Czego szukasz

Na jaką emeryturę mogę liczyć? – własna firma

Młode mamy też myślą o przyszłej emeryturze. Dzieci małe, przed nami kilkadziesiąt lat pracy. Ale już dzisiaj warto zastanowić się z czego będziemy się utrzymywać. Czy to pracując na etacie, czy jako przedsiębiorca, wszyscy odkładamy składki na poczet przyszłej emerytury.
Przygotowaliśmy dla Was kompendium wiedzy o emeryturze. Dzisiaj część druga – emerytura z pracy we własnej firmie. Jaka będzie?

Na jaką emeryturę mogę liczyć? – własna firma

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca, płacący najniższą składkę emerytalną?
I czy można ją zwiększać samemu?

Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1967 r. wysokość przyszłej emerytury zależy od trzech czynników. Przede wszystkim od sumy odprowadzonych w trakcie aktywności zawodowej składek emerytalnych oraz od chwili przejścia na emeryturę. W mniejszym stopniu od tego jak skutecznie wybrany przez przedsiębiorcę OFE pomnoży odprowadzone do niego składki emerytalne. W przeciwieństwie do tzw. starego systemu emerytalnego na wysokość emerytury nie ma wpływu sama liczba przepracowanych lat.

Warto podkreślić, że dla systemu ubezpieczeń społecznych za przedsiębiorcę uważa się:

  • osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
  • wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jaka składka na ZUS?

Dla przedsiębiorcy wysokość składki emerytalnej, obliczana jest tak jak w przypadku etatowego pracownika jako 19,52%, tyle że nie z wynagrodzenia brutto, ale z tzw. podstawy wymiaru.

Przedsiębiorca sam deklaruje, jaką podstawę wymiaru przyjmuje do obliczenia składki, która musi się ona mieścić w ustalonych przez ustawę widełkach. Jest ona pochodną średniej krajowej ogłaszanej przez GUS. Zadeklarowana kwota nie ma związku z rzeczywiście osiąganymi przez przedsiębiorcę dochodami bądź stratami. Oznacza to, że milionowe dochody przedsiębiorcy nie powodują obowiązku opłacenia wyższych składek, a strata nie zwalnia z obowiązku opłacania chociażby najniższej składki.

W 2013 r. składka emerytalna przedsiębiorcy może być płacona w wysokości od 434,87 zł do 1 825,14 zł. Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności, można płacić tzw. składkę obniżoną, dolna granica jest zdecydowanie niższa.

UWAGA! Wyżej wymienione kwoty, to tylko kwoty składki emerytalnej, która ma wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Przedsiębiorcy opłacają też inne składki – rentową, wypadkową, zdrowotną (NFZ), na Fundusz Pracy oraz opcjonalnie składkę chorobową.

Wysokość wypłacanej emerytury dla przedsiębiorcy obliczana jest w identyczny sposób jak dla pracownika etatowego. Jest zależna będzie wprost od sumy opłaconych składek emerytalnych. Wysokość emerytury przedsiębiorcy opłacającego najniższe składki emerytalne będzie odpowiadać emeryturze wypłacanej osobie pracującej na etacie, której wynagrodzenie brutto wynosiło 60% średniej krajowej.

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Czy warto zostać przedsiębiorcą, aby mieć emeryturę?

Taką tezę przedstawiła nam jedna z naszych czytelniczek. Chce założyć firmę, żeby mieć emeryturę.

Przekonanie, że głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskanie zabezpieczenia emerytalnego na przyszłość, jest z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadnione. Celem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jest raczej możliwość uzyskiwania przychodów, których wysokość nie jest odgórnie ustalona.

Przeczytaj także część pierwszą – o emeryturze z pracy na etacie.

Wszystkie składki przedsiębiorcy

Natomiast w kwestii ubezpieczeń społecznych należy zwrócić uwagę, iż każdy przedsiębiorca, oprócz obowiązku odprowadzenia składki emerytalnej, musi opłacić inne składki. Składkę zdrowotną, rentową, wypadkową, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dobrowolnie może opłacać także składkę chorobową. Ze składki chorobowej wypłacany jest zasiłek macierzyński, dlatego też zdecydowana większość kobiet przedsiębiorców opłaca tę składkę. Suma wszystkich tych składek w 2012 r. opłacanych przez przedsiębiorcę w minimalnej wysokości wynosiła 981,26 zł miesięcznie. Na wysokość przyszłej emerytury ma wpływ tylko odprowadzona składka emerytalna, a ta jest jedną z wielu składek. Stanowi 19,52% podstawy wymiaru, co w przypadku składek minimalnych oznacza, że przedsiębiorca odprowadzał co miesiąc w 2012 r. 412,96 zł składki emerytalnej. Jak widać – na przyszłą emeryturę przedsiębiorcy w rzeczywistości pracuje mniej niż połowa z opłaconych składek.

Oblicz swoją emeryturę

Warto skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów emerytalnych obliczających wysokość emerytury z ZUS + OFE oraz kalkulatorów emerytury. Można łatwo porównać, iż w przypadku wieloletniego (20 do 40 lat), regularnego oszczędzania takich równych kwot (np. 412,96 zł miesięcznie) w obowiązkowych filarach czyli ZUS + OFE oraz w dobrowolnych formach oszczędzania (w III filarze, w lokacie bankowej, akcje, obligacje, metale szlachetne itd.). Stopa zwrotu z takiej wieloletniej inwestycji będzie wyższa niż wysokość emerytury z ZUS, a zasady dziedziczenia zgromadzonych środków korzystniejsze. Dlatego, jeśli chodzi o samo zabezpieczenie emerytalne, można osiągnąć lepsze lub porównywalne zabezpieczenie nie uczestnicząc w powszechnym systemie emerytalnym, (tzw. KRUSowcy, prawie wszystkie służby mundurowe, sędziowie i prokuratorzy mają swoje oddzielne systemy. Poza tym system ma luki i można prowadzić biznes” a w nim nie uczestniczyć, a odkładając na tzw. prywatną emeryturę.

Renta i zasiłek chorobowy

Oddzielną kwestią są tutaj pozostałe formy zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jakie daje pozostawanie w systemie ubezpieczeń społecznych. Opłacana składka rentowa uprawnia do renty z tytułu niezdolności do pracy, składka chorobowa daje możliwość pobierania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Natomiast składka zdrowotna daje możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia.  Należy pamiętać, że wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne nie ma wpływu na ilość i jakość usług medycznych publicznej służby zdrowia.

Należy podkreślić, że prowadzenie działalności gospodarczej może być w pewnych sytuacjach efektywnym środkiem dla uzyskiwania uprawnień w systemie ubezpieczeń społecznych. Również rentowych i chorobowych, jednakże w obecnym stanie prawnym nigdy nie będzie to efektywny ekonomicznie sposób odkładania na emeryturę.

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorców. Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo handlowe, prawo spółek, prawo ubezpieczeń społecznych oraz prawo podatkowe.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie