Czego szukasz

Odeszłam z pracy nie wiedząc, że jestem w ciąży

Zwolniłam się z pracy, nie wiedząc, że jestem w ciąży. Co w takiej sytuacji? Czy możemy cofnąć wypowiedzenie?

  • Kinga Skibińska - 09/02/2015

Zwolniłam się, nie wiedząc, że jestem w ciąży

W wyniku porozumienia stron stosunku pracy rozwiązaliśmy moją umowę o pracę, po czym okazało się, że jestem w ciąży. Co teraz?

Ustawodawca ograniczył jedynie swobodę działania pracodawcy w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z kobietą, która z uwagi na ciążę bądź przebywanie na urlopie macierzyńskim jest szczególnie chronionym pracownikiem.

Za dopuszczalne uznaje się rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą za porozumieniem stron. W przypadku, gdy w chwili zawierania porozumienia pracownica nie miała wiedzy o pozostawaniu w stanie ciąży, istnieje możliwość uchylenia się od takiego oświadczenia woli, bowiem zostało ono złożone pod wpływem błędu. Jeżeli jednak pracownica wiedziała o ciąży, bądź też zaszła w ciążę po zawarciu porozumienia, uchylenie się od jego skutków, tj. rozwiązania umowy o pracę, jest niemożliwe.

Co w przypadku, gdy zajdę w ciążę podczas okresu wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę bądź dopiero wtedy dowiem się, że jestem w ciąży?

Wypowiedzenie złożone przez pracodawcę staje się bezskuteczne w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę przypadłoby na dzień, w którym pracownica jest już w ciąży.

Jednakże podkreślić należy, że to na kobiecie ciąży obowiązek udowodnienia, że już w okresie wypowiedzenia pozostawała w stanie ciąży. W tym celu należy udać się do lekarza i otrzymać zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę oraz wskazujące jego datę początkową, tj. pierwszy dzień ostatniej menstruacji.

Pracodawca cofnie złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy po otrzymaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których dochodzi do poronienia. Jeśli pracodawca wypowiedział umowę, po czym okazało się, że w tym dniu pracownica była w ciąży, ale poroniła przed upływem okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie także jest bezskuteczne i pracodawca jest zobligowany do wycofania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

W przypadku jednak, gdyby pracodawca nie cofnął wypowiedzenia, należy wnieść do sądu odwołanie od wypowiedzenia w terminie 7 dni od dowiedzenia się o pozostawaniu w ciąży, z roszczeniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo, jeżeli okres wypowiedzenia minął i umowa uległa rozwiązaniu, przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania.

Ewentualne opóźnienie w terminowym złożeniu odwołania nie musi mieć negatywnych skutków dla pracownicy, gdyż na jej wniosek sąd może przywrócić termin do złożenia pozwu, jednakowoż należy wówczas uzasadnić przyczyny opóźnienia.

W myśl art. 47 Kodeksu pracy pracownicy, której wypowiedziano umowę o pracę i która podjęła pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Jeżeli jednak pracownica poinformowała pracodawcę o fakcie pozostawania w ciąży już w okresie wypowiedzenia lub po rozwiązaniu umowy o pracę, wynagrodzenie przysługuje od chwili powiadomienia.

Co w przypadku, gdy to ja złożyłam wypowiedzenie?

Analogicznie do powyższego, szczególną ochroną objęta jest również pracownica, która nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę. Wówczas może się uchylić od skutków tego oświadczenia pod warunkiem, że faktycznie w dniu złożenia wypowiedzenia była już w ciąży.

Doradzamy, by nie czekać z wizytą u pracodawcy i przedłożyć mu zaświadczenie w najbliższym możliwym terminie.

Wskazać należy, że pracodawca musi wyrazić zgodę na cofnięcie wypowiedzenia. Jednakże, w razie braku aprobaty pozostaje złożenie odwołania do sądu w  terminie 7 dni od dowiedzenia się o stanie ciąży, analogicznie jak w wyżej opisanym przypadku.

Co zatem takie oświadczenie powinno zawierać?

  • dane pracownika;
  • datę zawarcia wypowiedzianej umowy o pracę;
  • datę złożenia wypowiedzenia, które ma być cofnięte;
  • wyraźną wolę cofnięcia wypowiedzenia;
  • przyczyny cofnięcia wypowiedzenia;
  • dowody uzasadniające ww. przyczyny (zaświadczenie o stanie ciąży).
Wszystkie zagadnienia dotyczące prawa pracy znajdziesz w naszym bezpłatnym ebooku – pobierz go teraz (przeczytasz później), przygotowanym wspólnie z Kancelarią Frączyk & Partnerzy.


Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.


Zdjęcie: Pixabay

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Kinga Skibińska
Absolwentka prawa na UJ, aplikantka radcowska III roku przy OIRP w Krakowie, specjalistka w zakresie prawa pracy. Od 2009 roku współpracowała z wiodącą kancelarią w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych w dziedzinie prawa pracy w Polsce. Obecnie pracuje w Kancelarii Frączyk & Partnerzy. Współtworzyła „Prawo Pracy dla Rodziców”, zajmuje się czynną obsługą prawną przedsiębiorców. Prywatnie instruktorka narciarstwa zjazdowego, w wolnym czasie zaczytuje się w literaturze fantasy.
Podyskutuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie
Może Cię zainteresować także:
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail