Czego szukasz

Zwolniłam się z pracy, nie wiedząc, że jestem w ciąży

Zwolniłam się z pracy, nie wiedząc, że jestem w ciąży. Co w takiej sytuacji? Czy możemy cofnąć wypowiedzenie? Przeczytaj, co podpowiada ekspert!

Zwolniłam się, nie wiedząc, że jestem w ciąży

W wyniku porozumienia stron stosunku pracy rozwiązaliśmy moją umowę o pracę, po czym okazało się, że jestem w ciąży. Co teraz?

Ustawodawca ograniczył jedynie swobodę działania pracodawcy w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z kobietą, która z uwagi na ciążę bądź przebywanie na urlopie macierzyńskim jest szczególnie chronionym pracownikiem.

Za dopuszczalne uznaje się rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą za porozumieniem stron. W przypadku, gdy w chwili zawierania porozumienia pracownica nie miała wiedzy o pozostawaniu w stanie ciąży, istnieje możliwość uchylenia się od takiego oświadczenia woli. Zostało ono bowiem złożone pod wpływem błędu. Jeżeli jednak pracownica wiedziała o ciąży, bądź też zaszła w ciążę po zawarciu porozumienia, uchylenie się od jego skutków, tj. rozwiązania umowy o pracę, jest niemożliwe. Pracodawca może jednak, kierując się dobrą wolą, uznać porozumienie za niebyłe i „przywrócić” pracownicę do pracy.

Co w przypadku, gdy zajdę w ciążę podczas okresu wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę, bądź dopiero wtedy dowiem się, że jestem w ciąży?

Wypowiedzenie złożone przez pracodawcę staje się bezskuteczne, gdy rozwiązanie umowy o pracę przypadłoby na dzień, w którym pracownica jest już w ciąży. Innymi słowy, okres ochronny przed zwolnieniem z pracy pracownicy ciężarnej rozciąga się również na sytuację, w której pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 1995 r. I PRN 23/95.

Jednakże podkreślić należy, że to na kobiecie ciąży obowiązek udowodnienia, że już w okresie wypowiedzenia pozostawała w stanie ciąży. W tym celu należy udać się do lekarza i otrzymać zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę oraz wskazujące jego datę początkową, tj. pierwszy dzień ostatniej menstruacji. W przepisach nie ma wymogu, aby takie zaświadczenie wydał lekarz ginekolog. Rekomenduje się jednak wizytę właśnie u lekarza ginekologa, ze względu na jego specjalizację.

Pracodawca ma obowiązek cofnąć złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy po otrzymaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży.

Przeczytaj także: Co ciąża zmieniła w moim życiu?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których dochodzi do poronienia. Jeśli pracodawca wypowiedział umowę, po czym okazało się, że w tym dniu pracownica była w ciąży, ale poroniła przed upływem okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie także jest bezskuteczne i pracodawca jest zobligowany do wycofania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

W przypadku, gdyby pracodawca nie cofnął wypowiedzenia, należy wnieść do sądu odwołanie od wypowiedzenia w terminie 21 dni od dnia dowiedzenia się o pozostawaniu w ciąży. Z roszczeniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo jeżeli okres wypowiedzenia minął i umowa uległa rozwiązaniu, przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania.

Ewentualne opóźnienie w terminowym złożeniu odwołania nie musi mieć negatywnych skutków dla pracownicy. Na jej wniosek sąd może przywrócić termin do złożenia pozwu, jednak należy wówczas uzasadnić przyczyny opóźnienia.

W myśl art. 47 Kodeksu pracy pracownicy, której wypowiedziano umowę o pracę i która podjęła pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Jeżeli jednak pracownica poinformowała pracodawcę o fakcie pozostawania w ciąży już w okresie wypowiedzenia lub po rozwiązaniu umowy o pracę, wynagrodzenie przysługuje od chwili powiadomienia.

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Co w przypadku, gdy to ja złożyłam wypowiedzenie?

Szczególną ochroną objęta jest również pracownica, która nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę. Wówczas może się uchylić od skutków tego oświadczenia. Jednak pod warunkiem, że faktycznie w dniu złożenia wypowiedzenia była już w ciąży. Możliwość taką przewidział Sąd Najwyższy, np. w wyroku z dnia 19 marca 2002 r. sygn. I PKN 156/01.

Doradzamy, by nie czekać z wizytą u pracodawcy i przedłożyć mu zaświadczenie w najbliższym możliwym terminie.

Wskazać należy, że pracodawca musi wyrazić zgodę na cofnięcie wypowiedzenia. Jednakże, w razie braku aprobaty pozostaje złożenie odwołania do sądu w terminie 21 dni od dnia dowiedzenia się o stanie ciąży. Analogicznie jak w wyżej opisanym przypadku.

Co zatem takie oświadczenie powinno zawierać?

  • dane pracownika;
  • datę zawarcia wypowiedzianej umowy o pracę;
  • datę złożenia wypowiedzenia, które ma być cofnięte;
  • wyraźną wolę cofnięcia wypowiedzenia;
  • przyczyny cofnięcia wypowiedzenia;
  • dowody uzasadniające ww. przyczyny (zaświadczenie o stanie ciąży).


Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

Autorką artykułu w pierwszej wersji była Kinga Skibińska-Moskała

Zdjęcie: Pexels.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Aplikant Radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Z kancelarią Frączyk & Partnerzy Kancelaria Prawna związany od 2019 r. Absolwent prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy. W kancelarii Frączyk i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, a także doradztwem prawnym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Prywatnie pasjonat kalisteniki oraz kuchni włoskiej.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie