Czego szukasz

Porozmawiajmy o pieniądzach, czyli o równości wynagrodzeń w Polsce

Rozmowa o wynagrodzeniu może wydawać się trudna, zwłaszcza kiedy brakuje nam doświadczenia w ocenianiu własnych kompetencji. Tymczasem negocjacje płacowe to nieodłączny element rozwoju zawodowego. Dowiedzmy się, jak podejść do tematu równego wynagradzania, zrozumieć problem luki płacowej, i przygotować się do rozmów o zarobkach na rozmowie kwalifikacyjnej.

Równość wynagrodzeń w Polsce - zespół pracowników

Współczesny rynek pracy wymaga od nas nie tylko elastyczności i ciągłego rozwoju kompetencji, ale także świadomości naszych praw i możliwości. Szczególnie dla kobiet, temat równości płac pozostaje niezwykle aktualny. Raport „Kobiety, rynek pracy i równość płac” opublikowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet w 2023 roku, rzuca nowe światło na te kwestie. Mimo postępów, droga do pełnej równości jest jeszcze długa.

Spis treści: ukryj

Odkryjmy tajniki negocjacji i równości płac

Linda Scott w swojej publikacji „Kapitał kobiet. Dlaczego równouprawnienie wszystkim się opłaca” (Warszawa, 2020), przekonuje, że inwestowanie w kobiety nie tylko wspiera ich indywidualny rozwój, ale również przynosi wymierne korzyści całej gospodarce. Podkreśla, jak kluczowe jest zrozumienie i wykorzystanie potencjału zawodowego kobiet, co prowadzi do zwiększenia innowacyjności i efektywności na rynku pracy.

Według danych dostępnych na portalu kadry.infor.pl, równość wynagrodzeń i walka z różnicami płacowymi ze względu na płeć to wciąż wyzwania wielu polskich przedsiębiorstw. Transparentność płac, eliminacja dyskryminacji i wspieranie kobiet w rozwoju kariery to kluczowe kroki, które muszą zostać podjęte, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do możliwości zawodowych i wynagrodzeń.

Wstęp: Dlaczego mówienie o pieniądzach bywa trudne?

Artykuł opublikowany na stronie money.pl wskazuje, że kobiety w Polsce zarabiają średnio o 800 zł mniej niż mężczyźni. Zaś zrównanie płac może zająć nawet 130 lat. To alarmujące dane, które pokazują skalę problemu dyskryminacji płacowej i wyzwania, jakie stoją przed nami, aby osiągnąć pełną równość na rynku pracy.

Z kolei raport firmy doradczej EY podkreśla działania Komisji Europejskiej mające na celu zmniejszenie luki płacowej między kobietami a mężczyznami. Przejrzystość płacowa, audyty i kampanie edukacyjne to tylko niektóre z narzędzi, które mogą przyczynić się do większej sprawiedliwości na rynku pracy.

Równość płci w miejscu pracy: Sprawiedliwość na wyciągnięcie ręki

Równość płci i walka z dyskryminacją to nie tylko wyzwania społeczne i prawne. To również ważne aspekty, które wpływają na Twoją karierę. Kluczowym elementem równości jest równe wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości dla kobiet i mężczyzn.

Jak sprawdzić, czy Twoje miejsce pracy traktuje sprawiedliwość płacową poważnie?

Transparentność płac: pierwszy krok do sprawiedliwości

Czy w Twojej firmie panuje przejrzystość płac? Informacje o kryteriach wynagradzania i skalach płac mogą być kluczem do zrozumienia i eliminacji różnic płacowych. Upewnij się, że Twoje miejsce pracy udostępnia te dane wszystkim pracownikom, co jest pierwszym krokiem do równości.

Eliminacja dyskryminacji: Jak firmy mogą wspierać równość

Każda firma powinna aktywnie działać na rzecz eliminacji dyskryminacji płciowej – od procesów rekrutacji po awanse i systemy premiowe. Dostęp do szkoleń i możliwości rozwoju powinien być równy dla wszystkich, niezależnie od płci.

Parlament Europejski a luka płacowa: Nowe przepisy

W grudniu 2022 roku Parlament Europejski postawił sobie za cel walkę z luką płacową. Wprowadzone w marcu 2023 roku przepisy mają zapewnić przejrzystość wynagrodzeń, co może być przełomem w dążeniu do równości. Pracodawcy będą zobowiązani do jasnego komunikowania widełek płacowych i kryteriów wynagrodzeń.

Dlaczego luka płacowa wciąż istnieje? Przyczyny i rozwiązania

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn mają głębokie korzenie, sięgające kulturowych i strukturalnych podstaw dyskryminacji.

1. Nierówność zawodowa i branżowa

Kobiety i mężczyźni często pracują w różnych sektorach i zawodach, co ma historyczne i kulturowe podłoże. Sektory zdominowane przez kobiety, takie jak opieka zdrowotna, edukacja czy opieka społeczna, zazwyczaj oferują niższe wynagrodzenia niż sektory techniczne czy budowlane, gdzie przeważają mężczyźni.

2. Nierówność wertykalna

Nawet wewnątrz tych samych branż kobiety częściej zajmują niższe stanowiska niż mężczyźni, co oznacza, że mniej kobiet znajduje się na pozycjach kierowniczych czy decyzyjnych. To zjawisko często nazywane jest „szklanym sufitem”.

3. Praca w niepełnym wymiarze godzin

Kobiety częściej niż mężczyźni pracują w niepełnym wymiarze godzin, co bezpośrednio wpływa na niższe roczne dochody. Ta sytuacja jest często związana z obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci czy członków rodziny, które tradycyjnie spoczywają na kobietach.

4. Przerwy w karierze zawodowej

Kobiety są również bardziej skłonne do robienia przerw w karierze zawodowej, głównie z powodu macierzyństwa. To wpływa na ich rozwój zawodowy, awanse i w konsekwencji na poziom wynagrodzenia.

5. Dyskryminacja i stereotypy płciowe

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy, zarówno jawna, jak i ukryta, jest nadal problemem. Stereotypy dotyczące ról płciowych oraz przekonania o „mniejszej wartości” pracy wykonywanej przez kobiety mają bezpośredni wpływ na luki płacowe.

6. Negocjacje płacowe

Badania wykazują, że kobiety są mniej skłonne do negocjowania wynagrodzeń niż mężczyźni, co częściowo wynika z kulturowych oczekiwań i obawy przed percepcją jako „trudne” lub „agresywne”. To również wpływa na ich początkowe stawki wynagrodzenia oraz tempo wzrostu pensji.

7. Ocenianie pracy i jej wartości

Systemy oceniania pracy często nie biorą pod uwagę wartości pracy tradycyjnie wykonywanej przez kobiety lub umiejętności z nią związanych. To może prowadzić do systematycznie niższej wyceny pracy sektorów zdominowanych przez kobiety.

8. Edukacja i dostęp do szkoleń

Choć w wielu krajach kobiety osiągają wyższy poziom wykształcenia niż mężczyźni, dostęp do specjalistycznych szkoleń i kierunków studiów o wysokim potencjale zarobkowym jest często ograniczony przez stereotypy płciowe.

Jak zapobiegać luce płacowej?

Zapobieganie luce płacowej wymaga podejścia wielowymiarowego, obejmującego zarówno zmiany na poziomie polityki państwowej, jak i praktyki wewnątrz organizacji. Oto kilka kluczowych strategii, które mogą pomóc zmniejszyć, a w ostatecznym rozrachunku zniwelować różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami:

Wprowadzenie i egzekwowanie przepisów prawnych

Państwa mogą wprowadzać i egzekwować przepisy zabraniające dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. Ważne jest, aby prawo wymagało od pracodawców przejrzystości płacowej, w tym ujawniania przedziałów płacowych w ofertach pracy i raportowania różnic płacowych.

Promowanie przejrzystości płac

Organizacje powinny być zachęcane lub zobowiązane do regularnego publikowania danych o wynagrodzeniach, aby ułatwić monitorowanie i porównywanie różnic płacowych. Przejrzystość pomaga identyfikować i korygować nierówności.

Audyty płacowe i korekta nierówności

Przeprowadzanie regularnych audytów płacowych może pomóc organizacjom zidentyfikować nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach i podjąć kroki w celu ich korekty. Audyty te powinny obejmować analizę wszystkich aspektów systemu wynagrodzeń, w tym dodatków, premii i korzyści.

Wsparcie dla kobiet w negocjacjach płacowych

Organizacje mogą oferować warsztaty i szkolenia mające na celu zwiększenie umiejętności negocjacyjnych kobiet. Pomaga to kobietom lepiej negocjować swoje wynagrodzenia i warunki zatrudnienia.

Zachęcanie kobiet do wyboru różnorodnych ścieżek kariery

Przełamywanie stereotypów związanych z „typowo męskimi” lub „typowo żeńskimi” zawodami i zachęcanie kobiet do wyboru kierunków edukacji i zawodów w wysoko płatnych branżach technologicznych, inżynieryjnych, a także w zarządzaniu i finansach.

Elastyczne formy pracy i wsparcie dla rodziców

Zapewnienie elastycznych form pracy, takich jak praca zdalna czy elastyczny czas pracy, oraz odpowiednie wsparcie dla rodziców, w tym urlopy rodzicielskie i opieka nad dziećmi, może pomóc kobietom utrzymać ciągłość kariery zawodowej.

Promowanie równości w awansach i rozwoju zawodowym

Organizacje powinny stosować przejrzyste i sprawiedliwe procesy awansów oraz zapewniać równe szanse na rozwój zawodowy i szkolenia dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci.

Budowanie świadomości i zmiana kultury organizacyjnej

Praca nad zmianą kultury organizacyjnej i budowanie świadomości na temat równości płci, dyskryminacji i nierówności płacowej jest kluczowe. Ważne jest, aby organizacje promowały kulturę inkluzywności i szacunku dla różnorodności.

Angażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci

Równość płci to nie tylko „sprawa kobiet”. Ważne jest, aby angażować mężczyzn jako sojuszników w dążeniu do równości, poprzez edukację i współpracę na wszystkich poziomach organizacji.

Negocjacje płacowe: Jak rozmawiać o zarobkach?

Niezależnie od tego, czy aplikujesz o nową pracę, czy dążysz do awansu lub podwyżki w obecnej pozycji, istnieje kilka strategii, które mogą pomóc w osiągnięciu satysfakcjonującego wyniku. Oto jak można prowadzić negocjacje płacowe:

1. Przygotowanie

 • Zbadaj rynek: Zdobądź informacje o stawkach płacowych w swojej branży i regionie dla osób o podobnym wykształceniu, doświadczeniu i na podobnych stanowiskach.
 • Znaj swoją wartość: Zastanów się nad swoimi osiągnięciami, umiejętnościami i tym, jak przyczyniasz się do sukcesu firmy. Uświadom sobie, jakie korzyści przynosisz organizacji.
 • Określ swoje oczekiwania: Wyznacz minimalną kwotę, na którą możesz się zgodzić, oraz kwotę, którą chciałbyś/chciałabyś otrzymać. Miej na uwadze swoje potrzeby finansowe i cele zawodowe.

2. Rozpoczęcie rozmowy

 • Wybierz odpowiedni moment: Idealny czas na negocjacje to moment, gdy firma odnotowuje dobre wyniki finansowe lub gdy właśnie osiągnąłeś/osiągnęłaś znaczący sukces zawodowy.
 • Zaproponuj wygodne ustawienie: Negocjacje najlepiej przeprowadzić w neutralnej, spokojnej atmosferze, która sprzyja otwartej rozmowie.

3. Prezentacja argumentów

 • Skoncentruj się na faktach: Przedstaw konkretne przykłady swoich osiągnięć, projektów, których byłeś/byłaś częścią, i wszelkich innych dowodów na to, jak przyczyniasz się do sukcesu firmy.
 • Unikaj emocjonalnych argumentów: Staraj się mówić o faktach i liczbach, unikając argumentacji opartej na osobistych potrzebach czy emocjach.

4. Słuchaj i reaguj

 • Bądź gotów na negocjacje: Pracodawca może zaoferować mniej, niż oczekujesz. Bądź gotowy na kompromis, ale pamiętaj o swojej minimalnie akceptowalnej kwocie.
 • Słuchaj uważnie: Zwracaj uwagę na to, co ma do powiedzenia druga strona, aby móc adekwatnie zareagować na jej argumenty.

5. Rozważanie alternatyw

 • Alternatywne formy wynagrodzenia: Jeśli firma nie może spełnić Twoich oczekiwań finansowych, rozważ negocjacje innych benefitów, takich jak elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni wolne czy możliwość pracy zdalnej.
 • Plan B: Zawsze miej przygotowany plan awaryjny. Jeśli negocjacje nie pójdą po Twojej myśli, zastanów się, czy jesteś gotów/gotowa na poszukiwanie nowych możliwości zawodowych.

6. Podsumowanie i uzgodnienia

 • Potwierdź ustalenia: Po dojściu do porozumienia, poproś o potwierdzenie ustaleń na piśmie, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Pamiętaj, że negocjacje płacowe to proces, który może wymagać czasu i cierpliwości. Zachowaj profesjonalizm i skup się na budowaniu pozytywnej relacji z pracodawcą, niezależnie od wyniku rozmów.

#IleMogeZarabiac: Kampania dla równości

Portal ilemogezarabiac.pl jest znakomitym źródłem wiedzy na temat negocjacji płacowych i zrozumienia własnej wartości na rynku pracy. Dzięki praktycznym poradom, kobietom łatwiej jest przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych i negocjacji warunków zatrudnienia, co jest kluczowe w dążeniu do równości płacowej.

Kampania #IleMogeZarabiac, zapoczątkowana przez HR Rebels, ma na celu zwiększenie świadomości na temat równości wynagrodzeń. W ramach Międzynarodowego Dnia Równej Płacy, zapoznaj się z raportem i najlepszymi praktykami negocjacyjnymi. To Twoja szansa na sprawiedliwe wynagrodzenie!

Mamo Pracuj wspiera matki na rynku pracy

Mamo Pracuj wspiera kobiety na rynku zawodowym, pomaga im wrócić do pracy. Na stronie znajdziesz porady, ciekawostki, a przede wszystkim dostęp do elastycznych ofert zatrudnienia. Poprzez budowanie społeczności, promowanie rozwoju umiejętności i edukację na temat praw pracowniczych, Mamo Pracuj umożliwia matkom skuteczne łączenie życia zawodowego z rodzinnym.

Feminatywy – kobieta w języku

Źródła:

 • Raport Stowarzyszenia Kongres Kobiet „Kobiety, rynek pracy i równość płac”, Warszawa 2023
 • „Kapitał kobiet. Dlaczego równouprawnienie wszystkim się opłaca” Linda Scott, Warszawa 2020
 • kadry.infor.pl
 • ilemogezarabiac.pl
 • money.pl
 • ey.com
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Copywriterka, specjalistka ds. marketingu internetowego, autorka bloga społeczno-feministycznego "Rety kobiety". Ewa prowadzi firmę "Jasno piszę", tworząc najróżniejsze treści marketingowe: teksty na blog, content do social mediów, newslettery, naming czy scenariusze eventów. Kocha rozmowy z ludźmi, medytację oraz dubbingowanie (prowadzi kanał swoich zwierząt "Flamandowie" na Instagramie).
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie