Czego szukasz

Zalecenia dotyczące opieki porodowej i okołoporodowej w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pandemią, na bieżąco wprowadzane są zmiany w różnych sferach zawodowych, medycznych i życia codziennego. Dla Was bierzemy pod lupę temat zaleceń dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu.

kobieta w ciąży

Wpływ koronawirusa na ciążę i opiekę lekarską w trakcie jej trwania

Do tej pory nie ma zbyt wielu danych na temat wpływu COVID-19 na płód, jak i sam przebieg ciąży, jednakże zagraniczne organizacje ginekologiczne (American College Obstetricians and Gynecologists i Royal College Obstetricians and Gynecologists) podkreślają, że infekcje wirusowe powodujące niewydolność oddechową są dla ciężarnych niebezpieczne.

Można więc przyjąć, że ciężarne należą do grupy podwyższonego ryzyka i szczególnie powinny ograniczyć wychodzenie z domu, kontakt z innymi oraz dbać o zachowanie zasad higieny.

Nie ma również zbyt wielu danych czy zachorowanie na koronawirus zwiększa ryzyko poronienia lub infekcji wewnątrzmacicznych. Istnieją nikłe szanse by wirus powodował wystąpienie wad wrodzonych u dziecka. Zaobserwowano natomiast przypadki porodów przedwczesnych u kobiet zakażonych wirusem, jednak było to głównie podyktowane ciężkim stanem zdrowia matki z w związku z infekcją.

Co w sytuacji podejrzenia lub zakażenia wirusem?

Ciąża to stan szczególnej opieki medycznej, dlatego w przypadku podejrzenia lub zarażenia COVID-19 ciężarna powinna zostać hospitalizowana, a jej stan monitorowany np. z użyciem USG i KTG. Opiekę nad nią sprawować powinien interdyscyplinarny zespół specjalistów.

WHO zaleca również by kobiety, które są zmuszone poddać się kwarantannie zostały objęte opieką ginekologa-położnika, perinatologa, neonatologa oraz osoby, która zapewni pomoc i wsparcie psychologiczne.

Jeśli podejrzewasz u siebie infekcję COVID-19 skontaktuj się z osobą prowadzącą ciążę w celu przełożenia zaplanowanych wizyt i badań na okres po kwarantannie.

Jak będzie przebiegał poród kobiet zakażonych COVID-19?

Rekomendowanym miejscem porodu dla kobiet zakażonych lub z podejrzeniem infekcji jest szpital, najlepiej placówka dedykowana do opieki nad osobami zakażonymi COVID-19. W takim miejscu rodząca będzie miała zapewnioną odpowiednią opiekę i niezbędny sprzęt, np. kardiotokograf.

Konsultanci Krajowi w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, Prezesa Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego wydali oświadczenie, w którym zawarta jest informacja, że u ciężarnych z potwierdzeniem zakażenia COVID-19 powinno się rozważyć rozwiązanie ciąży poprzez cesarskie cięcie.

Uzasadnienie:

1.”istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zakażenia się noworodka wirusem mogącym znajdować się w kanale rodnym lub jego okolicach (układ moczowy, przewód pokarmowy). Ilość wydalin na kontakt z jakimi narażone jest dziecko w czasie cięcia cesarskiego jest nieporównywalnie mniejsza w porównaniu do porodu drogami natury.

2. czas porodu drogą cięcia cesarskiego jest nieporównywalnie krótszy od czasu porodu drogami natury, a więc mniejsze jest też ryzyko okołoporodowego zakażenia wewnątrzmacicznego.

3. poza podwyższonym ryzykiem transmisji zakażenia między matką a dzieckiem obecność zakażonej kobiety rodzącej stwarza istotne zagrożenie dla personelu lekarsko – pielęgniarskiego. Przy znacznie dłuższym czasie trwania porodu drogami natury (nierzadko obejmującym więcej niż jedną zmianę personelu) oraz przy istniejących ograniczeniach odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego przez zakażeniem czas potencjalnej ekspozycji jest poważnym problemem i prowadzi do większego ryzyka wprowadzenia kwarantanny dla personelu. Znacznie dłuższy czas zajęcia stanowisk wyznaczonych dla kobiet zakażonych lub obserwowanych w kierunku zakażenia może ograniczyć możliwość udzielenia pomocy kolejnej pacjentce. Ponadto zespół lekarsko – pielęgniarski jest przez okres znacznie dłuższy wyłączony z możliwości udzielania pomocy innym, zdrowym pacjentkom.”

Możemy tu zaznaczyć, że wg brytyjskiego Royal College Obstetricians and Gynecologists nie ma przeciwwskazań do porodów siłami natury, chyba, że pojawią się trudności z oddychaniem, które będą wymagały szybkiego zakończenia ciąży lub porodu, WHO natomiast uznaje, że cesarskie cięcie powinno być wykonywane jedynie ze wskazań medycznych.

Istotną informacją jest fakt, że do odwołania zostały zawieszone porody rodzinne (z osobą towarzyszącą) i odwiedziny w szpitalu, dotyczy to wszystkich porodów.

Jak będzie przebiegać opieka po porodzie, karmienie piersią i połóg?

Pokarm mam, u których jest podejrzenie zakażenia wirusem ma podlegać pasteryzacji i dopiero może być podany dziecku. Pokarm kobiet, u których potwierdzono zakażenie powinien być utylizowany. Karmienie będzie możliwe dopiero po wyleczeniu. Do tego czasu dziecko będzie odizolowane od matki, razem z dzieckiem może przebywać jeden, zdrowy opiekun, wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej.

Jeśli nie ma takiej możliwości, to dziecko może przebywać w pomieszczeniu z matką, ale z zachowaniem odległości 2 metrów i zachowaniem wszelkich środków higieny i czystości (warto rozważyć użycie parawanu oraz maseczki dla matki).

Warto tu zaznaczyć, że WHO podaje, iż w mleku matki znajdują się przeciwciała, które chronią niemowlę przed zachorowaniem, a karmienie jest wskazane (https://laktaceuta.pl/koronawirus-sars-cov-2-a-karmienie-piersia/). Natomiast RCOG podaje, że po porodzie jest możliwy kontakt skóra do skóry.

Dzieci matek zakażonych COVID-19 powinny zostać poddane obserwacji neonatologicznej i jeśli wystąpi taka konieczność to również leczeniu. Kontrole będą się odbywać też po wypisie ze szpitala.

Opieka w połogu dla kobiet z podejrzeniem zakażenia lub chorych na COVID-19 powinna być zależna od stanu zdrowia jej i dziecka, powinna zostać także wprowadzona kwarantanna domowa lub hospitalizacja. W tej sytuacji kontakt z położną rodzinną powinien zostać ograniczony.
WHO zaleca również wprowadzenie wsparcia psychologicznego dla kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym.

Jeśli masz wątpliwości co do dobrostanu swojego lub dziecka podczas okresu kwarantanny skontaktuj się ze swoją położną lub praktyką położniczą. Oni zapewnią dalsze porady, łącznie z tym, czy powinnaś udać się do szpitala.

Źródło:
rodzicpoludzku.pl

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Szczęśliwa żona i mama czwórki dzieci. Macierzyństwo to jej największa pasja, motywująca do rozwoju i działania. Z przyjemnością oddaje się pisaniu. Kocha muzykę, kino i dobre jedzenie. Lubi śledzić trendy i wprowadzać je w życie. Zawodowo początkująca, ale z apetytem na sukces.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie