Czego szukasz

Sprawdź kiedy pracodawca może odmówić urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Wniosek o jego udzielenie, składa bezpośrednio do swojego pracodawcy. Przysługujący wymiar urlopu, to już kwestia indywidualna, zależna od stażu pracy oraz ukończonych szkół.

kobieta na lotnisku rozmawia przez telefon

Art.152.§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”.

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art.161. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art.162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Harmonogram urlopów w zakładzie pracy

Coraz częściej można spotkać się z harmonogramem urlopów. Jest to roczny plan pracy z przewidzianymi przerwami na urlopy wypoczynkowe. Co więcej, kiedyś takie plany występowały tylko w dużych zakładach produkcyjnych, gdzie z góry jest przewidziana przymusowa przerwa w pracy. Czas ten jest przeznaczony nie tylko na urlopy, ale także na inwentury czy przeglądy maszyn produkcyjnych.

W tej chwili pojawiają się także w małych firmach. Pozwala to ustalić grafik pracy, a także uporządkować zastępstwa na czas urlopów, tak aby nie powstawały zaległości.

Art.163.§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty udanego pracodawcy.

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego?

Wydawać by się mogło, że skoro pracownik ma prawo do urlopu, które gwarantuje mu prawo pracy, to pracodawca w żaden sposób, nie powinien prawa tego ograniczać. Stałoby to w sprzeczności z podstawowymi prawami i wolnościami. Poza tym jak wiadomo, wypoczęty i szczęśliwy pracownik, to dobry pracownik.

Bardziej wydajniejszy i efektywniejszy. Jednakże warto na to spojrzeć, także z perspektywy pracodawcy. Odstępstwo od prawa do urlopu, przewidział również ustawodawca:

Art.164.§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art.167.§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Jak można wywnioskować z przytoczonych przepisów Kodeksu pracy, jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności, jak np. poważna awaria, która mogłaby zagrażać ciągłości produkcji w danym zakładzie pracy, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu. Co więcej, nie wymaga to zgody pracownika. Jedyne co mu pozostaje to odwołanie do sądu pracy. Jednakże należy pamiętać, że to po stronie pracodawcy, leży obowiązek uzasadnienia odmowy udzielenia czy odwołania z urlopu wypoczynkowego.

Na marginesie należy również zaznaczyć, że mogą się także wydarzyć sytuacje, w których mimo ustalonego wcześniej urlopu, ujętego w harmonogramie, obecność pracownika w zakładzie pracy będzie niezbędna. Jako przykład można przytoczyć sytuację, w której zostały zapowiedziane czynności, których dokona instytucja państwowa (np. Państwowa Inspekcja Pracy). W takim wypadku, pracownik odpowiedzialny za swój dział bezpośrednio związany z tą kontrolą, będzie musiał zmienić swoje plany urlopowe. Są to oczywiście skrajne sytuacje, ale jak najbardziej możliwe i w pełni uzasadnione.

Podsumowanie

Podsumowując, pamiętajmy o tym, że w każdym zakładzie pracy jak i w naszym życiu, mogą się zdarzyć niespodziewane przypadki, które wymagają zastosowania szczególnych środków. Dlatego ustawodawca konstruując przepisy prawa pracy, wziął pod uwagę sytuacje, w której tzw. dobro wyższe jakim jest zakład pracy może zostać zagrożone. W związku z tym, zostały stworzone przepisy, dzięki którym pracodawca może skorzystać z prawa odwołania nas z urlopu wypoczynkowego.

Należy jednak mieć na względzie to, że są to sytuacje nadzwyczajne i muszą zostać w pełni uzasadnione. Nadużywanie ich, może ściągnąć na pracodawcę przykre konsekwencje. Urlop dla pracownika to jeden z nielicznych okresów w roku, kiedy może zregenerować swoje siły a także w pełni odpocząć od obowiązków jakie czekają na niego w pracy. Bez ważnych powodów, nie powinien on zostać w żaden sposób zakłócony.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Prawnik, wolontariusz w fundacji Prawo dla mam. Ukończyłam kurs zdobywając tytuł Specjalisty ds kadr i płac. Prawo pracy to moja pasja. Moim celem jest pomoc ludziom w jego rozumieniu. Swoje bogate doświadczenie zdobyłam pracując przez kilka ostatnich lat w kancelariach radcowskich i komorniczych. Moim największym marzeniem jest prowadzenie własnego biznesu w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Otwarcie własnej działalności gospodarczej pomoże mi łączyć macierzyństwo z rozwojem osobistym i zawodowym. Tak na co dzień, kiedy znajduję chwilę dla siebie, jestem pasjonatką czytania książek oraz biegania. Prywatnie jestem żoną Tomasza, mamą Bartusia i maluszka w brzuchu :)
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie