Czego szukasz

Koronawirus a praca – obowiązki pracowników i pracodawców

Koronawirus stał się realnym zagrożeniem, stąd też w świetle prawa pojawiają się regulacje wprowadzające zmiany w relacji pracownik – pracodawca. Ustawa wprowadza nowe prawa i obowiązki zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Sprawdź jakie!

 • Lilianna Skiba - 09/03/2020
pracujący w biurze ludzie

Koronawirus a praca

W dniu 2 marca b.r. Sejm RP przyjął projekt o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa). W piątek 6 marca Ustawę przyjął Senat.

Przeczytaj także: Koronawirus – prawa pracujących rodziców – zasiłek ZUS i wniosek do pobrania

Specustawa w sprawie koronawirusa

Ustawa jedynie w dwóch przepisach odnosi się do sytuacji pracowników i pracodawców w przypadku wystąpienia czy też możliwości wystąpienia koronawirusa. W pozostałej części tj. zakresie nieuregulowanym w niniejszej Ustawie odsyła do ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1239).

Z punktu widzenia pracodawcy najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie są następujące przepisy :

 • Art. 3 Ustawy, który daje pracodawcy uprawnienie do wydania pracownikowi jednostronnego polecenia wykonywania pracy zdalnej (praca poza miejscem stałego jej wykonywania), przez czas oznaczony. Polecenie pracodawcy będzie dla pracownika wiążące. Polecenie może być wydane w formie dowolnej, jednakże zasadne wydaje się, aby polecenia tego typu były wydawane w formie pisemnej. W Ustawie nie wskazano przez jaki czas może mieć miejsce praca zdalna, wskazano jedynie, że ma to być czas „oznaczony” . Z uwagi jednak na specyfikę wirusa, uznać należy, iż racjonalnym jest okres 14 – 21 dni. Polecenie może zostać przez pracodawcę odwołane w każdej chwili, nie ma tu żadnych ograniczeń czasowych. Polecenie pracy zdalnej może zostać wydane, jedynie w sytuacji, gdy jest uzasadnione z uwagi na zapobieganie czy też zwalczanie choroby, a zatem nie jest do dowolna decyzja pracodawcy.

Koronawirus a prawo pracy

Co istotne, pracę zdalną powinny wykonywać osoby zdrowe, gdyż z uwagi na przepisy prawa pracy, osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich nie mogą świadczyć pracy. Wysłanie więc chorego pracownika na urlop wypoczynkowy, jest niedopuszczalne.

 • Premier na wniosek wojewody może wydać wobec przedsiębiorców polecenie wykonania zadań niezbędnych w związku z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19. Zadania te to np. obligatoryjna bezdotykowa kontrola temperatury ciała pracownika, ale także czasowe zamknięcie zakładu pracy.
 • Art. 4 ust. 1 przewiduje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w Ustawie z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Jest to dodatkowy zasiłek poza zasiłkiem opiekuńczym.

Skierowanie na badanie lekarskie

Poza Ustawą znalazło się wiele kwestii, które są problematyczne i budzą kontrowersje. Do takich kwestii należy chociażby to, czy pracodawca ma uprawnienie, aby kierować pracownika na badania lekarskie?

Zgodnie z przepisami prawa pracy, w szczególności rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U z 2016 r. poz. 2067), nie przewidziano uprawnienia dla pracodawcy do kierowania pracownika na badania w związku z potencjalnym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe. Zgodnie jednak z art. 229 par. 4 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo nie dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wydane orzeczenie jest aktualne tak długo jak nie wystąpi zdarzenie, które może wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika. Wtedy pracodawca ma możliwość, a wręcz obowiązek odsunięcia pracownika od wykonywania pracy i skierowania go na badanie kontrolne.

Koronawirus – czy mogę odmówić wyjazdu na delegację?

Ponadto, istotnym jest pytanie czy pracownik może odmówić wyjazdu służbowego do obszaru zagrożonego chorobą?

Jeżeli pracownik otrzyma polecenie służbowe wyjazdu do miejsca, gdzie zagrożenie zarażeniem chorobą jest szczególnie wysokie, to może odmówić udania się w taką podróż wskazując, że warunki wykonywania pracy stwarzają zagrożenie dla jego zdrowia i nie odpowiadają warunkom bhp. Odmowa wyjazdu powinna być za każdym razem rozpatrywana indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji MSZ i GIS.

Praca a kwarantanna

Jak pracodawca powinien potraktować nieobecność pracownika, który nie może wrócić do pracy z uwagi na poddanie go kwarantannie lub ograniczenia w przemieszczaniu się?

Nieobecność pracownika w pracy z powodu poddania go kwarantannie lub wdrożonych ograniczeń przemieszczania się, powinna zostać uznana za nieobecność usprawiedliwioną, za którą pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Pracodawca może jednak w takim przypadku umożliwić pracownikowi świadczenie pracy zdalnej o ile jest to „technicznie” możliwe. Pracownik może również wystąpić o udzielenie mu urlopu bezpłatnego.

Przeczytaj także: Praca zdalna – gdzie jej szukać i w jakich zawodach?

Koronawirus a praca

Czy pracodawca może ponieść konsekwencje za dopuszczenie do pracy pracownika zarażonego koronawirusem?

Ogólnie rzecz ujmując pracodawca nie będzie odpowiadał za dopuszczenie do pracy pracownika zarażonego wirusem. Jednakże w sytuacji, gdy stan zdrowia pracownika bez wątpienia wskazywał na zarażenie, a pracodawca nie podjął żadnych kroków zmierzających do ochrony pozostałych członków załogi, wówczas może powstać po jego stronie odpowiedzialność.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Lilianna Skiba
Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie oraz Łomiankach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Jest członkiem Sekcji prawa pracy oraz prawa rodzinnego przy OR Adwokackiej w Warszawie. Prywatnie mama dwóch chłopców, Wiktora i Aleksandra.

Już jest! Raport Employer Branding w Polsce 2020 od HRM Institute!

Jeśli interesujesz się tematem employer brandingu, to mamy dla Ciebie coś wyjątkowego! Raport Employer Branding w Polsce 2020 to podsumowanie autorskiego badania HRM Institute, na temat najważniejszych zagadnień i aktualnych trendów branży EB w Polsce. Kliknij i pobierz raport za darmo!.
 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 27/10/2020
czarne tło w żółte kropki,grafika raportu, napisy employer branding w polsce raport

Już jest! Raport Employer Branding w Polsce 2020

To już kolejna edycja Employer Branding w Polsce – autorskiego badania HRM Institute, prowadzonego od 2012 roku. Jak co roku do badania zaproszone zostały osoby z branży EB, które dzieliły się swoją wiedzą, doświadczeniem i opiniami na temat obecnej sytuacji na rynku.

Tym razem, oprócz stałych elementów raportu, dających możliwość śledzenia dynamiki zmian w branży rok po roku, znalazły się dodatkowe zagadnienia związane z COVID-19.

Jak zatem wygląda rzeczywistość employer brandingowa w Polsce w 2020 roku?
Jakie zmiany nastąpiły na rynku w związku z pandemią?
Jakie są budżety EB organizacji w bieżącym roku i kto zasługuje na miano lidera?

Tego wszystkiego dowiesz się z Raportu Employer Branding w Polsce 2020!

Z radością informujemy, że portal mamopracuj.pl jest Patronem Medialnym Raportu Employer Branding w Polsce 2020!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania!

Grafika: HRM Institute

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj

Jak napisać CV po angielsku?

Czy jesteś świeżo upieczoną mamą, która chce wrócić na rynek pracy po macierzyńskim? A może chciałabyś zmienić pracę i potrzebujesz nowego CV? Niezależnie od tego, na którym etapie kariery jesteś, CV jest niezbędną częścią procesu rekrutacyjnego. Coraz więcej pracodawców wymaga życiorysu po angielsku. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak powinno wyglądać takie CV oraz jakich błędów się wystrzegać, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.
 • Anna Wójcik - 26/10/2020
dłonie dwóch osób na biurku zajętych sprawdzaniem CV

Niezbędne elementy CV po angielsku

Oto najważniejsze sekcje CV, przetłumaczone na angielski:

1. Podsumowanie zawodowe – Professional Summary

Podsumowanie zawodowe, zwane też profilem zawodowym, nie jest popularną sekcją w polskim CV. Dlatego umieszczenie podsumowania na górze CV od razu wyróżni Cię na tle innych kandydatów. Podsumowanie to szansa na przedstawienie Twojego doświadczenia i największych dokonań zawodowych lub kluczowych kompetencji. Oto jak wygląda przykładowy profil zawodowy:

Results-driven senior software engineer with 5 years of experience in developing both mobile and web applications. Expert in Java, JavaScript, and Android. Skilled in leading global IT teams of up to 50 people, developing business plans, and requirements specifications.

2. Doświadczenie zawodowe – Work Experience

Każdy pracodawca poszukuje nieco innych kompetencji i doświadczenia zawodowego, dlatego przed wysłaniem kolejnego CV, warto żebyś spojrzała na ogłoszenie o pracę i postarała się zidentyfikować czego poszukuje pracodawca.

W powyższym ogłoszeniu pracodawca wyraźnie poszukuje testera automatycznego zaznajomionego m.in. z front-endem, HTML-em, CSS, JavaScriptem lub gitem. Te oto słowa kluczowe warto wymienić w profilu zawodowym, a także na nich skupić się w doświadczeniu zawodowym.

Przeczytaj także: [01] Jak opisać przerwę w CV związaną z opieką nad dzieckiem?

3. Wykształcenie – Education

Daty po angielsku zapisuje się nieco inaczej niż w języku polskim. Wrzesień 2019 zapiszesz po angielsku w następujący sposób:

 • 09/2019 lub
 • September 2019.

4. Umiejętności – Skills

Wymieniając swoje umiejętności, warto mieć na względzie ogłoszenie o pracę i pożądane kompetencje. Jeśli pracodawca poszukuje komunikatywnego project managera, warto wymienić takie umiejętności jak:

 • active listening
 • enabling collaboration
 • great public speaking skills
 • conveying the organization’s vision

5. Zainteresowania – Hobbies and Interests

Ponadto, w CV powinny się znaleźć tylko najistotniejsze informacje, dlatego dane kontaktowe (wystarczy telefon, email), zapisujemy w następujący sposób:

Uwaga: angielskie CV nie zawiera miejsca urodzenia, stanu cywilnego ani daty urodzenia.

Przeczytaj także: Jak napisać dobre CV w 9 krokach?

Najczęściej popełniane błędy w CV po angielsku:

1. Kalki językowe

Uważaj na kalki językowe, czyli bezpośrednie tłumaczenie wyrazu lub zwrotu z polskiego na angielski. Oto te najczęściej występujące w CV, liście motywacyjnym czy podczas rozmowy o pracę:

 • actual – rzeczywisty; current – aktualny
 • affair – romans; scandal – afera
 • chef – szef kuchni; boss/superior – szef
 • eventual – ostateczny; possible – ewentualny
 • fabric – tkanina; factory – fabryka
 • fatal – śmiertelny; dreadful – fatalny
 • paragraph – akapit; article – paragraf
 • pension – emerytura; salary – pensja

2. Mylenie czasów

Wielu Polaków ma problem z poprawnym zastosowaniem czasu Past Simple i Present Perfect, ponieważ Present Perfect nie występuje w naszym języku. Past Simple służy do określenia przeszłości, która w żaden sposób nie łączy się z teraźniejszością. Natomiast Present Perfect opisuje czynności, które wydarzyły się w przeszłości, ale trwają do teraz lub w inny sposób wpływają na teraźniejszość. Sama zobacz różnicę:

I worked with SAP – pracowałam z systemem SAP, aczkolwiek już z niego nie korzystam. Dla pracodawcy może oznaczać to, że zapomniałam już jak działają pewne funkcjonalności.

I have worked with SAP – pracowałam i nadal pracuję z systemem SAP. Najprawdopodobniej codziennie uczysz się czegoś nowego i sprawnie się posługujesz SAP-em.

3. Niestosowanie gerund

Gdy mamy więcej niż jeden czasownik w zdaniu, zazwyczaj drugi z nich przyjmuje formę bezokolicznika. Czasami jednak drugi czasownik przyjmuje formę gerund (czasownik + końcówka -ing). Oto najczęściej używane czasowniki, po których występuje forma -ing:

 • look forward to – oczekiwać
 • to be used to – być przyzwyczajonym
 • to give up – poddawać się/zaniechać
 • to enjoy – cieszyć się z czegoś, lubić coś robić
 • to put off – przekładać

Szczególnie warto zapamiętać wyrażenie I look forward to hearing from you soon (oczekuję na twoją odpowiedź), gdyż występuje ono często w listach motywacyjnych oraz mailach.

Jeśli stworzenie CV po angielsku lub inne elementy rekrutacji po angielsku w IT są dla Ciebie wyzwaniem, daj nam znać w krótkiej ankiecie jakiego wsparcia potrzebujesz.

Przeczytaj także: Co każda mama może wpisać w swoje CV?

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Anna Wójcik
Jest jednym z autorów eksperckiego bloga Pomoc w Angielskim - o angielskim w IT i biznesie. Jest fanką nowych technologii, poprawnej angielszczyzny i kotów. Prywatnie miłośniczka podróży i włoskiej kuchni.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×