Czego szukasz

Przedsiębiorcza mama z polisą OC

Czy będąc małym wytwórcą zabawek i innych przedmiotów hand-made ponoszę odpowiedzialność za to, czy produkt nie wyrządzi krzywdy, na przykład dzieciom? Czy przedsiębiorcze mamy biorą to pod uwagę, sprzedając swoje wyroby? Czy wiecie co odpowiedział nasz ekspert?

 • Justyna Witas - 21/03/2013

Pytanie:

Moje pytanie do prawnika dotyczy coraz bardziej popularnego w ostatnim czasie hand made i różnego rodzaju zabawek, które sprzedają mamy pozostające na urlopach wychowawczych. Niektóre z tych zabawek mają ponaszywane różne drobne elementy typu guziki lub koraliki, które mogą stanowić swojego rodzaju zagrożenie dla małego dziecka. Do tej pory nie słyszałam o takim przypadku, ale moje dziecko dławiło się elementem pochodzącym z nieodpowiedniej zabawki. Jak mamy, które szyją zabawki w domu i sprzedają je na kiermaszach mogą i powinny ustrzec się przed ewentualnymi konsekwencjami takiego wypadku, kiedy nieodpowiednia zabawka trafia w ręce maluszka? Ania

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie możliwa jest jedynie na dużym poziomie ogólności, ponieważ okoliczności konkretnego przypadku, w którym dziecko wyrządziło sobie krzywdę zabawką będą decydować o tym, jak kształtuje się odpowiedzialność osoby, która wykonała zabawkę. Jednak trzeba mieć świadomość, że wykonywanie zabawek dla dzieci niezależnie od tego, czy jest działaniem przemysłowym, na szeroką skalę, czy chodzi o kilka zabawek hand made może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną.

Odpowiedzialność ta może przybrać formę:

 • tzw. odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,
 • tzw. odpowiedzialność deliktowej,

Odpowiedzialność deliktową ponosimy zawsze, kiedy wyrządzimy szkodę naszym działaniem. Jest to odpowiedzialność na zasadach ogólnych, więc nie będziemy w tym miejscu rozwijać tego tematu.

Mając na względzie ochronę konsumentów do kodeksu cywilnego wprowadzono dodatkowo specjalny rodzaj odpowiedzialności, która ma chronić przed szkodą, jaką wyrządzić im mogą produkty oferowane im na rynku. Ta odpowiedzialność – tzw. odpowiedzialność za produkt niebezpieczny może mieć w praktyce dużo szersze znaczenie dla osoby zajmującej się rękodziełem.  Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny wiąże się z samym faktem wytwarzania w zakresie działalności gospodarczej tzw. produktu niebezpiecznego (czyli w praktyce każdego znajdującego się w obrocie przedmiotu) oferowanego właśnie konsumentom.

Krąg osób, które mogą ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przed produkt niebezpieczny jest szeroki. W pierwszej kolejności odpowiada jednak producent wyrobu mającego niebezpieczne właściwości. Producentem zgodnie z ustawą jest osoba, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wytworzy produkt niebezpieczny. Przy czym nie musi to być podmiot prowadzący masową produkcję danego wyrobu. Producentem może być również osoba prowadząca działalność gospodarczą o niewielkim zasięgu, pod warunkiem że działalność ta ma charakter ciągły, zorganizowany i zarobkowy (a więc, że jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej).  Ustawa nie wymaga, aby produkt niebezpieczny, który rodzi odpowiedzialność producenta wytwarzany był masowo, metodą przemysłową, więc zakres tej odpowiedzialności obejmuje też rękodzieło – jeśli jest ono wykonywane zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny opiera się na zasadzie ryzyka. Do pociągnięcia producenta do odpowiedzialności nie jest konieczne udowodnienie jego winy, wystarczy wykazanie że dany produkt (zabawka)  był niebezpieczny i wyrządził szkodę użytkownikowi (dziecku). O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności w chwili wprowadzenia go do obrotu. Chodzi zwłaszcza o sposób zaprezentowania go na rynku oraz o informacje na temat właściwości podane konsumentowi.

Na rynku dostępne są dostępne polisy OC obejmujące swoim zakresem ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, które warto polecić osobom zamierzającym na szerszą skalę zajmować się wykonywaniem i sprzedażą zabawek dla dzieci.

Zakresem odpowiedzialności za produkt niebezpieczny nie są objęte szkody o wartości poniżej 500 euo.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: 449 (1) kodeksu cywilnego – 449 (10) kodeksu cywilnego.

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został przygotowany w oparciu o stan faktyczny opisany w opublikowanym pytaniu. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

Masz pytanie do prawnika?  Przyślij je do nas, odpowiedź opublikujemy na portalu.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Justyna Witas
Doradztwem prawnym zajmuje się od 7 lat, specjalizuje się w prawie pracy, prawie zamówień publicznych i prawie gospodarczym. Prowadzi własną firmę doradczą, pełna oferta: www.jwrp.pl.
Podyskutuj

Ile zostanie mi na rękę z faktury VAT?

Niejedna z nas pewnie zastanawia się jak to jest z kwotami na fakturze, a faktycznymi zarobkami. Na ile musisz wystawić fakturę, aby ostatecznie zarobić tyle ile chcesz? Przeczytaj jakie są formy i ogólne zasady opodatkowania.
 • Marta Serafin - 21/01/2020

Kwota z faktury, a faktyczny zarobek

Obciążenia fiskalne oraz składki społeczne stanowią znaczną część zarobków przedsiębiorcy. Często pojawia się pytanie, na ile muszę wystawić fakturę, aby ostatecznie zarobić tyle ile chcę? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od formy opodatkowania działalności oraz statusu VAT przedsiębiorcy. Ile zostanie Ci na rękę z faktury VAT? Sprawdźmy!

Formy opodatkowania

Potencjalny przedsiębiorca ma do wyboru kilka form opodatkowania. Decyzja zależy m.in. od rodzaju działalności, wysokości przychodów oraz kosztów a także innych czynników takich jak ryzyko podatkowe czy możliwość wpływania na obciążenia podatkowe. Co istotne formę opodatkowania można zmienić w zależności od powyższych okoliczności.
Osoby fizyczne mogą płacić podatek dochodowy wg następujących form opodatkowania:

 • wg skali podatkowej w zależności od wysokości dochodu wg stawki 17%, 32% (tzw. zasady ogólne)
 • wg jednolitej stawki 19%;
 • ryczałt ewidencjonowany;
 • w formie karty podatkowej.

Aby określić faktyczny zarobek przedsiębiorcy należy dodać do kwoty „na rękę” odpowiednio podatek dochodowy oraz ewentualnie VAT. Wysokość obciążeń fiskalnej zależy od formy opodatkowania oraz stawki VAT.

Zasady ogólne

Zasady ogólne to forma opodatkowania dostępna dla każdego przedsiębiorcy bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Polega na opodatkowaniu dochodu wg stawki 17% oraz 32% dla dochodów ponad limit 85 528,00 zł. Dochód ustala się poprzez pomniejszenie przychodów o koszty uzyskania przychodów.

Faktyczny dochód ustala się poprzez zastosowanie metody „od sta” (potocznie „od stu”), przy której od kwoty netto ustala się kwotę brutto, która zawiera w sobie dodatkową wartość podatku dochodowego. Wyliczony podatek oraz podstawę opodatkowania należy zaokrąglić do pełnych złotych. Zobaczmy pierwszy przykład ile zostanie Ani na rękę z faktury VAT?

Jak obliczyć kwotę na rękę z faktury?

Przykład 1

Anna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie reklamy opodatkowaną na zasadach ogólnych wg stawki 17%. Jest czynnym podatnikiem VAT. Planuje uzyskać dochód w styczniu 2020 w wysokości 2 000 zł „na rękę”. Anna wylicza dochód brutto, który powinna wykazać na fakturze w następujący sposób:

2 000 zł/(100%-17%) = 2 409,64 zł Jako czynny podatnik VAT Anna powiększy wyliczoną kwotę o podatek VAT wg stawki odpowiedniej dla świadczonych przez nią usług – 23%: 2 410,00 zł x 1,23 = 2 964,30 zł brutto

Anna uzyska faktyczny zarobek wysokości 2 000 zł jeśli kwota brutto na fakturze wyniesie 2 964 zł. Anna może dodatkowo zmniejszyć dochód o koszty uzyskania przychodu, a także opłacone składki społeczne.

Sprawdź też działalność nierejestrowaną od strony podatkowej

Podatek liniowy dostępny jest dla przedsiębiorcy wg jednolitej stawki 19% bez względu na wielkość dochodów. Charakterystyczne dla tej formy opodatkowania jest brak możliwości pracy na rzecz byłego pracodawcy oraz korzystania z ulg podatkowych. Podobnie jak przy zasadach ogólnych dochód ustala się poprzez pomniejszenie przychodów o koszty uzyskania przychodów. Zasada wyliczania faktycznego zarobku jest analogiczna jak dla skali podatkowej, różnica jest jedynie w stawce podatkowej. Posługując się danym z Przykładu 1 dochód Anny brutto wykazany na fakturze dla kontrahenta wyniesie:

Podatek liniowy

2 000 zł/(100%-19%) = 2 469,16 zł

2 469 zł x 1,23 = 3 037,07 zł brutto Anna uzyska faktyczny zarobek wysokości 2 000 zł jeśli kwota brutto na fakturze wyniesie 3 037 zł. Anna może dodatkowo zmniejszyć dochód o koszty uzyskania przychodu a także opłacone składki społeczne.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany polega na tym, że podatek płacony jest od przychodu, nie od dochodu, wg stawki 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3% w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. Z tej formy opodatkowania wyłączeni są przedsiębiorcy, których przychód przekracza 250 000 euro a także wiele rodzajów działalności takich jak apteki, kantory czy niektóre wolne zawody. Przy wyliczaniu zarobku „na rękę” podstawiamy do wzoru odpowiednią dla rodzaju działalności stawkę ryczałtu.

Przykład 2

Adam prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług remontowych opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 5,5%. Jest czynnym podatnikiem VAT. W styczniu 2020 planuje osiągnąć na rękę kwotę 2 000,00 zł.

Adam wylicza dochód brutto, który powinien wykazać na fakturze w następujący sposób: 2 000,00 zł/(100%-0,055%) = 2 116,40 zł Adam świadczy usługi remontowe na rzecz budownictwa mieszkalnego wg stawki 8%. 2 116,00 x 1,08 = 2 285,28 zł

Adam uzyska faktyczny zarobek wysokości 2 000 zł jeśli kwota brutto na fakturze wyniesie 2 285 zł. Adam może zmniejszyć przychód o opłacone składki społeczne.

Karta podatkowa

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący m.in. drobną działalność gastronomiczną, usługową, handlową. Jest to najprostszy podatek, gdzie nie trzeba liczyć przychodów ani kosztów, nie prowadzi się także żadnych ewidencji.

Przedsiębiorca osiągający przychód opodatkowany w formie karty podatkowej nie musi sprawdzać zarobku na rękę, gdyż podatek płaci co miesiąc w stałej wysokości na podstawie wydanej przez organ podatkowy decyzji. Jeśli jest czynnym podatnikiem VAT musi doliczyć do oczekiwanej kwoty dochodu podatek VAT wg właściwej dla niego stawki VAT.

Mam nadzieję, że teraz będzie Ci łatwiej obliczyć, ile zostanie Ci na rękę z faktury VAT.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Marta Serafin
Doradca podatkowy z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w księgowaniu zarówno dużych firm, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Aktualnie jako Księgowa inFakt rozlicza m.in. mamy na własnej działalności. Prywatnie mama trójki dzieci.

Video: Sprawdzony pomysł na biznes dla mamy – RoboCAMP

Szukasz pomysłu na biznes, który pogodzisz z życiem rodzinnym? Robo CAMP to zajęcia dla dzieci i młodzieży z robotyki i programowania. Na czym polega ten biznes? Jak wygląda praca na co dzień? Jak prowadzić taki biznes? Na te pytania odpowie Wojciech Syrocki.
 • Agnieszka Wadecka - 08/01/2020
dwoje dzieci z komputerami leżących na podłodze

Sprawdzony pomysł na biznes dla mamy

W maju 2019 na naszym Facebooku prowadziłyśmy serię LIVE’ów o franczyzach idealnych dla mam.

Podczas siódmej rozmowy naszym gościem był Wojciech Syrocki, który założył i rozwija RoboCAMP, współpracując z wieloma przedsiębiorczymi mamami. Rozmowę prowadziła Joanna Gotfryd.

W końcu mam czas dla dzieci – historia Ani, która rozwija własny biznes z Akademią JA

O czym rozmawiałyśmy?

Joanna z Wojciechem odpowiedzieli na pytania takie jak:

 • Na czym polega biznes franczyzowy z RoboCAMP?
 • Jak założyć własną firmę z RoboCAMP?
 • Jak organizować zajęcia z robotyki i programowania?
 • Oraz na pytania oglądających

Zobacz nagranie z rozmowy:

Prowadzę biznes, który do mnie pasuje – historia Kamili

Zainspiruj się innymi pomysłami na biznes dla mam:

Akcja Franczyza dla Mamy – dowiedz się więcej

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Wadecka
Szczęśliwa żona i mama czwórki dzieci. Macierzyństwo to jej największa pasja, motywująca do rozwoju i działania. Z przyjemnością oddaje się pisaniu. Kocha muzykę, kino i dobre jedzenie. Lubi śledzić trendy i wprowadzać je w życie. Zawodowo początkująca, ale z apetytem na sukces.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail