Czego szukasz

Czy Mamy chcą pracować zawodowo? – wyniki

70% mam w Polsce pracuje lub chce pracować zawodowo! Wśród mam, które szukają pracy lub chcą zmienić obecne zatrudnienie, sześć na dziesięć, zdecydowanie chce pracować elastycznie, aby lepiej godzić obowiązki rodzinne i zawodowe. Tak wynika z naszego badania pod hasłem: Czy Mamy chcą pracować?”. W badaniu wzięło udział 1357 Mam z całej Polski. Dziękujemy wszystkim Mamom, które zechciały poświęcić swój czas na wypełnienie ankiety oraz wszystkim instytucjom, które włączyły się w promowanie naszego badania! Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

elastyczna praca

Ponad 52% mam biorących udział w badaniu obecnie pracuje zawodowo. 35% mam wskazało odpowiedź „nie pracuję”, a 13% badanych przebywa na urlopie macierzyńskim.

Jeśli mama pracuje to…

Spośród tych mam, które pracują zawodowo ponad 58% wykonuje swoją pracę na pełen etat, tylko 17% pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Ponad 14% prowadzi własną firmę.

10% mam biorących udział w badaniu pracuje dorywczo (na umowę zlecenia, o dzieło, kontrakty autorskie i zadaniowo), i tyleż samo pracuje w zróżnicowanej formie (określonej w badaniu jako „inne formy”), często łącząc kilka rodzajów prac jednocześnie[1]:  

  • rozpoczynam własną działalność + praca na część etatu,
  • umowy o dzieło i współprowadzenie firmy,
  • dwie połówki etatu + umowy o dzieło,
  • zajęcia w domu kultury, dwa razy w tygodniu, a popołudniami korepetycje
  • mlm marketing i praca we własnej fundacji.

Elastyczną mamą być…

Mamy pracujące zawodowo, zapytane przez nas o to, jakie rozwiązania, pozwalające lepiej godzić życie zawodowe i rodzinne, oferują im pracodawcy odpowiadały, prawie w równym stopniu, że mają możliwość elastycznego ustalania godzin pracy, i równocześnie, że ich pracodawca nie stosuje żadnych form wsparcia w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (odpowiednio 45% i 43%, w tym pytaniu jednak możliwe było wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi).

Nieco ponad 11% mam biorących udział w badaniu pracuje w formie telepracy, 13% podpisało tzw. umowy zadaniowe. Blisko 14% mam korzysta z jeszcze innych elastycznych form pracy[2].

Jako inne formy pracy, mamy najczęściej wskazywały np. przychylność lub „nierobienie kłopotów” gdy trzeba wcześniej wyjść, zrozumienie,  możliwość pracy z domu od czasu do czasu 

Kto opiekuje się w tym czasie dzieckiem?

Co druga mama biorąca udział w badaniu powierza opiekę nad swoim dzieckiem/dziećmi wyspecjalizowanym placówkom: „przedszkole, klub malucha i inne tego rodzaju instytucje”.

Blisko 42% mam wskazało, że dzieckiem/dziećmi zajmuje się babcia, dziadek, ktoś z rodziny. Co ciekawe i warte podkreślenia, aż 27% pracujących mam podczas wykonywania obowiązków zawodowych zostawia dzieci pod opieką ich ojców. Nieco mniej mam korzysta z opieki niani dla swojego dziecka – 21%.

Sporym zaskoczeniem dla nas była informacja iż blisko 14% mam, które zdecydowały się wziąć udział w badaniu pracuje z dzieckiem!

Nie pracuję bo…

Spośród mam, które obecnie nie wykonują pracy zawodowej, największa grupa, prawie połowa badanych, szuka pracy (dokładnie 47%).

Natomiast 1/3 mam, które wzięły udział w badaniu (dokładnie 32%), chce całkowicie poświęcić się opiece nad dzieckiem. Ponad 5% mam odpowiedziała, że nie ma potrzeby pracować. Tyle samo mam, obecnie uczy się lub studiuje.

Szczególnie ważny jest fakt, iż wiele mam, udzielając odpowiedzi w tym pytaniu wskazywało „inne powody” nieaktywności zawodowej (30%). Wśród nich najczęściej pojawia się argument: „nie mam z kim zostawić dziecka, nie zostało przyjęte do żłobka, etc.”. [3]

Spośród mam, które obecnie przebywają na urlopie macierzyńskim, blisko 40% chce przejść na urlop wychowawczy, 36% zamierza wrócić do swojej dotychczasowej pracy. 20% mam chce szukać nowej pracy.

Mama wykształcona i z doświadczeniem…podejmie flexi pracę…

Z naszych badań wynika, że Polskie mamy są świetnie wykształcone. Blisko 73% mam, które wypełniły ankietę posiada wyższe wykształcenie (I i II stopnia), dodatkowo około 6% wszystkich mam ukończyło studia podyplomowe lub studia doktoranckie. Ponad połowa mam biorących udział w badaniu posiada od 5 do 10 lat doświadczenia zawodowego. 

Co druga mama, w okresie najbliższych sześciu miesięcy będzie szukała pracy (zarówno nowej pracy, jak i innej od obecnie wykonywanej).

Prawie 35% mam pracy nie szuka i w najbliższych miesiącach pracy szukać nie zamierza. 16% mam, jeszcze nie zdecydowało.

Ponad 2/3 mam, spośród tych, które szukają nowej pracy lub chcą zmienić swoją obecną pracę wskazało, iż najlepszą pracą dla nich byłaby „praca z możliwością elastycznego ustalania godzin pracy” (65%). 40% wskazało, iż najchętniej podjęłyby pracę w pełnym wymiarze godzin, nieco mniej (38%) podjęłoby prace w niepełnym wymiarze godzin.

36% mam myślących o powrocie lub zmianie pracy rozważa otwarcie własnej działalności gospodarczej, a blisko 14% kobiet biorących udział w badaniu zainteresowanych jest pracami dorywczymi[4]. 28% rodzicielek chciałoby pracować w trybie zadaniowym[5].

Kim są mamy, które wzięły udział w badaniu?

  • Ponad 71% mam, które wzięły udział w badaniu to kobiety pomiędzy 27 a 35 rokiem życia.
  • Nieco ponad 47% naszych mam mieszka w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Drugą i trzecią najliczniejszą grupą biorącą udział w badaniu, to mamy mieszkające w miastach z liczbą mieszkańców pomiędzy 51 a 200 tys. oraz na wsiach i w miastach do 20 tys. (odpowiednio 16% i 15%)
  • Blisko 79% mam posiada wyższe wykształcenie (magisterskie, licencjackie, doktorat, podyplomowe). 18% mam posiada wykształcenie pomaturalne/policealne lub średnie. Nieco ponad 2% naszych respondentek posiada wykształcenie zawodowe.
  • Zdecydowana większość mam posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu dobrym lub bardzo dobrym i prawie 77% mam biorących udział w badaniu posiada prawo jazdy.

Informacja o badaniu „Czy mamy chcą pracować”

Serwis Mamo Pracuj od 26 kwietnia do 26 maja 2012 r. prowadził badanie poglądowe pod hasłem: „Czy mamy chcą pracować zawodowo?”. Badanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem polskich matek. W badaniu wzięło udział 1357 mam z całej Polski.

W trakcie badania zadaliśmy mamom szereg pytań odnośnie ich potrzeb związanych z pracą zawodową: Czy pracują, lub chcą pracować? Jeśli szukają pracy, to jakiej pracy szukają? Pytaliśmy też o to, jaka praca pozwoliłaby matkom na jak najlepsze/najsprawniejsze godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Jakie udogodnienia oferuje ich obecny pracodawca i jakich udogodnień oczekiwałyby od pracodawców właśnie.

Celem naszego badania było, poznanie potrzeb matek odnośnie pracy zawodowej. Wyniki naszego badania chcemy zaprezentować pracodawcom, aby przekonać ich, że zatrudnianie mam, które chcą pracować to jedna z najlepszych inwestycji dla firmy. Jak wynika z badania mamy są często wysokiej klasy specjalistami, z cennym doświadczeniem zawodowym i wysoką motywacją do pracy. Potrzebne im są jednak pewne ułatwienia, które pozwolą harmonijnie godzić życie rodzinne i zawodowe.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z serwisem www.ankietka.pl. Dziękujemy także licznym partnerom, którzy promowali naszą ankietę wśród swoich odbiorczyń. A byli to:

Kontakt w sprawie badania – Redakcja serwisu Mamo Pracuj

Agnieszka Kaczanowska: [email protected]

Joanna Gotfryd: [email protected]

O naszym badaniu możecie przeczytać też w Gazecie Praca, wydanie z dnia 4 czerwca 2012.
 

[1] W tym pytaniu była możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi, stąd suma wartości daje więcej aniżeli 100%.

[2] W tym pytaniu była możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi, stąd suma wartości daje więcej aniżeli 100%.

[3] W tym pytaniu była możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi, stąd suma wartości daje więcej aniżeli 100%.

[4] W tym pytaniu była możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi, stąd suma wartości daje więcej aniżeli 100%.

[5] W tym pytaniu była możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi, stąd suma wartości daje więcej aniżeli 100%.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Współzałożycielka portalu Mamo Pracuj, absolwentka UEK, z doświadczeniem zawodowym w dużym biznesie. Mama dwóch rozbrykanych dziewczynek. Pasjonatka górskich wycieczek i Italii w każdej postaci. Marzy o dalekich podróżach i zdobyciu Korony Gór Polski.

Polecane artykuły

oferty
pracy
Sprawdź pełną listę
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom
Reklama
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie