Logo Mamo Pracuj
Open menu
Pracuj.

Znajdź wymarzoną pracę i pracodawcę.

Rozwijaj się.

Pozwól się wesprzeć w rozwoju.

Inspiruj się.

Sprawdź nasze propozycje dla Ciebie.

ZAINSPIRUJ SIĘ

Na jaką emeryturę mogę liczyć? Emerytura ”po mężu”? – cz.3.

 • Marcin Golec
 • 15 października 2013
 • 3 MIN. CZYTANIA
emerytura po mężu dwie kobiety starsza i młodsza

Jeśli kobieta nie pracuje zawodowo, to czy może liczyć na emeryturę męża po jego ewentualnej śmierci? 

Co do części emerytury pochodzącej z ZUS. 

Jeśli mąż w chwili śmierci pobierałby emeryturę lub miałby prawo do przejścia na emeryturę, to żona, po spełnieniu pewnych warunków może dostać rentę rodzinną, której wysokość wyniesie75% emerytury. To, czy kobieta pracuje czy też nie pracuje, nie ma wpływu na prawo do renty rodzinnej ani na jej wysokość.  

Co do części emerytury pochodzącej z OFE istnieje kilka możliwości:

 1. Gdy śmierć męża następuje przed przejściem na emeryturę, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa, żona dziedziczy po zmarłym mężu połowę środków zgromadzonych na jego indywidualnym koncie w OFE, natomiast druga połowa środków przechodzi albo na wskazanych przez zmarłego uposażonych albo spadkobierców. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólności, całość środków zgromadzonych w OFE przechodzi na wskazanych uposażonych lub na spadkobierców. 
   
 2. Gdy śmierć męża następuje po przejściu na emeryturę, żonie przysługuje jednorazowa tzw. wypłata gwarantowana, której wysokość jest zależna od tego, jak długo zmarły pobierał emeryturę. Jeśli między małżonkami istniała wspólność majątkowa, to taką wypłatę otrzymuje albo wskazany przez zmarłego uposażony albo żona. Jeśli nie istniała wspólność, to wypłata  jest dzielona między wszystkich spadkobierców. 

W powyższych przypadkach żona nie dostaje jakiegoś specjalnego świadczenia, ale zwiększa się ilość środków na jej koncie emerytalnym OFE, co skutkuje zwiększeniem jej przyszłej emerytury. To czy kobieta pracuje, nie ma wpływu ani na prawo do otrzymania środków z OFE, ani na ich wysokość. 

Przeczytaj o emeryturze dla przedsiębiorców – cz.2. 

Urlop wychowawczy a emerytura. 

Należy uszczegółowić, że w czasie trwania urlopu wychowawczego, rodzic może świadczyć pracę na rzecz tego samego pracodawcy, który urlopu udzielił lub innego pracodawcy. Może też prowadzić działalność gospodarczą. Osoba taka jest traktowana przez system ubezpieczeń społecznych jak każdy inny pracownik lub  przedsiębiorca, a zatem okoliczność korzystania z urlopu wychowawczego nie ma wtedy wpływu na wysokość pobieranej składki emerytalnej, a co za tym idzie nie ma wpływu wysokość wypłacanej w przyszłości emerytury. 

Więcej o pracy podczas urlopu wychowawczego przeczytaj w artykule „Jeśli urodzę drugie dziecko podczas urlopu wychowawczego…”

Inaczej wygląda ta kwestia, gdy rodzic nie podejmuje żadnej aktywności zawodowej w trakcieurlopu wychowawczego. Wtedy też składka emerytalna, rentowa i zdrowotna są opłacane z budżetu państwa przez cały okres trwania urlopu wychowawczego. Podstawę, od której oblicza się te składki stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy pracy przed przejściem na urlop wychowawczy, jednakże nie więcej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia wg danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Przeczytaj o emeryturze dla przedsiębiorców – cz.2. 

Zobacz więcej

artykuł
kobieta pracuje w swojej pracowni krawieckiej
 • Marcin Golec
 • 7 MIN. CZYTANIA
artykuł
 • Marcin Golec
 • 8 MIN. CZYTANIA
artykuł
800+ - wszystko co musisz wiedzieć
 • Marcin Golec
 • 2 MIN. CZYTANIA
artykuł
B2B vs umowa o pracę
 • Marcin Golec
 • 8 MIN. CZYTANIA

+3 tys. mam w newsletterze

© Mamopracuj 2024

Skip to content