Czego szukasz

Zmiany w urlopie rodzicielskim – sprawdź, co dla Ciebie znaczą!

Urlop rodzicielski to jedno z kluczowych zagadnień dla wszystkich pracujących rodziców. Po zmianach, jego łączny wymiar wydłuży się do 41 lub 43 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo w przypadku urodzenia dwójki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Co jeszcze się zmieniło? Specjalnie dla Ciebie przygotowałyśmy najważniejsze informacje!

Mama z dzieckiem przy laptopie

Likwidacja przepisu dotyczącego tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski

Począwszy od 26 kwietnia 2023 r. nie będzie można składać tzw. długiego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Od tej daty jako pracownik, będziesz musiała złożyć najpierw wniosek o urlop macierzyński, a następnie o urlop rodzicielski.

Co ważne, jeśli założyłaś długi wniosek po porodzie i w dniu wejścia w życie ustawy (26 kwietnia br.) będziesz przebywała jeszcze na urlopie macierzyńskim, pracodawca powinien zwrócić Ci wniosek w celu jego zmiany na co będziesz miała 7 dni. W praktyce, chodzi o podanie, czy chcesz korzystać z urlopu rodzicielskiego zaraz po urlopie macierzyńskim, a jeśli tak to w jakim wymiarze. Jeśli nie złożysz ponownie wniosku, będziesz korzystać z urlopu rodzicielskiego zgodnie z pierwotnie złożonym wnioskiem.

Uniezależnienie urlopu rodzicielskiego od urlopu macierzyńskiego

Po zmianach, warunkiem udzielenia urlopu rodzicielskiego nie będzie już wykorzystanie urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu przez matkę lub ojca dziecka (w pełnym przysługującym wymiarze). Oznacza to tyle, że w razie urodzenia dziecka przez matkę dziecka niepodlegającą ubezpieczeniu chorobowemu, ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego (przypominam, że w wymiarze 32 lub 34 tygodnie, bo 9 tygodni jest zarezerwowane dla drugiego dziecka, nawet jeśli nie może on z tych 9 tygodni skorzystać jak w tym przykładzie).

Urlop w częściach

Zmiany sprawiły, że urlop będzie można wykorzystać w maksymalnie 5 częściach bądź, oczywiście, jednorazowo. Jednorazowe skorzystanie z urlopu rodzicielskiego może się opłacać finansowo, ponieważ, jeżeli ubezpieczona – matka dziecka (np. Pracownica), w terminie nie później niż 21 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (oprócz 9 tygodni zarezerwowanych dla ojca dziecka), otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres.

Nowością jest też to, że części mogą mieć różną długość. Można, więc, będzie wnioskować o urlop nawet w wymiarze jednego tygodnia.

Przeczytaj także: Mama po urlopie macierzyńskim. Jak widzi swoje szanse na powrót do pracy?

Termin wykorzystania urlopu

Nowelizacją uchyla się przepis mówiący o tym, że urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Po nowelizacji z urlopu będzie można korzystać po prostu w częściach nieprzypadających po sobie.

Kodeks pracy stanowi, że urlop rodzicielski jest udzielany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. To się nie zmieni. Z urlopu będzie można nadal korzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia – np. będziesz mogła w 2024 r. wykorzystać 10 tygodni urlopu rodzicielskiego, a kolejne 22 tygodnie w kolejnym roku po przerwie.

Wniosek o urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski nadal będzie udzielany na wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Wniosek będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Forma elektroniczna może przybrać formę wniosku wypełnionego i przesłanego w intranecie, systemie księgowym/kadrowym czy skanu przesłanego pocztą elektroniczną.

Mam nadzieję, że nie jesteś przerażona ilością informacji zawartych w tym artykule. Czas pokaże, jak korzystać z urlopu na nowych zasadach. A w razie pytań, napisz do nas!

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Radca prawny, współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyny Klemby w Łodzi. Pasjonatka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kibicuje pracującym mamom. Prywatnie żona i mama małej Dziewczyny.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie