Czego szukasz

Tarcza antykryzysowa – dodatkowe rozwiązania pracownicze

W naszym pierwszym artykule na temat tarczy antykryzysowej prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners mówili m. in. o podstawowych elementach tarczy, takich jak dopłaty do pensji, zawieszenie składek do ZUS czy mikropożyczka. Jakie jeszcze elementy i rozwiązanie pracownicze przewiduje tarcza antykryzysowa?

Jakie dodatkowe rozwiązania pracownicze przewiduje jeszcze „tarcza antykryzysowa”?

Warto pamiętać, że innym przewidzianym przez ustawodawcę środkiem pomocy finansowej jest możliwość dofinansowania przez starostę części kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych

  • na umowie o pracę,
  • osób zatrudnionych na podstawie umowie o pracę nakładczą,
  • na podstawie umowy zlecenia,
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług,
  • osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych albo innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów. W przypadku spadku obrotu o co najmniej 30 % – dofinansowanie może być przyznane w kwocie nieprzekraczającej sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Jednakże w odniesieniu do każdego pracownika dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy. Wobec spadku obrotu o co najmniej 50% może być przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Natomiast w odniesieniu do każdego pracownika dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

W razie spadku obrotu o co najmniej 80% może być przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, ale odnosząc to do każdego pracownika, dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Przeczytaj także: Tarcza antykryzysowa – jak ratować swój biznes? Najważniejsze informacje.

Gdzie składamy taki wniosek?

Wniosek o omawiane dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu. Przysługuje ono mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorcom przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku.

Dofinansowane przyznawane jest na podstawie umowy zawartej przez przedsiębiorcę ze starostą. Będzie ono wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o ilości zatrudnianych osób oraz kosztach ich wynagrodzeń wraz z należnymi od nich składkami.

Przez okres dofinansowania, a także przez okres równy dofinansowaniu już po jego zakończeniu, przedsiębiorca ma obowiązek utrzymać w zatrudnieniu osoby objęte umową. W przypadku niedotrzymania warunków i zakończenia współpracy z osobą objętą umową, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie, bez odsetek, w kwocie proporcjonalnej do okresu nieutrzymania pracownika w zatrudnieniu. Zwrot dofinansowania liczy się w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Warto zauważyć, że przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać tego rodzaju dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, o których była już mowa w pierwszej części naszej rozmowy na temat tarczy antykryzysowej

Natomiast w przypadku przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, istnieje możliwość dofinansowania przez starostę części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na skutek wystąpienia spadku obrotów gospodarczych.

Dofinansowanie to przysługuje również w zależności od wysokości spadku obrotów. Spadek obrotów o co najmniej 30% implikuje możliwość dofinansowania na poziomie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, spadek obrotów o co najmniej 50% – na poziomie 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, natomiast spadek obrotów o co najmniej 80% – na poziomie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zapraszamy do zapisania się do newslettera Kancelarii Sommerrey & Partners i polubienia strony Kancelarii na FB, gdzie na bieżąco omawiane są zmiany jakie zostały wprowadzone w ramach „Specustawy koronawirusowej”.

I gdzie przedsiębiorca musi złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej składa się do powiatowego urzędu pracy, w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu.

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, ale biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Rada Ministrów posiada kompetencje, aby okres ten uległ wydłużeniu.

Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przez okres dofinansowania, a także przez okres równy dofinansowaniu już po jego zakończeniu, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia działalności. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, podlega ono zwrotowi bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Zwrot dofinansowania liczy się w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania starosty. Należy ponownie pamiętać, że także i w tym przypadku dofinansowanie nie będzie przysługiwać przedsiębiorcy w części, w której te same koszty zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Ustawa przewiduje też maksymalną wysokość dofinansowań kosztów prowadzenia działalności. Nie została wskazana minimalna kwota, która zostanie wypłacona. Tym samym, ostateczna wysokość dofinansowania będzie zależała od decyzji organu.

Przeczytaj także: Czy redukcje etatów i zwolnienia dotyczą mam na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?

Podsumowując, trzeba mieć na uwadze, że przytoczone narzędzia wsparcia nie mogą pokrywać się ze sobą, tzn. występując z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w okresie przestoju ekonomicznego, nie możemy jednocześnie wnosić o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Bez względu na to, który ze środków pomocy finansowej przewidzianych w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej wybierzemy, trzeba liczyć się przede wszystkim z wydłużonym okresem rozpatrywania składanych wniosków. Nie wiadomo bowiem, jak szybko możemy spodziewać oczekiwanych rezultatów i kiedy wpłyną na nasze konta pierwsze świadczenia pomocowe. A jak głosi znane powiedzenie – „czas to pieniądz”.

Temat tarczy antykryzysowej opracowali dla nas prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners, która wspiera działania Fundacji Mamo Pracuj.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie