Czego szukasz

Urlop ojcowski a umowa zlecenie

Urlop ojcowski przysługuje ojcu – pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Uprawnienie to nie przysługuje osobom, związanym z pracodawcą umową cywilnoprawną (dzieło, zlecenie). Czy jednak tatuś, pracujący na zlecenie, nie posiada żadnych praw w związku z narodzinami swojej pociechy?

Urlop ojcowski – tylko dla pracownika

Do urlopu ojcowskiego jest uprawniony ojciec – pracownik, wychowujący dziecko. Warto jednak zauważyć, że stwierdzenie to nie jest równoznaczne z „ojcem pracującym”. W przypadku urlopu ojcowskiego ojciec – pracownik oznacza bowiem wyłącznie mężczyznę, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zasady dotyczące tego urlopu nie mają zastosowania w przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Podsumowując, zgodnie z tym zastrzeżeniem, ojciec zatrudniony na podstawie wyżej wymienionych rodzajów umów nie ma prawa do skorzystania z urlopu ojcowskiego.

Zasiłek – dla wszystkich pracujących 

Za okres korzystania z urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Do ustalenia podstawy jego wymiaru bierze się pod uwagę przychód, stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne.

[view:ad_intext_superbanner_1=block]

Co istotne, uprawnienie to przysługuje nie tylko pracownikom, korzystającym z urlopu, ale także innym osobom niebędącym pracownikami, ale podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, do których to przepisy Kodeksu Pracy nie mają zastosowania. W powyższej grupie mieszczą się więc także pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej, w tym umowy zlecenia. Należy jednak podkreślić, że koniecznym warunkiem uzyskania uprawnienia do zasiłku jest zgłoszenie się danej osoby do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Zlecenia na urlopie?

Warto zauważyć, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie oznacza konieczności rezygnacji z pracy zarobkowej. Nawet, jeśli pracownik, który złożył wniosek o urlop ojcowski, w czasie wolnego zamierza kontynuować pracę w innej firmie na umowę-zlecenie, nie traci prawa do zasiłku  macierzyńskiego. Przepisy Kodeksu Pracy nie zabraniają bowiem podejmowania pracy zarobkowej w czasie urlopu ojcowskiego czy macierzyńskiego. Także ustawa zasiłkowa nie odbiera prawa do zasiłku macierzyńskiego pracownikowi, który korzystając z urlopu – dorabia.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy nie mówią wprost, iż urlopu ojcowskiego udziela się w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. O tym, że rodzic pobierający zasiłek za okres urlopu ojcowskiego może równocześnie zarobkować, świadczą także inne przepisy, a mianowicie te, które określają obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń (pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz pracy na etacie czy na umowę-zlecenie). Wynika z nich, że osoby pobierające zasiłek macierzyński obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W przypadku jednak, gdy zleceniobiorca/przedsiębiorca spełnia równocześnie warunki do objęcia pracownika obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, wówczas podlega im on obowiązkowo z tytułu pobierania zasiłku. Natomiast w momencie, gdy jest on pracownikiem i jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński, podlega obowiązkowo wymienionym ubezpieczeniom z obu tytułów równocześnie.

Urlop rodzicielski – także na zlecenie

Wraz z wprowadzeniem nowej instytucji, jaką jest urlop rodzicielski, w kwestii urlopów dla ojców zaistniało kilka zmian, których warto mieć świadomość. Jedną z najważniejszych jest przyznanie uprawnienia do urlopu pracownikom, niezwiązanym z pracodawcą umową o pracę. Jak już wspomniano, do tej pory osoby pracujące na umowę cywilnoprawną (dzieło czy zlecenie) nie mogły liczyć na uprawnienia z tytułu urodzenia dziecka. Nowe prawo daje im możliwość skorzystania z urlopu rodzicielskiego, o ile tylko odprowadzą składki na ubezpieczenie społeczne.

Do tego urlopu ma prawo zarówno mama, jak i tata i to oni sami decydują, w jaki sposób go spożytkują. A możliwości jest wiele: może go wykorzystać w całości lub w części jedno z rodziców, mogą się nim podzielić, mogą też przebywać na nim równocześnie.

Autorka: Agata Cygan. www.urlopojcowski.info

Zdjęcie: sxc.hu/bjearwicke

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Podyskutuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie