Logo Mamo Pracuj
Open menu
Pracuj.

Znajdź wymarzoną pracę i pracodawcę.

Rozwijaj się.

Pozwól się wesprzeć w rozwoju.

Inspiruj się.

Sprawdź nasze propozycje dla Ciebie.

ZAINSPIRUJ SIĘ

Formalności po urodzeniu dziecka – także przez internet!

 • Daria Milewska
 • 7 lipca 2020
 • 8 MIN. CZYTANIA

Zgłoszenie dziecka do USC

W ciągu 21 dni od dnia urodzenia należy zgłosić ten fakt do USC, w celu sporządzenia aktu urodzenia. Można tego dokonać na dwa sposoby – klasyczny, czyli udać się do siedziby USC, albo poprzez platformę ePUAP, nie ruszając się z domu.

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi karta urodzenia wystawiona przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzająca fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia. Zostanie ona wysłana do USC w ciągu 3 dni od porodu.

W przypadku wyboru klasycznego modelu zgłoszenia narodzin dziecka, do USC może wybrać się nie tylko matka, ale też ojciec albo pełnomocnik. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać, kto kogo i do jakiej czynności upoważnia – co ważne, rodzice powinni w treści pełnomocnictwa wymienić imię lub imiona, jakie mają zostać nadane dziecku.

Ojciec lub matka dziecka (ewentualnie pełnomocnik) powinni mieć ze sobą dowód tożsamości; nie są natomiast wymagane odpisy aktów stanu cywilnego rodziców.

Przeczytaj także: Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach macierzyńskich!

Nowość – zgłoszenie dziecka bez wychodzenia z domu

Od jakiegoś czasu możemy skorzystać z dobrodziejstwa nowych technologii i zgłosić urodzenie dziecka przez platformę ePUAP. Istnieje jednak kilka zasad, o których należy pamiętać.

Przede wszystkim, możliwość ta dotyczy jedynie dzieci urodzonych w Polsce. Zgłoszenia może dokonać matka lub ojciec dziecka. Oczywiście, przed przystąpieniem do zgłoszenia dziecka, należy założyć profil zaufany – na szczęście jest to bardzo proste. Poza opcją skorzystania z profilu zaufanego, można też użyć podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu.

Po wejściu na stronę www.gov.pl należy wybrać odpowiedni folder i kliknąć „zgłoś urodzenie dziecka”, a system sam przekieruje nas do logowania. W następnym kroku należy wypełnić zgłoszenie. Sposób odebrania gotowych dokumentów wybieramy sami – może to być odbiór osobisty w USC, korespondencja pocztowa lub przesłanie na skrzynkę ePUAP.
Wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka otrzymamy powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (w przypadku, gdy zostało zameldowane).

Przeczytaj także: Mama nie jest jedynym opiekunem dziecka – list od Agnieszki

[FM_form id=”6″]

Uznanie dziecka przez ojca

Powyższe czynności są proste w przypadku urodzenia się dziecka rodziców pozostających w związku małżeńskim (działa wtedy domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki). Jeśli natomiast rodzice nie są małżonkami, należy dopełnić jeszcze jednej formalności – uznania dziecka przez ojca.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka mogą wspólnie złożyć takie oświadczenie w dowolnym USC (wymagane będą dowody obojga rodziców oraz zaświadczenie o ciąży). Co istotne, osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła jeszcze 18 lat, powyższe oświadczenie może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.
Opłaty za zgłoszenie urodzenia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega natomiast pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Przeczytaj także: Jakie dokumenty do macierzyńskiego musisz złożyć?

Podsumowanie

Końcowym etapem wizyty w USC jest przygotowanie protokołu zawierającego dane dziecka i jego rodziców. Taki protokół jest podpisywany przez urzędnika i osobę zgłaszającą dziecko. Od Urzędnika USC otrzymuje się następujące dokumenty:

 • o jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
 • o powiadomienie o nadaniu numeru PESEL,
 • o potwierdzenie zameldowania dziecka.

Dodatkowo warto pamiętać o:

 • o zawiadomieniu zakładu pracy o narodzeniu dziecka (powinniśmy to zrobić w terminie 7 dni od dnia narodzin dziecka), jednocześnie należy zgłosić dziecko do ubezpieczenia oraz do ZUS,
 • o zarejestrowaniu dziecka w przychodni, dzięki czemu możliwa będzie wizyta położnej środowiskowej w domu oraz opieka lekarza pediatry,
 • o możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń m. in. 500 plus, czy zasiłków.

Przeczytaj także: Jaki zasiłek dla bezrobotnej kobiety w ciąży?

Wersja artykułu z 24.01.2018 r.

Zgłoszenie dziecka do USC

Należy udać się do siedziby USC, w której będzie sporządzony akt urodzenia dziecka (miejsce oraz data widnieje na zaproszeniu, ze szpitala, w którym urodziło się dziecko). Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać także przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać, kto kogo i do jakiej czynności upoważnia.

Ojciec lub matka dziecka (ewentualnie pełnomocnik) powinni mieć ze sobą dowód tożsamości (nie są wymagane odpisy aktów stanu cywilnego rodziców).

Uznanie dziecka przez ojca 

Dla uznania dziecka pozamałżeńskiego konieczna jest obecność obojga rodziców (wymagane dowody obojga rodziców – do wglądu).

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka mogą złożyć takie oświadczenie w dowolnym USC.

W celu przyjęcia oświadczenia należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie lekarskie dotyczące ciąży.

Osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Oświadczenie o wyborze imienia dziecka

Zgłaszając urodzenie dziecka należy złożyć również oświadczenie o wyborze imienia dziecka.

Wybrane imię lub imiona (nie więcej niż dwa) nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

Wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać również imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie konieczne jest wskazanie imion, jakie mają być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Meldunek

Kierownik USC sporządzający akt urodzenia dziecka dokonuje również zameldowania dziecka. Zameldowanie dokonywane jest w miejscu wskazanym przez rodziców.

PESEL dla nowonarodzonego dziecka 

W przypadku noworodków urodzonych na terytorium RP nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po rejestracji w USC.

Opłaty za sporządzenie aktu urodzenia 

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu – takie pełnomocnictwa zwolnione są z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Podsumowanie

1. Końcowym etapem wizyty w USC jest przygotowanie protokołu zawierającego dane dziecka i jego rodziców. Taki protokół jest podpisywany przez urzędnika i osobę zgłaszającą dziecko.

2. Od Urzędnika USC otrzymuje się następujące dokumenty:

 • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL,
 • potwierdzenie zameldowania dziecka.

Dodatkowo warto pamiętać o:

 • zawiadomieniu zakładu pracy o narodzeniu dziecka (powinniśmy to zrobić w terminie 7 dni od dnia narodzin dziecka), jednocześnie należy zgłosić dziecko do ubezpieczenia oraz do ZUS,
 • zarejestrowaniu dziecka w przychodni, dzięki czemu możliwa będzie wizyta położnej środowiskowej w domu oraz opieka lekarza pediatry,
 • możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń m. in. becikowe, 500 plus, zasiłek.

Przeczytaj także: 15 rzeczy, których już nigdy więcej nie zrobisz odkąd jesteś mamą

Autorką pierwszej wersji artykułu była Magdalena Maziarz.

Zdjęcie: Storyblocks.com

Zobacz więcej

artykuł
Dobry Start
 • Daria Milewska
 • 3 MIN. CZYTANIA
artykuł
Marcin Wszołek
 • Daria Milewska
 • 7 MIN. CZYTANIA
artykuł
 • Daria Milewska
 • 3 MIN. CZYTANIA
artykuł
Kąpiel maluszka
 • Daria Milewska
 • 5 MIN. CZYTANIA
artykuł
Praca zdalna przy małym dziecku
 • Daria Milewska
 • 3 MIN. CZYTANIA
artykuł
dziecko przy oknie
 • Daria Milewska
 • 6 MIN. CZYTANIA
artykuł
chłopiec plaża pierwszy dzien matki
 • Daria Milewska
 • 4 MIN. CZYTANIA
artykuł
nagroda za macierzyństwo
 • Daria Milewska
 • 6 MIN. CZYTANIA
artykuł
Odnaleźć siebie bez wyrzutów sumienia
 • Daria Milewska
 • 9 MIN. CZYTANIA

+3 tys. mam w newsletterze

© Mamopracuj 2024

Skip to content