Czego szukasz

Dlaczego nie mogę wrócić na swoje stanowisko pracy?

Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracodawca może skierować Cię do pracy na innym, niższym stanowisku? Na jak długo i pod jakimi warunkami? Poprosiłyśmy o odpowiedź eksperta.

dlaczego nie mogę wrócić na moje stanowisko pracy

Dlaczego nie mogę wrócić na swoje stanowisko pracy?

Jestem mamą 6-miesięcznej Oli i wróciłam do pracy kilka tygodni temu po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Niestety moja sytuacja nie przedstawia się najlepiej i dlatego zwracam się z zapytaniem i prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji.

Jestem zatrudniona na stanowisku kierownika regionu w dużej firmie. Odpowiadam za kilka sklepów w moim regionie, a przynajmniej odpowiadałam. Pracowałam przez całą ciążę, sumiennie wykonując swoje obowiązki. Wszystko uległo zmianie po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie zmienił mi umowy o pracę, nie zmienił wynagrodzenia, nie zaproponował zmiany stanowiska natomiast zaproponował pracę w jednym ze sklepów, za który kiedyś odpowiadałam pod ładną nazwą „szkolenia po powrocie z urlopu macierzyńskiego „.

Nie byłoby żadnego problemu, gdybym wiedziała czego dokładnie mam się nauczyć. Nie został mi przydzielony nowy zakres obowiązków, sklep ma swojego kierownika, który jest odpowiedzialny za zarządzanie tym sklepem, więc ja jestem dodatkową osobą w grafiku. Sytuacja jest o tyle trudna, że podlegam jeszcze pod kierownika regionalnego, który został zatrudniony na moje miejsce w czasie gdy byłam na macierzyńskim.

Moja praca czy jak to nazywa pracodawca „szkolenie” polega na sprzedaży, obsłudze klienta, sprzątaniu sklepu. Tego wszystkiego nauczyłam się już wcześniej – pracuję w handlu od wielu lat. Pracodawca nie określił też dokładnej daty tego szkolenia. Niby ma ono trwać 2 miesiące, ale to ”zależy od moich wyników” – tylko nie wiem z czego i w jaki sposób będę oceniana. Czuje się bardzo zdegradowana i poniżona. Próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej od działu HR, od mojego przełożonego, ale nikt nie chce nic powiedzieć. Dodam, iż przeszłam na 3/4 etatu, więc pracodawca na razie nie może rozwiązać ze mną umowy o prace.

Bardzo proszę o pomoc. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Szukam innej pracy, ale dlaczego mam uciekać skoro przed ciążą byłam nagradzana za swoje wyniki pracy? Zwolnienie lekarskie, które w pewien sposób zostało mi zasugerowane, bądź urlop wychowawczy nie są dla mnie rozwiązaniem. Ja chcę pracować. Chcę pracować na swoim stanowisku. Alicja

Prawa i obowiązki pracownicy i pracodawcy

Opisany w pytaniu problem dotyczy praw i obowiązków pracownicy oraz pracodawcy po powrocie pracownicy z urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku. A jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Przeczytaj także: Powrót do pracy w niepełnym wymiarze godzin

Te same zasady obowiązują w przypadku powrotu pracownicy z urlopu wychowawczego, co wynika wprost z treści art. 1864 Kodeksu pracy.

W pytaniu wskazano, że wynagrodzenie pracownicy nie uległo zmianie Ewentualnie poza zmianą wynikającą z obniżenia wymiaru czasu pracy. Stąd, jedynym problemem jest to, czy w stanie faktycznym sprawy pracodawca był uprawniony do zmiany pracownicy stanowiska pracy na niższe. A – ogólnie rzecz ujmując – na inne niż zajmowała przed urlopem macierzyńskim.

Jak wynika z treści przywołanego przepisu pracodawca powinien dopuścić pracownicę do pracy przede wszystkim na stanowisku dotychczasowym. W niniejszej sprawie – na stanowisku Kierownika Regionalnego. Dopiero gdy zatrudnienie na tym stanowisku było niemożliwe, pracodawca mógł zatrudnić pracownicę na stanowisku równorzędnym lub na innym odpowiadającym jego kwalifikacjom.

Interesują Cię kwestie prawne związane z macierzyństwem?

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj cały zestaw prawnych artykułów na każdy etap macierzyństwa.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Stanowisko pracy

Dopuszczenie pani Alicji do pracy na dotychczasowym stanowisku jest niemożliwe, gdy – przykładowo – stanowisko to zostało zlikwidowane lub gdy zostały przeprowadzone u pracodawcy inne zmiany organizacyjne, skutkujące „unicestwieniem” zajmowanego wcześniej stanowiska. Przejawem takiej niemożliwości nie jest natomiast – moim zdaniem – okoliczność, że stanowisko to zajmuje inna osoba, zatrudniona przez pracodawcę w czasie pobytu pracownicy na urlopie macierzyńskim.

Pracodawca powinien bowiem liczyć się z obowiązkiem zatrudnienia pracownicy po jej powrocie z urlopu na jej „starym” stanowisku. Natomiast nowego pracownika zatrudnić na takich warunkach, które by to umożliwiały. Na podstawie umowy na zastępstwo lub umowy na czas określony, które to umowy są dedykowane takim właśnie sytuacjom.

Przeczytaj także: Jakie są przywileje mamy wracającej do pracy po urlopie macierzyńskim?

Jeśli zatem jedynym powodem niedopuszczenia pani Alicji do pracy na stanowisku Kierownika Regionalnego było to, że stanowisko to zajmuje obecnie osoba nowozatrudniona, to działanie pracodawcy jest nieprawidłowe. Pracownica może domagać się dopuszczenia jej do pracy na stanowisku Kierownika Regionalnego. Jeśli pracodawca w dalszym ciągu nie dopuści pracownicy do wykonywania jej „normalnych” obowiązków służbowych, właściwych dla stanowiska Kierownika Regionalnego, to pracownica będzie mogła wystąpić ze swoim roszczeniem na drogę sądową.

Należy jednak pamiętać, że na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo powierzyć pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy i na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, inną pracę niż określona w umowie o pracę. Nie może to jednak powodować obniżenia wynagrodzenia i musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Powierzenie pracy na podstawie przywołanego przepisu nie wymaga wypowiedzenia pracownikowi dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

Stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, a w szczególności to, że okres przebywania przez pracownicę na „szkoleniu” ma z założenia trwać 2 miesiące, sugeruje, że pracodawca zastosował w odniesieniu do pracownicy taką właśnie instytucję prawa pracy. W chwili obecnej działania pracodawcy należy więc uznać za względnie legalne. Jeżeli jednak okres „szkolenia” przekroczy 3 miesiące, to dalsze powierzanie pracownicy pracy na stanowisku związanym z obsługą sklepu, nie będzie znajdowało uzasadnienia.

Przeczytaj także: Mamo, planujesz powrót do pracy? Poznaj swoje prawa

Podstawa prawna: art. 42 § 4, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320)

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został przygotowany w oparciu o stan faktyczny opisany w opublikowanym pytaniu. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

W pierwszej wersji autorką artykułu była Marta Mianowska.

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, mama trzech uroczych córeczek, prowadzi jednoosobową kancelarię prawną. Miłośniczka filmów Woody’ego Allena, Audrey Hepburn, teatru, kulinarnych eksperymentów, podróży, przez długie lata aktywna harcerka.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie