Czego szukasz

W trosce o nauczanie najmłodszych

Wiadomo, że w ciągu roku szkolnego kontroluje się pracę nauczycieli – sprawdza się efekty ich działań na różnych etapach nauczania, również w przedszkolach. To, jak przebiegać ma kontrola działań pracowników szkoły, jest bardzo istotne, bo właśnie dzięki niej można będzie w przyszłych latach doskonalić niedociągnięcia. Dyrekcja szkół i przedszkoli zatem ma obowiązek odpowiednio przygotować się do pełnienia funkcji organu monitorującego działania grona pedagogicznego.

Dokumentem, w którym należy zawrzeć niezbędne informacje dotyczące planowanych działań dyrektora szkoły lub placówki jest plan nadzoru pedagogicznego. Do jego sporządzenia zobowiązani są także dyrektorzy przedszkoli. Co zatem umieścić ma w takim dokumencie osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli i ewaluacji w miejscu, gdzie dzieci przygotowują się dopiero do nauki w szkole? Przede wszystkim nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola ma zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo, i to należy uwzględnić podczas tworzenia planu.

Nadzór jest realizowany w przedszkolu w momencie gdy dyrektor stosuje się do wykonywania zaleceń określonych w w art. 33 ustawy o systemie oświaty. Oprócz planowego nadzoru, ma on też za zadanie kontrolować pracę nauczycieli w sposób doraźny, zwłaszcza w przedszkolach jest to bardzo ważne. Aby zrealizować w sposób dający efekty wszystkie wymagania, które nakładane są przez zewnętrznych ewaluatorów, dyrektor zobowiązany jest obserwować nauczycieli podczas zajęć opiekuńczych, dydaktycznych oraz wychowawczych. Oczywiście musi on obserwować także rozmaite czynności osób zatrudnionych w przedszkolu, to wynika ze specyficznej roli, w jakiej stawiani są nauczyciele w przedszkolach.

Po pierwszym półroczu radzie pedagogicznej przedszkola przedstawiane są wyniki i wnioski z przeprowadzanej przez dyrekcję kontroli. W drugim półroczu można dzięki temu zastosować się do sugestii osoby przeprowadzającej nadzór i wspólnie pracować nad dalszym doskonaleniem pracy nauczycieli. Po drugim półroczu, na sierpniowej radzie pedagogicznej, przedstawiane są informacje z całorocznej działalności przedszkola, można na niej także zapoznać się z wnioski z całorocznej pracy instytucji.

<

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie