Czego szukasz

Działalność nieewidencjonowana. 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Marzy Ci się własny biznes? Masz pomysł jak mogłabyś zarabiać, ale założenie własnej firmy wydaje Ci się zbyt skomplikowane? A słyszałaś o działalności nieewidencjonowanej? Nie musisz jej rejestrować, a możesz zacząć legalnie działać już zaraz i zarabiać pierwsze pieniądze. Sprawdź, co warto wiedzieć o działalności nieewidencjonowanej i czy to rozwiązanie dla Ciebie!

Działalność nieewidencjonowana

1.Co to jest działalność nieewidencjonowana?

Działalność nieewidencjonowana została określona w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24, 974, 1570). Jest to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zatem dla roku 2022, przychód taki nie może przekroczyć 1505 zł na miesiąc. Działalność taka nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG).

2. Warunki prowadzenia działalności nieewidencjonowanej

Do warunków jakie należy spełnić, aby móc prowadzić działalność nieewidencjonowaną zalicza się przede wszystkim wspomniany powyżej próg przychodowy. Należy podkreślić, że ustawodawca posłużył się terminem przychód, a nie dochód, zatem chodzi o wartość netto otrzymywanych kwot – czyli bez obniżania tejże kwoty o koszty uzyskania przychodu (choć prawo takie pod względem podatkowym przysługuje) i bez uwzględniania podatku VAT (o ile VAT jest należny).

Co ważne, przychodem będą też kwoty, które należą się osobie prowadzącej działalność nieewidencjonowaną, nawet jeżeli nie zostały faktycznie przez nią otrzymane. Przykład: Pani Maria prowadzi działalność nieewidencjonowaną. 3 września 2022 r. zawarła umowę sprzedaży ręcznie wyrabianych figurek za kwotę 1000 zł. Pani Maria umówiła się z klientem, że pieniądze zostaną przelane na jej konto w ciągu 7 dni od dnia odbioru figurek przez klienta. Klient odebrał figurki w dniu 12 września, zatem termin płatności upłynął 19 września, a mimo tego Klient nie zapłacił umówionej kwoty. Mimo braku zapłaty, na potrzeby ustalania przychodu w działalności nieewidencjonowanej, Pani Maria powinna zaliczyć do przychodu wrześniowego kwotę 1000 zł.

Dodatkowym wymogiem dla prowadzenia działalności nieewidencjonowanej jest brak uprzedniego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 60 miesięcy przed rozpoczęciem prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Do przedmiotowego okresu nie wlicza się działalności gospodarczej prowadzonej za granicą.

Nieewidencjonowana, mała, zwykła – jak zaoszczędzić na składkach przy działalności?

Osoby chcące prowadzić działalność nieewidencjonowaną nie będą mogły jej wykonywać w ramach spółki cywilnej.
Działalność nieewidencjonowana nie może być również prowadzona w obszarach, które wymagają uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia czy wpisu do rejestru działalności regulowanej, czy na przykład: usługi detektywistyczne, ochrona osób lub mienia, zbieranie odpadów, sprzedaż alkoholu, organizacja imprez turystycznych, działalność medyczna, pośrednictwo pracy (w tym prowadzenie agencji pracy tymczasowej), prowadzenie kantoru, prowadzenie stacji kontroli pojazdów.

Warto nadmienić, że prowadzenie działalności nieewidencjonowanej pozwala na zachowanie statusu osoby bezrobotnej tylko wówczas, gdy osoba bezrobotna zawiera z kontrahentami umowy sprzedaży. W innym przypadku, np. gdy zawierane są umowy dotyczące świadczenia usług np. umowa zlecenia czy umowa agencyjna – bezrobotny zawierając taką umowę w ramach prowadzonej działalności nieewidencjonowanej utraci swój status.

W razie przekroczenia limitu przychodów, osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną jest zobowiązana zgłosić tę działalność jako działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia limitu.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Jednym z ułatwień związanych z prowadzeniem działalności nieewidencjonowanej jest zwolnienie z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli jedynym źródłem przychodu jest działalność nieewidencjonowana, w ramach której zawierane są umowy zlecenia, to takie umowy polegają oskładkowaniu zarówno w ramach ubezpieczenia społecznego jak i zdrowotnego. Jednakże, jeżeli osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną, jest równocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, z której otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie – wówczas zawieranie umów zlecenia w ramach działalności nieewidencjonowanej nie będzie obowiązkowo objęte ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym. Problem taki nie występuje w przypadku zawierania umów o dzieło, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym.

grafika zapisów na newsletter z ofertami pracy

4. Opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej

Kolejną zaletą działalności nieewidencjonowanej jest brak konieczności uiszczania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, co jest wymagane w ramach regularnej działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że przychody (dochody) uzyskane z działalności nieewidencjonowana są zwolnione z opodatkowania. Dochody takie będą opodatkowane według skali podatkowej 12% i muszą być wykazane w zeznaniu podatkowym PIT-36, pozycja E.1. rubryka nr 9 „Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

Wreszcie, osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną, mają obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Ewidencja taka może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznie (np. w arkuszu kalkulacyjnym Excel). Ewidencja taka powinna pozwolić na bieżące kontrolowanie wysokości przychodu. Zaleca się, żeby uproszczona ewidencja sprzedaży zawierała:

  • liczbę porządkową;
  • datę sprzedaży;
  • wartość sprzedaży;
  • wartość sprzedaży narastająco.

Jeżeli chodzi o podatek VAT, osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną mogą co do zasady korzystać z tzw. zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Polega ono na zwolnieniu z obowiązku naliczania i rejestracji do VAT, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczyła 200 tys. złotych oraz jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczy tejże kwoty w roku bieżącym. Warto jednak wskazać, że z tego zwolnienia nie mogą skorzystać, np. osoby prowadzące działalność jubilerską, prawniczą czy działalność polegającą na sprzedaży części do samochodów czy wyrobów tytoniowych.

Osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną nie muszą także posiadać kasy fiskalnej, jeżeli wykonują tę działalność na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych i obrót zrealizowany na rzecz tych osób nie przekroczył w roku poprzedzającym ani w roku obecnym (liczone osobno) 20 tys. złotych. Jednak również w tym przypadku, zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy np. działalności fryzjerskiej, kosmetycznej, kosmetologicznej, sprzedaży części do silników samochodowych, naprawy pojazdów samochodowych, restauracji itd.

5. Kontrole ze strony urzędów

Działalność nieewidencjonowana podlega kontrolom prowadzonym przez Urząd Skarbowy, Sanepid, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów itd.

Artykuł powstał dzięki współpracy z Kancelarią Frączyk i Partnerzy.

Logo Kancelarii Frączyk i Partnerzy
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie