Czego szukasz

Dotacje na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w 2017 roku

W 2016 roku, we wszystkich województwach odbyły się konkursy na projekty mające na celu utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Oznacza to, że w 2017 roku ruszają projekty, z których mogą korzystać rodzice na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich oraz ci, którzy po ich zakończeniu nie powrócili do pracy z powodu braku miejsc w żłobkach. To właśnie tych rodziców poszukują lub będą w najbliższym czasie poszukiwać instytucje, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE. Sprawdź u nas listę konkursów w poszczególnych województwach, gdzie powstaną nowe punkty opieki dla dzieci do lat 3. Pobierz pełne zestawienie!

małe dziecko bawi się w żłobku

Jak znaleźć informację, gdzie w pobliżu tworzy się taki „unijny” żłobek czy klub dziecięcy?

Generalnie wszystkie instytucje, które otrzymały środki na ten cel prowadzą zapewne kampanie informacyjno – promocyjne w swoim regionie i starają się dotrzeć do rodziców. Bo to właśnie rodzic jest uczestnikiem takiego projektu.

Warunkiem udziału w projekcie jest zakwalifikowane się rodzica do jednej z poniższych kategorii osób:

  • osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy.
  • osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy.

Warunek ten musi być spełniony w momencie przeprowadzania przez daną instytucję naboru, gdyż każdy kto otrzymał dofinansowanie na realizację projektów unijnych musi bardzo dokładnie dokumentować wydatkowanie środków, gdyż są to środki publiczne. Zatem przystępując jako rodzic do takiego projektu, musimy liczyć się z tym, że żłobek/klub dziecięcy, do którego zapisujemy dziecko będzie od nas wymagał dużej ilości dokumentów.

Po pierwsze będziemy musieli udowodnić spełnienie warunków, o których mowa powyżej (czyli np. oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo, zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, itp.). Po drugie już przy zgłoszeniu dziecka i zapisywaniu go do żłobka/klubu dziecięco zakres danych osobowych, jakich będzie od nas wymagać instytucja, będzie znacznie szerszy niż w przypadku zapisania dziecka do żłobka bez dofinansowania. Nie jest to wynikiem złej woli instytucji prowadzącej żłobek, ale obowiązków, jakie narzuca na tą instytucję umowa o dofinansowanie projektu.

Korzyścią dla rodzica jest jednak atrakcyjna cena takiego dofinansowanego miejsca, gdyż w zależności od województwa będzie ona na poziomie żłobka samorządowego (również w przypadku zapisywania dziecka do prywatnej placówki). W wielu przypadkach opieka ta przez pierwsze 12 m-cy może być całkowicie zwolniona z opłat (dotyczy to zwłaszcza rodziców bezrobotnych i biernych zawodowo). Właśnie z tego powodu wiele żłobków nie musi przeprowadzać żadnej kampanii promocyjnej, gdyż rodzice, którzy znają już ten temat, sami odnajdują takie miejsca i zapisują dzieci.

Jak to zrobić?

Każda instytucja, która ogłasza konkurs ma również obowiązek po jego rozstrzygnięciu opublikować listę instytucji, które uzyskały dofinansowanie i będą tworzyć nowe miejsca. Zatem jeżeli wiemy, kiedy i gdzie takie konkursy były ogłaszane, to właśnie na stronach tych instytucji znajdziemy listy projektów, które wygrały. W poprzednim artykule publikowaliśmy zestawienie wszystkich województw z informacją o konkursach w 2016 roku >>

Prześledźmy informację na przykładzie woj. małopolskiego. Informacje o konkursach zamieszczane są na stronie www.rpo.malopolska.pl. Jak wynika z tabelki przez nas zmieszczonej, nazwa działania, w ramach którego ogłasza się konkursy to Działanie 8.5 Godzenie życia osobistego i zawodowego. Wchodzimy zatem na stronę i w filtrze po lewej stronie wybieramy ten właśnie numer działania. Wyświetla nam się informacja, że jeden konkurs jest właśnie ogłoszony i planowany termin składania wniosków przez instytucje, które chcą tworzyć nowe miejsca opieki to 19.04.2017 r. Natomiast jeden konkurs w ramach tego działania był już przeprowadzony (jego wyświetlany status to zakończony). Pod nim widnieje link do wyników naboru i tam właśnie możemy pobrać w formacie pdf tabelkę zawierającą informacje, jakie instytucje z woj. małopolskiego otrzymały dofinansowanie.
Niektóre województwa nie publikują tych wyników pod ogłoszeniem o konkursie, ale jako osobny post w dziale aktualności. Zawsze jednak znając numer i nazwę działania, które podaliśmy w zestawieniu znajdziemy te informacje.

W roku 2017 planowane są kolejne konkursy, zatem analizując terminy ich ogłoszenia (poniżej publikujemy zaktualizowaną tabelę z konkursami w 2017 roku) możemy sami już teraz uzyskać informację czy „załapiemy się” na takie dofinansowane miejsca czy nie. Trzeba mieć bowiem na uwadze to, że od ogłoszenia konkursu mija ok. 4-6 m-cy, zanim instytucja oceni złożone wnioski. Kolejny miesiąc zajmuje podpisanie umów o dofinansowanie z tymi, którzy otrzymali środki. Jednak po podpisaniu umowy, instytucja nie od razu rekrutuje rodziców i dzieci. Prze pierwsze miesiące (ok. 6 m-cy) musi bowiem dokonać remontów, adaptacji pomieszczeń , w których przebywać będą dzieci (te działania są przedmiotem dofinansowania w ich projektach). Zatem od terminu przeprowadzenia konkursu trzeba doliczyć czas ok. 1 roku, zanim jako rodzic będziemy zgłaszać się do placówki z dofinansowaniem. Warto zatem przejrzeć te listy, które dotyczą konkursów ogłaszanych w 2016 roku, bowiem w wielu z nich moment rekrutacji do żłobków odbywa się właśnie teraz.

Ważne dla rodziców zapisujących dzieci do punktów opieki dofinansowanych z funduszy unijnych jest to, że wsparcie na tworzenie miejsc opieki jest uzupełnieniem programów aktywizacyjnych. Celem projektów jest usunięcie bariery braku miejsca opieki dla dziecka w powrocie lub wejściu na rynek pracy opiekunów dzieci do lat 3.

Dlatego rezultatem projektu, który musi wykazać jednostka otrzymująca dofinansowanie będzie m.in.:

  • liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu;
  • liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.

Dla udokumentowania osiągnięcia ww. wskaźników rezultatu realizator projektu powinien uzyskać od rodzica stosowne zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające powrót na rynek pracy lub fakt poszukiwania pracy. Są to np.:

  • zaświadczenie od pracodawcy,
  • zaświadczenie z PUP o dokonaniu rejestracji (w przypadku osób biernych zawodowo lub niezarejestrowanych bezrobotnych),
  • zaświadczenie podmiotów, które realizują projekty/inicjatywy dotyczące aktywizacji zawodowej.

Zatem rodzic przystępujący do projektu musi się liczyć z tym, że punkt opieki nad dzieckiem, będzie po przyjęciu dziecka, żądał od rodzica wykazania aktywności w poszukiwaniu pracy. W przypadku osób przebywających na urlopach rodzicielskich, rodzic powinien powrócić do pracy po oddaniu dziecka do żłobka, a w przypadku rodziców pozostających bez pracy, podjąć działania aktywizacyjne, które doprowadzą go do podjęcia zatrudnienia.

Sprawdź szczególy i pobierz zestawienie: Dotacje na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 2017 r. >>

Zdjęcie tytułowe: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Z funduszami europejskimi związana jestem od 2006 r. Najpierw jako pracownik instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie środków europejskich, a od momentu kiedy zostałam mamą prowadzę wspólnie z mężem firmę pomagającą pozyskiwać fundusze unijne i rozliczać projekty finansowane ze środków UE. Taki model pracy bardzo mi odpowiada i pozwala łączyć miłość do dzieci i rodziny z pasją pracy - www.pierzak.pl
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie