Logo Mamo Pracuj
Open menu
Pracuj.

Znajdź wymarzoną pracę i pracodawcę.

Rozwijaj się.

Pozwól się wesprzeć w rozwoju.

Inspiruj się.

Sprawdź nasze propozycje dla Ciebie.

ZAINSPIRUJ SIĘ

Jak zorganizować kiermasz i zbiórkę publiczną?

 • Justyna Witas
 • 5 lutego 2013
 • 6 MIN. CZYTANIA

Pytanie:

Chciałabym zorganizować w osiedlowym klubie kiermasz rękodzieła oraz ubrań, zabawek, książek. Chciałabym dać możliwość mieszkańcom spotkania się, a jednocześnie zarobienia kilku groszy. Planuję również zrobić w trakcie kiermaszu zbiórkę rzeczy dla potrzebujących. Obawiam się tylko, że jeśli zrobię to „ot tak” to mogę mieć problemy np. natury prawnej (ustawa o zbiórkach publicznych?)

Czy muszę mieć jakieś pozwolenie na organizację takiego kiermaszu i czy mogę przeprowadzić zbiórkę? Czy sprzedający, nie mający żadnych firm, ani działalności, mogą prowadzić drobny handel, okazjonalnie, bez żadnego zezwolenia? Czy jak osoba fizyczna mogę zorganizować kiermasz? Czy mogę skorzystać z tego,że jestem członkiem stowarzyszenia?
Dziękuję za odpowiedź, Ela.

Odpowiedź:

Kiermasz i drobny handel

Jeśli chodzi o „prowadzony okazjonalnie drobny handel” zastosowanie znajdą informacje zawarte w odpowiedziach na pytania dotyczące sprzedaży przez Allegro. Przeczytaj. Okazjonalna sprzedaż rękodzieła może być uznana za działalność wykonywaną osobiście, a nie za prowadzoną działalność gospodarczą, jednak należy pamiętać, że jeśli sprzedaż będzie prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, to powstaną przesłanki do uznania, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Przychód z działalności podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach wskazanych w ustawie. Ocena musi zostać dokonana indywidualnie przez osobę, która prowadzi sprzedaż okazjonalną.

Zakładam, że kiermasz ma być jednorazowym przedsięwzięciem, z którego nie będzie Pani czerpać dochodów. W takiej sytuacji kiermasz może być zorganizowany zarówno przez Panią, jako osobę fizyczną, jak i (co moim zdaniem byłoby lepszym rozwiązaniem) przez Stowarzyszenie, w którym Pani działa. Po Pani stronie nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie wiesz jak zorganizować taki kiermasz, szafing? Przeczytaj nasz tekst!

Pomagamy innym

Inną kwestią jest natomiast planowana przez Panią zbiórka. Niezależnie od tego, czy będzie to zbiórka rzeczy, czy też pieniędzy będzie ona miała moim zdaniem charakter zbiórki publicznej i będzie wymagał uzyskania zezwolenia, którego nie otrzyma Pani działając indywidualnie.

Kwestie zbiórek publicznych reguluje ustawa z 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami.

Zgodnie z treścią ww. każde zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na z góry określony cel wymaga uzyskania zezwolenia.

Spod obowiązku uzyskania zezwolenia wyłączone są jedynie zbiórki ofiar na określone cele, prowadzone w obrębie terenów kościelnych lub w sposób zwyczajowo przyjęty, zbiórki prowadzone w szkołach za zezwoleniem dyrekcji szkoły, koleżeńskie zbiórki w urzędach za pozwoleniem władz urzędu, loterie prowadzone poza miejscem publicznym lub zbiórki prowadzone w lokalach prywatnych, pod warunkiem że są prowadzone wśród osób znanych osobiście zbierającemu. Każda inna zbiórka wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwolenia udzielają władze samorządowe, a podmiot właściwy do wydania zezwolenia zależny jest od tego, jak szeroko zakrojony został zakres terytorialny zbiórki.

We wniosku o wydanie zezwolenia należy wskazać szereg informacji, które dotyczą sposobu przeprowadzenia zbiórki, w tym przede wszystkim oznaczyć cel, na który przeznaczone zostaną zebrane rzeczy lub środki pieniężne oraz wskazać, w jakich formach będzie prowadzona zbiórka (czy będą to wpłaty na konto, zbiórka do zaplombowanych puszek, sprzedaż cegiełek, czy zbiórka rzeczy w naturze lub poprzez sprzedaż przedmiotów lub usług). Będzie Pani musiała wskazać również, ile osób będzie brało udział w przeprowadzeniu zbiórki oraz jakie są przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki. Po zakończeniu zbiórki publicznej należy rozliczyć się z zebranych kwot (przedmiotów).

Na przykład w Krakowie wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, mieszczący się przy Os. Zgody 2. Organ ma miesiąc na wydanie zezwolenia. W wyjątkowych i pilnych sytuacjach, zezwolenie może zostać wydane szybciej, jednak zależy to od dobrej woli i możliwości urzędników. Dlatego o wydanie zezwolenia trzeba wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. Procedura uzyskiwania zezwolenia dostępna jest pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=OC-4

Zezwolenie udzielane jest na czas prowadzenia zbiórki (wskazany przez wnioskodawcę), maksymalnie na rok. O wydanie zezwolenia na zbiórkę publiczną nie może wystąpić osoba prywatna. Wnioskodawcą może być organizacja społeczna (np. fundacja lub Stowarzyszenie) lub komitet. Komitet ma charakter nieformalnej organizacji i składa się co najmniej z 6 osób, w tym przewodniczącego Komitetu, który składa wniosek w imieniu komitetu. Komitet powoływany jest aktem założycielskim. Dokument potwierdzający powołanie komitetu dołączany jest do wniosku o wydanie zezwolenia.

Co istotne za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki pobierana jest opłata w wysokości 82 zł. Z obowiązku uiszczenia tej opłaty zwolnione są jedynie organizacje pożytku publicznego (czyli te organizacje społeczne, które posiadają status OPP).

Sposób prowadzenia zbiórki reguluje powołane wyżej rozporządzenie. Jakkolwiek wykracza to poza zakres zadanego pytania należy podkreślić, że rozporządzenie wskazuje formy prowadzenia zbiórki, sposób dokumentacji zbiórki i rozliczenia się z zebranych środków oraz obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji z przeprowadzonej zbiórki.

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został przygotowany w oparciu o stan faktyczny opisany w opublikowanym pytaniu. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

Masz pytanie do prawnika?  Przyślij je do nas, odpowiedź opublikujemy na portalu.


Zobacz więcej

artykuł
kobieta pracuje w swojej pracowni krawieckiej
 • Justyna Witas
 • 7 MIN. CZYTANIA
artykuł
 • Justyna Witas
 • 8 MIN. CZYTANIA
artykuł
800+ - wszystko co musisz wiedzieć
 • Justyna Witas
 • 2 MIN. CZYTANIA
artykuł
B2B vs umowa o pracę
 • Justyna Witas
 • 8 MIN. CZYTANIA

+3 tys. mam w newsletterze

© Mamopracuj 2024

Skip to content