Czego szukasz

Praca zdalna zostanie uregulowana prawnie -Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Wiele z nas od dłuższego czasu pracuje na tzw. “home office”, korzystając z możliwości pracy zdalnej oferowanej przez pracodawcę. To właśnie do pracodawcy należała decyzja, o tym, czy w danej firmie będzie możliwość pracy w trybie zdalnym. Obowiązujący Kodeks Pracy nie zawiera regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej, lecz wkrótce ma to zmienić nowelizacja, której projekt został przyjęty przez Rząd. Przeczytaj, co zawiera projekt nowego Kodeksu pracy!

praca zdalna kodeks pracy

Praca zdalna – nowa definicja w Kodeksie pracy 

W obowiązującym obecnie Kodeksie pracy nie ma przepisów dotyczących pracy zdalnej. Możliwość wykonywania pracy poza miejscem pracy regulowały dotychczas przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy. Pojęcie pracy zdalnej pojawiło się w przepisach rządowych wraz z wprowadzeniem stanu epidemii. Dotychczas jej zasady były oparte na tzw. ustawie covidowej. 

Regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej mają być już w tym roku częścią znowelizowanego Kodeksu pracy, którego projekt przyjęta Rada Ministrów – o czym poinformowała Minister rodziny i polityki społecznej 

Praca zdalna, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów i będzie wpisana do Kodeksu pracy, to przede wszystkim uporządkowanie (przepisów). Będzie możliwe porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. To porozumienie może być zawarte na początku, przy zawieraniu umowy o pracę, ale także na każdym etapie późniejszym” – powiedziała na konferencji minister Maląg.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawiera definicję pracy zdalnej jako wykonywanej całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i jednocześnie uzgodnionym z pracodawcą.

Jakie rozwiązania w projekcie skierowano do rodziców?

“Możliwość wykonywania pracy zdalnej na stałe w Kodeksie pracy – to główne założenie projektu ustawy przyjętego przez Radę Ministrów. – To z jednej strony odpowiedź na zmieniające się trendy na rynku pracy, a z drugiej – szansa na poprawę możliwości zatrudnienia m.in. rodziców małych dzieci “–powiedziała Pani Minister.

Projekt zakłada, iż pracodawca zobowiązany będzie do przyjęcia wniosku pracownika o możliwość pracy zdalnej, jeżeli:

  • pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownicę w ciąży,
  • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przeczytaj także: Jakie zmiany w ustawodawstwie (przepisach) czekają nas w 2022 roku?

Praca zdalna, a obowiązki pracodawcy.

Pracodawca zobowiązany będzie do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy. Przepisy nakładają także obowiązek pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Jednocześnie pracodawca będzie mógł pracownikowi odmówić pracy zdalnej w sytuacji, jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe. Czy to ze względu na rodzaj pracy, czy organizację pracy. O czym będzie musiał poinformować pracownika, podając przyczynę odmowy.

Dodatkowe zmiany w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy

Projekt przewiduje możliwość zarówno pracy całkowicie zdalnej, jak i hybrydowej. W zależności od potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy. Pracownik będzie też miał możliwość pracy zdalnej w szczególnych sytuacjach:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego,
  • stanu epidemii,
  • czy w sytuacji pożaru lub zalania w zakładzie pracy. 

W projekcie znajduje się również zapis, który umożliwia pracodawcy skontrolowanie trzeźwości pracownika. Również na obecność środków działających podobnie alkoholu. Oczywiście, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Zatwierdzony projekt nowelizacji Kodeksu pracy, trafi w najbliższym czasie pod obrady sejmu. Będziemy informować o nowych przepisach przyjętych przez Rząd. 

Źródło: gov.pl

Zdjęcie: Pexels.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Niestandardowa mama nieprzeciętnych nastolatków. Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, z zamiłowania copywriter. Fanka poradników i rozwoju osobistego.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie