Czego szukasz

Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

Komornik jakkolwiek nie darzony sympatią, musi swoją pracę wykonać zgodnie z literą prawa. A jak wiadomo, przepisy są tak napisane, aby zaległość wyegzekwować jak najszybciej, za pomocą dostępnych narzędzi. W polskim prawie, zasada jest jasna – zalegasz, więc musisz oddać. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Schody zaczynają się jednak w sytuacji, kiedy pożyczka jest nieprzemyślana, źle przekalkulowana względem naszych zdolności do spłaty, czy też po drodze po prostu wpadliśmy w problemy finansowe, np. tracąc pracę. To wszystko składa się na to, że spłata zadłużenia staje się dla nas uciążliwa. Na szczęście, ustawodawca przewidział taką sytuację i uregulował ją w przepisach prawa.

Czy komornik może zająć „wszystko”?

Pytanie bardzo ogólne, ale jak najbardziej trafne. Któż z nas bierze do ręki kodeks i go przegląda w celu poszukiwania odpowiedzi dotyczących kwestii prawnych? Zapewne mała ilość. Najczęściej odpowiedzi szukamy w Internecie i (o zgrozo) na forach internetowych. A tam, prawdziwy festiwal przypadków i informacji, często z drugiej ręki. Dlatego, najlepiej upewnić się zawsze jakie jest źródło takich informacji i czytać sprawdzone artykuły. Dlatego też powstał właśnie ten artykuł 

Przez ostatnie lata, branża komornicza przeszła prawdziwą rewolucję. Znowelizowano wiele przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Również tych dotyczących tego, co może zająć komornik. I tak, np.:

Art.829. Nie podlegają egzekucji:

 1. przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
 2. pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 3.  zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca,
 4. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

Jak widać, dość szczegółowo, jest opisane czego komornik nie może zająć. A co ze świadczeniami? Np. 500+? Czy jeżeli, to stanowi nasz jedyny dochód, czy też musimy się obawiać, że zostanie ono zabrane?

Zakaz zajmowania świadczeń

Art.833. § 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

(Dz. U. poz. 1860oraz z 2018 r. poz.1076).

Zgodnie z przytoczonym przepisem, wolne od zajęć komorniczych są następujące świadczenia:

 • alimenty,
 •  500+,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki porodowe,
 • dodatki dla sierot,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawcze.

Posiadając prawo do wyżej wymienionych świadczeń, nie musimy się obawiać, że zostaną one poddane egzekucji komorniczej.

Dodatkowo należy również podkreślić fakt, że w niemal 100% te świadczenia wpływają na rachunek bankowy. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jako jednego ze środków służących wyegzekwowaniu zaległości, używa zajęcia środków na rachunku bankowym. Jednakże, nie ma on wglądu do naszego konta i nie wie jakie środki wpływają na to konto. Poza tym, w piśmie kierowanym do banku, jest wyraźnie podkreślone, jakie świadczenia nie podlegają zajęciu.

Jeżeli jednak, bank przeleje pieniądze, będące jednym ze świadczeń, niestety, ale zaczynają się tzw. schody. Nie jest to sytuacja nie do odwrócenia, ale na pewno uciążliwa. Dlatego, aby uniknąć takich sytuacji najlepiej spróbować samodzielnie zaproponować spłatę zadłużenia i nie unikać jej. Dług od tak nie zniknie i sprawa nie zostanie zamknięta.

Czy są świadczenia, które komornik może jednak zająć?

Mimo przytoczonego wcześniej przepisu z Kodeksu postępowania cywilnego, nie wszystkie świadczenia podlegają ochronie. Istnieje grupa zasiłków, których zajęcie jest jak najbardziej zgodne z prawem.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: Art.140.1. Potrącenia, o których mowa w art.139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art.141, w następujących granicach:

 1. świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art.139 ust.1 pkt3– do wysokości 60% świadczenia;
 2. należności egzekwowanych związanych z:

a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, do wysokości 50% świadczenia;

3. innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.

Nawiązując do wspomnianej wyżej podstawy prawnej, wszystkie świadczenia społeczne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlegają zupełnie innym przepisom – Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W artykule 140 zostały określone maksymalne kwoty zajęcia komorniczego w przypadku tych świadczeń:

 • 25% – jeżeli jest to egzekucja niealimentacyjna,
 • 60% – jeżeli jest to egzekucja alimentów.

W związku z tym, na ochronę przez egzekucją nie mogą liczyć osoby, które pobierają:

 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek pogrzebowy,
 • zasiłek dla bezrobotnych, ale tylko w wypadku egzekucji dotyczącej alimentów.

Podsumowanie

Podsumowując, istnieje grupa świadczeń, które zgodnie z prawem są wolne od potrąceń w postępowaniu egzekucyjnym. W większości, są to świadczenia, dla otrzymania których należy spełnić szczególne wymagania (głównie próg dochodowy). W związku z tym podlegają one ochronie. Jednakże, należy mieć na uwadze, że nie wszystkie zasiłki zaliczają się do tej grupy.

Powinniśmy o tym pamiętać szczególnie w sytuacji, kiedy jesteśmy świadomi toczącego się przeciw nam postępowania egzekucyjnego. Taka wiedza i świadomość, pozwolą uniknąć rozczarowań, ale także pozwolą na czas podjąć odpowiednie kroki, aby zadłużenie spłacić przed straceniem środków pochodzących z zasiłków.

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Prawnik, wolontariusz w fundacji Prawo dla mam. Ukończyłam kurs zdobywając tytuł Specjalisty ds kadr i płac. Prawo pracy to moja pasja. Moim celem jest pomoc ludziom w jego rozumieniu. Swoje bogate doświadczenie zdobyłam pracując przez kilka ostatnich lat w kancelariach radcowskich i komorniczych. Moim największym marzeniem jest prowadzenie własnego biznesu w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Otwarcie własnej działalności gospodarczej pomoże mi łączyć macierzyństwo z rozwojem osobistym i zawodowym. Tak na co dzień, kiedy znajduję chwilę dla siebie, jestem pasjonatką czytania książek oraz biegania. Prywatnie jestem żoną Tomasza, mamą Bartusia i maluszka w brzuchu :)
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie