Czego szukasz

Regulamin uczestnictwa w wielkim badaniu społeczności mamopracuj.pl

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w naszym badaniu społeczności mamopracuj.pl! Dzięki Twoim odpowiedziom i komentarzom portal mamopracuj.pl i działania naszej Fundacji będą jeszcze lepsze!

I. Warunki ogólne

Regulamin określa zasady organizacji badania społeczności portalu mamopracuj.pl

 1. Badanie jest realizowane przez firmę HRM Institute, z siedzibą w Krakowie 30-312, ul. Twardowskiego 86j, NIP 679-171-05-10 (zwaną dalej Przeprowadzającym badanie) na zlecenie Fundacji Mamo Fundacja z siedzibą w Krakowie (30-693),ul. Adama Bochenka 18/15, NIP 679 311 87 67. (zwanej dalej Fundacją), zwanymi łącznie Organizatorem.
 2. Warunki uczestnictwa w badaniu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Udział Uczestnika w badaniu oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Badanie prowadzimy od 4.11.2020 r. do 22.11.2020 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania badania.

II. Uczestnictwo w badaniu

 1. W badaniu mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej: www.badanie.mamopracuj.pl.
 3. Wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie stanowią integralną część badania.
 4. Uczestnictwo w badaniu jest nieodpłatne.
 5. Każdy Uczestnik może wypełnić tylko jedną ankietę.
 6. Zgromadzone dane są poufne, a zebrane informacje posłużą tylko do opracowania raportu z badania.

III. Nagrody

 1. Uczestnicy badania mają możliwość wygrania nagród rzeczowych, pod warunkiem wypełnienia zadania konkursowego i przekazania swoich prawidłowych danych osobowych, przy czym przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Do wygrania są następujące nagrody:
  a) Nagroda główna: Kindle PaperWhite 3
  b) 30 e-bonów do Empiku o wartości 50 zł każdy.
 3. W przypadku nagrody głównej, której wartość przekracza 200 PLN dodatkowo zostanie przyznana nagroda pieniężna, która w całości zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od nagrody (nagrodzony otrzyma tylko nagrodę rzeczową).
 4. Nagrody zostaną przyznane autorom najciekawszych wypowiedzi, które zostaną ocenione i wyłonione przez jury konkursowe.
 5. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagrody na gotówkę.
 6. Prawo do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.
 7. Ogłoszenie zwycięzców nagród nastąpi w terminie do 15 grudnia br., poprzez publikację tych informacji na stronie mamopracuj.pl oraz w mediach społecznościowych.
 8. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o fakcie wygranej e-mailem.
 9. Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, e-maila do organizatora, w którym zostaną potwierdzone dane osobowe uczestnika, a także zostanie podany adres, na który ma zostać przesłana nagroda.
 10. W przypadku, gdy uczestnik nie wyśle w określonym terminie wskazanej powyżej wiadomości e-mail, traci on prawo do otrzymania nagrody.
 11. Nagrody zostaną przesłane przesyłką pocztową, kurierską, do Paczkomatu, wyłącznie na terenie Polski lub drogą elektroniczną.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody, spowodowaną nieprawidłowym podaniem danych osobowych, zmianą miejsca zamieszkania zwycięzcy, o której Organizator nie został zawiadomiony przed wysłaniem nagrody do uczestnika oraz niepobraniem w terminie przesyłki od kuriera lub z urzędu pocztowego. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwisk zwycięzców nagród w prasie, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji.
 14. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350 ze zm.) nagrody o wartości do 200 PLN są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w badaniu nie wymaga podania żadnych danych osobowych.
 2. Jeśli uczestnik badania chce wygrać nagrodę i wypełni zadanie dodatkowe, dane osobowe będą przetwarzane w sposób wskazany w formularzu, w zależności od zaznaczonej opcji.
 3. Administratorem danych osobowych są:
  a. HRM Institute, z siedzibą w Krakowie, ul Twardowskiego 86j – w zakresie przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Kontakt Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]
  b. Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-693),ul. Adama Bochenka 18/15– w zakresie przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wysyłki newslettera, jeśli została zaznaczona opcja chęci dołączenia do bazy newsletterowej Mamo Pracuj. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, której uczestnik udziela zaznaczając stosowne okienko w formularzu. Jeśli zgoda dotyczy tylko udziału w konkursie, będzie aktualna do czasu jego rozstrzygnięcia i upływu terminu do składania reklamacji w konkursie. W przypadku zgody na wysyłkę newslettera, obowiązuje ona do czasu jej wycofania.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym także prawo do ich poprawiania i usuwania z bazy, a także prawo żądania przeniesienia danych do innego podmiotu.

V. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników.
 3. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.mamopracuj.pl oraz stronie www.badanie.mamopracuj.pl.
 4. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Zdjęcie:

Kraków, 02.11.2020 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Odważ się mamo i działaj! Vol. 2, czyli jak możemy pomóc Ci znaleźć wymarzoną pracę

Pamiętasz kiedy ostatnio szukałaś pracy? Kilka lat temu, a może kilkanaście? A może straciłaś zatrudnienie całkiem niedawno? Czy może jesteś na urlopie wychowawczym i nie chcesz wracać do poprzedniej pracy? Chcesz wiedzieć jak efektywnie szukać zatrudnienia? Chcesz czuć się dobrze przygotowana do spotkania z rekruterem? Świetnie - ten projekt jest dla Ciebie! Zgłoś się!
Odważ się mamo i działaj! Vol. 2 -w jaki sposób?

Odważ się mamo i działaj! Vol.2

Do odważnych świat należy! – też to często słyszysz? A czy odwaga jest nam dana wraz z urodzeniem? No nie. Ale co ważne – można się w niej ćwiczyć. W odwadze do zmiany, do podążania za swoimi potrzebami, do zmiany pracy czy nawet całej ścieżki kariery.

A ile razy słyszałaś „działaj”, „zrób coś”, „szukaj pracy – to już czas”, ale do końca nie wiedziałaś jak do tych poszukiwań się przygotować? Dla nas ważne jest to, czy Ty sama czujesz, że to Twój czas! Że możesz i chcesz znaleźć dobrą pracę! Że to czas, aby zadbać o rozwój zawodowy.

Chcemy Ci w tym pomóc!

Zgłaszam się już dziś do nowego projektu „Odważ się mamo i działaj! Vol. 2”

Przygotowałyśmy dla Ciebie kompleksowy program, który przygotuje Cię do efektywnego szukania pracy! Co ważne, my wiemy, że on działa. Już blisko 100 kobiet skorzystało z dwóch edycji projektu „Odważ się mamo i wróć z nami do pracy!” oraz „Odważ się mamo i działaj!”

Praktycznie połowa z nich znalazła pracę do sześciu miesięcy po zakończeniu projektu. Pozostałe dziewczyny w dalszym ciągu inwestują w swój rozwój.

Wsłuchując się w opinie absolwentek wprowadziłyśmy kilka zmian, przystosowałyśmy działania do pracy online i…proszę! Zapraszamy do udziału w II edycji projektu „Odważ się mamo i działaj!”

Formularze zbieramy już od 16 sierpnia. Planujemy zakończyć ten etap 20 sierpnia, ale ze względu na liczbę zgłoszeń ten termin może ulec zmianie.

Projekt Odważ się mamo!, ale o co konkretnie chodzi?

„Odważ się mamo i działaj!” to kolejny już projekt wspierający mamy i umożliwiający im łatwiejszy powrót na rynek pracy. To też:

 • warsztaty online,
 • bezpłatny dostęp do Kursu online Mamo Pracuj,
 • indywidualne doradztwo,
 • możliwość uczestnictwa w mentoringu z doświadczonymi ekspertkami,
 • wsparcie innych mam!

Jednym zdaniem to duża pomoc w efektywnym szukaniu pracy.

Zobacz co działo się podczas pierwszej edycji projektu „Odważ się mamo i działaj!”

Doskonale wiemy, że powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym nie jest łatwą decyzją. W szczególności, jeśli nie można wrócić „na stare śmieci”. Patrząc też na aktualną sytuację na rynku związaną z pandemią, wiemy, że nie wszystko może być oczywiste, a niektóre rozwiązania mogą wymagać dłuższego zastanowienia. Dlatego, chętnie Ci pomożemy!

Zatem, jeśli:

 • ostatnio szukałaś pracy kilka lat temu,
 • straciłaś zatrudnienie w wyniku pandemii,
 • wysyłasz CV, ale telefon uparcie milczy,
 • uczestniczysz w rekrutacjach, ale nie masz efektów,
 • chcesz wrócić do pracy, ale boisz się, że ucierpi na tym Twoje życie prywatne,
 • mieszkasz na terenie Polski i potrzebujesz zmiany!

Wypełnij formularz i zgłoś się już dziś!

Zastanawiasz się, co zyskasz dzięki udziale w projekcie?

Można by powiedzieć, że wiele. Ale co konkretnie?

 • wyposażymy Cię w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do poruszania się na aktualnym rynku pracy,
 • wyznaczysz swój cel zawodowy,
 • stworzysz audyt mocnych stron,
 • zrobisz Test Talentów Gallupa 🙂 (Fundacja zapewnia nieodpłatne uczestnictwo w badaniu Clifton StrengthsFinder® Instytutu Gallupa) i poznasz swoje indywidualne talenty,
 • stworzysz dokumenty rekrutacyjne zgodnie z najnowszymi trendami,
 • przygotujesz ciekawy profil na LinkedIn, który zainteresuje rekruterów,
 • efektywnie przygotujesz się do rozmów rekrutacyjnych, również tych w języku angielskim,
 • będziesz wiedziała jak mówić o swoich wymaganiach finansowych,
 • umożliwimy Ci kontakt z rekruterami. Dlaczego to ważne? Ponieważ będziesz mogła zapytać ich o wszystko, co tylko chcesz!
 • poznasz inne mamy, które są na podobnym etapie co Ty – a jak wiadomo: w kobietach siła!

Do tego wzmocnimy Twoją motywację do działania!

Odważ się mamo i działaj! Vol. 2 - zapisz się do projektu

Jesteś zainteresowana i chcesz zyskać pewność, że jesteś przygotowana do szukania pracy?

Nie czekaj, wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź zmianę w swoje ręce!

Po wysłaniu zgłoszenia online my zabierzemy się do pracy. Przeanalizujemy Twoje zgłoszenie i jeśli uznamy, że odpowiadamy na Twoje potrzeby, zaprosimy Cię na rozmowę online. Chcemy bliżej poznać Ciebie oraz Twoje rozwojowe cele. W ostatnich dniach sierpnia wyślemy informację do wszystkich kandydatek o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się do projektu. Warsztaty rozpoczynają się 7 września (harmonogram w załączniku).

Nie zapomnij o zapoznaniu się z regulaminem i z umową! (w załącznikach)

Jestem zainteresowana projektem i zgłaszam swój udział!

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania:

Czy pracując mogę wziąć udział w projekcie?

Tak. Pamiętaj jednak, że spotkania online będą odbywały się pomiędzy 10 a 13:00, a udział w nich jest obowiązkowy. Jeśli na ten czas uda Ci się uzyskać urlop lub masz elastyczny czas pracy – to nie ma przeszkód.

Czy udział w projekcie jest płatny?

Nie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czy muszę być w konkretnym przedziale wiekowym, żebym mogła brać udział w projekcie?

Nie. Dla nas nie ma znaczenia, czy masz 25, 35 czy też 45 lat. Dla nas ważna jest Twoja motywacja do podjęcia pracy i chęć rozwoju. Wiek nie jest tu czynnikiem, który wpływa na rekrutację.

Czy wszystkie działania będą odbywać się online?

Na ten moment nie wiemy, w którą stronę będzie się rozwijała sytuacja pandemiczna. Dlatego planując działania wybieramy najbezpieczniejszy wariant związany ze spotkaniami, warsztatami oraz doradztwem online. Zatem prosimy o to, żebyś zadbała o sprawne łącze internetowe, działający mikrofon oraz kamerkę w komputerze, tablecie czy telefonie.

I jeszcze kilka opinii z poprzednich edycji. 🙂

„Wszystko było bardzo profesjonalne, a dla mnie, nawet się nie spodziewałam jak pomocne. Jeszcze długa droga przede mną, ale czuję się pewniej w tym co robię i widzę, że ta nauka ma sens. Dziękuję Wam Dziewczyny bardzo serdecznie i trzymajcie tak dalej!”

„Bardzo dużo Wam zawdzięczam zawodowo, za co bardzo dziękuję! Ale najważniejsza jest ta mentalna siła i motywacja jaką od Was dostałam.”

„Wiele razy podkreślałam, że nikt tak dobrze mnie nie był w stanie zrozumieć jak kobiety – mamy, które znalazły się w tym samym miejscu co ja. A prowadzące projekt, wspaniałe kobiety pełne ciepła, ogromnej wiedzy, zrozumienia, przekazały potężną porcję informacji, które, dobrze wykorzystane, zwiększają szansę na znalezienie wymarzonej pracy.”

Jeżeli masz pytania, pisz śmiało do Ani: [email protected]

To co, do zobaczenia? Wypełnij formularz!

Projekt Odważ się mamo i działaj! jest realizowany dzięki ogromnemu wsparciu Fundacji State Street Bank. To organizacja założona w 1977 roku przez globalną korporację State Street Bank. Fundacja już kolejny raz wspiera nasze działania. Dziękujemy!

Grafika: Projekt People

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Jestem mamą mądrej indywidualistki. Posiadam doświadczenie w koordynacji projektów, prowadzeniu szkoleń oraz doradztwa. Uwielbiam spędzać czas z rodziną, podróżować, czytać książki i celebrować picie kawy. W "wolnym" czasie wspieram osoby chore onkologicznie.

Wspieranie innych daje moc i nowe kompetencje!

Dając innym swój czas i wiedzę, możemy zdobywać siłę i rozwijać nowe kompetencje! Zapraszamy do lektury wywiadu z Anną Bąkiewicz, jedną z mentorek w II edycji Mother Empower -programu mentoringowego realizowanego wspólnie z firmą Bosch Polska. Jakie korzyści czerpią mentorzy z udziału w takim projekcie? I dlaczego warto pomagać innym znajdować swoją drogę? Przeczytaj!
Mother Empower wspieranie daje moc

Aniu, bardzo się cieszę, że możemy dziś porozmawiać! Niedawno dobiegł końca program Mother Empower, w którym byłaś mentorką – jakie są Twoje wrażenia po jego zakończeniu?

Jestem wdzięczna, że mogłam być jego częścią. Do niedawna sama występowałam w roli mentee w różnych programach mentoringowych i cieszę się, że w końcu mogłam przekazać dalej siłę, którą dostałam od swoich mentorów.

Wiele mentorek, które uczestniczyły w programie, podkreśla, że wejście w całkiem nową, mentorską rolę, było dla nich wyjątkowym doświadczeniem. Opowiedz proszę, jak czułaś się w roli mentorki?

Może to Cię zaskoczy, ale na początku zdecydowanie towarzyszyła mi niepewność. Decyzja o byciu mentorką wcale nie była łatwa. Pamiętam, gdy na mojej skrzynce pojawił się mail o programie Mother Empower. Z jednej strony chciałam się do niego zgłosić, bo uwielbiam angażować się w tego typu akcje, ale z drugiej – nie czułam się jeszcze „wystarczająco dobra” do tej konkretnej roli.

I zapewne nie byłabym mentorką w tej edycji, gdyby nie Asia Wojdan-Liszewska, która koordynowała ten program po stronie Boscha. To ona, podczas krótkiej rozmowy, rozwiała wiele moich wątpliwości i zachęciła do aplikowania. Zatem, jak widzisz – nawet mentorki potrzebują wsparcia i kobiecej energii!

To może być pierwszy krok do zmiany, o której marzysz – przeczytaj wywiad z Mentorką w programie Mother Empower – Joanną Wojdan – Liszewską.

Gdy zaś mentoring się rozpoczął, to niepewność zniknęła, a na jej miejscu pojawiła się ciekawość. Interesujące było dla mnie obserwowanie zarówno mentee, jak i siebie. Jak obie zmieniamy się w trakcie tego mentoringu.
A poza tym, czułam również pewien rodzaj energii do działania. Wydaje mi się, że w nazwie programu „Mother Empower” słowo „empower” spokojnie można odnieść również do mentorek.

Nie wiem, jak moje koleżanki, ale ja po tym programie zdecydowanie czuję większą siłę sprawczą.

Wiem, że jesteś miłośniczką idei wolontariatu. Angażujesz się w pomoc i wspieranie innych jako wolontariuszka?

Z wolontariatem jestem związana od dziecka. Przez wiele lat wspierałam lokalny oddział Caritas, potem miałam przyjemność pomagać w Muzeum Narodowym w Warszawie. W międzyczasie organizowałam swój własny projekt społeczny, wspierający rozwój zainteresowań wśród młodych osób. Poza tym, na studiach brałam udział w licznych inicjatywach skierowanych do studentów.

Od jakiegoś czasu – poza jednorazowymi akcjami takimi jak Szlachetna Paczka – nie byłam zaangażowana w żaden dłuższy wolontariat. I bardzo mi tego brakowało. Wtedy właśnie dostałam wiadomość o programie Mother Empower i postanowiłam wysłać zgłoszenie.

W wolontariacie i takich programach jak ten, ważne są dla mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, że można poznać zupełnie inny świat i nowych ludzi. Wchodzi się w przestrzeń, która wcześniej była nam obca. Spotyka się osoby, z którymi normalnie byśmy się nie spotkali. A po drugie, wspaniałe jest to, że pozornie robi się drobne rzeczy dla drugiej osoby, a w rzeczywistości ogromnie samemu się z tego czerpie.

Mother Empower wspieranie daje moc - 2 edycja programu mentoringowego

Opowiedz proszę na temat tego, jak wspólnie z Twoją mentee organizowałyście pracę. Relacja mentorska i droga jej rozwoju to przecież bardzo indywidualna kwestia.

Zaczęłyśmy oczywiście od poznania się. Wymieniłyśmy się oczekiwaniami i obawami. Gdy już było jasne na czym stoimy, to ruszyłyśmy z definiowaniem celu – konkretnego celu wraz z obszarami do pracy. I tak oto ta cała maszyna ruszyła!

Każde spotkanie wypełniał inny temat i inna struktura. Raz patrzyłyśmy na poprzednie doświadczenia mentee i wybierałyśmy z tego wszystko, co było wartościowe w kontekście obranego celu. Często poruszałyśmy konkretne zagadnienie biznesowe. Później zaś wspólnie omówiłyśmy pytania rekrutacyjne. Następna sesja to wskazówki dotyczące CV.

Czasami przed spotkaniami wysyłałam mojej mentee jakieś filmiki do obejrzenia, który potem razem omawiałyśmy. Zdarzyło się też tak, że na jedną sesję zaprosiłam koleżankę, która nota bene też była mentorką w programie, aby opowiedziała o swoich doświadczeniach z różnych firm, w których pracowała jako analityk – a to wszystko po to, aby moja mentee mogła poznać różne perspektywy zawodu, na który chce się przebranżowić.

No właśnie – na co dzień zajmujesz się analityką biznesową w dziale IT. Dzieliłaś się swoją wiedzą z tego obszaru?

Analiza IT to bardzo obszerny temat i powiązany również z innymi kwestiami, dlatego przez te kilka miesięcy starałyśmy się jak najwięcej z nich poruszyć.

Czasami opowiadałam mojej mentee jak wygląda moja praca w kontekście konkretnych zagadnień – np. projektu w scrumie. Innym razem miałyśmy dyskusje o metodzie event storming, a w międzyczasie przeprowadziłyśmy również zdalne warsztaty z User Story Mappingu. Opowiadałam oczywiście jak z mojej perspektywy wygląda „typowy dzień analityka w Boschu” i pokazywałam, z jakich narzędzi korzystamy. Na jednej sesji był także wstęp do notacji BPMN.

Jak widać – były konkrety, ale na tym nie kończyłyśmy, bo program mentoringowy to nie szkolenie. To coś więcej, dlatego miałyśmy również sesje, gdzie skupiałyśmy się na zupełnie innym obszarze – na emocjach mentee, na jej przemyśleniach, obawach. I w takich spotkaniach – moim zdaniem – kryje się siła mentoringu.

Przeczytaj jak Bosch Polska wspiera swoich pracowników w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego!

Czy przed przystąpieniem do programu miałaś jakieś konkretne wyobrażenie na jego temat? Zastanawiałaś się, w jaki sposób Ty możesz rozwinąć się dzięki roli mentorki?

Ja jestem taką osobą, która lubi się angażować w różne inicjatywy, nie robiąc często analizy zysków i strat przed podjęciem danej aktywności. Chodzi o to, że do działania napędza mnie satysfakcja ze współtworzenia czegoś większego i dlatego jak pada pomysł, to ja już w nim jestem.

Zatem wchodząc do programu, nie myślałam za wiele, jak to może mnie rozwinąć. Albo inaczej. Myślałam po prostu, że poznam dzięki temu jakieś nowe narzędzia mentoringowe czy coachingowe. Jak się okazało – trochę się myliłam. Oczywiście narzędzia także poznałam, ale poza narzędziami dostałam dużo więcej.

Szczerze? To była dla mnie trzymiesięczna przygoda, z której wyszłam dojrzalsza.

W pierwszej kolejności, rola mentorki nauczyła mnie większej empatii i lepszego słuchania. Po drugie, spotkania z moją mentee, były dla mnie cotygodniowym momentem zwolnienia tempa. Po trzecie zaś, dzięki wymianom doświadczeń z innymi mentorkami z Boscha, dostałam wiele inspiracji, a moja domowa biblioteczka się powiększyła. Tak też odkryłam „Czułą przewodniczkę” – dosłownie i w przenośni.

Wspieranie daje moc Mother Empower - czym jest?

Jak może wyglądać relacja mentorska w programie Mother Empower? Koniecznie przeczytaj wywiad z Mentorką Kingą Mioduszewską – Zapaśnik.

Obecna formuła programu Mother Empower, odbywa się w całości online. To rozwiązanie dostosowane do obecnej sytuacji, która wciąż dynamicznie się zmienia. Jak według Ciebie taka forma sprawdza się w praktyce?

Było to bardzo wygodne rozwiązanie dla obu stron, a każda z nas mogła łatwo dopasować grafik, bo wystarczyło wygospodarować zaledwie godzinę czy półtorej. Ze spotkaniami na żywo nie byłoby tak łatwo. Choć nie ukrywam, że jakbyśmy już obudzili się w tym cudownym post-pandemicznym świecie, to miło byłoby kilka razy w ciągu programu spotkać się twarzą w twarz – zarówno z mentee, jak i mentorkami oraz oczywiście z zespołem Mamo Pracuj. Ale wszystko przed nami, prawda? 🙂

Przeczytaj podsumowanie programu mentoringowego Mother Empower z firmą Bosch Polska

Zdecydowanie! Aniu, powiedz na koniec, co jest największą wartością, z którą kończysz program Mother Empower?

Ciężko jest wybrać tylko jedną rzecz… ale chyba najbardziej w głowie została mi jedna myśl. Podczas procesów mentoringowych (czy jakichkolwiek innych zmian życiowych) nie można zapomnieć o swoich emocjach. Często pędzimy przed siebie – oby szybciej do celu i nie patrzymy ani wokół, ani wstecz, a może warto zatrzymać się i zastanowić: Czy idę w dobrym kierunku? Czy wciąż chcę tam iść? Co czuję? Czy czegoś się obawiam? Czy jestem szczęśliwy?

Serdecznie dziękuję za rozmowę!

Ja również!

Chcesz bliżej poznać firmę BOSCH? Odwiedź profil w Bazie Pracodawców Przyjaznych Rodzicom!

Zdjęcia: prywatne archiwum Anny Bąkiewicz

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Mama trójki fantastycznych dzieci i szczęśliwa żona. Uwielbia, gdy wokół dużo się dzieje i nieustannie uczy się czegoś nowego o świecie. Baczna obserwatorka zmieniającej się rzeczywistości. Pasjonatka dobrej kuchni, muzyki i podróży.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie