Czego szukasz

Zawieszenie działalności w celu sprawowania opieki nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem to praca na cały etat. Pogodzenie jej z umową o pracę w pełnym wymiarze godzin to często spore wyzwanie, dlatego kobiety wychowujące dzieci coraz częściej decydują się na samozatrudnienie. Takie rozwiązanie daje, nie tylko większą swobodę na co dzień, ale również pozwala na zawieszenie działalności z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, co wiąże się z dodatkowymi przywilejami.

dziewczynka bawi się dmuchając bańki

Czym różni się tryb normalny zawieszenia firmy od przeznaczonego na sprawowanie opieki nad dzieckiem?

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Nie odwieszenie firmy przed upływem tego terminu skutkuje automatycznym wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców.

Prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem również przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników.

Maksymalny okres takiej przerwy w prowadzeniu firmy jest jednak dłuższy od standardowych 24 miesięcy i wynosi odpowiednio:

  • 3 lata, jednak nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia;
  • 6 lat w przypadku dziecka, którego stan zdrowia potwierdzony jest orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Dodatkowo prawo do zawieszenia z powyższego tytułu nie musi być wykorzystane jednym ciągiem. Przedsiębiorca może podzielić je na części, jednak nie więcej niż 4.

Przedsiębiorcza mama zostaje również objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, o czym pisać będziemy w dalszej części artykułu.

Czy w każdym momencie można skorzystać z preferencyjnej formy zawieszenia firmy?

Aby możliwe było zawieszenie działalności w związku z opieką nad dzieckiem, przedsiębiorca musi prowadzić firmę przez okres co najmniej 6 miesięcy, bezpośrednio poprzedzających moment zawieszenia.

Czy na macierzyńskim można założyć firmę? Czy warto to zrobić?

Jeżeli przykładowo osoba prowadząca działalność korzystała z prawa do jej zawieszenia (na zasadach ogólnych), następnie wznawia ją i chce ponownie zawiesić (tym razem ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem), to nie będzie mogła tego zrobić. Prawo to nabędzie dopiero po upływie 6 miesięcy od momentu odwieszenia firmy.

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Jakich formalności należy dopełnić, aby zawiesić działalność z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem?

Jeżeli przedsiębiorcza mama zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej w związku z opieką nad dzieckiem, to powinna złożyć aktualizację wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczne będzie zaznaczenie we wniosku oświadczenia, że działalność zostaje zawieszona w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i wskazanie daty końcowej zawieszenia.

Trzeba mieć na uwadze, że nie wznowienie działalności z określoną datą, oznacza wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Stanie się tak również wtedy, gdy podany okres zawieszenia firmy jest krótszy od standardowych 24 miesięcy.

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Zawieszenie działalności zazwyczaj wiąże się ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS. W przypadku zawieszenia w trybie przewidzianym na sprawowanie opieki nad dzieckiem, przedsiębiorca może dodatkowo liczyć na objęcie go ubezpieczeniami – emerytalnym i rentowym. Składki opłacane są wówczas w całości z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z preferencji w postaci finansowania składek przez państwo, musi złożyć do ZUS-u oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Oświadczenie powinno zawierać dane przedsiębiorcy i dziecka oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia sprawowania opieki. Dodatkowo należy załączyć skrócony odpis aktu urodzenia potomka i ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Masz więcej pytań? Szukasz odpowiedzi na ważne pytania w zakresie księgowości, czy zakładania firmy?

Skontaktuj się z nami! Napisz pytanie w komentarzu pod artykułem, skomentuj post na FB albo napisz do nas na adres: [email protected] nasi eksperci z inFakt.pl odpowiedzą.

Zdjęcie tytułowe: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
InFakt łączy obsługę księgową przez biuro rachunkowe z dostępem do aplikacji www oraz mobile. Firma specjalizuje się w obsłudze branż IT, Internet, reklama, media. Osoby, które nie prowadzą jeszcze działalności, mogą skorzystać z pomocy i usługi Zakładania Firmy (specjalna oferta dla Mamopracuj).
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie