Czego szukasz

Jakie są korzyści z podpisania intercyzy?

Czy intercyza oznacza zawsze rozdzielność majątkową? O czym należy pamiętać zanim podpiszesz intercyzę? I jak podpisanie intercyzy wpływa na dziedziczenie? Praktyczny poradnik dla przyszłych i obecnych małżonków.

  • Karolina Strączek - 27/05/2015

Przeczytaj – co to jest intercyza i kto może ją podpisać?

Na reakcję Anny nie trzeba było długo czekać. Natychmiast wstała od stolika i zmierzając do wyjścia rzuciła w stronę zaskoczonego Marcina krótkie: „papierek, albo ja”. Marcin obawiając się utraty „miłości swojego życia” porzucił pomysł podpisania intercyzy przedmałżeńskiej. Po kilku latach małżeństwa Marcin – uznany w branży architekt prowadzący z powodzeniem swoją pracownię w centrum Warszawy powrócił jednak do idei uregulowania stosunków majątkowych na drodze małżeńskiej umowy majątkowej, bowiem Anna zdecydowała się właśnie na otwarcie własnego salonu fryzjerskiego w modnej ostatnio dzielnicy miasta. Marcin chce przekonać Annę do ustanowienia rozdzielności majątkowej. Czy słusznie?

Czy intercyza równa się zawsze rozdzielności majątkowej?

Warto mieć na uwadze, że rozdzielność majątkowa jest tylko jednym z czterech rodzajów ustroju majątkowego, na który mogą zdecydować się małżonkowie zawierając umowę majątkową. Poprzez umowę tego rodzaju małżonkowie mogą bowiem:

  • rozszerzyć wspólność majątkową obejmując wspólnym majątkiem przedmioty, które zgodnie z ustrojem ustawowym należałyby do majątków osobistych małżonków
  • ograniczyć wspólność majątkową poprzez wyłączenie niektórych przedmiotów należących w ustroju ustawowym do majątku wspólnego i zaliczenie ich do majątku osobistego każdego z małżonków;
  • ustanowić rozdzielność majątkową (tak zwaną zwykłą), a więc stan, w którym małżonkowie nie mają wspólnego majątku, natomiast każdemu z nich przysługuje majątek osobisty, którym samodzielnie zarządza;
  • wprowadzić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków czyli stan, w którym w okresie trwania małżeństwa, tak jak w przypadku zwykłej rozdzielności, małżonkowie dysponują pełną samodzielnością majątkową, natomiast w momencie ustania tego ustroju, małżonek którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków poprzez zapłatę lub w drodze przeniesienia prawa. Przy czym przez dorobek każdego z małżonków rozumie się wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Tak więc w przypadku tego rodzaju ustroju ochroną objęty jest interes tego małżonka, który miał mniejsze możliwości w zakresie pomnażania swojego majątku (np. z uwagi na konieczność zajmowania się dziećmi).

Należy jednak pamiętać, iż ustrój wspólności umownej ma ograniczony zakres, bowiem w drodze umowy majątkowej małżeńskiej nie można rozszerzyć wspólności na:

1) przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu czy darowizny (będą to takie przedmioty, które zostały przeznaczone przez spadkodawcę czy darczyńcę wyłącznie dla jednego z małżonków np. mieszkanie);

2) prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (np. prawa majątkowe wiążące się z uczestnictwem w spółce cywilnej);

3) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. prawa alimentacyjne, służebność osobista);

4) wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

5) niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (zakaz rozszerzenia wspólności ustawowej będzie dotyczył wynagrodzenia za pracę do chwili jego wypłaty, bowiem pobrane wynagrodzenie wchodzi już w skład majątku wspólnego małżonków).

Powyższa zasada ma na celu ochronę swoistego minimum praw, które przysługują zawsze indywidualnie każdemu z małżonków.

Co daje podpisane intercyzy?

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej umożliwia każdemu z małżonków samodzielne zarządzanie swoim majątkiem, a więc dokonywanie wszelkich czynności zarówno faktycznych, jak i prawnych dotyczących tego majątku. Daje to więc małżonkowi nie tylko większe poczucie niezależności finansowej, ale przede wszystkim większą swobodę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, której początki sięgają czasów sprzed zawarcia małżeństwa.

O czym warto pamiętać przed podpisaniem umowy majątkowej małżeńskiej?

Niejednokrotnie celem ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami jest ochrona majątku małżonków przed wierzycielami małżonka – dłużnika. Warto jednak mieć na uwadze, że aby sporządzenie intercyzy zabezpieczało majątek małżonków przed ewentualną egzekucją, taka umowa musi zostać zawarta przed powstaniem zobowiązań współmałżonka. Umowa majątkowa małżeńska nie działa bowiem wstecz, ale wywołuje skutki od dnia jej zawarcia (ewentualnie od późniejszego terminu, który został w niej wskazany). Oznacza to więc, iż za długi, które powstały przed podpisaniem intercyzy, małżonkowie będą odpowiadali tak, jakby nie doszło do wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej. Ponadto należy pamiętać, iż małżeńska umowa majątkowa będzie skuteczna względem wierzycieli współmałżonka tylko w przypadku, gdy wierzyciele wiedzieli o zawarciu takiej umowy oraz jej rodzaju (tj. czy jest to np. umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową) przed podpisaniem przez nich umów z małżonkiem-dłużnikiem. Przy czym nie jest wymagane zaznajomienie wierzycieli z konkretnymi postanowieniami majątkowej umowy małżeńskiej. Natomiast w razie wątpliwości to małżonek, który powołuje się na obowiązywanie umownego ustroju majątkowego małżeńskiego np. rozdzielności majątkowej, będzie musiał udowodnić, że wierzyciel był poinformowany o fakcie zawarcia oraz rodzaju takiej umowy.

Nierzadko duże wątpliwości budzi również wpływ jaki ustanawianie rozdzielności majątkowej wywiera na dziedziczenie. Należy jednak mieć na uwadze, iż sporządzenie intercyzy nie zmienia zasad sukcesji. Oznacza to więc, iż pomimo tego, że „za życia” każdy z małżonków samodzielnie dysponował swoim majątkiem osobistym, po śmierci małżonka cały jego majątek osobisty staje się przedmiotem dziedziczenia.

Warto również pamiętać, iż wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej pozbawia małżonków możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego. Łączne opodatkowanie jest dla małżonków korzystne zwłaszcza przy dużej dysproporcji osiąganych przez nich dochodów.

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej ma swoje plusy i minusy. O tym jednak czy warto i kiedy najlepiej sporządzić intercyzę muszą Państwo zadecydować sami rozważając indywidualnie własną sytuację. Warto jednak przed podpisaniem umowy majątkowej zasięgnąć porady prawnika, który pomoże rozwiać ewentualne wątpliwości powstałe na tym tle.

 

Bibliografia:

1)    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., 788 z późn. zm.)

2)    Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz pod red. Henryka Doleckiego i Tomasza Sokołowskiego (Warszawa 2013)

3)    Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-61(6). Grzegorz Jędrejek (LEX 2013)

4)    Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 47 (1) Elżbieta Skowrońska-Bocian (LEX 2014)

Zdjęcie: Pixabay

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Karolina Strączek
Absolwentka prawa na UJ, specjalistka w zakresie prawa rodzinnego i finansowego. Od 2014r. pracuje w Kancelarii Frączyk&Partnerzy. Wspiera obsługę prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Aktywnie uczestniczy w projektach „pro bono” realizowanych przez Kancelarię.
Podyskutuj

10 książek o emocjach dla małych dzieci

Warto rozmawiać z dziećmi o uczuciach. Wprowadzać je w świat emocji, by mogły lepiej rozumieć siebie i innych. To nie jest łatwe zadanie, ale możemy korzystać z pomocy książek. Tych o emocjach jest bardzo wiele. Wybrałam dla Was te, które sprawdziły się u nas. Poniżej 10 propozycji książek, które pomogą Wam rozmawiać z dziećmi o uczuciach.
  • Anna Gotowalska - 07/08/2020
mama z dzieckiem leżą i czytają książkę

1.„Uczucia Gucia. Jestem zły” Aurelie Chien

Złość to bardzo często wyrażana przez małe dzieci emocja. Pojawia się szybko, a zrozumienie dlaczego się pojawiła nie jest już takie proste. Ta książka świetnie pomoże maluszkowi zrozumieć, co to jest złość i jak nad nią zapanować.

2. „ Kolorowy potwór” Anna Llenas

Format 3D sprawdzi się nie tylko u młodszych dzieci, ale również u starszych. Każde dziecko lubi ruchome elementy i barwne obrazki, a to główny atut tej książki, który pomaga poprzez skojarzenia z kolorem uczyć się nazw emocji. Dzieci będą potrafiły szybciej określać swój stan w jakim się znajdują i na podstawie tej bajki szybciej go nazywać.

3. „Zbyt miła” Pellegrino Marjorie White

Świetna książka dla tych, którzy gorzej radzą sobie z asertywnością. Doskonale sprawdzi się u też nastolatków. Rewelacyjna wskazówka dla małych i dużych jak nauczyć się mówić „nie”.

Przeczytaj także: 10 książek, które warto przeczytać razem z dzieckiem

4. „Powiedz komuś !” Elżbieta Zubrzycka

Rewelacyjna i bardzo potrzebna książka. Rozmawianie z dziećmi na trudne tematy bywa dla nas kłopotliwe. Ta książka pomaga dobra odpowiednie słowa i będzie wsparciem w rozmowie o zagrożeniach, z którymi może zetknąć się nasze dziecko. Uczy szacunku do siebie i własnego ciała. Podpowiada co zrobić, gdy czuje się zakłopotane.

5. „W pogoni za życiem” Przemysław Wechterowicz

Jętka ma bardzo mało czasu. Jej życie zakończy się o zmierzchu. Czy zdąży przed zachodem słońca zrealizować swój plan? Historia Jętki porusza ważny temat przemijania, doceniania każdej minuty. To książka nie tylko dla dzieci. Zabawne ilustracje i bardzo dobre tempo akcji, spodobają się również starszym dzieciom i dorosłym. Warto mieć tę książkę w swojej biblioteczce.

6. „Radość i wyspa Hop – Siup” Jovanka Tomaszewska

Ta bajka to zbiór praktycznych porad dotyczących obsługi uczucia radości. Tak z radością też musimy umieć sobie poradzić. 🙂 Adresowana dla dzieci przedszkolno-szkolnych, jednak nie jeden dorosły znajdzie coś dla siebie. Pokazuje, że uczucia są czymś naturalnym, a ich świadomość wpływa na dobre relacje z innymi ludźmi.

Przeczytaj także: 10 książek, które będą wspierać Twoje rodzicielstwo

7. „Góra uczuć – gra terapeutyczna”

Nie tylko książki mogą ułatwić nam poznanie naszych emocji. Poprzez wspólną grę możemy również dowiedzieć się, co czują nasze dzieci. Jak bardzo są świadome swoich emocji, jak radzą sobie z wyrażaniem uczuć. Ta gra świetnie sprawdzi się także w pracy terapeutów, psychologów i pedagogów.

8. „Nie trzeba słów” Armando Qiuntero

Ukazanie jak poprzez gesty można wyrażać uczucia. Wyrażanie miłości poprzez przytulanie. Przedstawienie więzi rodzinnych, ukazanie bohaterów poprzez zwykłe, codzienne zabawy. Nie tylko poprzez słowa możemy dawać swojemu dziecku wyraz miłości, akceptacji i szacunku. Możemy to również okazywać za pomocą dotyku i o tym opowiada historia z ksiażeczki.

9. „Chce mieć przyjaciela” Elżbieta Zubrzycka

Doskonała pozycja dla tych, którzy starają się utrzymywać przyjaźnie, ale tak jak wszędzie zdarzają im się różne kłótnie oraz spory. Książka uczy, że nie zawsze jest tak, że inni robią to czego od nich oczekujemy, że przyjaciół należy akceptować takimi jacy są. Opowiada na czym polega przyjaźń i czego możemy oczekiwać od naszych przyjaciół. Lektura, która przydałaby się niejednemu dorosłemu.

Przeczytaj także: Co powinnam przeczytać zanim zostanę mamą? 30 propozycji książek

10. „Jak kózka uczyła się pływać” Nele Moost

Nie musimy być tacy jak inni, że inny nie znaczy gorszy i co ważne każdy z nas ma prawo do bycia sobą. Mamy prawo być w czymś słabsi, zachowując swoje indywidualne talenty i właśnie je rozwijając. Możemy odkrywać świta po swojemu i być najlepszą jego częścią pozostając sobą.

A jakie książki dla dzieci o opowiadające o emocjach i jak sobie z nimi radzić, Wy cenicie najbardziej? Dajcie znać!

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Anna Gotowalska
Pedagog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Mama małego Tadeusza. Założycielka bloga Looppu. Miłośniczka designu, mody oraz pedagogiki dziecka. Autorka tekstów dotyczących macierzyństwa oraz wychowania. Aktywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach dotyczących kreatywności, zdolności oraz zabawy. Instruktorka masażu Shantala. Wielbicielka gadżetów dla dzieci i nie tylko. 

Jak wycisnąć lato jak cytrynkę? Jak docenić to, co lato nam przynosi?

Już od stycznia wszystkie czekamy na lato. Oczyma wyobraźni widzimy piękne, zielone drzewa, niebieskie niebo, niemal już słyszymy śpiew ptaków i czujemy zapach grilla. A potem przychodzą te upragnione, ciepłe dni i… nawet nie wiadomo, kiedy mijają. Co gorsze – być może masz (jak wiele z nas) poczucie, że nie zdołałaś się nimi nacieszyć, docenić ich. Jak zatem wycisnąć jeszcze trwające lato jak cytrynkę? Co zrobić, by zacząć się nim mocniej cieszyć, mocniej je poczuć? Oto kilka pomysłów.
  • Karolina Wojtaś - 06/08/2020

1.Stwórz sobie letnie miejsce do relaksu

Jako posiadaczka ogrodu możesz zrobić to bez trudu – wystarczy mała altanka, bujany fotel, kilka lampionów dla dekoracji oraz doniczki z kwiatami. Co jednak, jeśli mieszkasz w bloku? I na to jest rozwiązanie – wykorzystaj balkon.

To zaskakujące, jak często zmieniamy nasze balkony w graciarnie i zaniedbujemy je, podczas gdy mogą one tworzyć prawdziwą letnią oazę. Posiadanie pięknego balkonu ma ten wielki plus, że umożliwia zregenerowanie sił nawet po bardzo pracowitym dniu, gdy już nie ma się sił na jakąś specjalną aktywność.

Co będzie Ci potrzebne? Na początek – chęci. 😊 Nawet mały balkon można świetnie urządzić. Przekonasz się o tym, wchodząc na którąś z facebookowych grup o urządzaniu wnętrz i wpisując w lupkę „balkon”.

Czeka tam na Ciebie tysiące zdjęć i podpowiedzi. Jeśli jednak chcesz czegoś na już, to nie ma sprawy: zmobilizuj się w wolny dzień, wyrzuć graty, połóż sztuczną trawę, zamontuj fotel-hamak, postaw kilka donic z kwiatami, dekoracyjne lampki i już. Oto miejsce, w którym będzie czuć lato. Choćby przez 15 minut dziennie!

Przeczytaj także: Ogródki działkowe znowu modne – czy warto mieć ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę?

2. Ruszaj się

Ok, ta porada brzmi banalnie. Ale powiedzmy sobie szczerze – jak masz poczuć lato, jeśli ciągle siedzisz za kółkiem? Mobilizuj się do wyjścia i aktywności, pomóc może Ci np. zakup pięknego, miejskiego roweru albo wygodnych rolek. Zmuś się do wyjścia, zabierz dzieciaki i cieszcie się przyjemnym spędzaniem czasu. Albo po prostu jedź do pracy na hulajnodze elektrycznej.

3. Kup sobie piękny kostium kąpielowy

Nadeszła chwila prawdy. 😉 Odpowiedz szczerze na pytanie: czy bez problemu rozbierasz się na plaży, czy jednak siedzisz w sukience, bo „akurat dziś nie masz ochoty popływać” (akurat dziś = zawsze)? Istnieje spore prawdopodobieństwo, że jesteś w tej drugiej grupie. A to oznacza, że odbierasz sobie fantastyczne doświadczenie, jakim jest swobodne plażowanie!

Koniec z tym. Kup sobie piękny, a jeszcze lepiej – dopasowany do Twojej sylwetki kostium kąpielowy. Niech zakrywa, co ma zakrywać i podkreśla to, co w sobie lubisz. Tutaj mała uwaga: ZAPOMNIJ o tanich kostiumach z sieciówek. Udaj się do profesjonalnego sklepu z bielizną i poproś o poradę. Serio, to robi wielką różnicę.

4. Idź na piknik

Ile razy obiecywałaś sobie (lub dzieciom) piknik, a potem nic z tego nie wyszło? Zapewne całe mnóstwo. A przecież posiedzenie na kocu przy akompaniamencie polnych owadów, zajadanie się przekąskami i gra w badmintona to prawdziwa kwintesencja lata! Koniec z wymówkami. Kup porządny koc piknikowy, kosz i ruszajcie świetnie się bawić.

Przeczytaj także: Pomysły na lekkie obiady na upał

5. Zadbaj o letnie menu

Pietruszka i szczypiorek z własnego ogrodu (lub własnej doniczki), soczyste arbuzy, aromatyczna mięta, świeży, mięciutki bób, ciasto z rabarbarem, koktajl ze świeżych truskawek – te typowo letnie przysmaki można by wymieniać bez końca. Chcesz poczuć lato? Zadbaj, by przez te dwa miesiące codziennie zjeść lub wypić coś „letniego”. Bo tę porę roku odczuwamy nie tylko poprzez ciepełko na skórze – lato odbiera się wszystkimi zmysłami!

6. Poszalej z wyglądem

Ciągle bladoróżowe paznokcie, wiecznie grzeczny makijaż w odcieniach beżu, brązu i szarości, zawsze ten sam odcień włosów – nuuuuuda! Kobieto, kiedy stałaś się taka poprawna? 😊 Gdzie ta dziewczynka, która latem cieszyła się, że może zrobić sobie kolorowe włosy i obiecywała, że w dorosłości zawsze będzie takie miała?

Ok, wiadomo – nie zawsze jest to mile widziane w pracy. Ale przecież nikt nie mówi, że masz sobie postawić na głowie irokeza w kolorach tęczy. Poszalej i idź na letni manicure, np. taki z grafiką arbuza. Pomaluj sobie końcówki włosów na ciemny róż. Nałóż żywy, zielony cień na oko albo chociaż niebieski eyeliner. Poczuj znów tę cudowną swobodę.

7. Zjedz lody w wersji „de luxe”

Kiedyś złapałam się na tym, że nigdy nie kupuję sobie lodów w pucharkach. Takich wiesz, z bajerami, bitą śmietaną, górą owoców – lody „de luxe”. Nie kupowałam, bo zawsze jakoś szkoda mi było kasy. W końcu zorientowałam się, że lata mijają, a ja wciąż nie wiem, jak smakuje taki wypasiony deser – choć kosztuje tylko 20 złotych!

Jeśli masz podobnie, to chyba już wiesz, co chcę Ci powiedzieć. Ja już swoje luksusowe lody zjadłam tego lata. Były obłędne!

8. Praktykuj letnie mindfulness

Czy wiesz, dlaczego lato przecieka Ci między palcami? Bo się na nim nie skupiasz. Tęsknisz za nim zimą, a potem jakoś tak się dzieje, że przyzwyczajasz się do jego pięknych darów i przestajesz je zauważać. Zmień to. Po przeczytaniu tego tekstu otwórz szeroko okno. Wyjdź na balkon albo do ogrodu i zacznij rozkoszować się tym, że nie musisz wkładać zimowej kurtki. Poczuj to cudowne ciepło, ciesz się nim, gdy jest. Rozejrzyj się – widzisz, jak soczysta jest zieleń na drzewach? Zamknij oczy i wsłuchaj się w śpiew ptaków – słychać je nawet w dużym mieście. Jest lato, moja droga. To lato, na które tak długo czekałaś. Od tej pory uświadamiaj sobie to codziennie, poświęcając choć 15 minut na trening uważności. Naprawdę warto.

Przeczytaj także: 10 przepisów na orzeźwiające letnie napoje!

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Karolina Wojtaś
Mama, żona, psycholog i redaktor. Spełniona zawodowo dzięki miłości do pisania, szczęśliwa prywatnie dzięki mężowi i dwóm cudownym synom. W krótkim czasie "tylko dla siebie” czyta, szyje… albo znowu pisze.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail