Czego szukasz

Zwolniłam się z pracy, nie wiedząc, że jestem w ciąży

Zwolniłam się z pracy, nie wiedząc, że jestem w ciąży. Co w takiej sytuacji? Czy możemy cofnąć wypowiedzenie? Przeczytaj, co podpowiada ekspert!

Zwolniłam się, nie wiedząc, że jestem w ciąży

W wyniku porozumienia stron stosunku pracy rozwiązaliśmy moją umowę o pracę, po czym okazało się, że jestem w ciąży. Co teraz?

Ustawodawca ograniczył jedynie swobodę działania pracodawcy w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z kobietą, która z uwagi na ciążę bądź przebywanie na urlopie macierzyńskim jest szczególnie chronionym pracownikiem.

Za dopuszczalne uznaje się rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą za porozumieniem stron. W przypadku, gdy w chwili zawierania porozumienia pracownica nie miała wiedzy o pozostawaniu w stanie ciąży, istnieje możliwość uchylenia się od takiego oświadczenia woli. Zostało ono bowiem złożone pod wpływem błędu. Jeżeli jednak pracownica wiedziała o ciąży, bądź też zaszła w ciążę po zawarciu porozumienia, uchylenie się od jego skutków, tj. rozwiązania umowy o pracę, jest niemożliwe. Pracodawca może jednak, kierując się dobrą wolą, uznać porozumienie za niebyłe i „przywrócić” pracownicę do pracy.

Co w przypadku, gdy zajdę w ciążę podczas okresu wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę, bądź dopiero wtedy dowiem się, że jestem w ciąży?

Wypowiedzenie złożone przez pracodawcę staje się bezskuteczne, gdy rozwiązanie umowy o pracę przypadłoby na dzień, w którym pracownica jest już w ciąży. Innymi słowy, okres ochronny przed zwolnieniem z pracy pracownicy ciężarnej rozciąga się również na sytuację, w której pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 1995 r. I PRN 23/95.

Jednakże podkreślić należy, że to na kobiecie ciąży obowiązek udowodnienia, że już w okresie wypowiedzenia pozostawała w stanie ciąży. W tym celu należy udać się do lekarza i otrzymać zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę oraz wskazujące jego datę początkową, tj. pierwszy dzień ostatniej menstruacji. W przepisach nie ma wymogu, aby takie zaświadczenie wydał lekarz ginekolog. Rekomenduje się jednak wizytę właśnie u lekarza ginekologa, ze względu na jego specjalizację.

Pracodawca ma obowiązek cofnąć złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy po otrzymaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży.

Przeczytaj także: Co ciąża zmieniła w moim życiu?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których dochodzi do poronienia. Jeśli pracodawca wypowiedział umowę, po czym okazało się, że w tym dniu pracownica była w ciąży, ale poroniła przed upływem okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie także jest bezskuteczne i pracodawca jest zobligowany do wycofania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

W przypadku, gdyby pracodawca nie cofnął wypowiedzenia, należy wnieść do sądu odwołanie od wypowiedzenia w terminie 21 dni od dnia dowiedzenia się o pozostawaniu w ciąży. Z roszczeniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo jeżeli okres wypowiedzenia minął i umowa uległa rozwiązaniu, przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania.

Ewentualne opóźnienie w terminowym złożeniu odwołania nie musi mieć negatywnych skutków dla pracownicy. Na jej wniosek sąd może przywrócić termin do złożenia pozwu, jednak należy wówczas uzasadnić przyczyny opóźnienia.

W myśl art. 47 Kodeksu pracy pracownicy, której wypowiedziano umowę o pracę i która podjęła pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Jeżeli jednak pracownica poinformowała pracodawcę o fakcie pozostawania w ciąży już w okresie wypowiedzenia lub po rozwiązaniu umowy o pracę, wynagrodzenie przysługuje od chwili powiadomienia.

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Co w przypadku, gdy to ja złożyłam wypowiedzenie?

Szczególną ochroną objęta jest również pracownica, która nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę. Wówczas może się uchylić od skutków tego oświadczenia. Jednak pod warunkiem, że faktycznie w dniu złożenia wypowiedzenia była już w ciąży. Możliwość taką przewidział Sąd Najwyższy, np. w wyroku z dnia 19 marca 2002 r. sygn. I PKN 156/01.

Doradzamy, by nie czekać z wizytą u pracodawcy i przedłożyć mu zaświadczenie w najbliższym możliwym terminie.

Wskazać należy, że pracodawca musi wyrazić zgodę na cofnięcie wypowiedzenia. Jednakże, w razie braku aprobaty pozostaje złożenie odwołania do sądu w terminie 21 dni od dnia dowiedzenia się o stanie ciąży. Analogicznie jak w wyżej opisanym przypadku.

Co zatem takie oświadczenie powinno zawierać?

  • dane pracownika;
  • datę zawarcia wypowiedzianej umowy o pracę;
  • datę złożenia wypowiedzenia, które ma być cofnięte;
  • wyraźną wolę cofnięcia wypowiedzenia;
  • przyczyny cofnięcia wypowiedzenia;
  • dowody uzasadniające ww. przyczyny (zaświadczenie o stanie ciąży).


Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

Autorką artykułu w pierwszej wersji była Kinga Skibińska-Moskała

Zdjęcie: Pexels.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Aplikant Radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Z kancelarią Frączyk & Partnerzy Kancelaria Prawna związany od 2019 r. Absolwent prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy. W kancelarii Frączyk i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, a także doradztwem prawnym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Prywatnie pasjonat kalisteniki oraz kuchni włoskiej.

Polecane artykuły

oferty
pracy
Sprawdź pełną listę
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom
Reklama
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie