Czego szukasz

Umowa o pracę i dzieło u jednego pracodawcy – jaki zasiłek macierzyński potem?

Jak liczy się wysokość zasiłku macierzyńskiego jeśli pracownica zatrudniona jest u jednego pracodawcy na dwie umowy? Czy od umowy o dzieło należy się też zasiłek?

  • Aneta Szczycińska - 15/05/2020

Pytanie od naszej Czytelniczki:

Z moim pracodawcą łączą mnie dwie umowy – umowa o pracę i umowa o dzieło. W związku z tym część wynagrodzenia otrzymuję z umowy o pracę, drugą zaś część na podstawie umowie o dzieło. Mam jeden zakres obowiązków. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Przez pewien czas urlopu macierzyńskiego pracodawca wypłacał mi zasiłek macierzyński w pełnej wysokości. Obecnie pracodawca nie wypłaca mi zasiłku w części wynikającej z umowy o dzieło. Czy działanie pracodawcy jest prawidłowe? Kasia

Odpowiedź:

Dwie umowy – jeden zasiłek

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Nie wdając się szczegółowo w zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku można stwierdzić, że kwota wypłacanego pracownicy zasiłku macierzyńskiego powinna odpowiadać kwocie, od której były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, a więc kwocie otrzymywanego przez nią wynagrodzenia za pracę w okresie przed korzystaniem z urlopu macierzyńskiego.

W przypadku, gdy wynagrodzenie za pracę wypłacane jest pracownicy jedynie na podstawie umowy o pracę, zazwyczaj nie ma problemu z uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego w prawidłowej wysokości. Jeśli – tak jak w pytaniu – wynagrodzenie za pracę wypłacane jest na podstawie umowy o pracę oraz umowy o dzieło lub zlecenie, wypłata zasiłku macierzyńskiego następuje co do zasady jedynie na podstawie kwoty wynagrodzenia za pracę uzgodnionego w umowie o pracę (z pominięciem części wynagrodzenia za pracę należnego na podstawie umowy o dzieło), ponieważ najprawdopodobniej tylko od tej kwoty zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym nie ulega jednak wątpliwości, że wolą pracodawcy i pracownika było ustalenie w zamian za pracę wynagrodzenia w kwocie stanowiącej sumę wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę i w umowie o dzieło. Podział tego wynagrodzenia został natomiast dokonany przez pracodawcę najprawdopodobniej jedynie w celu uniknięcia konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od umowy o dzieło.

Przeczytaj także: Zwolnienia i redukcje etatów – czy dotyczą mam na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Kiedy składki od umowy o dzieło?

Pamiętać jednak należy, że brak obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy o dzieło, występuje jedynie w przypadku, gdy pracownik zawarł umowę o dzieło z innym podmiotem niż ze swoim pracodawcą. W przypadku, gdy umowa o pracę i umowa o dzieło została zawarta przez pracownika z tym samym podmiotem, zarówno od umowy o pracę, jak i od umowy o dzieło należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. W takiej konfiguracji wykonywanie pracy z tytułu umowy o dzieło jest bowiem zatrudnieniem pracowniczym.

W przypadku zawarcia przez pracodawcę i pracownika umowy o pracę i umowy o dzieło z dwoma kwotami wynagrodzenia fakt, że wynagrodzenie należne pracownikowi z tych umów jest w istocie rzeczy jedynym wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę, powinien być ustalony przez sąd. Służy temu powództwo o ustalenie. Pozew składa się do sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy ewentualnie ze względu na siedzibę zakładu pracy.

W przypadku, gdy sąd ustali, że wynagrodzenie pracownika za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę jest w istocie rzeczy większe niż określone wprost z umowy o pracę, ponownemu ustaleniu będzie podlegać podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego, w rezultacie czego pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty zasiłku ustalonego w oparciu o ustaloną – wyższą – kwotę wynagrodzenia za pracę.

Pamiętać jednak należy, że wraz z ustaleniem nowej kwoty wynagrodzenia za pracę, zajdzie potrzeba uiszczenia „wstecz” składek na ubezpieczenie społeczne za cały okres objęty ustaleniem, a jeżeli składki zostały zapłacone od części kwoty – zajdzie potrzeba uiszczenia składek od różnicy pomiędzy kwotą „starego” wynagrodzenia, a kwotą nowoustalonego wynagrodzenia. Korekcie będą też podlegały deklaracje podatkowe – choć kwota przychodu będzie zapewne taka sama, to zmianie ulegnie kwota kosztów uzyskania przychodu (koszty uzyskania przychodu w przypadku umów o dzieło wynosi 20% lub 50%, zaś w przypadku umów o pracę kwota tych kosztów ustalone jest ryczałtem – 20%).

Przeczytaj także: Jakie dokumenty do macierzyńskiego musisz złożyć?

Aktualizacja artykułu 15.05.2020 r.

Podsumowanie

Zakładając zatem, że umowa o pracę i umowa o dzieło została zawarta z pracodawcą, to działanie pracodawcy jest nieprawidłowe. Jeżeli zatem pracownica wykonuje umowę o dzieło na rzecz swojego pracodawcy, to powinna otrzymać zasiłek macierzyński w wysokości zależnej od łącznej wysokości wynagrodzenia z umowy o pracę oraz wynagrodzenia z umowy o dzieło. Podstawą wymiaru zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W celu wyeliminowania tych nieprawidłowości konieczne będzie jednak wystąpienie do sądu pracy o ustalenie rzeczywistej kwoty wynagrodzenia należnego pracownicy za wykonywaną przez nią pracę.

Przeczytaj także: Praca dodatkowa, a urlop macierzyński

Podstawa prawna:

– art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zmianami),

– art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 77, poz. 513 ze zmianami).

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został przygotowany w oparciu o stan faktyczny opisany  w opublikowanym pytaniu. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

W pierwszej wersji autorką artykułu była Marta Mianowska.

Zdjęcie: Storyblocks.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Aneta Szczycińska
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, mama trzech uroczych córeczek, prowadzi jednoosobową kancelarię prawną. Miłośniczka filmów Woody’ego Allena, Audrey Hepburn, teatru, kulinarnych eksperymentów, podróży, przez długie lata aktywna harcerka.
Podyskutuj

Wyzwania firm w kontekście pandemii

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.
  • Natalia Gozdowska - 16/09/2020
dwie kobiety w maseczkach spotkały się w biurze, witają się łokciami

Od paru miesięcy uczymy się funkcjonować zawodowo w innej rzeczywistości. Po całkowitym zamknięciu biur, zaczynają do nich wracać pracownicy, jednak w większości firm, fizyczna obecność jest wciąż rotacyjna lub funkcjonuje na zupełnie innych zasadach.

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie „Zawodowy styl życia”, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.

Docenienie pracy zdalnej

Pracodawcy, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, wprowadzili większą elastyczność, jeśli chodzi o wybór miejsca pracy. Zespoły pracują w mniejszym wymiarze w biurach, część z nich ma możliwość wyboru miejsca pracy, a niektórzy funkcjonują w systemie rotacyjnym, który umożliwia zmniejszenie liczby personelu na jednej przestrzeni.

Według Pracuj.pl zdecydowana większość pracowników (89%) po opanowaniu pandemii chce pracować przynajmniej częściowo zdalnie. Jednak tylko 10% chciałoby wykonywać 100% etatu spoza biura, co pokazuje potrzebę integracji i współpracy w zespole, nie tylko w świecie wirtualnym. 57% respondentów pracujących zdalnie uznało, że taki model wykonywania obowiązków pozwolił im bardziej docenić możliwość przychodzenia do biura i bezpośrednich spotkań ze współpracownikami.

Eksperci prognozują, że z czasem ten trend się rozwinie, a przestrzeń biurowa będzie służyć przede wszystkim do spotkań projektowych, warsztatów kreatywnych, sytuacji, kiedy fizyczne bycie obok siebie jest koniecznością. Oczywiście nie bez znaczenia są tu ogromne oszczędności firm, związane z infrastrukturą.

Przeczytaj także: [07] Rynek pracy w trakcie i po pandemii. Możliwe scenariusze, szanse i ryzyka

Budowanie relacji w rozproszonych zespołach

Powyższy trend wiąże się niestety nieodłącznie z większymi wyzwaniami pracodawców, jeśli chodzi o budowanie więzi pomiędzy funkcjonującymi wirtualnie pracownikami. W badaniu „Zawodowy styl życia” respondenci wybierali spotkania (67%) i wyjazdy (59%) czy wspólne warsztaty (48%) jako najskuteczniejsze metody integracji. To oczekiwanie jest trudne do realizacji w obecnych warunkach. Ducha wspólnoty można oczywiście budować poprzez media społecznościowe lub różnego rodzaju narzędzia wirtualne, jednak nie zastąpi to spotkań na żywo.

Analitycy trendów prognozują stopniowy zanik pracy etatowej na korzyść pracy dorywczej, co utrudni dodatkowo tworzenie społeczności wewnątrz firmy i zaangażowanie pracowników w formie, jaka była nam znana dotychczas, na korzyść przedefiniowanego employee experience. Co zrobić więc, aby zmodyfikować perspektywę patrzenia na biznes, na współpracowników i pracowników, na zarządzanie, budowanie relacji i bycie „w pracy” razem?

Przeczytaj także: Czy Gig Economy będzie rosnąć w 2020 r.? Prognozy dla freelancerów

Przeformułowanie oferty benefitów

W nowych ofertach pracy pojawia się coraz mniej benefitów. Niektóre z nich dotychczas wiązały się z fizycznym „byciem” w biurze, więc siłą rzeczy musiały zniknąć, inne są ograniczane ze względów kosztowych czy z powodu zmniejszenia ich atrakcyjności (karty sportowe, karnety do kina itp.). Jeśli benefity mają wciąż pozostać czynnikiem, który uatrakcyjnia ofertę pracy, muszą zostać zmienione tak, by mogły być wykorzystywane w świecie online.

Według Pracuj.pl zyskają oferty, które będą pomagać pracownikom w wykonywaniu pracy zdalnej, np. dostęp do szkoleń w sieci, usługi personalnych asystentów, dofinansowanie do przedszkoli czy dobry sprzęt służbowy.

Wsparcie i zrozumienie pracujących rodziców

Pandemia była niewątpliwie ogromnym wyzwaniem dla pracujących rodziców. 57% z nich miało w czasie pandemii trudności z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego. Dodatkowo sytuacja, której doświadczyliśmy, pokazała jak w powiększającym lustrze problemy, z którymi kobiety mierzą się na co dzień. Nie bez powodu mówi się, że rola matki to praca na pełen etat. Zamknięcie w domu z dziećmi i jednocześnie konieczność wykonywania pracy zdalnej było sytuacją ekstremalną, bardzo obciążającą psychicznie.

Przeczytaj także: Mieć wolność chłonięcia świata – kobiece rozmowy w czasie kwarantanny

Według Pracuj.pl 83% matek uważało, że miały większe trudności w wykonywaniu obowiązków w trakcie pandemii od bezdzietnych koleżanek, ale aż 46% nie czuło się traktowanych przez przełożonych ze zrozumieniem.

Warto pamiętać, że temat przyciągania talentów do organizacji oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu jest wciąż aktualny, a nawet szczególnie ważny w najbliższych latach. Firmy doceniające różnorodność i dbające o równowagę pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym pracowników będą w dłuższej perspektywie czasowej budować przewagę konkurencyjną. Nawet jeśli w tym momencie rynek pracownika wydaje nam się przeszłością.

Źródło: media.pracuj.pl

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Natalia Gozdowska
Zawodowo zajmuje się rozwojem, coachingiem, projektami HR, kulturą organizacyjną i budowaniem marki pracodawcy. Prywatnie mama dwóch wrażliwców, zakochana żona, pasjonatka reportaży, teatru tańca i psychologii. Prowadzi bloga i fun page „Studio Rzeczy Ważnych”, fotografuje i wspiera tych, którzy tego potrzebują. :)

Najbardziej angażująca konferencja HR w Polsce! – HeReos Conference już 18 września!

Już w najbliższy piątek 18.09 dołącz do wydarzenia, na które wszyscy czekaliśmy! Podczas HeReos Conference zaplanowano aż cztery ścieżki tematyczne, obejmujące najważniejsze obszary HR w kontekście obecnej, nowej rzeczywistości. Chcesz dowiedzieć się jak tworzyć miejsca pracy przyjazne rodzicom i dlaczego warto? Zapraszamy na wystąpienie Agnieszki Czmyr-Kaczanowskiej, współzałożycielki Fundacji Mamo Pracuj. Skorzystaj z rabatu #mamopracuj i zapisz się już dziś!
  • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 15/09/2020

„Najbardziej angażująca konferencja HR w Polsce” – HeReos Conference już 18 września

Chcesz się dowiedzieć, co charakteryzuje firmy przyjazne rodzicom i które z nich naprawdę zasłużyły na ten tytuł?

Koniecznie weź udział w konferencji HeReos Conference i posłuchaj wystąpienia Agnieszki Czmyr-Kaczanowskiej, współzałożycielki Fundacji Mamo Pracuj pt. „Jak tworzyć miejsca pracy przyjazne rodzicom i dlaczego warto?”.

Zapisz się na to wydarzenie używając naszego kodu rabatowego #mamopracuj, a otrzymasz 15% rabatu!

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, zatem jeżeli chcesz wysłuchać wystąpień siedząc wygodnie we własnym fotelu, to wybierz Pakiet ONLINE i użyj kodu rabatowego #mamopracuj, specjalnie dla Czytelniczek i Czytelników portalu mamopracuj.pl!

Jeżeli masz ochotę dołączyć do uczestników „na żywo” i wziąć udział w warsztatach 19 września i super After Party w CulinaryOn w Warszawie, wybierz Pakiet HYBRYDOWY.

Koniecznie sprawdź jakie atrakcje przygotowali dla Ciebie organizatorzy i dlaczego HeReos Conference to wyjątkowe wydarzenie, na którym nie może Cię zabraknąć!

Kliknij w link i poznaj szczegóły: www.heroesconf.pl

Do zobaczenia!

Grafiki: HREmbassy, organizator HeRoes Conference

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail