Czego szukasz

Video: Polski Ład – jakie zmiany czekają rodziców w 2022 roku?

Jeśli wreszcie chcesz wiedzieć czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Kto może liczyć na PIT 0 dla rodzin 4+? Jak to jest z tą składką zdrowotną w Polskim Ładzie? I kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej – to koniecznie zobacz nagranie webinaru, który specjalnie dla Mamo Pracuj poprowadzili specjaliści z Infakt. Zapraszamy!

Polski Ład - webinar i odpowiedzi dla rodziców

Polski Ład i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – wszystko dla rodziców – obejrzyj nagranie webinaru

24 stycznia odbył się webinar, który specjalnie dla społeczności Mamo Pracuj poprowadzili eksperci z InFakt: Włodek Markowicz oraz Piotr Juszczyk – ekspert księgowy i główny doradca podatkowy InFakt.

Webinar przygotowany został z myślą o rodzicach – pracujących, na urlopach wychowawczych, prowadzących działalność gospodarczą i nierejestrowaną, ale nie tylko.

Czego dowiesz się z nagrania?

 • Jakie ulgi Polski Ład wprowadza dla rodziców? Jak działają Rodzinne Kapitały Opiekuńcze?
 • Komu przysługuje PIT 0 dla rodzin 4+?
 • Jak działa nowe rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 • Czym skutkuje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych?
 • Jakie są skutki podniesienia drugiego progu podatkowego?
 • Jakie zmiany nastąpiły w składce zdrowotnej?
 • Czym jest ulga dla klasy średniej i jakie warunki musisz spełnić, aby ją otrzymać?
 • Jak rozliczyć ulgę dla klasy średniej przy wspólnym opodatkowaniu małżonków?

Nagranie webinaru możesz obejrzeć już teraz!

O ekspertach:

Włodek Markowicz – Mąż i ojciec dwójki dzieci. W InFakcie odpowiada za komunikację i produkcję treści wideo.

Piotr Juszczyk – Ekspert księgowy i główny doradca podatkowy InFakt.

Odpowiedzi eksperta na najważniejsze pytania

W sieci możemy odnaleźć ogromne ilości sprzecznych informacji. Piotr Juszczyk specjalnie dla społeczności Mamo Pracuj przygotował wiedzę w pigułce. Jeśli nadal nurtują Cię pytania i szukasz odpowiedzi lub po prostu potrzebujesz usystematyzowania wiedzy odnoście Polskiego Ładu, świetnie trafiłaś.

1. RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy do dodatkowe świadczenie dla rodziców oraz opiekunów, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Świadczenie jest niezależne, tzn. nie ma wpływu na inne świadczenia, np. 500+.

Wysokość świadczenia – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wysokość świadczenia wynosi maksymalnie 12 tysięcy złotych. Wypłacane jest na drugie i każde kolejne dziecko przez 12 lub 24 miesiące. Rodzic/opiekun może wybrać czy świadczenie będzie w kwocie 1000 zł maksymalnie przez 12 miesięcy, czy w kwocie 500 zł maksymalnie przez 24 miesiące.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

Kiedy świadczenie przysługuje?

Świadczenie dla rodziców wypłacane jest w okresie, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiła do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do miesiąc, w którym dziecko ukończy:

 • 7 lat,
 • 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Jak złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Dla uzyskania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego należy złożyć odpowiedni wniosek: RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka, RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko elektronicznie, przez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;
 • bankowość elektroniczną;
 • portal https://empatia.mpips.gov.pl/

Więcej informacji w zakresie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego można znaleźć tutaj!

2. PIT-0 dla rodzin 4+

Czym jest PIT-0 dla rodzin 4+

Od 1 stycznia 2022 r. rodzice wychowujące co najmniej 4 dzieci będą mogli skorzystać z preferencji podatkowej, polegającej na wyłączeniu z opodatkowania kwoty 85.528 zł. Ulga również jest dla samotnych rodziców (opiekunowie prawni), jak i małżonków oraz rodziców, którzy pozostają w związkach nieformalnych. Ulga nie jest na dziecko, lecz na rodzica/opiekuna. W związku z powyższym łączna kwota wyłączenie z opodatkowania dla obojga rodziców ro 171056 (2 x 85.528).

Jak i kto może skorzystać z PIT-0 dla rodzin 4+

Z PIT-0 dla rodzin 4+ mogą skorzystać zarówno rodzice, jaki i opiekunowie prawni co najmniej czwórki dzieci. W przypadku umowy o pracę należy złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie w celu stosowania ulgi

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, ulgę zastosujesz samodzielnie lub za pomocą biura rachunkowego prowadzącego Twoją księgowość. W przypadku niezastosowania ulgi w trakcie roku podatkowego, z ulgi będzie można skorzystać również w zeznaniu rocznym.

Ważne! 4 dzieci nie musi być na 1 stycznia danego toku, żeby z niej w tym roku skorzystać. Przykładowo rodzice obecnie mają 3 dzieci, 31.12.2022 r. urodzi się 4 dziecko. W związku z tym rodzice już w 2022 roku będą mogli skorzystać z PIT-0 dla rodzin 4+.

Ulga dostępna na każdej formie opodatkowania

Ulga PIT-0 dla rodzin 4+ jest zarówno dla podatników na skali podatkowej jak i na liniówce czy nawet ryczałcie. Dodatkowo na skali podatkowej rodzice mają jeszcze kwoty wolnej 30.000 zł. Dlatego też na jednego rodzica kwota wolna w tej formie opodatkowania przy działalności gospodarczej wyniesie aż 115.828 zł, a dla obojga rodziców 232.056 zł. Powyższe dotyczy również w przypadku umów o pracę.

Poradnik w zakresie PIT-0 dla rodzin 4+

3. Rodzice samotnie wychowujący dzieci

Wśród istotnych zmian jakie zaszły od 1 stycznia 2022 r. jest likwidacja preferencyjnego rozliczania się samotnych rodziców. Zastąpiono tę preferencję dodatkową ulgą w wysokości 1500 zł.

Likwidacja wspólnego rozliczenia samotnych rodziców spowoduje, że zamiast możliwości uzyskania wyższej kwoty wolnej od opodatkowania w kwocie 60 tys. zł (czyli 2 x 30 tys. zł) rodzic otrzyma dodatkową ulgę 1500 zł. Ulga jest w jednej kwocie, niezależna od ilości dzieci. W stosunku do roku 2021 zmiana jest na plus, z uwagi na to, że do tej pory rodzic zyskiwał 525 zł przy rozliczeniu jako samotnie wychowujący rodzic.

Jednak gdyby zasady pozostały z zeszłego roku, to rodzice zarabiający powyżej 4000 zł brutto miesięcznie mogliby zyskać większą kwotę, nawet do 5100 zł. Jednak takie rozwiązanie nie dałoby korzyści każdemu rodzicowi, np. na pensji minimalnej.

Ulgi i świadczenia dla rodziców, czyli ile dostaniesz na dziecko w 2022

4. Ulga dla klasy średniej

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej ma zadanie zmniejszenie podstawy opodatkowania, a tym samym zmniejszenie wartości podatku do zapłaty. W związku z brakiem możliwości od 1 stycznia 2022 roku odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, ulga ma kompensować ten „ubytek”.

Jednak ulga jest stosowana tylko w określonych wartościach przychodów tj. od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie. Z założenia osoby do dolnej granicy nie stracą na zmianach. Natomiast po przekroczeniu górnej granicy, poniosą negatywne skutki zmian wynikających z Polskiego Ładu. Zwłaszcza osoby których przychodu roczne np. z umowy o pracę przekroczę wartość 154 tysięcy złotych.

Działanie ulgi dla klasy średniej

Dla pracowników na etacie ulga stosowana jest automatycznie. Jednak teoretycznie można z niej zrezygnować. Teoretycznie, gdyż przepisy w tym zakresie są nowelizowane, np. rozporządzenie z 7 stycznia i wydane do niego objaśnienie. Z objaśnienia wynika, że można zrezygnować z ulgi jeśli nie złożymy PIT-2 lub go wycofamy. Oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej możesz znaleźć tutaj.

Zgodnie z objaśnieniem, jeśli mamy jeden stosunek pracy i ją stosujemy nie powinniśmy mieć niemiłych niespodzianek podczas rozliczenia rocznego. Wynika to z tego, że limit ma być pilnowany w trakcie roku narastająco. Problem może wystąpić, jeśli mamy więcej niż jeden etat. W takim przypadku stosowaniu ulgi w dwóch zakładach pracy może spowodować niedopłatę podatku.

W przypadku rezygnacji z ulgi dla klasy średniej miesięcznie, nie przekreśla to możliwości skorzystania z niej w rozliczeniu rocznym. Zwłaszcza, że jest możliwość skorzystania z niej we wspólnym rozliczeniu z drugim współmałżonkiem.

Na stronie gov.pl znajdziemy też poradnik korzystania z ulgi dla klasy średniej. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) mają prawo wyboru sposobu korzystania z ulgi dla klasy średniej. W zaliczkach miesięcznych lub w rozliczeniu rocznym.

5. Składka zdrowotna w Polskim Ładzie

Przede wszystkim od 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna w części 7,75% podstawy nie jest odliczana od podatku. Składka zdrowotna dla etatowca i umów zleceń wynosi 9% podstawy. Do końca roku 2021 poprzez pryzmat możliwości odliczenia składki od podatku, można powiedzieć, że w tym przypadku jej koszt to 1,25% podstawy, dziś całe 9%.

W obecnym roku w zamian podniesiono kwotę wolną od podatku do 30.000 zł. Dlatego też etatowcy, nie odczuwają aż tak tej zmiany, z uwagi na odliczenie od podatku wynikającej z kwoty wolnej, wartości 425 zł. Zleceniobiorcy nie mogą odliczać kwoty wolnej od miesięcznego podatku. W związku z powyższym przy umowach zleceniach jest to znacznie odczuwalne. Jednak należy wskazać, że zleceniobiorcy, jeśli nigdzie indziej nie odliczają kwoty wolnej od podatku, to skorzystają z niej w rozliczeniu rocznym i otrzymają zwrot podatku. Maksymalny zwrot to kwota 5100 zł.

W przypadku przedsiębiorców, oprócz tego, że nie można już odliczać części składki zdrowotnej od podatku, to również zmieniono sposób jej wyliczania. Więcej na temat składki zdrowotnej w bieżącym roku znajdziesz tutaj.

Polski Ład - odpowiedzi dla rodziców

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dopłaty do żłobków – dla kogo i na jakich zasadach?

Na pytania odpowiedział Piotr Juszczyk.

Grafiki: InFakt

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Mama bliźniaków, studentka pedagogiki, żona. W wolnych chwilach poświęca się wszystkiemu co kreatywne, celebruje picie kawy, zachwyca się pięknem otaczającego świata.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie