Czego szukasz

Czym są i jak funkcjonują fundusze emerytalne?

W obecnym świecie finansów coraz trudniej jest oszczędzać, zwłaszcza na tak odległy cel jak przyszła emerytura. Dlatego państwo wprowadziło obowiązkowe ubezpieczenie, jakim jest składka emerytalna wyliczana i pobierana od każdej pensji. Wynosi ona 19,52% wartości wynagrodzenia brutto i trafia na I i II filar obowiązującego systemu emerytalnego. Aż 63% składki automatycznie jest księgowana na koncie I filaru w ZUS. Kolejne 22% składki trafia na subkonto II filaru ZUS. O tym gdzie ma trafić pozostała 15 % składki decydujemy sami. Czy ma pozostać w ZUS na subkoncie II filaru, czy zostać przekazana do OFE.

skarbonka na pieniądze zrobiona ze słoika

Czym jest fundusz emerytalny?

Jeśli już zostaliśmy zmuszeni do odkładania części zapracowanych pieniędzy, warto zrobić wszystko, by zarobiły jak najwięcej. Zwłaszcza, gdy możemy zwiększyć szanse na uzyskanie większej kwoty wypłacanej emerytury. Pomoże nam w tym prywatna instytucja finansowa jakim jest Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE).

Jej działalność reguluje ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zakładana jest wyłącznie przez pojedyncze Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe (PTE) tylko w jednym celu: jak najlepszego pomnożenia wpłacanych przez swoich członków pieniędzy.

W przeciwieństwie do ZUS, zarządza rzeczywistymi pieniędzmi. ZUS bowiem posiada jedynie pieniądze wirtualne. Każdą wpłacaną składkę księguje na subkontach i zaraz je wypłaca dla obecnych emerytów.

Kiedy możemy wybrać OFE?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, mamy możliwość zadecydowania o tym, gdzie trafi pozostałe 15% składki. Czy ma pozostać w ZUS-ie, czy jednak powierzyć je analitykom finansowym w OFE?

Jest się nad czym zastanawiać, gdyż stanowi ona dokładnie: 2,92% wartości wynagrodzenia brutto. Musimy jednak wiedzieć, że możemy podjąć taką decyzję jedynie w dwóch sytuacjach:

  • Przy podejmowaniu swojej pierwszej pracy. Wówczas w okresie do 4 miesięcy od podpisania swojej pierwszej umowy czy założenia działalności gospodarczej, możemy wybrać OFE
  • Podczas tzw. „okienka transferowego”, którego najbliższy termin jest w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020r. Następny planowany jest na ten sam okres w 2024r.

Jeśli nic nie zrobimy i nie zgłosimy dokonania wyboru OFE, to automatycznie zostaniemy przypisani do ZUS. Wówczas cała składka tam pozostanie i będzie waloryzowana o średni wzrost PKB za ostatnie 5 lat.

Jeśli zdecydujemy się na przejście do funduszu, musimy zgłosić to w formie pisemnej. Taki druk możemy pobrać ze stron internetowych zarówno ZUS, jak i każdego OFE. Następnie powinniśmy dostarczyć go osobiście do oddziału ZUS-u, wysłać pocztą, lub przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych. z użyciem podpisu elektronicznego.

Który fundusz emerytalny wybrać?

Obecnie na rynku funkcjonuje 12 funduszy emerytalnych. Każdy z nich może się pochwalić różnymi wynikami, liczbą członków czy wielkością zarządzanych pieniędzy. Który więc wybrać?

Najlepiej dokonać analizy wskaźnika o nazwie „stopa zwrotu” publikowanego na stronie internatowej KNF dla różnych okresów. Może to być okres 3, 5 czy 10 lat, w końcu to inwestycja długookresowa. Pokaże nam ona w zależności od badanego okresu czasu, jaki zysk z zarządzanych pieniędzy uzyskał dany fundusz.

Przykładowo w okresie od 31.03.2014 do 31.03.2017r. najlepszy fundusz miał stopę zwrotu na poziomie ok. 17,3%. Oznacza to, że w tym samym okresie, uzyskał lepszy wynik niż zastosowana w ZUS: średnia waloryzacja wzrostu PKB.

Drugim wskaźnikiem, który powinniśmy porównać, jest wartość „jednostki rozrachunkowej”. Każda wpłacana składka po odliczeniu kosztów prowizji, automatycznie przeliczana jest na „jednostkę rozrachunkową. Następnie po przeliczeniu księgowane są na naszym koncie.

Przedstawiają one umowną wartość posiadanych aktywów netto funduszy dzięki inwestycjom w przeliczeniu na jednostkę. Im wyższa, tym lepiej fundusz zarządza powierzonymi pieniędzmi.

Ten wskaźnik możemy również porównać dla różnych okresów, przy czym należy pamiętać, że wszystkie fundusze zaczynały od jednej wartości na poziomie 10 zł.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?

Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pieniędzy, fundusz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i nie może ogłosić upadłości.

Dodatkowym plusem jest to, że pieniądze zgromadzone w funduszu na naszych kotach podlegają dziedziczeniu. Możemy samodzielnie wskazać osobę dziedziczącą.

W przypadku rozwodu, środki zebrane w okresie małżeńskiej wspólnoty majątkowej podlegają podziałowi.

Materiał powstał we współpracy z partnerem portalu.

Zdjęcie: partnera portalu
<

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie