Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Specjalistka/Specjalista ds. ewaluacji

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Poznań
 • Data ważności oferty: 26.01.2014
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zatrudni:

Specjalistkę, specjalistę ds. ewaluacji

Kim jesteśmy?
Jesteśmy prężnie rozwijającą się organizacją pozarządową działającą aktywnie w skali lokalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej na rzecz wzmacniania potencjału ekonomii społecznej jako obszaru aktywizacji osób bezrobotnych. W centrum naszego zainteresowania stawiamy rozwój sektora spółdzielczego, w ramach którego wdrażamy innowacyjne rozwiązania w zakresie walki z wykluczeniem społecznym, promocji postaw przedsiębiorczych, wypracowywania modeli wspólnej oddolnej pracy nad rzecz poprawy swojego położenia zawodowego i społecznego.

Kogo szukamy?
Energicznej, ambitnej osoby, która usprawni pracę Działu Administracyjnego w realizowanych przez Stowarzyszenie projektach.

Zakres obowiązków:

 • współpraca z zespołem projektu w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentów projektowych celem umożliwienia monitoringu ilościowego projektu oraz ewaluacji,
 • opracowanie narzędzi monitoringu umożliwiających weryfikację zgodności realizacji działań projektu z harmonogramem oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, produktów,
 • systematyczna analiza dokumentacji projektowej, w tym ankiet ewaluacyjnych umożliwiająca ocenę stopnia osiągania celu ogólnego i celów szczegółowych projektu,
 • udział w losowo wybranych szkoleniach, doradztwie i spotkaniach promocyjnych potwierdzony adnotacją w dzienniku szkoleń lub karcie doradztwa/porady,
 • przygotowanie danych ilościowych dotyczących osiągania założonych wskaźników na potrzeby wniosku o płatność (dane ilościowe do Tabeli 7 Załącznika nr 2 wniosku o płatność),
 • przygotowanie min. 3 raportów ewaluacyjnych do 30 dni po każdym zakończonym roku kalendarzowym realizacji projektu, uwzględniających m.in. wyniki analizy ankiet ewaluacyjnych, ankiet/rozmów z uczestnikami/czkami projektu oraz trenerami i dostawcami usług,
 • zaplanowanie i realizacja badań jakościowych i ilościowych weryfikujących jakość usług świadczonych w ramach projektów.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość metod i technik badań ilościowych i jakościowych,
 • dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin tygodniowo w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office i obsługi urządzeń biurowych,
 • kontaktowość, wysokie zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność, dokładność, skrupulatność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • duże zdolności adaptacyjne, umiejętność szybkiego uczenia się.

Preferujemy:

 • osoby z doświadczeniem w pracy w projektach unijnych,
 • osoby ze znajomością procedur udzielania dotacji inwestycyjnych na założenie działalności gospodarczej,
 • osoby z doświadczeniem w prowadzeniu badań społecznych.

Zapewniamy:

 • szczegółowe przygotowanie do pełnionych obowiązków,
 • pracę w dynamicznym, kreatywnym, interdyscyplinarnym zespole,
 • atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego,
 • możliwość współuczestniczenia w wielopłaszczyznowych działaniach społecznych o międzynarodowym zasięgu,
 • możliwość partycypacji w innowacyjnych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • satysfakcję z pracy o silnym walorze społecznym,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Na Twoje CV wraz z listem motywacyjnym zawierającym proponowaną kwotę wynagrodzenia netto przesłane na adres: [email protected] z dopiskiem: „Dział Administracyjny – rekrutacja” czekamy do dnia 26 stycznia br.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi oferentami/kami.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Manager | Dział Define | Poznań

Colliers
Wielkopolskie, Poznań
Ponad tydzień temu
04.04.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama