Czego szukasz

Od 1 stycznia 2021 nowe obowiązki związane z umową o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia do ZUS zawartą umowę o dzieło. Pozwoli to skuteczniej docierać z pomocą w ramach tarczy antykryzysowej. Ma to m.in. pomóc do skuteczniej docierać z pomocą w ramach tarczy antykryzysowej. Posłuży to również badaniu kierunków rozwoju przedsiębiorczości oraz weryfikacji realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Nowe obowiązki związane z umową o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Dla przypomnienia, umowa o dzieło stanowi odrębny typ umowy o charakterze cywilnoprawnym, której podstawową funkcją jest zapewnienie prawnej możliwości wymiany dóbr.

Umowa ta może być zawarta zarówno przez osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną, jak i osobę prawną. Oznacza to, że nie ma przeszkód, aby stroną umowy był konsument, jak i przedsiębiorca. Zgodnie z 627 Kodeksu cywilnego, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowy o dzieło nie stanowią tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Przeczytaj także: Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne – mamo zdecyduj, co dla Ciebie najlepsze

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, co oznacza, że wykonywanie pracy na jej podstawie musi prowadzić do stworzenia dzieła, tj. określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Na podstawie umowy o dzieło nie może być więc wykonywana praca, która polega na starannym realizowaniu szeregu powtarzających się czynności, jeżeli nie muszą one doprowadzić doosiągnięcia określonego, zindywidualizowanego rezultatu.

Płatnicy składek oraz osoby fizyczne zlecające dzieło, mają od początku b.r. nałożony nowy obowiązek raportowania do ZUS o zawieranych umowach o dzieło. Obowiązek ten dotyczy również osób prywatnych zawierających takie umowy, od których nie nalicza się składek ubezpieczeniowych. Obowiązek informowania ZUS ma na celu umożliwienie tej instytucji weryfikowanie, czy osoby wykonujące umowy o dzieło powinny być objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Przeczytaj także: Umowa o pracę i dzieło u jednego pracodawcy – jaki zasiłek macierzyński potem?

Umowa o dzieło 2021

Z obowiązku raportowania wyłączone zostały:

  • umowy o dzieło zawarte z własnym pracownikiem;
  • umowy o dzieło zawarte z pracownikami innego pracodawcy, gdy umowa ta jest realizowana na rzecz pracodawcy u którego pracownik jest zatrudniony, ponieważ w w/w przypadkach umowy podlegają pełnemu oskładkowaniu.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o dzieło.

Przepisy wprowadzają również sankcje za niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec ZUS. Płatnik składek, który nie dokona zgłoszenia umowy o dzieło w przewidzianym 7 dniowym terminie, naraża płatnika na karę grzywny w wysokości do 5 000 zł. Takiej kary nie przewiduje się dla osób fizycznych zawierających umowy o dzieło.

Zgłoszenia do ZUS dokonać należy na formularzu RUD (formularz dostępny na stronach ZUS). Wskazane w formularzu informacje dotyczące zawartych umów, będą ewidencjonowane na kontach płatnika składek.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie oraz Łomiankach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Jest członkiem Sekcji prawa pracy oraz prawa rodzinnego przy OR Adwokackiej w Warszawie. Prywatnie mama dwóch chłopców, Wiktora i Aleksandra.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie