Czego szukasz

Dodatki do zasiłku rodzinnego

O jakie dodatki do zasiłku rodzinnego możecie się ubiegać? Jakie należy spełnić kryteria, aby je otrzymać? Czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o zasiłkach rodzinnych, ale boicie się zapytać. Wspólnie z Kancelarią Frączyk & Partnerzy przygotowaliśmy informator na temat zasiłków. To uzupełnienie naszego wspólnego przeboju, czyli ebooka Prawo pracy dla rodziców.

II. DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

W jakich sytuacjach można starać się o przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego?

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka

– przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;

– przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka;

– przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 złotych;

– w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko;

– przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną).

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego przez okres:

Ÿ  24 miesięcy kalendarzowych,

Ÿ  36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

Ÿ  72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

– przysługuje w wysokości 400,00 złotych miesięcznie;

– w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek;

– nie przysługuje m.in. osobie, która podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

3) samotnego wychowywania dziecka

– przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

Ÿ  drugi z rodziców dziecka nie żyje,

Ÿ  ojciec dziecka jest nieznany,

Ÿ  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

– przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;

– przysługuje w wysokości 170,00 złotych miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 złotych na wszystkie dzieci;

– w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 złotych na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 złotych na wszystkie dzieci.

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

– przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka;

– przysługuje w wysokości 80,00 złotych miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

–  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

Ÿ  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

Ÿ  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości: 60,00 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 80,00 złotych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

6) rozpoczęcia roku szkolnego

–  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego;

–  przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne;

–  przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 złotych na dziecko.

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

– przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się;

– przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności –
w wysokości 90 złotych miesięcznie na dziecko

– przysługuje również w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce
w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 złotych miesięcznie na dziecko;

– przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. w Dz.U. z 2013 roku poz. 1456 ze zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. w Dz.U. z 2013 roku poz. 135 ze zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. w Dz.U. z 2012 roku poz. 788 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1741 ze zm.)

Dowiedz się więcej – przeczytaj o świadczeniach opiekuńczych

Pobierz bezpłatny ebook Prawo pracy dla rodziców w PDF i poznaj swoje prawa

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Absolwentka prawa na UJ, aplikantka radcowska III roku przy OIRP w Krakowie; współautorka „Prawa Pracy dla Rodziców” i specjalistka w zakresie prawa pracy. Doświadczenie praktyczne nabywała współpracując od kilku lat z radcą prawnym Zbigniewem Frączykiem. W codziennej pracy udziela porad i zajmuje się czynną obsługą Klientów Kancelarii Frączyk&Partnerzy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów szkoleniowych. W życiu osobistym miłośniczka siatkówki, hokeja i powieści kryminalnych.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie