Czego szukasz

Wypowiedzenie dla kobiety w ciąży? Oni to zrobili

Kodeks pracy daje szczególną ochronę przed zwolnieniem kobietom w ciąży tym przebywającym na urlopach macierzyńskich. Jednakże jak pokazuje życie – są sposoby, by obowiązujące prawo obejść. Niestety.

Jak podaje serwis wyborcza.pl, poznańska firma Akrostal założyła nową spółkę, do której przeniosła 7 zatrudnionych u siebie kobiet. Wszystkie były albo w ciąży, albo na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Po kilku tygodniach pracodawca podjął decyzję o likwidacji nowej spółki.  Zgodnie z prawem zatrudnione w niej kobiety zostały zwolnione.

Sprawę komentuje dla nas mecenas Zbigniew Frączyk – radca prawny  z kancelarii Frączyk i Partnerzy:

Postępowanie Akrostalu na pierwszy rzut oka, z formalnego punktu widzenia, wydaje się być zgodne z literą prawa. Kodeks pracy dopuszcza możliwość przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę bez uzyskiwania zgody pracowników przejmowanych. W takiej sytuacji pracodawca przejmujący wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego pracodawcy (pracownik może jednak wypowiedzieć taką umowę w terminie do 2 miesięcy od przejęcia zakładu przez nowego pracodawcę, zaś pracodawca przejmujący nie może wypowiedzieć umowy z pracownikiem przejmowanym tylko i wyłącznie z powodu przejęcia pracownika).

Oznacza to, że „przejmowanej” pracownicy w ciąży bądź przebywającej na urlopie macierzyńskim przysługują u nowego pracodawcy takie same prawa i obowiązki jak u poprzedniego pracodawcy i nadal będzie ona podlegać ochronie przewidzianej w kodeksie pracy przed nieuprawnionym wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracy.

Niemniej jednak, w opisanej sytuacji nie mamy do czynienia ze „zwykłym” wypowiedzeniem, ale jedną z nielicznych sytuacji przewidzianych przez prawo pozwalających na wypowiedzenie umowy o prace z kobietą w ciąży bądź będącej na urlopie macierzyńskim. Tą sytuacją – opisaną w art. 177 § 4 k.p. – jest rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę z uwagi na jego likwidację bądź upadłość.

Pomimo tego, że z formalnego punktu widzenia takie postępowanie pracodawcy wydaje się być zgodne z literą prawa, to z uwagi na okoliczność, iż przepis art. 300 kodeksu pracy nakazuje w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy stosować  odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego (jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy), postępowanie pracodawcy powinno być oceniane nie tylko pod kątem jego formalnej zgodności z przepisami. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 i 2 kodeksu cywilnego czynność prawna jest nieważna, nie tylko gdy jest wprost sprzeczna z przepisami prawa, ale również wtedy gdy jej celem jest obejście ustawy bądź gdy jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Tak wiec, nawet jeżeli przyjąć, iż formalnego punktu widzenia postępowanie pracodawcy wydaje się być zgodne z przepisami prawa, to całość jego działań należy rozpatrywać pod kątem ich ewentualnej pozorności i ewentualnego uznania, iż były one podejmowane w celu obejściu przepisów prawa dot. ochrony pracownicy będącej w ciąży bądź na urlopie macierzyńskim. Powyższe wymaga jednak dokładnej znajomości stanu faktycznego – mówi Zbigniew Frączyk.

Również o naruszeniu zasad współżycia społecznego mówi w rozmowie z nami Dariusz Szymczak, radca prawny, który reprezentuje cztery zwolnione kobiety i całą sprawę uważa za bulwersującą. Proces toczy się w przed poznańskim sądem. Pracodawca chciał utajnienia rozprawy, kiedy dowiedział się, że sprawą interesują się media. Sąd wniosek o utajnienie uchylił.

Sytuacja faktyczna jest taka, że kobietę w ciąży można zwolnić w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy. Jeśli ktoś zakłada spółkę, tylko po to, aby zwolnić wskazane kobiety, to narusza zasady współżycia społecznego. Nie wyobrażam sobie innego wyroku niż tylko korzystnego dla moich klientek – mówi mecenas Szymczak.

Kiedy jeszcze kodeks pracy pozwala na zwolnienie kobiety w ciąży?

Przeczytaj więcej tutaj.

O sprawie siedmiu zwolnionych kobiet przeczytacie na wyborcza.pl

0000_Fraczyk_07_LOGO-2

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie