Czego szukasz

Jaki zawód wybrać, aby być szczęśliwym?

To, że praca powoduje zmęczenie, choroby zawodowe, ba, nawet wypalenie, wiemy bardzo dobrze. Ale czy praca może dawać szczęście? Co trzeba robić, jaki zawód wykonywać, aby być szczęśliwym i osiągnąć równowagę w życiu (tzw. work-life balance)? Poznajcie 10 zawodów idealnych…. 

  • Agnieszka Kaczanowska - 05/01/2015

Co robić, aby być szczęśliwym?

Specjaliści serwisu Glassdoor (angielskojęzyczny serwis społecznościowy łączący ludzi z pasją, którzy pracują w ciekawych firmach) przeanalizowali tysiące opini swoich użytkowników o ich pracy oraz informacji o pracodawcach, i na tej podstawie stworzyli listę tych zawodów, które zapewniają tzw. work-life balance.

Jaka praca to ta idealna?

Według ekspertów serwisu, idealna praca to taka, która oferuje największą elastyczność czasu i miejsca pracy, która pozwala samodzielnie ustalać priorytety, daje dużo satysfakcji i generalnie pozwala zachować równowagę pomiędzy obowiązkami zawodowymi a odpoczynkiem (czyli właśnie work-life balance). Zwróćcie uwagę, że nie ma na tej liście wysokości wynagrodzenia! 

Ankietowani oceniali swoją pracę w skali 1 do 5 (gdzie 1 oznacza niezadowolenie, 3 – umiarkowaną satysfakcję i 5 – dużą satysfakcję). 

W ten sposób powstała lista 10 zawodów ocenionych najwyżej przez tych, którzy je wykonują. Uwaga, wyniki mogą być zaskakujące!

10. Makler giełdowy. Współczynnik work-life balance (WLB): 4,0. Zawód chwalony za: wynagrodzenie, inteligentnych współpracowników, szanse – a zarazem obowiązek – ciągłego rozwoju.

Hmmm, mam przed oczami obrazy z filmu „Wilk z Wall Street” i nie wiem, czy chciałabym tak pracować, ale może się mylę… 

9. Strażak. Współczynnik WLB: 4,1. Zawód chwalony za: elastyczność czasu pracy, dobrą pensję, niemal rodzinne relacje z współpracownikami.

Tylko, szkoda, że tak mało kobiet pracuje w straży… Ale jeśli chcecie poznać jedną z nich to polecamy wywiad z Panią Agnieszką Figułą >>>

8. Komunikacja marketingowa. Współczynnik WLB: 4,1. Zawód chwalony za: szerokie grono współpracowników, nastrój ciągłego studiowania, relatywną elastyczność pracy. 

Czy chodzi tutaj o telemarketerów? Jak myślicie? Czy może także sprzedawców?

7. Ekspert od User Experience (UX), czyli interakcji między użytkownikami a stronami internetowymi itp. Współczynnik WLB: 4,2. Zawód chwalony za: szansę rozwoju (i awansów), inteligentnych współpracowników, satysfakcję z każdego ukończonego projektu.

To rozumiem! Rzeczywiście praca wydaje się ciekawe, ludzie także ;-).

6. Instruktor fitnessu. Współczynnik WLB: 4,2. Zawód chwalony za: elastyczny czas oraz nastrój pracy, możliwość uczenia się od ekspertów od innych zajęć, darmowy wstęp na siłownię. 

No tak, to przecież bardzo modne. A najbardziej obleganym kursem jest kurs na trenera personalnego! Sprawdźcie!

5. Ekspert od mediów społecznościowych. Współczynnik WLB: 4,3. Zawód chwalony za: możliwość pracy zdalnej oraz poczucie, że ma ona istotne znaczenie zarówno dla firmy, jak i jej klientów. 

Ach te media społecznościowe… Przynajmniej nie ma się wyrzutów, że cały dzień spędza się na „fejsie”…

4. Ratownik. Współczynnik WLB: 4,3. Zawód chwalony za: sporą elastyczność czasu pracy, przyjazne relacje między współpracownikami oraz możliwość ciągłego dbania o kondycję fizyczną.

To jeden z tych zaskakujących zawodów. A myślałam, że czasy „Bay watch” już minęły…

3. Przewodnik. Współczynnik WLB: 4,3. Zawód chwalony za: pracę poza biurem, różnorodność zajęć, atmosferę, możliwość poznawania nowych osób i realizacji zainteresowań.

Też nieco zaskakujący, ale na pewno ciekawy!

2. Specjalista od SEO (optymalizacji stron internetowych pod kątem wyszukiwarek). Współczynnik WLB: 4,3. Zawód chwalony za: luźną atmosferę pracy, bezpośrednie przełożenie pracy na efekty (a zatem na satysfakcję), nastawienie na ciągły rozwój.

Bez SEO ani rusz… prawda.

I zawód, który znalazł się na szczycie listy… Podobno jeden z ciekawiej zapowiadających się i stosunkowo nowych…

1. Analityk danych (w szczególności tzw. big data). Współczynnik WLB: 4,4. Zawód chwalony za: poziom intelektualny współpracowników oraz ich profesjonalizm, elastyczność czasu pracy, poczucie zajmowania się dziedziną zyskującą na znaczeniu.

I co sądzicie o takiej liście?

Wasza praca daje Wam elastyczność i satysfakcję? A może czegoś tej liście brakuje? Stwórzmy dalszą jej część!

Źródło: tekst powstał na bazie artykułu, który ukazał się w Polityce pt. „Jaki zawód wybrać, żeby nie zwariować„.

Photo credit: BillDamon / iWoman / CC BY

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Kaczanowska
Współzałożycielka mamopracuj.pl, od dziesięciu lat rozwija swoje umiejętności łączenia życia rodzinnego i zawodowego i nawet jej to wychodzi! Lubi wyzwania i cieszy ją kiedy pracodawcy znajdują świetnych pracowników. Mama wesołej trójki, żona i miłośniczka kotów.  
Podyskutuj

Jak prawidłowo wypełnić JEDZ?

Błąd polegający na wpisaniu w wymaganym polu numeru identyfikacji podatkowej „Numer VAT” numeru niepoprzedzonego prefiksem PL nie musi być w żaden sposób konwalidowany. Jest to brak natury formalnej. W obrocie krajowym polski wykonawca w ogóle nie ma obowiązku wskazywania prefiksu PL.
  • Zofia Kowalska - 21/06/2019

Problem

Zgodnie z instrukcją wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia z 14 lutego 2018 r. zamieszczoną na stronie UZP w części II „Informacje dotyczące wykonawcy” w przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać NIP poprzedzony symbolem PL.

Jak prawidłowo postąpić, jeśli ofertę złożył wykonawca, który posługuje się numerem VAT i który wpisał w wyznaczonym miejscu numer identyfikacji podatkowej, ale niepoprzedzony symbolem PL, tak jak nakazuje Instrukcja. Czy w związku z tym zamawiający może uznać, że miejsce „Numer VAT” zostało prawidłowo wypełnione, czy powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ w powyższym zakresie?

Rozwiązanie

Wykonawca w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z art. 25a ust. 2 Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany złożyć oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu. Zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6 stycznia 2016 r.) w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wykonawcy wypełniają odpowiednio część II:

  • A (informacje ogólne),
  • B (informacje dotyczące osób reprezentujących),
  • C (informacje dotyczące podmiotów trzecich),
  • D (informacje dotyczące podwykonawców), oraz części od III do VI formularza.

W części I A (JEDZ) wykonawca jest zobowiązany uzupełnić informacje dotyczące numeru VAT. W formularzu należy wpisać „Numer VAT, jeżeli dotyczy” lub alternatywnie: „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie”.

Co zrobić z niekompletnym JEDZ? Sprawdź >>

To oznacza, zgodnie z zamieszczonym komentarzem do wypełniania JEDZ dostępnym na stronie UZP, że wykonawcy posługujący się numerem VAT powinni wpisać ten numer (numer identyfikacji podatkowej poprzedzony symbolem PL). Zatem wykonawca jest zobowiązany uzupełnić JEDZ o informacje w zakresie numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonego symbolem PL (gdy posługuje się numerem VAT) bądź numeru, którym posługuje się w związku z prowadzoną działalnością (np. REGON).

Natomiast osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będące wykonawcami zamieszczają numer ewidencyjny PESEL, jeżeli posługują się nim do celów podatkowych.

Zauważyć należy, że przedsiębiorcy nadawany jest unikatowy numer identyfikacji podatkowej – NIP. Jest to dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej. Jeśli do numeru NIP dodamy symbol (prefiks) PL, stanie się on jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej VAT UE.

W obrocie krajowym NIP z prefiksem PL nie jest obowiązkowy, aby zaś móc używać prefiksu PL, konieczna jest osobna rejestracja. Podmioty zarejestrowane w kraju jako podatnicy VAT czynni, będący równocześnie zarejestrowanymi podatnikami VAT UE, nie powinny tym samym w transakcjach krajowych posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej zawierającym prefiks PL.

Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy o VAT krajowi podatnicy VAT są zobowiązani do posługiwania się NIP z przedrostkiem PL w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o VAT. Wobec powyższego można stwierdzić, iż ujęcie w treści JEDZ prefiksu PL ma charakter wyłącznie informacyjny i dotyczy wyłącznie sytuacji wskazanych powyżej.
Jego brak zaś nie będzie stanowił błędu w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który prowadziłby do konieczności wezwania wykonawcy do złożenia ponownie formularza JEDZ poprawionego o wpis w postaci prefiksu PL.

Więcej o jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na www.portalzp.pl

Andrzej Łukaszewicz – konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, reprezentuje przed KIO, ekspert Portalu Zamówień Publicznych i Prywatnych www.portalzp.pl

Materiał powstał we współpracy z partnerem portalu.

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Zofia Kowalska

Jak wprowadzić równowagę między życiem rodzinnym a zawodowym?

13 czerwca państwa Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę, która ma sprawić, że ojcowie poprzez urlopy rodzicielskie będą bardziej zaangażowani w opiekę nad dziećmi zaraz po narodzinach. Ma to się przyczynić do większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
  • Ewa Moskalik - Pieper - 21/06/2019
rodzina na spacerze

Równowaga między życiem rodzinnym a zawodowym

Jeszcze w czerwcu 2018 r. Polska była przeciwna zawartemu kompromisowi za względu na klauzulę, która nakazuje dzielenie się urlopem rodzicielskim między ojcem i matką. W Polsce urlop taki może, ale nie musi być przekazywany. W tym roku przedstawiciel władz z Warszawy wstrzymał się od głosu. Komisja Europejska proponowała, że ojcowie będą musieli wykorzystać 4 miesiące urlopu rodzicielskiego. Niewykorzystany urlop miał przepadać i nie mógł być przekazany drugiemu rodzicowi.

Państwa członkowskie wpłynęły na zmianę przepisów

Z taką propozycją Komisji Europejskiej nie zgodziły się państwa członkowskie i przegłosowana w tym roku dyrektywa zakłada indywidualne prawo do czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego, z których dwa nie będą mogły ulec przeniesieniu na drugiego rodzice. Niewykorzystany przez ojca płatny urlop przepadnie.

Urlop ojcowski po urodzeniu się dziecka

Inną, nową propozycją ma być urlop ojcowski, (nie w Polsce), który ma wynosić przynajmniej 10 dni roboczych w okresie narodzin dziecka i być on płatny w takiej samej wysokości, jaką prawo UE obecnie przewiduje dla urlopu macierzyńskiego.

Work-life balance

Ta dyrektywa i propozycje Komisji Europejskiej dotyczące równowagi między życiem zawodowym i prywatnym mają zwiększyć uczestnictwo kobiet w rynku pracy oraz być kolejnym krokiem w promowaniu równości kobiet i mężczyzn w UE. Na chwilę obecną nie ma zbyt wielu inicjatyw zachęcających mężczyzn do korzystania z urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego. Dzięki takim propozycjom kobiety mają szansę być mniej obarczone niepłatną pracą i zyskają więcej czasu na płatne zatrudnianie się. Mogłoby to tez pomóc zmniejszyć różnicę w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Urlop opiekuńczy

Jeszcze jedną propozycją ma być urlop opiekuńczy dla pracowników, którzy z powodów zdrowotnych muszą zajmować się swoimi krewnymi. Taki urlop ma wynosić rocznie pięć dni roboczych. Kraje członkowskie będą mogły określić inny okres referencyjny oraz decydować, czy urlop przyznawać na zasadzie indywidualnej i na jakich ewentualnych dodatkowych warunkach.

Parlament Europejski przegłosował te regulacje 4 kwietnia. Proces legislacyjny na poziomie unijnym zakończy się w momencie przyjęcia ich przez Radę Unii Europejskiej. 20 dni po jej opublikowaniu w dzienniku urzędowym dyrektywa wejdzie w życie. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie jej zapisów do prawa krajowego.

Źródło: businessinsider.com

Zdjęcie: Storyblocks.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Ewa Moskalik - Pieper
Redaktor portalu Mamo Pracuj. Prywatnie spełniona, pełnoetatowa mama dwóch wspaniałych synów i żona, starająca się znaleźć swój patent na work - life balance. Absolwentka UJ. Miłośniczka kina, muzyki i książek.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail