Czego szukasz

Drogie Mamy i nie tylko ☺

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dlatego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, chciałyśmy Was poinformować o kilku zasadach dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych i ich bezpieczeństwa.

Administratorem powierzanych nam danych jesteśmy my, czyli Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10/1.5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585984, NIP: 6793118767, REGON: 363001768.

Nie mamy obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych, jednak, ponieważ Wasze dane osobowe mają dla nas znaczenie, to w naszej strukturze powołałyśmy osobę, której zadaniem jest bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, pytań i niejasności związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych. Z naszym Pracownikiem Odpowiedzialnym za Ochronę Danych, w skrócie POOD ☺ możecie skontaktować się pisząc na adres [email protected]

Wasze dane przetwarzamy w następujących celach:

– zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
– prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
– prowadzenia działań marketingowych, które prowadzimy same lub we współpracy z innymi podmiotami;
– dochodzenia ewentualnych roszczeń ☹;
– archiwizacji;
– udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, maile, sugestie, zapytania, propozycje, itp.,
– prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych, bo Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze☺
– wypełnianie obowiązku prawnego, który na nas ciąży.

Podstawą prawną przetwarzania Waszych danych osobowych jest:

– udzielona zgoda;
– konieczność wykonania umowy, ewentualnie podjęcia działań na Wasze żądanie przed zawarciem umowy;
– wypełnienie obowiązku prawnego, który na nas ciąży jako na Administratorze;
– absolutna konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów, które realizujemy takich jak np. udzielanie odpowiedzi na Wasze pisma wnioski, maile, sugestie, zapytania, propozycje, itp.,

Podanie przez was danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem prawidłowego wykonania przez nas czynności, do których się zobowiązujemy.
Konsekwencją niepodania przez Was danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez nas dla Was czynności i działań, które oferujemy w ramach prowadzonej działalności.

Wasze dane osobowe możemy przekazywać:
procesorom ☺, czyli podmiotom przetwarzającym Wasze dane w związku ze zleconymi przez nas działaniami realizowanymi w naszym imieniu,
tym, którzy z nami współpracują, naszym kontrahentom,
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wasze dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. i głównie USA) w związku z:
działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (między innymi Facebook, Instagram, Twitter, Google+ );
wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google AdWords,

Okres przetwarzania Waszych danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim te dane przetwarzamy. Okres ten liczymy na podstawie następujących kryteriów:
przepisów prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
okres przez jaki świadczymy określone usługi;
okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, jako Administratora,
okres na jaki została udzielona przez Was zgoda.

Najważniejsze jest, że macie prawo do:

żądania od nas dostępu do Waszych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych,
przeniesienia Waszych danych osobowych ☺

We wszystkich tych przypadkach, gdy przetwarzamy Wasze dane na podstawie udzielonej zgody, macie prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie, co nas niewymownie zmartwi ☹, lecz nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Waszych danych, którego dokonałyśmy na podstawie Waszej zgody przed jej cofnięciem,

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Musimy was również poinformować, że korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jednakże w niewielkim zakresie. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny:
profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące województwa, w którym mieszkacie, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty pracy, jakie będziecie otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

Bardzo prosimy kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych na nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe” lub elektronicznie do naszego POOD na adres: [email protected]

Mamy nadzieję, że powyższa informacja jest dla Was zwięzła, zrozumiała i łatwo dostępna, co pozwoli nam nieśmiało podejrzewać, że w prawidłowy sposób zrealizowałyśmy obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach RODO ☺, w tym w szczególności w artykule 13!

POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES

Portal mamopracuj.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu mamopracuj.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.MAMOPRACUJ.PL

§ 1
DEFINICJE I INTERPRETACJA

„Serwis internetowy”, „Serwis”, „Mamo Pracuj”, „MamoPracuj.pl” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.mamopracuj.pl umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Zasobami Serwisu za pośrednictwem Internetu;
„Administrator” oznacza podmiot świadczący opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną; Administratorem jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10/1.5, nr KRS 585984;
„Usługa” oznacza usługę świadczoną przez Administratora na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), przedmiotem której jest w szczególności zapoznawanie się przez Użytkownika z zasobami Serwisu, korzystanie z nich w celach niekomercyjnych oraz otrzymywanie Newslettera.
„Użytkownik” oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług za pomocą Serwisu.
„Partner” oznacza podmiot współpracujący z Administratorem na podstawie stosownej umowy w ramach tworzenia zasobów Serwisu, w szczególności poprzez dzielenie się swoją wiedzą lub doświadczeniem za pomocą Serwisu poprzez organizację projektów, warsztatów, konferencji, spotkań z Użytkownikami Serwisu, publikację artykułów, rozpowszechnianie idei Serwisu oraz aktywności zawodowej kobiet, udostępnianie ofert pracy zgodnych z profilem Serwisu.
„Zasoby Serwisu” oznacza teksty (artykuły, reportaże, wywiady itp.), zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz oferty pracy, logotypy, linki przekierowujące do innych stron internetowych.
„Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;
„Newsletter” oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana jest oferta handlowa zamieszczona w Serwisie.
„Facebook” oznacza serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.facebook.com prowadzonym przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
„Pinterest” oznacza serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.pinterest.com prowadzonym przez Pinterest Inc. 572 7th St San Francisco, CA 94103-4710 USA;
„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
„Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000);
„Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
„Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
„Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm)

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ideą Serwisu jest promowanie aktywności zawodowej matek w Polsce.
Twórcą oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator, chyba że postanowienia Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa odnoszące się do poszczególnych zasobów Serwisu stanowią inaczej.
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest:
1) dostęp do Internetu;
2) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub Internet Explorer zaktualizowana do najnowszej wersji;
3) włączona obsługa cookies w przeglądarce;
4) włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
4. Co do zasady wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego nazwy, domeny internetowej, pod którą działa oraz Zasobów Serwisu stanowią wyłączną własność Administratora, chyba że pod danym elementem wskazano twórcę innego, niż Administrator. Wówczas wszelkie prawa do tego elementu należą do tego twórcy.
5. Korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

§ 3
WSPÓŁPRACA Z SERWISEM
Serwis przewiduje współpracę z Partnerami na następujących polach:
1) organizacja projektów, warsztatów, konferencji, spotkań z Użytkownikami Serwisu promujących jego ideę oraz założenia;
2) publikacja artykułów w Serwisie;
3) publikacja ogłoszeń o pracę skierowanych do grupy docelowej Serwisu.
2. Przez przesłanie materiału do publikacji na łamach Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Użytkownik oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw, w tym praw autorskich, do przesłanego materiału;
2) wyraża zgodę na redagowanie oraz opracowanie przesłanego materiału przez Administratora.
3. Przesłanie materiału nie oznacza zobowiązania Administratora do jego publikacji na łamach Serwisu.
4. Współpraca Partnera z Serwisem następuje po uprzednim uzgodnieniu jej warunków z Administratorem za pomocą stosownej umowy o współpracy.

§ 4
INTERAKCJA Z FACEBOOKIEM
Na stronach internetowych należących do Serwisu umieszczono widget Like Box kierujący na fanpage’a Serwisu na portalu Facebook, znajdującego się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/MamoPracuj, przyciski „Lubię to” oraz pole do dodawania komentarzy powiązane z serwisem Facebook za pomocą wtyczki Facebook Social Plugin. Podstawowe informacje na temat wtyczki widgetu Like Box znajdują się pod adresem internetowym https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages, zaś informacje dotyczące Facebook Social Plugin można znaleźć pod adresem internetowym http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Facebooku. W przypadku interakcji, np. naciśnięcia przycisku “Lubię to” lub sporządzenia komentarza, przeglądarka przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Facebooka, który ją zapisuje.
W celu dodania komentarza pod artykułem konieczne jest zalogowanie się do konta założonego na tym portalu, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook.
Po dodaniu komentarza, jego treść oraz nazwa konta użytkownika na portalu Facebook będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu.
Po dodaniu komentarza, dokonanie tej czynności oraz jej treść będzie widoczna na stronie użytkownika na portalu Facebook.
Postanowienia dotyczące ochrony danych Użytkowników korzystających z wtyczki Facebook Social Plugin zawarte są w § 7 pkt. 17 Regulaminu.

§ 5
INTERAKCJA Z PINTEREST
Na stronach internetowych należących do Serwisu umieszczono przycisk „Pin It” powiązany z serwisem Pinterest za pomocą wtyczki Pin It Button. Podstawowe informacje na temat wtyczek Pinterest można znaleźć pod adresem https://developers.pinterest.com/pin_it/.
Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Pintereście, Pinterest może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Pintereście. W przypadku interakcji, np. naciśnięcia przycisku “Pin It” przeglądarka przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Pinteresta, który ją zapisuje.
W celu skorzystania z przycisku „Pin It” konieczne jest zalogowanie się do konta założonego na tym portalu, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Pinterest.
Po skorzystaniu z przycisku „Pin It”, dokonanie tej czynności oraz jej treść będzie widoczna na stronie użytkownika na portalu Pinterest.
Postanowienia dotyczące ochrony danych Użytkowników korzystających z wtyczki Pin it Button zawarte są w § 7 pkt. 18 Regulaminu.

§ 6
NEWSLETTER
Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres poczty elektronicznej poprzez wypełnienie aktualnym, czynnym adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez uruchomienie wskazanego w treści wiadomości adresu internetowego. Po uruchomieniu tego adresu Newsletter zostanie aktywowany.
Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: [email protected] o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10/1.5, KRS 585984.
Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w RODO oraz ustawie o ochronie danych osobowych i innych przepisach dotyczących danych osobowych.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Pracownikiem Odpowiedzialnym za Ochronę Danych Osobowych: wysyłając wiadomość na adres: [email protected]
Dane osobowe zbierane oraz przetwarzane przez Administratora udostępniane są dobrowolnie przez Użytkowników.
Administrator danych osobowych pobiera w sposób aktywny oraz przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
1) wysyłki Newslettera;
2) organizacji zabaw, konkursów, loterii, eventów przez lub przy współpracy Administratora;
3) umieszczenia przez Administratora publikacji w Serwisie; Administrator przetwarza również dane osobowe bohaterów tych publikacji, które zostały udostępnione przez autorów tych publikacji;
4) organizacji szkoleń i warsztatów;
5) kontaktu osób poszukujących pracy z osobami reprezentującymi pracodawców poszukujących pracowników;
6) prowadzenia analiz i statystyk;
7) prowadzenia działań marketingowych usług własnych Administratora i podmiotów współpracujących – wyłącznie po uzyskaniu zgody;
8) dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
9) archiwizacyjnych;
10) udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski, maile, komentarze zapytania, propozycje Użytkowników (Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu);
11) zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
Dane Użytkowników pobierane są również automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora danych osobowych podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu (tzw. pliki cookies). Zasady przetwarzania tych danych zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu pt. „Polityka cookies” umieszczonego na stronie internetowej http://www.mamopracuj.pl/polityka-prywatnosci-cookies .
Podanie prawdziwych danych osobowych w celu kontaktu z Administratorem za pomocą adresów email lub numerów telefonów wskazanych zakładce „Kontakt” pod adresem http://www.mamopracuj.pl/kontakt, takich jak imię i nazwisko oraz aktualny i czynny adres email lub numer telefonu, jest dobrowolne, ale również niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
Po nawiązaniu kontaktu w trybie określonym w pkt. 6 powyżej, Administrator będzie kontaktował się danym Użytkownikiem w sprawie będącej przedmiotem wysłanej przez Użytkownika wiadomości przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też telefonicznie, faksem lub listownie.
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów;
2) art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3) art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
4) art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Administrator może przekazać przetwarzane dane osobowe:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w związku z czynnościami zleconymi przez Administratora realizowanymi w imieniu Administratora;
2) podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym kontrahentom administratora;
3) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. i głównie USA) w związku z:
1) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (między innymi Facebook, Instagram, Twitter, Google+ );
2) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google AdWords,
Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
1) przepisów prawa, nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
2) okresu świadczenia przez Administratora określonych usług;
3) okresu, który jest niezbędny do obrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
4) okresu, na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych,
3) przeniesienia swoich danych osobowych,
4) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania wykonywanego w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące województwa, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty pracy otrzymywane przez Użytkowników Serwisów (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, do których się zobowiązuje. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez Administratora czynności i działań, które oferuje w ramach prowadzonej działalności za pośrednictwem Serwisu.
Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami prawnie dozwolonymi, w tym wskazanymi w niniejszym regulaminie.
Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: [email protected]
Administrator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych osobowych mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie tego Administratora.
Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach, zaś postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do witryny Serwisu Mamo Pracuj.pl.
Podmiotem zbierającym dane jest Administrator danych osobowych.
W Serwisie znajdują się przekierowania do portali społecznościowych (tj. Facebook, Pinterest). Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach, zaś postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do witryny Serwisu Mamo Pracuj.pl.
Korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Facebooka w ten sposób, że przenoszone są na serwery Facebooka dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Facebooka znaleźć można w polityce prywatności Facebooka (aktualny adres internetowy to http://www.facebook.com/about/privacy/). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to http://www.facebook.com/about/privacy/).
Korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Pinterest w ten sposób, że przenoszone są na serwery Pinterest dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Pinterest znaleźć można w polityce prywatności Pinterest (aktualny adres internetowy to http://about.pinterest.com/en/privacy-policy). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Pinterest może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Pinterest. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Pinterest znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to http://about.pinterest.com/en/privacy-policy ).

§ 8
REKLAMACJE
Każdy Użytkownik oraz odbiorca Newslettera ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
Reklamacja musi zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje należy składać na adres e-mail [email protected] lub na adres siedziby Administratora.
Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych.

§ 9
ZMIANY REGULAMINU
W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników na łamach Serwisu.
Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.
Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik należy powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na łamach Serwisu.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018
Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: [email protected] .
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Polityka cookies stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część, zaś umieszczona jest na stronie internetowej http://www.mamopracuj.pl/polityka-prywatnosci-cookies .