Czego szukasz

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy?

Od 1 czerwca 2020 r. osoby, które w trakcie pandemii utraciły prace w wyniku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia mogą ubiegać się o dodatek solidarnościowy. Ustawa o trzymiesięcznym dodatku dla pracowników, została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przeczytaj komu przysługuje dodatek i jak złożyć wniosek!

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy ma przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19 i jest przyznawany maksymalnie na trzy miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. w wysokości 1,4 tys. zł miesięcznie.

Możesz uzyskać wsparcie finansowe, jeżeli straciłeś źródło dochodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19. Sprawdź jak to zrobić!

Przeczytaj także: Koronawirus – prawa pracujących rodziców – zasiłek ZUS i wniosek do pobrania

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy?

O świadczenie może wnioskować osoba, z którą pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

O świadczenie może się również ubiegać osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy. Urząd pracy zawiesi wtedy dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Osoby legalnie przebywające na terenie Polski – w tym cudzoziemcy, również mogą otrzymać dodatek solidarnościowy. I co ważne, aby skorzystać z dodatku solidarnościowego nie można mieć innego tytułu do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS).

Przeczytaj także: Bon turystyczny 500 plus na wakacje dla dzieci

Ważne!

Dodatek solidarnościowy możesz otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek. Kwota świadczenia to 1400 zł miesięcznie – jest ona wolna od potrąceń i egzekucji.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy?

Musisz przygotować Wniosek EDS dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i złożyć go wyłącznie elektronicznie na tej platformie. Dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ewentualnie podpisem osobistym (e-dowód), lub profilem PUE.

Informację o przyznaniu dodatku solidarnościowego znajdziesz na platformie PUE, a pieniądze zostaną przelane na podany przez Ciebie we wniosku numer rachunku bankowego.

Przeczytaj także: Kto szuka nie błądzi, czyli jak aktywnie szukać pracy w dobie koronawirusa

Uwaga!

Wnioski składane po 31 sierpnia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Źródło:

www. gov.pl

www.next.gazeta.pl

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie