Czego szukasz

Będzie uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów we frankach

W dniu 13 kwietnia 2021 roku Sąd Najwyższy wyda Uchwałę (III CZP 11/21), w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wielu bardzo istotnych zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych.

kobieta siedzi z laptopem na kolanach i kartą kredytową w ręce

Izba Cywilna Sądu Najwyższego wyda uchwałę w sprawie kredytów we frankach

Treść zagadnień prawnych omawianych w uchwale wskazuje, że realizuje ona dwa zadania.

  • Po pierwsze, chodzi o ostateczne uporządkowanie kwestii dotyczących oceny skutków stwierdzenia abuzywności klauzul indeksacyjnych i denominacyjnych dla umowy kredytu frankowego i treści wynikającego z umowy stosunku prawnego.
  • Po drugie, Sąd Najwyższy rozstrzygnie również nowsze wątpliwości, dotyczące szeroko rozumianych zasad rozliczeń stron w razie stwierdzenia nieważności (bezskuteczności) umowy kredytu frankowego.

Przeczytaj także: Masz kredyt we frankach? Kiedy warto pozwać bank?

Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć przede wszystkim na następujące pytania

  • Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?
  • Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  • Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  • Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
  • Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
  • Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Uchwała ta będzie miała moc zasady prawnej, co oznacza, że zwykły skład Sądu Najwyższego nie może odstąpić od interpretacji przedstawionej we wcześniejszej uchwale.

Odpowiedź Sądu Najwyższego na wskazane pytania powinna przyspieszyć rozstrzyganie tego typu spraw.

Dzisiaj szala wydaje się przechylać na korzyść kredytobiorców. Dlatego banki przyspieszają z ugodami i liczą, że Izba Cywilna weźmie pod uwagę nie tylko kwestie prawne, ale także ekonomiczne i związane ze stabilnością systemu finansowego. Wszystko w rękach 26 sędziów Sądu Najwyższego.

Przeczytaj także: Etapy załatwiania kredytu mieszkaniowego

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie oraz Łomiankach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Jest członkiem Sekcji prawa pracy oraz prawa rodzinnego przy OR Adwokackiej w Warszawie. Prywatnie mama dwóch chłopców, Wiktora i Aleksandra.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie