Czego szukasz

Jak założyć klub dziecięcy?

Wymogi dotyczące zakładania klubu dziecięcego są bardzo zbliżone do tych obowiązujących przy otwieraniu żłobka. Jeśli jednak zastanawiasz się czy żłobek, czy klub dziecięcy, to właśnie otwarcie klubu może okazać się łatwiejsze.

Klub dziecięcy - jak założyć?

Artykuł jest częścią większego cyklu poradników #JakZałożyć, z którego krok po kroku dowiesz się jak założyć biznes, o którym marzysz!

Opiekując się własnymi maluchami wielu z nas może przejść przez myśl stworzenie miejsca również dla innych dzieci. Jedną z takich form opieki jest właśnie klub dziecięcy, który niekiedy możemy otworzyć nawet we własnym mieszkaniu.

Różnica między żłobkiem a klubem dziecięcym

Podobnie jak żłobka, głównym celem działania klubu jest profesjonalna opieka nad dziećmi. Jest jednak różnica w funkcjonowaniu tych placówek. Dzieci przyjmowane do żłobka mogą być w wieku od 20 tygodni do ukończenia 3 lat. Z kolei do klubu mogą uczęszczać dzieci dopiero po ukończeniu 1 roku życia (również do ukończenia 3 roku).

Istotną kwestią jest też limit miejsc w klubie – liczba dzieci nie może być większa niż 30. Ostatecznie jednak musisz pamiętać o tym, że maksymalną liczbę miejsc w klubie determinuje wielkość sali przeznaczonej dla dzieci.

Natomiast i w żłobku, i w klubie maksymalny dzienny czas opieki nad dzieckiem to 10 godzin. To Ty jako osoba prowadząca klub określasz, ile czasu dzieci mogą przebywać pod opieką Twojej placówki.

Zakładanie klubu dziecięcego krok po kroku

Aby założyć klub dziecięcy, należy:

 1. Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe, ewentualne dostosować istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek spełniające wymagania określone w ustawie
 2. Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów.
 3. Zorganizować wyżywienie dla dzieci.
 4. Opracować statut i regulamin organizacyjny klubu dziecięcego.
 5. Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Przeczytaj także: Jak założyć biznes korepetytorski z perspektywy mamy szóstki dzieci?

Wymogi dotyczące lokalu, które musisz spełnić

Prawdopodobnie najwięcej wątpliwości przy otwieraniu własnej placówki związanych jest ze sprostaniem wymogom dotyczących lokalu. Mamy tutaj co prawda o czym pamiętać, jednak wszystkie te wymogi znajdziesz szczegółowo omówione na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Podstawowe kwestie, o które musisz zadbać, wybierając lub dostosowując lokal, to wielkość sali przeznaczonej dla dzieci, która musi mieć co najmniej 16 mkw jeśli jest przeznaczona dla od 3 do 5 dzieci. Jeśli podopiecznych jest więcej, na każdego malucha przypada dodatkowo co najmniej 2 mkw. Wysokość pomieszczeń w lokalu nie może być niższa niż 2,5 m. Pamiętaj jednak, że do powierzchni stanowiącej podstawę do ustalenia limitu dzieci nie dodaje się powierzchni kuchni/miejsca żywienia ani pomieszczeń pomocniczych to jest szatnia czy łazienka.

Lokal przeznaczony na potrzeby działania klubu musi mieć też pomieszczenie sanitarne, w którym dzieci będą miały dostęp do łazienki. Ustawa mówi, że na 20 dzieci zapewniona musi być co najmniej 1 toaleta oraz 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci. Zarówno toaleta, jak i umywalki powinny być wielkością i wysokością dostosowane do wzrostu maluchów.

Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza pozytywna opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Uproszczone przepisy przeciwpożarowe dla klubów do 25 dzieci

W przypadku prowadzenia klubu do 25 dzieci obowiązują Cię uproszczone przepisy przeciwpożarowe. Podobnie jak przy zakładaniu żłobka do 25 dzieci, nie jesteś również zmuszona zapewniać oddzielnej toalety dla dzieci i oddzielnej dla pracowników. Nie dotyczy Cię też konieczność stworzenia toalety dla niepełnosprawnych.

Dodatkowo nie musisz spełniać wymogów wentylacji mechanicznej (w przypadku sal dla dzieci niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację należy zapewnić możliwość otwierania 50% powierzchni okien). Rozglądając się za lokalem, musisz jednak pamiętać, by:

 • znajdował się na parterze budynku i stanowił zwarty zespół przylegających do siebie pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie żłobka;
 • znajdował się w strefie pożarowej, w której elementy budynku nie rozprzestrzeniają ognia;
 • posiadał co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim – inne drzwi lub okno umożliwiające bezpieczne wyjście na zewnątrz budynku;
 • został wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A.

Jeśli planujesz otworzyć większy klub dziecięcy, pamiętaj o przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Spełnienie wymagań przeciwpożarowych przez lokal, w którym może być prowadzony klub dziecięcy, potwierdza decyzja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Przeczytaj także: Jak założyć w kilku krokach żłobek do 25 osób?

Miejsce do wypoczynku

W klubie musisz zapewnić miejsce na rozłożenie materaców czy leżaczków dla dzieci. Każde dziecko powinno mieć własne miejsce do spania i własną pościel. Należy pamiętać też o zapewnieniu stałej temperatury nie niższej niż 20 st. C. Konieczne jest też wyposażenie pomieszczeń w zgodne z normą oświetlenie. A także stworzenie miejsca na szatnię, gdzie dzieci i personel będą mogły zostawić okrycia wierzchnie.

Obowiązek zapewnienia wyżywienia

Klub dziecięcy ma obowiązek zorganizować dzieciom wyżywienie (przygotowywane na miejscu lub dostarczane przez zewnętrzny catering). Posiłki muszą być zgodne z wymaganiami dedykowanymi danej grupie wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia Instytutu Żywności i Żywienia. W klubie musisz też zaplanować miejsce, gdzie dzieci będą mogły w higieniczny spożyć taki posiłek. Jeśli któreś z Twoich podopiecznych jest karmione mlekiem matki, musisz zapewnić w lokalu właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.

W związku z prowadzeniem działalności związanej z żywieniem, Twoja placówka przed rozpoczęciem działania musi zostać zatwierdzona przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia klubu.

Kadra – kogo możesz zatrudnić w klubie dziecięcym

Kolejnym krokiem jest znalezienie odpowiedniej kadry. Obowiązują Cię tutaj te samy wytyczne, co przy zakładaniu żłobka. Wyjątkiem są pielęgniarki – w klubie dziecięcym nie ma obowiązku zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Wymagania opiekuna spełnią nie tylko osoby po pedagogice wczesnoszkolnej. To również pielęgniarki, położne czy osoby, które nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem pracy odbyły szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadają wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku związanym z opieką nad dziećmi lub jego rozwojem. Osoby te muszą odbyć dodatkowo 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy);
 • średnie, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Lub które przed zatrudnieniem jako opiekunem odbyły 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych.

Ilość dzieci uczęszczająca do klubu wskazuje niezbędną liczbę zatrudnionych opiekunów. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki – wtedy maksymalnie nad 5 dzieci. Szerzej omówione wymagania i możliwości dotyczące personelu klubu znajdziesz tutaj.

Więcej na temat konkretnych przepisów dotyczących prowadzenia klubu dziecięcego znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Określenie stawek i opłat

Po uzyskaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych warto jest określić stawki i opłaty związane z uczęszczaniem dzieci do placówki i ich żywieniem. Wszystkie kwoty powinny być zawarte w umowie dedykowanej rodzicom. Na rynku znajdziesz serwisy, które pomogą Ci wygenerować szablony umów i ułatwią prowadzenie rozliczeń i weryfikacji opłat.

Rozejrzyj się za wsparciem finansowym i merytorycznym

Jesteś zainteresowana założeniem klubu dziecięcego? Koniecznie sprawdź dostępne programy unijne i rządowe, które oferują dofinansowanie placówek opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia. Pamiętaj też, że zakładając swój pierwszy punkt możesz szukać wsparcia u osób, które posiadają już doświadczenie w prowadzeniu placówek. Skorzystaj z ich wiedzy – powodzenia!

Przeczytaj także: Jak założyć krok po kroku, firmę w branży home stagingu

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Ekspertka od edukacji żłobkowej, przedszkolnej oraz szkolnej. Założycielka Centrum Rozwoju Rodziny Wspieraj Łobuziaka we Wrocławiu. Właścicielka sieci żłobków i przedszkoli Łobuziaki. Pomaga zakładać i rozwijać własne placówki. Tworzy autorski cykl rozmów "Przestrzeń dla kobiet" o znajdowaniu swojej drogi i realizacji siebie. Prywatnie mama Ewy i Filipa.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie