Czego szukasz

Szkolenie Design Thinking – idealne dla kreatywnych managerów

Design thinking można określić jako proces polegający na użyciu kreatywnego myślenia w tworzeniu nowych, innowacyjnych produktów oraz usług. Podejście to jest również stosowane do rozwiązywania problemów w organizacji. Szkolenie Design Thinking pozwala moderatorowi tego procesu na pokierowanie twórczym wysiłkiem zespołu w taki sposób, aby ostateczny efekt rzeczywiście przyniósł korzyści.

Szkolenie Design Thinking - co to?

Szkolenie Design Thinking – doskonałe narzędzie do okiełznania twórczego chaosu

Gdy pozbawimy proces kreatywnego myślenia jakichkolwiek ram, bardzo szybko możemy mieć do czynienia z chaosem. Owszem, chaos bywa twórczy, na przykład w sztuce, gdy staje się on jednym ze środków wyrazu podczas aktu komunikacji z odbiorcą. Jednak w szeroko rozumianym zarządzaniu chaos ma zazwyczaj działanie destrukcyjne. Paraliżuje proces podejmowania decyzji, uniemożliwia skuteczną komunikację i niweczy wysiłek zespołu.

Z tego względu działania, które pozwalają ograniczyć chaos podczas podejmowania procesów twórczych lub decyzyjnych, są bardzo pożądane. I szkolenie Design Thinking ma taki właśnie cel – daje narzędzia do walki z nieporządkiem, wtłaczając kreatywność w jasno określone ramy. W tym przypadku są nimi:

  • opłacalność,
  • wykonywalność,
  • empatia wobec użytkowników/odbiorców.

Opłacalność jest oczywista – projekt powinien być możliwy do zrealizowania w ramach jasno określonego budżetu. Wykonywalność również jest zrozumiała – projekt powinien być możliwy do wykonania za pomocą narzędzi, którymi dysponujemy. Najbardziej interesującym kryterium wśród powyższych jest empatia.

Empatia wobec odbiorców

Założenie jest bardzo proste – poszukiwane rozwiązanie jest przeznaczone dla konkretnej grupy użytkowników i ma być adekwatne do ich potrzeb. Takie podejście – czyli postawienie potrzeb odbiorcy na pierwszym miejscu – często sprawia, że zespół projektowy musi na nowo zdefiniować problem. A jest to zadanie niełatwe, wymagające umiejętności krytycznego i elastycznego myślenia.

Gdy już zdefiniowaliśmy problem, czas na znalezienie jego rozwiązania, chociażby poprzez burzę mózgów. To na tym etapie korzysta się przede wszystkim z kreatywnego myślenia. Im więcej rozwiązań, które można zamknąć w trzech wyżej wyszczególnionych ramach, tym lepiej. Za wybór najlepszych rezultatów odpowiada zarówno moderator Design Thinking, jak i zespół projektowy.

Design Thinking

Następnie mamy do czynienia z etapem prototypów. Mogą to być próbne rozwiązania danego problemu w postaci storyboardu czy rysunku, mogą materialne przedmioty, na przykład makiety ze styropianu. Ważne, aby efekty prac były widoczne dla wszystkich. Tego rodzaju wizualizacja jest w tym przypadku bardzo pomocna.

Na koniec wybrane rozwiązania są testowane w środowisku użytkownika. Jest to najtrudniejsza część Design Thinkingu, wymagająca zazwyczaj współpracy kilku działów – technicznego, sprzedażowego, prawnego itp. Decyzja o wdrożeniu produktu, usługi czy rozwiązania powinna zostać podjęta dopiero po pozytywnym zakończeniu testów.

Szkolenie Design Thinking w Inprogress

Łatwo zauważyć, że Design Thinking jest wbrew pozorom stosunkowo złożoną metodą rozwiązywania problemów, szczególnie w swoich końcowych etapach. Tym samym szkolenie Design Thinking jest praktycznie nieodzowne dla każdego, kto chce z powodzeniem zastosować tę technikę w zarządzaniu projektami czy podczas poszukiwania innowacji.

Z tego rodzaju kursów można skorzystać dzięki ofercie szkoleniowej Inprogress.

Materiał powstał we współpracy z partnerem portalu.

Zdjęcia: partnera portalu.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie