Czego szukasz

Mama na etacie zakłada własną firmę?

Jak założyć firmę, kiedy pracujecie na etacie? Czy trzeba płacić podwójny ZUS? Albo jak inaczej rozliczać dodatkową działalność, bez konieczności zakładania firmy? Pytanie Marty trafiło do naszego eksperta.

Pytanie:

Jestem zatrudniona na etat w firmie i planuję otworzyć własną działalność. Na początku moja działalność będzie przynosiła niewielkie dochody, ale muszę mieć możliwość wystawiania faktur, więc czy działalność jest niezbędna i czy jest jedynym sposobem na to? W jaki sposób formalnie ową działalność zarejestrować?  Tzn. czy konieczne będzie ponowne opłacanie ZUS- u? Których opłat mogę nie płacić? Jak można to prawnie rozwiązać? Marta

Odpowiedź:

1. Kto może wystawiać faktury VAT?

Aby móc wystawiać faktury należy być podatnikiem VAT. Podatnikiem VAT są m. in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, oraz dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Status podatnika jest więc uzależniony od prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą wystawiać rachunki zamiast faktur, na podstawie rachunków nie odprowadza się podatku VAT.

2. Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.

Wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1) stanowi także:

  • wniosek o nadanie numeru REGON,
  • zgłoszenie do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania),
  • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne.

Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT (formularz VAT-R) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (170 zł), ale tylko w przypadku dysponowania podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Zgłoszenia do VAT można dokonać także w urzędzie skarbowym. Czynności te wykonać powinniśmy przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług. Zgłoszenia tego nie muszą składać podatnicy zwolnieni od podatku ze względu na limit obrotów (zwolnienie podmiotowe – 150 000 zł) lub wykonujący czynności zwolnione od VAT (zwolnienie przedmiotowe).

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć za pośrednictwem strony CEIDG (firma.gov.pl). Możliwe jest także przygotowanie wniosku on-line i późniejsze udanie się do najbliższego urzędu gminy/miasta celem potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

Zgłoszenie osoby ubezpieczonej czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz innych ubezpieczonych (osoby współpracującej, pracowników, zleceniobiorców) do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia dokumentu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń. Szczegóły na stronie http://www.zus.pl/.

3. Zbieg prawa do ubezpieczenia

Osoba pozostająca w stosunku pracy i prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu umowy o pracę. Poza tym można również opłacać składki na ww. ubezpieczenia dobrowolnie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie zdrowotne jest natomiast obowiązkowe.

Jest jednak wyjątek. Dotyczy pracowników, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innych tytułów, a więc np. z działalności prowadzonej na własny rachunek. Zatem kwestia dobrowolnego bądź obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom z dodatkowej działalności zależy od kwoty wynagrodzenia osiąganego z pracy i uzależniona od tego wysokość płacy minimalnej.

Podstawa prawna art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, art. 26 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został przygotowany w oparciu o stan faktyczny opisany w opublikowanym pytaniu. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

Przeczytaj więcej o własnej firmie

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych. Obecnie związana z administracją publiczną. Prywatnie lubi historię współczesną oraz turystykę kulinarną.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie