Czego szukasz

6 najważniejszych skutków separacji

Czym separacja różni się od rozwodu? Kiedy sąd orzeknie separację a kiedy rozwód? W jakich okolicznościach nie można uzyskać separacji? Najważniejsze pytania i odpowiedzi o separację.

Puste ławki w parku

Czym jest separacja i czym różni się od rozwodu przeczytaj tutaj

Skutki separacji

1. Rozdzielność majątkowa

Po orzeczeniu separacji każdy z małżonków zachowuje nabyty od tego momentu majątek i może nim samodzielnie zarządzać, jak również od tej chwili każdy z małżonków będzie samodzielnie odpowiadał za nowo powstałe długi.

Separacja skutkuje pozbawieniem małżonków możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego,
Sąd może również dokonać podziału majątku wspólnego małżonków nabytego w trakcie trwania małżeństwa.

2. Dziedziczenie

Orzeczenie separacji skutkuje wyłączeniem małżonka pozostającego w separacji od dziedziczenia ustawowego po zmarłym małżonku (pozostaje jedynie dziedziczenie na podstawie testamentu).

3. Alimenty

W pewnych przypadkach prawo dopuszcza możliwość żądania alimentów pomiędzy małżonkami pozostającymi w separacji. Małżonek może żądać od współmałżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym swoim usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego, jeżeli małżonek występujący z takim żądaniem nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku.

Jeśli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany będzie do płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

4. Dzieci

Sąd rozstrzyga kwestię sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków oraz o kontaktach rodziców z dziećmi. Na przykład Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.
Sąd przesądza również w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci (jeden z małżonków będzie zobowiązany do płacenia alimentów na dzieci do rąk drugiego małżonka – tego, z którym dzieci zamieszkują).

5. Mieszkanie

Jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd rozstrzyga także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków. Natomiast w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Na zgodny wniosek małżonków sąd może w wyroku orzekającym separację przesądzić również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

6. Dokumenty

Wzmianka o separacji zostaje wpisana do aktu małżeństwa.

Podsumowując, decyzja o tym czy wystąpić z żądaniem rozwodu czy separacji należy zawsze do małżonków, jednakże każdorazowo wymaga szczegółowego rozważenia okoliczności sprawy. W przypadku wątpliwości warto jednak skorzystać z porady prawnika, aby uniknąć niepotrzebnego stresu oraz konsekwencji podjętej pochopnie decyzji.

Bibliografia:
1) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., 788 z późn. zm.)
2) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz pod red. Jacka Wiercińskiego (LexisNexis 2014)
3) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Andrzejewski Marek,  Dolecki Henryk,  Haberko Joanna,  Lutkiewicz-Rucińska Anita,  Olejniczak Adam,  Sokołowski Tomasz,  Sylwestrzak Anna,  Zielonacki Andrzej (LEX 2013)
4) Separacja. Komentarz. Wzory pism. Białecki Marcin (LEX 2014)

Zdjęcie: tumblr.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Absolwentka prawa na UJ, specjalistka w zakresie prawa rodzinnego i finansowego. Od 2014r. pracuje w Kancelarii Frączyk&Partnerzy. Wspiera obsługę prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Aktywnie uczestniczy w projektach „pro bono” realizowanych przez Kancelarię.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie