Czego szukasz

Edukacja najmłodszych w świętokrzyskim – ruszyły konkursy UE

Każde dziecko potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do socjalizacji jednostki. Połączenie zabawy i zdobywania wiedzy to główna domena ośrodków, które zajmują się wychowaniem i edukacją najmłodszych. Obecnie w woj. świętokrzyskim ruszyły nabory wniosków dotyczące wspierania żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. Na podstawie raportu Urzędu Statystycznego w Kielcach na temat edukacji i wychowania, wyczytać można, że są to obszary edukacyjne, które wymagają szczególnej interwencji, głównie na obszarach wiejskich . Warto też zwrócić uwagę, że wciąż brakuje placówek specjalnych oraz dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub z niepełnosprawnościami.

dziewczynka z aparatem fotograficznym w przedszkolu

„Aby pomóc dziecku musimy zapewnić mu środowisko, które pozwoli mu swobodnie się rozwijać”- Maria Montessori

Informacje na temat konkursów UE

Poczynając od 28 lutego, a kończąc na 21 kwietnia 2017 roku można wyróżnić pięć naborów wiążących się z tematyką wychowania i edukacji, które zostały pokrótce przedstawione poniżej:

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Konkurs dedykowany obszarom funkcjonalnym miast tracących funkcje społeczno- gospodarcze. Wsparcie będzie przyznane projektom, które przyczynią się do zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub 4, gdy niemożliwe jest lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 • Termin naboru: 31.03.2017-21.04.2017
 • Budżet: 1 290 300 PLN
 • Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, m.in. gminy, osoby prawne, żłobki oraz kluby dziecięce oraz ich organy prowadzące
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
 • Szczegółowe informacje >>

8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3- ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Wsparcie będzie przyznane projektom, które przyczynią się do zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub 4, gdy niemożliwe jest lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 • Termin naboru: 31.03.2017-21.04.2017
 • Budżet: 722 500 PLN
 • Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, m.in. gminy, osoby prawne, żłobki oraz kluby dziecięce oraz ich organy prowadzące
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
 • Szczegółowe informacje >>

8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Konkurs dedykowany obszarom wiejskim o najgorszym dostępie do usług publicznych. Wsparcie będzie przyznane projektom, które będą obejmowały m.in. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty o zajęcia wyrównujące, dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, doskonalenie umiejętności/kompetencji nauczycieli i inne.

 • Termin naboru: 28.02.2017-20.03.2017
 • Budżet: 17 225 250 PLN
 • Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: przedszkola i ich organy prowadzące, szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne i ich organy prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
 • Szczegółowe informacje >>

8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Wsparcie będzie przyznane projektom, które będą obejmowały m.in. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty o zajęcia wyrównujące, dostosowanie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, doskonalenie kompetencji nauczycieli i inne.

 • Termin naboru: 27.03.3017-14.04.2017
 • Budżet: 2 805 000 PLN
 • Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: przedszkola i ich organy prowadzące, szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, osoby prawne
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
 • Szczegółowe informacje >>

8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej- ZIT Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

Wsparcie będzie przyznane projektom, które będą obejmowały m.in. budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tworzenie warunków uczenia się na metodzie eksperymentu, indywidualizację pracy z uczeniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i inne.

 • Termin naboru: 31.03.2017-21.04.2017
 • Budżet: 2 115 000 PLN
 • Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne i ich organy prowadzące, organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego.
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 90%
 • Szczegółowe informacje >>

Co o edukacji w świętokrzyskim mówią nam liczby?

W roku szkolnym 2014/2015 na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonowało 289 przedszkoli, do których uczęszczało 64,7% dzieci. Większość przedszkoli zlokalizowana była w miastach. Najliczniejsze były oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i przedszkolach.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja, gdy idzie o szkoły podstawowe, w których uczyło się 70,9 tys. dzieci. Prawie 80% placówek zlokalizowanych było na wsiach. Szkoły podstawowe prowadzone były głównie przez jednostki samorządu terytorialnego. 16,6 % mieszkańców świętokrzyskiego zalicza się do przedziału 3-6 lat. W wieku 7-12 lat mieści się 24,1% mieszkańców. Na jedno miejsce wychowania przedszkolnego przypada 1,32 dziecka w wieku 3-5 lat. Natomiast współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych sięga prawie 90%, a na 1 oddział w szkole podstawowej przypada 17 uczniów.

Warto odnieść się także do danych na temat bezrobocia. W 2015 roku stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim była znacznie wyższa od ogólnej dla Polski i wyniosła 12,5% dla ogółu społeczeństwa i aż 13,4% dla kobiet. Założenie własnego przedszkola/żłobka wydaje się być zatem bardzo dobrym rozwiązaniem, w szczególności dla kobiet.

Podsumowując

Przedszkole, czy szkoła to pewnego rodzaju drugi dom dla naszych pociech, to tam spędzają dużą część swojego czasu, podobnie jak my w pracy. Czasem tak, jak w przypadku wymienionych naborów, pojawia się okazja, żeby ten drugi dom uczynić bardziej atrakcyjnym albo stworzyć go od początku, tak by był w jak największym stopniu dostosowany do potrzeb naszych dzieci. Wkładając w działania, nie tyle własne czy unijne fundusze, ale przede wszystkim swoje serce, otwieramy sobie szansę do lepszego jutra, nie tylko dla nas, ale także dla naszego otoczenia społecznego i lokalnego. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków, który w rzeczywisty sposób może przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu świętokrzyskiego, w który warto inwestować.

Zdjęcie tytułowe: pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Pracuje w firmie Ascend Consulting, która od lat zajmuje się wspieraniem polskich przedsiębiorców w procesie zarządzania oraz pozyskiwaniem funduszy na rozpoczęcie i rozwój działalności. Firma koncentruje się na potrzebach mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie