e-mail oraz opis świadczonego doradztwa wraz z krótką notką biograficzną i zdjęciem;

c)       Uczestnicy/czki mailowo zgłaszają chęć skorzystania z doradztwa wraz z opisem swego problemu do danej/go ekspertki/a, która/y zadecyduje, czy jest w stanie udzielić porady w wybranej dziedzinie;

d)      Uczestnicy/czki wraz z ekspertem/ką wspólnie ustalają termin spotkania, który nie powinien przekraczać 10 dni roboczych od zgłoszenia się przez Uczestnika/czkę.

e)      Jeśli spotkanie zostanie anulowane w dniu zaplanowanego spotkania przez eksperta/kę, ma on/a obowiązek ustalenia dogodnego terminu dla siebie i Uczestnika/czki, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od anulowanego spotkania;

f)       Ekspert/tka będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonym dla Uczestników projektu doradztwem

Warunki realizacji zamówienia:
Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

a)      Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednym z wyżej wymienionych obszarów;

b)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi bądź zamierzającymi założyć własną działalność gospodarczą;

c)       Posiadają niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia doradztwa z powyższych tematów;

d)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

e)      Są komunikatywne, elastyczne, dyspozycyjne;

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie do 10 grudnia 2012 r. oferty, tj.:

 1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101,poz.926 z póź. zmianami)”
 2. Informacja o dziedzinie, w ramach której ekspert/tka chciałby/aby prowadzić doradztwo indywidualne
 3. Wykaz przeprowadzonego doradztwa w wybranej dziedzinie
 4. Propozycja wynagrodzenia za przeprowadzenie doradztwa w postaci stawki za godzinę pracy trenerskiej (60 min).
 5. Opis usługi doradczej
 6. Zdjęcie w formacie .jpg
 7. Notkę biograficzną (max. 5 zdań)

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert pod względem cenowym, biorąc pod uwagę, aby cena oferty nie przekroczyła wartości zamówienia określonej w budżecie Projektu.    

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszejoferty w oparciu o następujące kryterium:

Cena oferty – 60%
Doświadczenie w prowadzeniu doradztwa  – 40%

W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

–          Aleksandra Mundzik[email protected]

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi trenerami/kami. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny

 

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
22.04.2024

Płatny Staż w Dziale HR (Kadry)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Przedwczoraj
22.04.2024

Key Account & Business Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
6 dni temu
18.04.2024

Kontroler Finansowy - Partner Biznesowy

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
6 dni temu
18.04.2024

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
15.04.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
05.04.2024

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Senior Coordinator | Dział Marketing & Communications

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Project Manager Assistant | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Asystent projektanta instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Assistant | Business Development Department | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Administrator PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Konsultant/ka | Zachęty Inwestycyjne | Europa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Specjalista/Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Graphic Designer

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Koordynator / Koordynatorka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Project Manager | Warszawa | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Product Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Projektant instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Property Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy projektant / Młodsza projektantka instalacji sanitarnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Associate w dziale Building Consultancy

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy kosztorysant instalacji elektrycznych (k/m) | Design & Build | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Młodszy Specjalista ds. zgodności w dziale Compliance

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Junior Property Manager | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Associate w dziale Wycen Nieruchomości

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Specjalista/ka ds. Windykacji | Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Property Manager PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
04.04.2024

Retail Channel Marketer and Key Account Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.03.2024

Analityk Finansowy (obszar Nowych Technologii)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.03.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
25.03.2024

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
25.03.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama