Czego szukasz

Urlop ojcowski a umowa zlecenie

Urlop ojcowski przysługuje ojcu – pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Uprawnienie to nie przysługuje osobom, związanym z pracodawcą umową cywilnoprawną (dzieło, zlecenie). Czy jednak tatuś, pracujący na zlecenie, nie posiada żadnych praw w związku z narodzinami swojej pociechy?

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski – tylko dla pracownika

Do urlopu ojcowskiego jest uprawniony ojciec – pracownik, wychowujący dziecko. Warto jednak zauważyć, że stwierdzenie to nie jest równoznaczne z „ojcem pracującym”. W przypadku urlopu ojcowskiego ojciec – pracownik oznacza bowiem wyłącznie mężczyznę, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zasady dotyczące tego urlopu nie mają zastosowania w przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Podsumowując, zgodnie z tym zastrzeżeniem, ojciec zatrudniony na podstawie wyżej wymienionych rodzajów umów nie ma prawa do skorzystania z urlopu ojcowskiego.

Zasiłek – dla wszystkich pracujących 

Za okres korzystania z urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Do ustalenia podstawy jego wymiaru bierze się pod uwagę przychód, stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Co istotne, uprawnienie to przysługuje nie tylko pracownikom, korzystającym z urlopu, ale także innym osobom niebędącym pracownikami, ale podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, do których to przepisy Kodeksu Pracy nie mają zastosowania. W powyższej grupie mieszczą się więc także pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej, w tym umowy zlecenia. Należy jednak podkreślić, że koniecznym warunkiem uzyskania uprawnienia do zasiłku jest zgłoszenie się danej osoby do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Zlecenia na urlopie?

Warto zauważyć, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie oznacza konieczności rezygnacji z pracy zarobkowej. Nawet, jeśli pracownik, który złożył wniosek o urlop ojcowski, w czasie wolnego zamierza kontynuować pracę w innej firmie na umowę-zlecenie, nie traci prawa do zasiłku  macierzyńskiego. Przepisy Kodeksu Pracy nie zabraniają bowiem podejmowania pracy zarobkowej w czasie urlopu ojcowskiego czy macierzyńskiego. Także ustawa zasiłkowa nie odbiera prawa do zasiłku macierzyńskiego pracownikowi, który korzystając z urlopu – dorabia.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy nie mówią wprost, iż urlopu ojcowskiego udziela się w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. O tym, że rodzic pobierający zasiłek za okres urlopu ojcowskiego może równocześnie zarobkować, świadczą także inne przepisy, a mianowicie te, które określają obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń (pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz pracy na etacie czy na umowę-zlecenie). Wynika z nich, że osoby pobierające zasiłek macierzyński obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W przypadku jednak, gdy zleceniobiorca/przedsiębiorca spełnia równocześnie warunki do objęcia pracownika obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, wówczas podlega im on obowiązkowo z tytułu pobierania zasiłku. Natomiast w momencie, gdy jest on pracownikiem i jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński, podlega obowiązkowo wymienionym ubezpieczeniom z obu tytułów równocześnie.

Przeczytaj także: Kiedy urlop ojcowski chroni przed zwolnieniem?

Urlop rodzicielski – także na zlecenie

Wraz z wprowadzeniem nowej instytucji, jaką jest urlop rodzicielski, w kwestii urlopów dla ojców zaistniało kilka zmian, których warto mieć świadomość. Jedną z najważniejszych jest przyznanie uprawnienia do urlopu pracownikom, niezwiązanym z pracodawcą umową o pracę. Jak już wspomniano, do tej pory osoby pracujące na umowę cywilnoprawną (dzieło czy zlecenie) nie mogły liczyć na uprawnienia z tytułu urodzenia dziecka. Nowe prawo daje im możliwość skorzystania z urlopu rodzicielskiego, o ile tylko odprowadzą składki na ubezpieczenie społeczne.

Do tego urlopu ma prawo zarówno mama, jak i tata i to oni sami decydują, w jaki sposób go spożytkują. A możliwości jest wiele: może go wykorzystać w całości lub w części jedno z rodziców, mogą się nim podzielić, mogą też przebywać na nim równocześnie.

Autorka: Agata Cygan. www.urlopojcowski.info

Zdjęcie: Pexels.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie