Czego szukasz

Koszty wynagrodzenia, a kwoty brutto i netto. Wszystko co musisz wiedzieć!

Obecnie nadal bardzo popularną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, pracodawcy starają się, aby koszt pracownika był jak najmniejszy. Natomiast naturalną rzeczą jest też to, że pracownik chce wynegocjować dla siebie, jak najkorzystniejsze wynagrodzenie. Warto zastanowić się nad tym, jakie są różnice między kwotą brutto – często określaną w umowie, kwotą netto – czyli zarobkiem pracownika, a podwójnym brutto – czyli całkowitym kosztem pracodawcy.

Minimalne wynagrodzenie

Zanim o samych różnicach kwotowych, to warto wspomnieć krótko o tym, że minimalne wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego w 2021 r. nie może być mniejsze niż kwota 2800 zł brutto. Innymi słowy przepisy gwarantują pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie, że jego wynagrodzenie nie może być mniejsze niż minimum określane na dany rok kalendarzowy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ono wyższe, a przepisy nie określają górnej granicy.

Te informacje tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do analizy zależności między kwotami: netto, brutto i podwójne brutto.

Przeczytaj także: Jak wynegocjować wyższe wynagrodzenie?

Brutto z umowy o pracę, a kwota netto

Warto wiedzieć, że z wynagrodzenia brutto pracownika potrącane są składki ZUS i podatek, a dopiero potem wypłacane jest wynagrodzenie pracownikowi. Tyle teorii, a jak wygląda to w praktyce.

Przykład 1

Pracownik pełnoetatowy ma wynagrodzenie w kwocie 2800 zł brutto, stosujemy u niego standardowe koszty w wysokości 250 zł i miesięczną kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 43,76 zł. Jaka będzie kwota netto wypłacanego wynagrodzenia?

Pracownik z wynagrodzenia ma potrącane i opłacane składki społeczne (emerytalną, rentową, chorobową) i składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wylicza się to następująco:

 • 9,76% * 2800 zł = 273,28 zł – kwota składki emerytalnej
 • 1,5% * 2800 zł = 42 zł – kwota składki rentowej
 • 2,45% * 2800 zł = 68,60 zł – kwota składki chorobowej
 • 273,28 + 42 + 68,60 = 383,88 zł – kwota składek społecznych (13,71%)
 • 2800 – 383,88 zł = 2416,12 zł – podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
 • 9% * 2416,12 zł = 217,45 zł – kwota składki zdrowotnej podlegająca wpłacie do ZUS
 • 7,75% * 2416,12 zł = 187,25 zł – kwota składki zdrowotnej podlegająca odliczeniu od podatku
 • 2800 – 383,88 – 250 = 2166,12 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych otrzymujemy kwotę 2166 zł
 • 2166 zł * 17% – 43,76 – 187,25 = 137,21 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych otrzymujemy kwotę 137 zł, która jest wpłacana do urzędu skarbowego

Po uwzględnieniu powyższych wyliczeń uzyskujemy informację, że pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2061,67 zł (2800 – 383,88 – 217,45 – 137). Różnica między kwotą netto, a brutto wynosi 738,33 zł.

Przeczytaj także: Wynagrodzenie po urlopie macierzyńskim

Całkowity koszt, czyli podwójne brutto

Często pracownicy myślą, że kwota brutto jest to całkowity koszt jego wynagrodzenia, który ponosi pracodawca. Nie jest to prawdą i przekonanie o tym wynika z faktu, że nie każdy wie o tym, że po stronie pracodawcy jest jeszcze płatność części składek społecznych za pracownika. Poniżej przedstawię sposób finansowania składek pracownika, a następnie całkowity koszt pracodawcy.

* stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych
** podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej, to brutto – składki społeczne finansowane przez pracownika, czyli brutto – 13,71%

Przykład 2

Pracownik pełnoetatowy ma wynagrodzenie w kwocie 2800 zł brutto. Jaki będzie całkowity koszt pracodawcy?

 • 9,76% * 2800 zł = 273,28 zł – kwota składki emerytalnej
 • 6,5% * 2800 zł = 182 zł – kwota składki rentowej
 • 1,67 * 2800 zł = 46,76 zł – kwota składki wypadkowej
 • 2,45% * 2800 zł = 68,60 zł – kwota składki na Fundusz Pracy
 • 0,10% * 2800 zł = 2,80 zł – kwota składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • 273,28 + 182 + 46,76 + 68,60 + 2,80 = 573,44 zł – wysokość składek płatnych dodatkowo przez pracodawcę

Pracodawca oprócz kwoty brutto, dopłaca za pracownika jeszcze do ZUS kwotę równą 20,48% wyliczaną od kwoty brutto wynagrodzenia. Generalnie można powiedzieć, że 120,48% brutto jest to całkowity koszt pracodawcy.

Podsumujmy teraz wszystkie wyliczenia. Przy założeniu, że kwota brutto wynosi 2800 zł, netto dla pracownika wychodzi nam 2061,67 zł, natomiast całkowity koszt pracodawcy wynosi 3373,44 zł.

Duża różnica między netto, a podwójnym brutto – która w przypadku minimalnego wynagrodzenia wynosi 1311,77 zł – wynika z wysokości zobowiązań, czyli składek i podatku, które trzeba uregulować do odpowiednich urzędów. Sytuacja jest znacznie prostsza, gdy współpraca odbywa się na zasadzie B2B.

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Współpraca na zasadzie B2B

Coraz częściej osoby decydują się na zatrudnienie na zasadzie B2B, czyli firma-firma. Wówczas każda ze stron rozlicza za siebie samodzielnie składki ZUS i podatki.

W sytuacji, gdy chcemy zrezygnować z etatu i zmienić warunki zatrudnienia z umowy o pracę na B2B, warto negocjować kwotę netto na fakturze w wysokości podwójnego brutto, gdyż będzie to całkowity koszt firmy zatrudniającej.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się lub jest zobowiązany do rejestracji do VAT, to tego VAT-u nie należy uwzględniać w negocjacjach i najlepiej rozmawiać o kwotach netto. VAT jest dla firm go rozliczających neutralny, bo :

 • nabywca musi go zapłacić, ale także ma prawo do jego odliczenia,
 • a sprzedawca go otrzymuje, ale zobowiązany jest odprowadzić go do urzędu skarbowego.

Przykład 3

Firma A wystawia fakturę na kwotę 10.000 zł netto + 2300 zł VAT-u. Otrzymuje od firmy B przelew na kwotę 12.300 zł. Firma A musi odprowadzić VAT w wysokości 2300 zł do urzędu skarbowego, natomiast firma B zobowiązana jest do zapłaty VAT-u, ale może go odzyskać ujmując fakturę od firmy A w JPK i odliczając zapłacony VAT.

Przeczytaj także: Szukasz pracy? Tej wiedzy będziesz potrzebować!

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Księgowa z wieloletnim doświadczeniem, która prowadzi swoje biuro online.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie