Czego szukasz

Dotacje na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w 2017 roku

W 2016 roku, we wszystkich województwach odbyły się konkursy na projekty mające na celu utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Oznacza to, że w 2017 roku ruszają projekty, z których mogą korzystać rodzice na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich oraz ci, którzy po ich zakończeniu nie powrócili do pracy z powodu braku miejsc w żłobkach. To właśnie tych rodziców poszukują lub będą w najbliższym czasie poszukiwać instytucje, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE. Sprawdź u nas listę konkursów w poszczególnych województwach, gdzie powstaną nowe punkty opieki dla dzieci do lat 3. Pobierz pełne zestawienie!

  • Agnieszka Pierzak - 14/03/2017
małe dziecko bawi się w żłobku

Jak znaleźć informację, gdzie w pobliżu tworzy się taki „unijny” żłobek czy klub dziecięcy?

Generalnie wszystkie instytucje, które otrzymały środki na ten cel prowadzą zapewne kampanie informacyjno – promocyjne w swoim regionie i starają się dotrzeć do rodziców. Bo to właśnie rodzic jest uczestnikiem takiego projektu.

Warunkiem udziału w projekcie jest zakwalifikowane się rodzica do jednej z poniższych kategorii osób:

  • osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy.
  • osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy.

Warunek ten musi być spełniony w momencie przeprowadzania przez daną instytucję naboru, gdyż każdy kto otrzymał dofinansowanie na realizację projektów unijnych musi bardzo dokładnie dokumentować wydatkowanie środków, gdyż są to środki publiczne. Zatem przystępując jako rodzic do takiego projektu, musimy liczyć się z tym, że żłobek/klub dziecięcy, do którego zapisujemy dziecko będzie od nas wymagał dużej ilości dokumentów.

Po pierwsze będziemy musieli udowodnić spełnienie warunków, o których mowa powyżej (czyli np. oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo, zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, itp.). Po drugie już przy zgłoszeniu dziecka i zapisywaniu go do żłobka/klubu dziecięco zakres danych osobowych, jakich będzie od nas wymagać instytucja, będzie znacznie szerszy niż w przypadku zapisania dziecka do żłobka bez dofinansowania. Nie jest to wynikiem złej woli instytucji prowadzącej żłobek, ale obowiązków, jakie narzuca na tą instytucję umowa o dofinansowanie projektu.

Korzyścią dla rodzica jest jednak atrakcyjna cena takiego dofinansowanego miejsca, gdyż w zależności od województwa będzie ona na poziomie żłobka samorządowego (również w przypadku zapisywania dziecka do prywatnej placówki). W wielu przypadkach opieka ta przez pierwsze 12 m-cy może być całkowicie zwolniona z opłat (dotyczy to zwłaszcza rodziców bezrobotnych i biernych zawodowo). Właśnie z tego powodu wiele żłobków nie musi przeprowadzać żadnej kampanii promocyjnej, gdyż rodzice, którzy znają już ten temat, sami odnajdują takie miejsca i zapisują dzieci.

Jak to zrobić?

Każda instytucja, która ogłasza konkurs ma również obowiązek po jego rozstrzygnięciu opublikować listę instytucji, które uzyskały dofinansowanie i będą tworzyć nowe miejsca. Zatem jeżeli wiemy, kiedy i gdzie takie konkursy były ogłaszane, to właśnie na stronach tych instytucji znajdziemy listy projektów, które wygrały. W poprzednim artykule publikowaliśmy zestawienie wszystkich województw z informacją o konkursach w 2016 roku >>

Prześledźmy informację na przykładzie woj. małopolskiego. Informacje o konkursach zamieszczane są na stronie www.rpo.malopolska.pl. Jak wynika z tabelki przez nas zmieszczonej, nazwa działania, w ramach którego ogłasza się konkursy to Działanie 8.5 Godzenie życia osobistego i zawodowego. Wchodzimy zatem na stronę i w filtrze po lewej stronie wybieramy ten właśnie numer działania. Wyświetla nam się informacja, że jeden konkurs jest właśnie ogłoszony i planowany termin składania wniosków przez instytucje, które chcą tworzyć nowe miejsca opieki to 19.04.2017 r. Natomiast jeden konkurs w ramach tego działania był już przeprowadzony (jego wyświetlany status to zakończony). Pod nim widnieje link do wyników naboru i tam właśnie możemy pobrać w formacie pdf tabelkę zawierającą informacje, jakie instytucje z woj. małopolskiego otrzymały dofinansowanie.
Niektóre województwa nie publikują tych wyników pod ogłoszeniem o konkursie, ale jako osobny post w dziale aktualności. Zawsze jednak znając numer i nazwę działania, które podaliśmy w zestawieniu znajdziemy te informacje.

W roku 2017 planowane są kolejne konkursy, zatem analizując terminy ich ogłoszenia (poniżej publikujemy zaktualizowaną tabelę z konkursami w 2017 roku) możemy sami już teraz uzyskać informację czy „załapiemy się” na takie dofinansowane miejsca czy nie. Trzeba mieć bowiem na uwadze to, że od ogłoszenia konkursu mija ok. 4-6 m-cy, zanim instytucja oceni złożone wnioski. Kolejny miesiąc zajmuje podpisanie umów o dofinansowanie z tymi, którzy otrzymali środki. Jednak po podpisaniu umowy, instytucja nie od razu rekrutuje rodziców i dzieci. Prze pierwsze miesiące (ok. 6 m-cy) musi bowiem dokonać remontów, adaptacji pomieszczeń , w których przebywać będą dzieci (te działania są przedmiotem dofinansowania w ich projektach). Zatem od terminu przeprowadzenia konkursu trzeba doliczyć czas ok. 1 roku, zanim jako rodzic będziemy zgłaszać się do placówki z dofinansowaniem. Warto zatem przejrzeć te listy, które dotyczą konkursów ogłaszanych w 2016 roku, bowiem w wielu z nich moment rekrutacji do żłobków odbywa się właśnie teraz.

Ważne dla rodziców zapisujących dzieci do punktów opieki dofinansowanych z funduszy unijnych jest to, że wsparcie na tworzenie miejsc opieki jest uzupełnieniem programów aktywizacyjnych. Celem projektów jest usunięcie bariery braku miejsca opieki dla dziecka w powrocie lub wejściu na rynek pracy opiekunów dzieci do lat 3.

Dlatego rezultatem projektu, który musi wykazać jednostka otrzymująca dofinansowanie będzie m.in.:

  • liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu;
  • liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.

Dla udokumentowania osiągnięcia ww. wskaźników rezultatu realizator projektu powinien uzyskać od rodzica stosowne zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające powrót na rynek pracy lub fakt poszukiwania pracy. Są to np.:

  • zaświadczenie od pracodawcy,
  • zaświadczenie z PUP o dokonaniu rejestracji (w przypadku osób biernych zawodowo lub niezarejestrowanych bezrobotnych),
  • zaświadczenie podmiotów, które realizują projekty/inicjatywy dotyczące aktywizacji zawodowej.

Zatem rodzic przystępujący do projektu musi się liczyć z tym, że punkt opieki nad dzieckiem, będzie po przyjęciu dziecka, żądał od rodzica wykazania aktywności w poszukiwaniu pracy. W przypadku osób przebywających na urlopach rodzicielskich, rodzic powinien powrócić do pracy po oddaniu dziecka do żłobka, a w przypadku rodziców pozostających bez pracy, podjąć działania aktywizacyjne, które doprowadzą go do podjęcia zatrudnienia.

Sprawdź szczególy i pobierz zestawienie: Dotacje na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 2017 r. >>

Zdjęcie tytułowe: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Pierzak
Z funduszami europejskimi związana jestem od 2006 r. Najpierw jako pracownik instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie środków europejskich, a od momentu kiedy zostałam mamą prowadzę wspólnie z mężem firmę pomagającą pozyskiwać fundusze unijne i rozliczać projekty finansowane ze środków UE. Taki model pracy bardzo mi odpowiada i pozwala łączyć miłość do dzieci i rodziny z pasją pracy - www.pierzak.pl
Podyskutuj

Masz w sobie moc! Sztuka szukania i odkrywania swoich mocnych stron

Jestem zwolenniczką, aby opierać swoją karierę o swoje mocne strony. Dlatego potrzebujesz podjąć konkretne działania w kierunku poznania siebie i odkrycia swoich mocnych stron. Jaka byłaby odpowiedź, gdybym zapytała Cię o określenie siebie?
  • Kamila Kozioł - 11/11/2019
młoda uśmiechnięta kobieta

Twoje mocne strony to Twój potencjał, który wpływa na Twoje myśli, emocje i działania. Określa kim jesteś i określa Twoją wyjątkowość. Jeśli jesteś świadoma tego, w czym jesteś dobra, masz większe szanse na podjęcie właściwych dla siebie decyzji.

Szukając swoich mocnych stron trudno jest zacząć. Dlatego zacznij od wypisania działań, jakie na co dzień wykonujesz. Aby zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, pomyśl o działaniach, w których albo najczęściej uczestniczysz, albo czerpiesz dużo przyjemności. Poświęć około tygodnia na spisanie wszystkich czynności, które wykonujesz w ciągu dnia, oceniając je od jednego do pięciu, w zależności od tego, jak bardzo lubisz je wykonywać.

Ze swojej praktyki coachingowej, wiem, że trudno jest na początku dostrzec swoje mocne strony, dlatego warto zapytać innych, co uważają o nas. To pomoże Ci dowiedzieć się, co myślą o Tobie inni, aby pomóc Ci znaleźć swoje mocne strony.

Na początek pomyśl o ludziach w każdym aspekcie swojego życia. Uwzględnij osoby z pracy, dawnej pracy, nauczycieli, a także przyjaciół i rodzinę. Każdy z nich dostrzeże w Tobie coś innego. Ponieważ w każdym obszarze wykorzystujesz inne mocne strony. Oczywiście mogą się powielać lub łączyć, ale dzięki tak szerokiej perspektywie uzbierasz ich więcej i być może będziesz je mogła połączyć.

Dobrym odzwierciedleniem Twoich mocnych stron będzie analiza Twoich zachowań w różnych sytuacjach. Zastanów się, jak reagujesz w chwilach wymagających działania, przemyślenia i analizy. Zanim zrobisz coś bardziej konkretnego, spróbuj przeanalizować swoje spontaniczne reakcje na doświadczenia, które już miałaś w życiu.

Dlaczego trudno jest znaleźć mocne strony?

Mam wrażenie, że zakładamy zbyt mocne okulary przeciwsłoneczne i zasłaniamy sobie nas samych. Z mojej praktyki psychologicznej wiem, dlaczego tak się dzieje.

Nie widzisz siebie tak, jak postrzegają Cię inni

Inne osoby widzą tylko Twoje osiągnięcia, podczas gdy Ty widzisz kulisy tych działań, pełne emocji i troski. Widzisz też działania, które zaczęłaś, ale nie skończyłaś, ale inni o nich nie wiedzą. Dlatego inni ludzie mogą postrzegać Cię jako mistrzynię produktywności, podczas gdy Ty postrzegasz siebie jako osobę pozbawioną samodyscypliny i konsekwencji.

Wskazówka: jeśli jest coś, co postrzegasz jako słabość, podczas gdy inni widzą to jako jedną z Twoich mocnych stron, zastanów się, czy prawda nie leży gdzieś pośrodku.

Twoje atuty to często rzeczy, które uważasz za zbyt łatwe, aby się tym szczycić

Oto kolejna konsekwencja tego, że postrzegamy sytuacje z naszego własnego punktu widzenia: jeśli coś jest dla Ciebie łatwe, możesz założyć, że jest to łatwe dla wszystkich, a zatem nie jest to szczególnie ważna ani wyjątkowo mocna strona.
Kiedy jest coś, co naturalnie i z łatwością Ci przychodzi, wtedy ledwo zauważasz, że jest to mocna strona, zanim zauważy to ktoś. Być może nie jesteś w stanie wyobrazić sobie robienia czegoś w inny sposób.

Myślisz zbyt wąsko na temat mocnych stron

Często słowa „talent” lub „mocna strona” powodują paraliż i spowolnienie myślenia u Ciebie. Albo natychmiastową blokadę i wypowiedziane słowa „nie, ja nie mam żadnych talentów!” A tak naprawdę mocna strona, to predyspozycja, która przychodzi Ci z łatwością, którą możesz wykorzystać i zmonetyzować.

Porównujesz się do innych

Jednym z powodów, dla których trudno zaakceptować posiadanie siły jest to, że zawsze znajdzie się wielu innych ludzi, którzy są lepsi od Ciebie. Istnieje szansa, że gdy spotykasz na drodze osobę, która powie Ci komplement: „doskonale rodzisz sobie w projektach, szybko dostosowujesz się do zmian”, Twój umysł natychmiast widzi lepszą osobę, którą Ty znasz i jest dla Ciebie mentorem lub jest lepiej wykwalifikowaną w tej dziedzinie osobą.

Skoro znasz swoje słabe strony, dostrzegasz obszary do zmiany, poprawy lub rozwoju powinnaś tak samo znać swoje mocne strony.

Jest to część krzywej uczenia się życia i bezpośrednio przyczynia się do samorozwoju i poprawy. Dzięki dostępnym nam dzisiaj możliwościom rozwoju swojej kariery naturalne jest przytłoczenie i zbłądzenie. Silne zrozumienie mocnych i słabych stron może przynieść pożądaną zmianę we właściwym czasie i doprowadzić nas tam, gdzie chcesz.

Twój potencjał jest nieograniczony, a znajomość mocnych stron otworzy przed Tobą szeroko drzwi do kariery, w której się spełnisz i zrealizujesz.

Zdjęcie: 123 rf


Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Kamila Kozioł
Kobieta, która pragnie zrozumieć ludzką psychikę. Rozumie emocje i wie, jak wzmacniać moc i wewnętrzną siłę. Ukończyła studia z psychologii oraz akredytacyjne i certyfikujące kursy coachingowe. W zawodzie psychologa i coacha od 9 lat. Współautorka „Dziennika coachingowego. 365 pytań od Twojego coacha”, napisanego wspólnie z Kamilą Rowińską oraz współautorka książki „W poczuciu własnej wartości. Zbuduj swoją wewnętrzną siłę”.

Czy wolne piątki, to dobry sposób na work-life balance?

Minione lato upłynęło pracownikom jednego z japońskich oddziałów Microsoftu, pod znakiem wolnych piątków. Na razie to tylko eksperyment, ale jego wyniki są bardzo obiecujące! No bo jak inaczej można określić wzrost produktywności o 40 %?
  • Dominika Wassermann - 08/11/2019
widok z góry na młodą kobietę siedzącą przy biurku

Wolne piątki

W jednym z japońskich oddziałów Microsoftu przeprowadzono bardzo ciekawy eksperyment. Przez całe minione lato praca trwała tylko 4 dni w tygodniu, a weekendy zostały przedłużone dodatkowo o piątki. Badanie to nazwano „Work-Life Choice Challenge Summer 2019”. Jak podaje Microsoft w oficjalnym oświadczeniu, wprowadzenie skróconego tygodnia pracy miało pomóc pracownikom prowadzić bardziej zrównoważony tryb życia. W końcu życie to nie tylko siedzenie w biurze 🙂 Jesteś ciekawa jakie są wyniki eksperymentu?

Produktywność większa o 40 procent

Kogo z Was to zaskoczyło? Wolne piątki sprawiły, że produktywność pracowników wzrosła o 40 procent! To naprawdę bardzo dużo. Ponadto odnotowano znaczny spadek użycia energii (23 procent) oraz mniejsze wykorzystanie papieru – pracownicy drukowali prawie 59 procent mniej dokumentów! To świetny wynik i nadzieja dla naszej planety.

Pracownicy są na tak

Większość osób, które brały udział w eksperymencie, było z niego bardzo zadowolonych (ponad 90 procent). Wprowadzenie skróconego tygodnia pracy sprawiło, że musieli zmienić sposób zarządzania czasem oraz swoimi obowiązkami. Tak tak – liczba obowiązków i zakres zadań pozostały podczas doświadczenia bez zmian 🙂

To tylko eksperyment

Mimo tak obiecujących wyników firma Microsoft nie zamierza na stałe wprowadzać zmian w tygodniu pracy, ale zapowiada powtórzenie badania w przyszłym roku.

Jak to wygląda w Polsce?

W naszym kraju nikt na razie nie pomyślał o wprowadzeniu skróconego tygodnia pracy. Są za to firmy, w których piątek jest dniem mniej oficjalnym. Przeglądając ogłoszenia o pracę nie raz spotkałam się z zaznaczeniem w ofercie, że piątki to tak zwany Casual Friday. Można w te dni przychodzić do pracy w nieoficjalnym stroju – na luzie.

Jak podaje Bankier.pl są także firmy, które zdecydowały się na wprowadzenie tzw. „Piąteczków”. Co to oznacza? A no to, że w piątki, owszem, przychodzimy do pracy, ale czas ten poświęcamy na przeprowadzenie tygodniowego przeglądu. Bieżące obowiązki zostawiamy sobie na pozostałe 4 dni.

Chcesz więcej treści o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym? Proszę bardzo 🙂

Work-life balance – o co w tym wszystkim chodzi?

Źródła:

Bankier.pl

Portal dla sekretarek

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Dominika Wassermann
Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, oraz Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu , która po dziesięciu latach postanowiła powrócić do zajmowania się grafiką komputerową. Prywatnie "zwierzolub", opiekunka 3 kotów, miłośniczka kuchni roślinnej, spędzająca wolny czas na rowerowych wycieczkach.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail