Czego szukasz

Zwolnienia i redukcje etatów – czy dotyczą mam na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

W pracy zaczęły się zwolnienia, a kto nie został zwolniony – dostał zmniejszenie etatu i pensji. Czy te obniżki też będą mnie dotyczyć? Przebywam na urlopie macierzyńskim do końca wakacji – takie pytanie dostaliśmy od Ewy. Magda natomiast zapytała, czy pracodawca może obniżyć jej wymiar czasu pracy, jeśli przebywa na urlopie wychowawczym. Jak wygląda sytuacja mam przebywających na urlopach związanych z opieką nad dziećmi w obliczu pandemii koronawirusa?

  • Wojciech Kruk - 20/04/2020
mama z córeczką na rękach

Redukcje etatów w związku z koronawirusem – czy obejmą mamy na macierzyńskim?

W firmie wszyscy pracownicy dostali informację o redukcji etatów o 20%. Czy dotyczy to też mam przebywających na urlopach macierzyńskich? Czy na podstawie Specustawy koronawirusowej (zwanej Ustawą Covid-19) kobiecie przebywającej na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim można obniżyć wymiar czasu pracy i pensję?

Uzasadnieniem tego przepisu jest obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z mniejszym zapotrzebowaniem pracodawcy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia i otrzymaniu dofinasowania.

Tym samym przepis nie będzie miał zastosowania do osób przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim – osoby te nie świadczą pracy, a jednocześnie nie otrzymują wynagrodzenia – wypłacany jest im zasiłek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podkreślenia wymaga również fakt, że podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Tym samym, do czasu, aż nie zostaną wprowadzone przez rząd decyzje dotyczące obniżenia zasiłków, to osoby przebywające na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim otrzymują dotychczasowe świadczenia.

Warto podkreślić, że jeśli po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego mama zdecyduje się na powrót do pracy – może zostać objęta redukcją etatów.

Przeczytaj także: Czy mogę nie zgodzić się na obniżkę pensji i wymiaru czasu pracy?

Obniżenie wymiaru czasu pracy mamy na urlopie wychowawczym

Prawo do urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Alternatywnie, pracownik taki może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy, a pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Korzystający z powyższych uprawnień pracownik podlega szczególnej ochronie – w okresie urlopu wychowawczego, jak również do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy zawartej z pracownikiem.

Wyjątkiem od tej reguły jest wypowiedzenie umowy z wyłącznej winy pracownika, bądź upadłość lub likwidacja pracodawcy.

Przeczytaj więcej: Czy na macierzyńskim lub rodzicielskim mogę stracić pracę?

Mama na wychowawczym – obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia

Analogicznie jak w sytuacji na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim – rodzic na urlopie wychowawczym nie świadczy pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia, więc nie będzie dotyczyła go redukcja etatów i wynagrodzeń

Prawo do urlopu wychowawczego a koronawirus

Czy uchwalona Tarcza antykryzysowa ma wpływ na uprawnienia pracownika do korzystania z urlopu wychowawczego, bądź wystąpienie z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy? Przepisy znowelizowanej Specustawy koronawirusowej nie wprowadzają w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Przeczytaj także: Urlop wychowawczy – wszystko co musisz wiedzieć.

Obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia o 20% – dla rodziców uprawnionych do urlopu wychowawczego

Należy jednak pamiętać, że jednym z rozwiązań przewidzianych dla pracodawców w Ustawie COVID-19 jest możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników – a tym samym również wysokości ich wynagrodzenia – o 20%.

Ustawa nie wyłącza przy tym możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom uprawnionym do urlopu wychowawczego, którzy wystąpili do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Tym samym może dojść do sytuacji, w której wymiar czasu pracy pracownika zostanie obniżony dwukrotnie – z jednej strony o wartość wskazaną we wniosku przez pracownika, z drugiej strony o 20% na podstawie Ustawy COVID-19. W żadnym wypadku wymiar czasu pracy pracownika nie może być jednak niższy niż ½ etatu.

Przykład 1:

Pracownik zatrudniony na pełen etat, któremu przysługuje urlop wychowawczy, składa wniosek o obniżenie etatu o 20%. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, dlatego obniża jego wymiar czasu pracy.

Jednocześnie, pracodawca korzysta z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy swoich pracowników o 20% na podstawie Ustawy COVID-19.

Tym sposobem wymiar czasu pracy pracownika, a tym samym jego wynagrodzenie, ulegną podwójnie obniżeniu po 20%. Gdyby wcześniej pracownik złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o 40%, wówczas pracodawca mógłby dokonać obniżenia wymiaru czasu pracy tego pracownika na podstawie Ustawy COVID-19 jedynie 16% ponieważ wymiar czasu pracy nie może zostać obniżony więcej niż do połowy etatu.

Obniżenie wymiaru czasu pracy – co może zrobić mama uprawniona do urlopu wychowawczego?

1. Podwójna redukcja etatu i pełna ochrona przed zwolnieniem.

W pierwszym wariancie pracownik składa wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, co skutkuje zredukowaniem etatu oraz zmniejszeniem wynagrodzenia. Jednocześnie gwarantuje pracownikowi objęcie go ochroną przed wypowiedzeniem przez okres 12 miesięcy, liczony od dnia złożenia wniosku na zasadach określonych w prawie pracy.

Pracownik musi jednak liczyć się z tym, że pracodawca wciąż będzie mógł obniżyć mu wymiar czasu pracy, a w konsekwencji również wynagrodzenie, o 20% na podstawie Ustawy COVID-19 (jednak nie więcej niż do wysokości połowy etatu).

2. Brak pełnej ochrony przed zwolnieniem i redukcja etatu tylko na wniosek pracodawcy.

Drugą możliwością jest wstrzymanie się przez pracownika ze złożeniem wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy przez pracodawcę na podstawie Ustawy COVID-19.

Ilość godzin, przez które pracownik będzie zobowiązany świadczyć pracę, jak również wynagrodzenie, ulegną wówczas obniżeniu wyłącznie o 20%.

Wadą tego rozwiązania jest brak ochrony pracownika przed wypowiedzeniem.

Utrzymanie zatrudnienia – obowiązek pracodawcy, który skorzysta z dofinansowania wynagrodzeń

Należy pamiętać, że pracodawca, który obniży wymiar czasu pracy i wystąpi o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP, będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez cały okres dofinansowania. W przeciwnym razie, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego dofinansowania.

Przykład 2

Pracodawca zatrudniający 6 osób obniża wymiar czasu pracy pracowników oraz ich wynagrodzenie o 20%. Następnie pracodawca występuje z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń przez okres 3 miesięcy.

Pracodawca jest wówczas zobowiązany do utrzymania zatrudnienia wszystkich 6 pracowników przez okres 3 miesięcy otrzymywania dofinansowania.

Jeżeli pracodawca nie utrzyma zatrudnienia – nawet gdyby zwolnił w tym okresie wyłącznie jednego pracownika – zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego dofinansowania.

Biorąc pod uwagę konsekwencje grożące pracodawcy, ryzyko wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę w okresie, w którym pracodawca ma obowiązek utrzymać zatrudnienie, jest częściowo ograniczone.

Ochrona pracownika nie jest jednak w tym przypadku tak pełna, jak w sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek o obniżenie czasu pracy z uwagi na przysługujący mu urlop wychowawczy. Wybierając stosowne rozwiązanie, pracownik powinien wziąć pod uwagę zarówno ryzyko związane z możliwością utraty miejsca pracy, jak również aspekt finansowy swojej decyzji.

Podstawa prawna:

art. 186, art. 1867, art. 1868 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
art. 15g. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
art. 32, art. 36, art. 47 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
art. 7 Ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Wojciech Kruk
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2019 r. jest związany z kancelarią Sommerrey & Partners. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy. Czas wolny spędza aktywnie, biegając lub grając w piłkę nożną. Odpoczywa najchętniej na sali kinowej. Urlop przeznacza na podróże i zwiedzanie świata.

Długa przerwa w CV? Zrób z niej atut na rozmowie

Luka w CV to nie czarna dziura. Będąc z dzieckiem w domu opiekowałaś się nim, organizowałaś życie całej rodziny, zarządzałaś swoim czasem tak, aby starczyło go na wszystko. Do tego delegowałaś część obowiązków na pozostałych członków rodziny. Każdego dnia podejmowałaś wiele szybkich decyzji i rozwiązywałaś dużo problemów. Dlaczego nie powiedzieć o tym potencjalnemu pracodawcy?
  • Marta Szelejak - 12/10/2020

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej na pewno zastanawiasz się, co odpowiedzieć na pytanie o przerwę w pracy. Możesz być pewna, że to pytanie padnie. Możesz zataić fakt dłuższej przerwy w pracy, ale nie polecam tej opcji. Jeśli to zrobisz, to rozpoczynając pracę będziesz musiała dostarczyć świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, na którym ta przerwa będzie widoczna. Po co więc narażać się na utratę zaufania już na początku?

Jak więc odpowiedzieć na to pytanie? Jedyny sposób to „Przekuj to w atut”. No dobrze, ale jak?

Kluczowe umiejętności

Przede wszystkim przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej. I to dużo wcześniej, niż dwa dni przed. Dlaczego? Bo żeby dobrze wypaść, musisz być świadoma siebie. Zadaj sobie pytanie, co wniosło w moje życie przebywanie w domu? Jakie umiejętności w życiu codziennym nabyłaś, a które udoskonaliłaś?

Na wstępie zwróciłam Twoją uwagę na te kompetencje, z których korzystałaś na co dzień, a tak się składa, że zarządzanie czasem, dobra organizacja, delegowanie, samodzielność, elastyczność i szybkość podejmowania decyzji to kompetencje pożądane u menedżerów. Masz już więc pierwszy as w rękawie. Wypisz sobie, z których kompetencji korzystasz najczęściej i znajdź przykłady potwierdzające np. Twoje świetne zorganizowanie lub samodzielność w podejmowaniu decyzji.

Przeczytaj także: Szukasz pracy? Tej wiedzy będziesz potrzebować!

Wartości życiowe

Spędzając czas z dzieckiem mogłaś lepiej poznać samą siebie. Zrób hierarchię Twoich życiowych wartości przed rozmową i wykorzystaj ją w trakcie. Jeśli np. do tej pory dziecko i rodzina byli na pierwszym miejscu, ale teraz dla Ciebie ważna jest na równi np. praca, kontakt z ludźmi, działanie, powiedz o tym rekruterowi. Posiadanie hierarchii własnych wartości świadczy o samoświadomości, a to kolejny Twój ogromny atut.

Czego oczekujesz od pracy?

Zanim wyślesz CV powinnaś wiedzieć, jaki rodzaj pracy Ci odpowiada, ile czasu chcesz w niej spędzać, co jest w niej dla Ciebie najważniejsze. Pytanie „Czego oczekujesz od pracy lub pracodawcy” może paść na rozmowie. Zastanów się więc, co Ci daje praca?

Czy najważniejsza jest w niej dla Ciebie stabilizacja, rozwój, wyzwania, awans, stały czas pracy czy może coś jeszcze innego? Na czym zależy Ci w odniesieniu do pracodawcy? Powinien być elastyczny, stabilny, prorodzinny? Jeśli nadrzędną Twoją wartością życiową jest rodzina, a dziecko to cały twój świat, nie idź na rozmowę o pracę na stanowisko, które będzie wymagało dużego zaangażowania czasowego i być może wyjazdów. Rekruter wyczuje Twoją niespójność. Chyba, że jesteś przekonana, że możesz to pogodzić.

Udowodnij, że nie wypadłaś z obiegu

Pracodawca może się obawiać, że w czasie przebywania na dłuższym urlopie zdezaktualizowały się Twoje kompetencje zawodowe. Udowodnij, że to nieprawda.

Pochwal się wszystkimi kursami, studiami podyplomowymi, warsztatami, seminariami, konferencjami, w których brałaś udział. Zarówno tymi związanymi ściśle z Twoją branżą jak i dotyczącymi rozwoju osobistego. Pokaż, że nie stałaś w miejscu. Jeśli nie brałaś udziału we wspomnianych wydarzeniach, to być może prenumerujesz prasę branżową, śledzisz portale związane z twoim wykształceniem lub wykonywaną pracą?

Jeśli i tego nie robisz, to błąd. Przed rozmową wyszukaj zatem, co zmieniło się w Twojej branży, jakie są w niej nowe trendy. Naprawdę przygotuj się do tego wątku rozmowy. Jeśli to zrobisz, pokażesz, że pomimo urlopu nie zajmowałaś się tylko i wyłącznie domem, ale także chciałaś być na bieżąco w kwestiach zawodowych. To świadczy o zaangażowaniu, ambicji i zawsze jest na Twój plus.

Przeczytaj także: Zanim zaczniesz szukać pracy – ustal priorytety

SWOT

Słyszałaś kiedyś o analizie SWOT? Możesz zrobić jej podstawowA wersję w odniesieniu do Twojego powrotu do pracy.  Może być podsumowaniem całego Twojego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Analiza ma 4 części –  moje: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia.

Weź kartkę papieru, podziel ją na cztery kwadraty zatytułowane jak w poprzednim zdaniu. Zastanów się, jak te kwadraty mają się w odniesieniu do Twojego pobytu w domu i powrotu do pracy.

  • Czyli w mocnych stronach wpisujesz wszystko, co działa na Twoją korzyść – nabyte kompetencje formalne i nieformalne, rozwiązana sprawa opieki nad dzieckiem itp.
  • W słabych stronach wpisujesz to, co wymaga jeszcze dopracowania lub to, co może działać na Twoją niekorzyść zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej jak i później.
  • W szansach – np. to, jakie szanse otwierają się przed Tobą, jeśli wrócisz do pracy, a w zagrożeniach – co może mi stanąć na drodze.

Ważne jest, aby zastanowić się nad słabymi stronami i nad zagrożeniami, wypisać na kartce możliwości ich zminimalizowania. Możesz powiedzieć rekruterowi, że zrobiłaś taką analizę. Pokażesz się jako osoba świetnie przygotowana do powrotu, mająca wszystko przemyślane, świadoma swoich atutów i ograniczeń.

Podsumowanie

Pokaż pracodawcy, że przebywanie z dzieckiem w domu było dla ciebie czasem rozwoju. Zaakcentuj samoświadomość, znajomość własnych wartości, ale też mocnych i słabych stron. Powiedz, że przez ten czas mogłaś się zastanowić, co dobrego daje Ci praca i dlaczego warto pracować. Podkreśl, że wiesz, czego oczekujesz od pracy i jaka będzie dla Ciebie najlepsza.

Udowodnij, że kompetencje, które nabyłaś w codziennym funkcjonowaniu domu lub podczas odbytych kursów i innych form kształcenia odpowiadają tym, których oczekuje pracodawca i które są wypisane w ogłoszeniu. Podkreśl swoje świetne zorganizowanie i zdolności do planowania, zaangażowanie i ogromną motywację do pracy.

I pamiętaj proszę, żeby przygotować się nie tylko do odpowiedzi na pytanie o przerwę w pracy. Jeśli nie będziesz wiedzieć, czym zajmuje się firma, do której idziesz na rozmowę, a na pytanie o wynagrodzenie powiesz, że nie wiesz, nie zrobisz dobrego wrażenia. Przygotuj sobie także listę własnych pytań do rekrutera, to robi dobre wrażenie. Powodzenia.

Przeczytaj także: Czy social media mogą pomóc znaleźć pracę?

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Marta Szelejak
Pomagam kobietom przejść przez fazę utknięcia w prowadzeniu firmy. Dzięki pracy ze mną zaczynają bardziej wierzyć w siebie i działać z odwagą. Wspieram poprzez indywidualne sesje coachingowe, mastermindy oraz warsztaty. marta.szelejak.pl
Podyskutuj

Mama–Warszawianka na rynku pracy

„Mama - Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM” to program, który uruchamia stolica, skierowany do kobiet, które na stałe mieszkają w Warszawie. Program w szczególności przeznaczony jest dla mam, które mają trudności z powrotem na rynek pracy lub dalszym rozwojem swojej kariery. Rekrutacja do programu rozpoczęła się 21 września br.
  • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 02/10/2020
mama z dzieckiem na rękach

Sytuacja kobiet na rynku pracy

Pandemia koronawirusa mocno odbija się na sytuacji zawodowej Polek. W pierwszym kwartale 2020 roku współczynnik aktywności zawodowej kobiet wynosił tylko 47,8 proc., natomiast u mężczyzn był on wyższy i wynosił 64,9proc. Badania Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką pokazują, że co piąta ankietowana kobieta obawia się, że straci pracę, a prawie 12 proc. już ją straciła, natomiast 10 proc. nie wie czy nie nastąpi to w najbliższej przyszłości.

Badania pokazują również, że aż 62 % kobiet potrzebuje mentora, który będzie wspierał je w rozwoju. Dodatkowo wyniki pokazały, co utrudnia ankietowanym kobietom rozwój zawodowy: ciągle brakuje im wystarczającej pewności siebie (36 proc.) i kompetencji (16 proc.).

Dołącz do programu!

Mama – Warszawianka na rynku pracy

Sytuacja kobieta zmienia się diametralnie po urodzeniu dziecka. Warszawianki zwróciły uwagę, że kobiety-matki są postrzegane przez pracodawców jako mniej efektywne. A kobiety, które wybierają opiekę nad dzieckiem i planują powrót do pracy po dłuższej przerwie, oceniają swoje możliwości i umiejętności poniżej swoich kwalifikacji.

Wielokrotnie spotykałam się z warszawiankami, które jeszcze przed pandemią skarżyły się, że ich głównym problemem jest powrót na rynek pracy po dłużej przerwie, ponieważ pracodawcy nie zapewniają im rozwiązań, umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym bądź tworzą taką atmosferę, aby same rezygnowały z pracy – mówi Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet, inicjatorka projektu. – Dlatego będziemy kompleksowo wspierać nasze mieszkanki, które powracają do pracy z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz kobiety, które właśnie utraciły pracę lub obawiają się jej utraty – dodaje.

Program „Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM”

Uczestniczki będą rozwijały swoje predyspozycje i wzmacniały pewność siebie. Wezmą również udział w warsztatach, które pomogą im w rozwoju oraz wyborze ścieżki kariery zawodowej. Będą również ozwijały konkretne umiejętności, które pomogą im wrócić na rynek pracy lub założyć własny biznes.

Warsztaty i szkolenia mają na celu uchronić matki aktywne zawodowo przed negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy i wzmocnić poczucie własnej wartości. Projekt będzie realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet przy wsparciu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Projekt jest skierowany do kobiet, które na stałe mieszkają w Warszawie. Program w szczególności przeznaczony jest dla tych mam, które mają trudności z powrotem na rynek pracy lub dalszym rozwojem swojej kariery.

Kiedy i jak można dołączyć do programu?

Rekrutacja do programu rozpoczęła się 21 września br.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz online, dostępny w specjalnej zakładce na stronie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Wyniki rekrutacji będą znane już 13 października.

Dołącz do programu!

Zdjęcie: pexels.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail