Czego szukasz

Tarcza antykryzysowa – dodatkowe rozwiązania pracownicze

W naszym pierwszym artykule na temat tarczy antykryzysowej prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners mówili m. in. o podstawowych elementach tarczy, takich jak dopłaty do pensji, zawieszenie składek do ZUS czy mikropożyczka. Jakie jeszcze elementy i rozwiązanie pracownicze przewiduje tarcza antykryzysowa?

Jakie dodatkowe rozwiązania pracownicze przewiduje jeszcze „tarcza antykryzysowa”?

Warto pamiętać, że innym przewidzianym przez ustawodawcę środkiem pomocy finansowej jest możliwość dofinansowania przez starostę części kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych

 • na umowie o pracę,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowie o pracę nakładczą,
 • na podstawie umowy zlecenia,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług,
 • osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych albo innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów. W przypadku spadku obrotu o co najmniej 30 % – dofinansowanie może być przyznane w kwocie nieprzekraczającej sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Jednakże w odniesieniu do każdego pracownika dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy. Wobec spadku obrotu o co najmniej 50% może być przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Natomiast w odniesieniu do każdego pracownika dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

W razie spadku obrotu o co najmniej 80% może być przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, ale odnosząc to do każdego pracownika, dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa – jak ratować swój biznes? Najważniejsze informacje.

Gdzie składamy taki wniosek?

Wniosek o omawiane dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu. Przysługuje ono mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorcom przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku.

Dofinansowane przyznawane jest na podstawie umowy zawartej przez przedsiębiorcę ze starostą. Będzie ono wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o ilości zatrudnianych osób oraz kosztach ich wynagrodzeń wraz z należnymi od nich składkami.

Przez okres dofinansowania, a także przez okres równy dofinansowaniu już po jego zakończeniu, przedsiębiorca ma obowiązek utrzymać w zatrudnieniu osoby objęte umową. W przypadku niedotrzymania warunków i zakończenia współpracy z osobą objętą umową, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie, bez odsetek, w kwocie proporcjonalnej do okresu nieutrzymania pracownika w zatrudnieniu. Zwrot dofinansowania liczy się w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Warto zauważyć, że przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać tego rodzaju dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, o których była już mowa w pierwszej części naszej rozmowy na temat tarczy antykryzysowej

Natomiast w przypadku przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, istnieje możliwość dofinansowania przez starostę części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na skutek wystąpienia spadku obrotów gospodarczych.

Dofinansowanie to przysługuje również w zależności od wysokości spadku obrotów. Spadek obrotów o co najmniej 30% implikuje możliwość dofinansowania na poziomie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, spadek obrotów o co najmniej 50% – na poziomie 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, natomiast spadek obrotów o co najmniej 80% – na poziomie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zapraszamy do zapisania się do newslettera Kancelarii Sommerrey & Partners i polubienia strony Kancelarii na FB, gdzie na bieżąco omawiane są zmiany jakie zostały wprowadzone w ramach „Specustawy koronawirusowej”.

I gdzie przedsiębiorca musi złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej składa się do powiatowego urzędu pracy, w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu.

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, ale biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Rada Ministrów posiada kompetencje, aby okres ten uległ wydłużeniu.

Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przez okres dofinansowania, a także przez okres równy dofinansowaniu już po jego zakończeniu, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia działalności. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, podlega ono zwrotowi bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Zwrot dofinansowania liczy się w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania starosty. Należy ponownie pamiętać, że także i w tym przypadku dofinansowanie nie będzie przysługiwać przedsiębiorcy w części, w której te same koszty zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Ustawa przewiduje też maksymalną wysokość dofinansowań kosztów prowadzenia działalności. Nie została wskazana minimalna kwota, która zostanie wypłacona. Tym samym, ostateczna wysokość dofinansowania będzie zależała od decyzji organu.

Przeczytaj także: Czy redukcje etatów i zwolnienia dotyczą mam na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?

Podsumowując, trzeba mieć na uwadze, że przytoczone narzędzia wsparcia nie mogą pokrywać się ze sobą, tzn. występując z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w okresie przestoju ekonomicznego, nie możemy jednocześnie wnosić o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Bez względu na to, który ze środków pomocy finansowej przewidzianych w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej wybierzemy, trzeba liczyć się przede wszystkim z wydłużonym okresem rozpatrywania składanych wniosków. Nie wiadomo bowiem, jak szybko możemy spodziewać oczekiwanych rezultatów i kiedy wpłyną na nasze konta pierwsze świadczenia pomocowe. A jak głosi znane powiedzenie – „czas to pieniądz”.

Temat tarczy antykryzysowej opracowali dla nas prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners, która wspiera działania Fundacji Mamo Pracuj.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

7 kroków jak wystartować z własnym biznesem, wykorzystując podejście Design Thinking?

Masz pomysł na biznes, ale nie masz pewności czy jest on dostatecznie dobry i czy znajdziesz klientów? Wykorzystaj narzędzia Design Thinking, aby to tanio i szybko sprawdzić. Stwórz produkt lub usługę, którą pokochają Twoi klienci.
zespół pracuje nad strategią biznesu

Jak wystartować z własnym biznesem wykorzystując podejście Design Thinking?

Design Thinking to kreatywna metoda rozwiązywania problemów, wykorzystywana przez wiele znanych i świetnie prosperujących firm tj. Google, Apple czy AirbNB do tworzenia innowacyjnych i użytecznych produktów lub usług. Metoda ta została spopularyzowana przez Tima Browna z firmy IDEO i jest jednym z kierunków wykładanych na uniwersytecie Stanford.

Design Thinking sprawdza się również dla przedsiębiorców, którzy chcą wystartować z własnym biznesem w sposób sprawdzony i efektywny. Na czym polega to podejście i jak je wykorzystać? Oto mapa 7 prostych kroków do wykonania.

Krok 1: Zdefiniuj kto jest użytkownikiem Twojego rozwiązania

Zastanów się i stwórz listę ludzi doświadczających problemu, który chcesz rozwiązać. Zastanów się i wypisz do kogo dokładnie kierujesz swój produkt i usługę, kto będzie go używał oraz kto będzie za niego płacił. Upewnij się, że masz przynajmniej 10 takich osób na swojej liście.

Dla przykładu jeśli Twój biznes miałby polegać na szyciu ubranek dla dzieci to Twoja lista powinna zawierać dzieci (użytkownicy produktu) oraz ich rodziców czy dziadków (osoby kupujące).

Krok 2: Umów się na rozmowę z konkretnymi osobami z Twojej grupy docelowej

Spójrz na swoją listę z kroku 1 i zastanów się kogo znasz, kto dobrze wpisuje się w profil Twoich odbiorców. Dopasuj konkretne imiona i nazwiska i umów się na 30-40 min rozmowę. Prowadząc rozmowę Twoim celem będzie poznanie punktu widzenia, historii, doświadczeń i preferencji tych konkretnych osób w obszarze, który dotyczy Twojego biznesu.

Przeczytaj także: Dlaczego warto korzystać z Design Thinking?

Krok 3: Przygotuj scenariusz rozmowy

Zanim przeprowadzisz rozmowę, dobrze przygotuj się do jej poprowadzenia. Kluczowe jest tutaj stworzenie listy dobrych pytań.

W Design Thinking rozmowy służą poznaniu punktu widzenia, preferencji, nawyków, zachowań i przekonań odbiorców, aby wychwycić co jest dla nich ważne i zidentyfikować ich najważniejsze potrzeby. Dobre pytania to pytania o ich doświadczenia i historie w interesującym Cię obszarze, pytania, których warto unikać to pytania o opinie na temat Twojego pomysłu i dyskutowanie rozwiązań, które już wymyśliłaś.

Oto przykładowe pytania jakie mogłabyś zadać rodzicom pracując nad produktem ubranek dla dzieci:

 • Jak często kupujesz ubranka swoim dzieciom? Gdzie najczęściej kupujesz i co bierzesz pod uwagę?
 • Opowiedz mi o swoich ostatnich doświadczeniach z zakupem i użytkowaniem zakupionych ubranek dla dzieci.
 • Opowiedz mi o swoim najlepszym / najgorszym doświadczeniu z ubrankami dla dziecka. Dlaczego to doświadczenie było najlepsze / najgorsze?

Krok 4: Przeprowadź rozmowy i zapisz najważniejsze wnioski

W kolejnym kroku po prostu przeprowadź swoje rozmowy, robiąc z nich szczegółowe notatki. Zapewne będziesz zaskoczona jak wiele nowych wartościowych informacji Ci dostarczą! Po każdej rozmowie wypisz: co się zaskoczyło, co często się powtarza, co wydaje Ci się najważniejsze. Spróbuj wypisać najważniejsze potrzeby swoich odbiorców, jakie zauważasz.

Krok 5: Dopracuj swój pomysł w oparciu o potrzeby odbiorców

Patrząc na potrzeby Twoich użytkowników i zapisane wnioski, włącz dobrą muzykę i wypisz pomysły na to, jak możesz dopracować swój pomysł, aby jeszcze lepiej spełniał ważne potrzeby Twojej grupy docelowej. Możesz zaprosić kilka innych wspierających Cię osób do wspólnego generowania pomysłów. Na koniec pogrupuj podobne pomysły razem i zdecyduj, który ostatecznie chcesz wypróbować.

Krok 6: Stwórz prototyp swojego rozwiązania i zaplanuj rynkowy test

Kiedy masz już konkretny i dopracowany pomysł na swój biznes warto sprawdzić czy znajdziesz na niego klientów. Aby zrobić to mądrze i oszczędzić sobie niepotrzebnych kosztów warto jest najpierw sprawdzić czy Twój pomysł sprawdzi się na rynku, czy znajdą się na niego klienci zanim zaczniesz w niego inwestować.

Możesz to zrobić przeprowadzając rynkowy test i przygotowując prototyp swojego rozwiązania. Chodzi o to, aby nie mając fizycznie gotowego produktu, dać swoim klientom wrażenie, że on już istnieje i sprawdzić jak na niego zareagują.

Dla przykładu możesz umieścić zdjęcia lub filmik prezentujący Twój produkt i umieścić go na stronie www. Link do strony promujesz w mediach społecznościowych lub wykorzystując swoje prywatne kontakty, a następnie sprawdzasz ile osób zdecydowało się zamówić Twój produkt.

Interesują Cię nasze propozycje dla rodziców?

Zapisz się do newslettera Mamo Pracuj i nie przegap żadnych nowości!

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Krok 7: Porzuć, zmień lub zrealizuj swój pomysł

W zależności od tego, co pokazał test rynkowy, wybierasz jeden z trzech kierunków działania:

 1. Zaczynasz działać widząc, że Twój produkt lub usługa znalazła swoją grupę nabywców
 2. Zmieniasz swój pomysł, jeśli popyt na produkt lub usługę jest niesatysfakcjonujący, a test pokazał Ci, czego brakowało w pierwotnym pomyśle
 3. Porzucasz pomysł i próbujesz czegoś innego, wracając do swojej listy pomysłów z kroku 5.

Przeczytaj także: Design Thinking, czyli jak zaprojektować swój biznes

Te proste kroki są z powodzeniem stosowane przez wiele znanych i świetnie prosperujących firm na całym świecie. Dla przykładu twórcy AirBnB zanim odpalili swój serwis najpierw podjęli próbę wynajęcia swojej własnej sypialni, aby przekonać się, czy ich pomysł znajdzie chętnych odbiorców. Podobnie działał Uber udostępniając swoją aplikację w początkowo bardzo prostej i okrojonej wersji tylko wśród swoich znajomych.

Jeżeli czujesz, że podejście Design Thinking mogłoby być ciekawym kierunkiem dla rozwoju Twojego pomysłu biznesowego i chciałabyś dowiedzieć się więcej, zapraszamy Cię do obejrzenia nagrania z webinaru: “Jak stworzyć biznes, który klienci pokochają i który się opłaci?”

Obejrzyj nagranie!

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Spełnione zawodowo mamy, które odważyły się opuścić korporację i założyć własną firmę, w ramach której prowadzą warsztaty na temat otwartej i efektywnej komunikacji oraz technik kreatywnego rozwiązywania problemów. Chcą zmieniać środowiska pracy, wprowadzając w nie więcej zaufania, otwartości, zaangażowania i kreatywności. Współpracują z korporacjami za granicą, aby poprzez szkolenia i coaching wspierać zatrudnione tam mamy w efektywnym powrocie do pracy po urodzeniu dziecka.

Jednoosobowa działalność czy spółka z o.o.?

Kiedy podejmiemy już decyzję, że chcemy prowadzić własną firmę, mamy pomysł oraz plan działania, czas zająć się formalnościami. Pierwszym i kluczowym aspektem, nad którym powinniśmy się zastanowić, jest decyzja w jakiej formie chcemy prowadzić działalność gospodarczą. Duże znaczenie mają tutaj kwestie wizerunkowe i specyfika branży, w której chcemy działać. Warto jednak także zwrócić uwagę na kwestie formalno – prawne, które mogą mieć doniosłe skutki w przyszłości.
kobieta prowadzi własną firmę, siedzi przy biurku z laptopem

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

Obecnie te dwie formy prowadzenia działalności są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Mimo pierwszego skojarzenia prowadzić działalność w formie spółki z o.o. może także jedna osoba. Warto więc przyjrzeć się bliżej, jakie są wady i zalety obydwu rozwiązań i które będzie dla nas korzystniejsze.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to najprostszy sposób prowadzenia własnej firmy. Założenie działalności gospodarczej nie wiąże się z poniesieniem żadnych opłat. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez stronę www.ceidg.gov.pl lub osobiście we właściwym wydziale działalności gospodarczej.

Założenie działalności przez Internet jest zdecydowanie najłatwiejszym rozwiązaniem, a wszystkie dokumenty możemy podpisać m.in. profilem zaufanym ePuap. Jeśli chcemy, żeby nasza działalności była zgłoszona do VAT, musimy złożyć osobny wniosek do urzędu skarbowego, który obecnie również nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Stosunkowo prosta procedura zakładania firmy w tej formie oraz niewielkie koszty są niewątpliwą zaletą działalności gospodarczej. Na przykład cena księgowości to ok. 200 zł miesięcznie, przy działalności względnie niewielkich rozmiarów. Zwróćmy jednak uwagę na mniej korzystne aspekty. Przede wszystkim przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Co więcej, jeśli pozostajemy w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej, negatywne konsekwencje naszych działań mogą również dotknąć naszego partnera. Dodatkowo musimy się również liczyć z obowiązkiem opłacania składek na ZUS, które po dwuletnim okresie preferencyjnym wynoszą obecnie ok. 1400 zł miesięcznie.

Przeczytaj także: Na czym polega działalność nierejestrowana?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jej powstanie i funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych. Spółka z o.o. jest jedną ze spółek kapitałowych, która posiada osobowość prawną. Oznacza to, że jest ona podmiotem niezależnym od osób ją tworzących.

Korzyścią jest to, że nie ma przeszkód, aby spółka z o.o. miała tylko jednego udziałowca. W pierwszej kolejności musimy zająć się przygotowaniem umowy spółki z o.o., którą należy podpisać u notariusza. Jest to koszt ok. 300 – 500 zł w zależności od wysokości kapitału zakładowego i długości umowy. Możemy również skorzystać z opcji rejestracji spółki przez Internet, w tak zwanym trybie S-24. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że umowa spółki nie musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, ponosimy tylko opłatę 350 zł za wpis spółki do KRS.

Interesują Cię nasze propozycje dla rodziców?

Zapisz się do newslettera Mamo Pracuj i nie przegap żadnych nowości!

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Ich prowadzenie jest bardziej skomplikowane niż w przypadku księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej, co skutkuje wyższą ceną usług biur rachunkowych (średnio cena zaczyna się od 500 zł miesięcznie), dodatkowo istnieje konieczność sporządzania corocznych sprawozdań finansowych. Pełna księgowość ma jednak swoje plusy. Dzięki temu, że musi ona być prowadzona bardzo skrupulatnie, zapewnia przejrzystość wszystkich operacji i łatwość kontrolowania finansów spółki.

To zdecydowana zaleta tej formy prowadzenia działalności, szczególnie jeśli spółkę prowadzimy z innymi osobami. Spółka z o.o. zapewnia też znacznie większe bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Jak zostało nadmienione powyżej spółka z o.o. posiada własną osobowość prawną. Za swoje zobowiązania odpowiada więc, co do zasady, tylko spółka.

Odpowiedzialność udziałowców jest wyłączona, ponoszą oni jedynie ryzyko utraty wkładów, które wnieśli do spółki na pokrycie kapitału zakładowego. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że za niezapłaconą fakturę spotka nas wątpliwa przyjemność odwiedzin komornika, który będzie chciał zająć nasz prywatny majątek.

Zgodnie z przepisami, udziałowcy spółki z o.o. nie są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, w związku z tym nie podlegają oni obowiązkowi opłacania składek ZUS (w sytuacji, w której w spółce jest co najmniej dwóch udziałowców). Jeśli posiadamy ubezpieczenie z innych tytułów (np. umowa o pracę) pozwala nam to zaoszczędzić miesięcznie ok. 1400 zł. Mitem jest także twierdzenie, że kapitał zakładowy spółki (minimum 5000 zł) musi zostać “zamrożony”. Po jego wpłaceniu nie ma przeszkód aby te pieniądze inwestować w rozwój firmy np. w wyposażenie biura.

Przeczytaj także: Spółka z o.o. – ciekawy pomysł dla przedsiębiorczych mam

Co więc wybrać?

Powyżej przedstawiono zarówno wady jak i zalety prowadzenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w formie spółki z o.o.. Zwykła działalność gospodarcza jest za zwyczaj korzystnym rozwiązaniem dla przedsięwzięcia niewielkich rozmiarów i obarczonego stosunkowo niedużym ryzykiem.

Mimo wyższych kosztów początkowych oraz bardziej skomplikowanej procedury rejestracji, spółki z o.o. cieszę się niesłabnącą popularnością, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo jej udziałowców. Obecna sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa, która znacząco wpłynęła na sytuację przedsiębiorców, pokazała jak ważny jest to aspekt.

Wybór odpowiedniej formy prawnej dla naszego biznesu może mieć niebagatelne skutki w przyszłości, dlatego warto dokładnie rozważyć wszystkie możliwości przy zakładaniu firmy. Przy wyborze odpowiedniej formy prawnej warto jest również skorzystać z porady specjalisty, przede wszystkim prawnika. Pamiętajmy bowiem, że każda działalność jest inna, dlatego tak ważny jest dobór rozwiązania dostosowanego do naszych potrzeb.

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
prawnik, założycielka i Partner Zarządzający firmy StillWell Polska Sp. z o.o., zajmującej się obsługą prawną i doradztwem biznesowym dla przedsiębiorców. Twórczyni inicjatywy Kobieta i Biznes wspierającej kobiecy biznes i edukację prawną (www.zminkowska.pl).
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×