Czego szukasz

Obniżka zasiłku chorobowego w ciąży w związku z Covid 19

Nie ma argumentów uzasadniających obniżenie przez pracodawcę wymiaru czasu pracy pracownikowi pozostającemu na zwolnieniu chorobowym. Pracodawca nie uzyska dofinansowania za pracownika, który przebywa od dłuższego czasu na zwolnieniu, ponieważ taka osoba w miejsce wynagrodzenia otrzymuje zasiłek – wyjaśniają prawnicy z kancelarii Sommerrey & Partners. Przeczytaj, jeśli chcesz znać więcej szczegółów!

Pytanie od Czytelniczki

„Jestem na L4 ciążowym, umowę mam do dnia porodu do 16 czerwca. W tym miesiącu otrzymałam niższą wypłatę pomimo ciągłości i nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego. Dostałam pismo o obniżeniu etatu 20% wszystkim pracownikom, ale myślałam, że na L4 obniżka wypłaty mnie nie dotyczy. Moja średnia z ostatnich 12 miesięcy, zanim nastąpiła niezdolność do pracy, była wyliczona na podstawie pełnego wynagrodzenia składającego się z minimalnej krajowej z umowy + prowizja. Korzystając z zapisów tarczy antykryzysowej przeliczono mi na nowo stawkę wyłącznie z podstawy umowy, ponieważ podobno nie można brać pod uwagę jakichkolwiek prowizji. Czy to wszystko jest prawidłowe i słusznie mam nowe, niestety bardzo niekorzystne wyliczenia?”

Przeczytaj także: L4 w ciąży – wszystko co powinnaś wiedzieć

Czy na chorobowym pracodawca może obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że brak jest argumentów uzasadniających obniżenie przez pracodawcę wymiaru czasu pracy pracownikowi pozostającemu na zwolnieniu chorobowym. Pracodawca nie uzyska dofinansowania za pracownika, który przebywa od dłuższego czasu na zwolnieniu, ponieważ taka osoba w miejsce wynagrodzenia otrzymuje zasiłek, natomiast przepisy przewidują wyłącznie możliwość uzyskania dofinansowania wynagrodzenia.

Kwestią sporną pozostaje to, czy o dofinansowanie pracodawca mógłby wystąpić w sytuacji pierwszych 33 dni nieobecności pracownika, kiedy to otrzymuje on wynagrodzenie od pracodawcy. Na dzień dzisiejszy przeważa pogląd, zgodnie z którym pracownik na zwolnieniu lekarskim nie powinien być objęty przestojem ani obniżonym wymiarem czasu pracy, a tym samym nie można obniżyć mu wynagrodzenia i wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie pensji takiego pracownika, ponieważ pozostaje on niezdolny do pracy. Przepisy nie są jednak w tym zakresie wystarczająco precyzyjne.

Należy przy tym pamiętać, że nawet jeżeli pracodawca miałby uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika na zwolnieniu lekarskim, powinien dokonać tego we właściwej procedurze. Skorzystanie z takiej możliwości przez pracodawcę uwarunkowane jest zawarciem porozumienia z przedstawicielami pracowników. Warto więc zweryfikować czy wybory przedstawicieli pracowników przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy, jak również to, czy zawarte porozumienie spełnia wszystkie kryteria opisane w przepisach Specustawy koronawirusowej.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa – dodatkowe rozwiązania pracownicze

Przeczytaj także: Zwolnienia i redukcje etatów – czy dotyczą mam na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Obniżka zasiłku chorobowego w ciąży w związku z Covid 19

Odnosząc się do pytania czytelniczki oraz opisanej przez nią sytuacji, działanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Bez względu na to, czy pracodawca objął czytelniczkę porozumieniem w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy, nie powinno to przekładać się na wysokość wypłacanego jej zasiłku. Tarcza antykryzysowa nie przewiduje odrębnych reguł ustalania wysokości zasiłku chorobowego. Podstawą wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Dodatkowo, jeżeli prowizja stanowiła stały element wynagrodzenia czytelniczki, powinna być uwzględniana przy ustalaniu wysokości zasiłku, chyba że umowa o pracę lub akty wewnątrzzakładowe obowiązujące u pracodawcy gwarantują czytelniczce zachowanie prawa do tego składnika wynagrodzenia również w okresie pobierania zasiłku – wówczas prowizja powinna być wypłacana przez pracodawcę. Tym samym czytelniczka powinna otrzymać zasiłek w takiej samej wysokości, jak w poprzednich miesiącach, z uwagi na fakt, że wysokość zasiłku jest stała i ustala się ją w oparciu o przychody pracownika z okresu przed zwolnieniem lekarskim.

Inaczej sytuacja przedstawiałaby się w momencie, gdy zwolnienie pracownika nie miałoby charakteru ciągłego. W przypadku, gdy pracodawca obejmie porozumieniem o zmianie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia pracownika, który przebywa na zwolnieniu i pobiera zasiłek, wysokość zasiłku pracownika nie ulegnie zmianie.

Jeżeli jednak pracownikowi skończy się okres zwolnienia i wróci on do pracy choćby na jeden dzień, a następnie uda się na kolejne zwolnienie, wysokość zasiłku ustalona zostanie na nowo. Brany będzie wtedy pod uwagę okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc tego drugiego zwolnienia, czyli również okres, w którym pracownik był już objęty obniżonym wymiarem czasu pracy oraz miał obniżone wynagrodzenie. Wysokość otrzymywanego zasiłku najprawdopodobniej ulegnie wówczas obniżeniu.

Przeczytaj także: Koronawirus a praca – obowiązki pracowników i pracodawców

Przeczytaj także: Koronawirus – prawa pracujących rodziców – zasiłek ZUS i wniosek do pobrania

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Pracuje w Kancelarii Sommerrey & Partners.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie