Czego szukasz

Jak rozliczyć się z fiskusem? Rady dla przedsiębiorczych mam

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest często wygodną formą zarobku dla mam. Rozliczenie PIT z działalności często jednak sprawia problemy początkującym przedsiębiorcom. Jak rozliczyć PIT? Oto 6 odpowiedzi na najważniejsze pytania przedsiębiorczych mam.

Który formularz PIT należy wypełnić?

Formularz PIT, który wypełnia prowadzący działalność gospodarczą zależy od formy opodatkowania działalności. Najczęściej podatnicy wybierają opodatkowanie według skali podatkowej (zasady ogólne). W takiej sytuacji należy wypełnić formularz PIT-36, wraz z załącznikiem PIT/B.

Osoby prowadzące działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym składają PIT-28, kartą podatkową – PIT-16A, a jeżeli wybrały podatek liniowy – PIT-36L.

Przez część roku miałam umowę o pracę / dzieło / zlecenie a przez część roku działalność. Który PIT wybrać w takiej sytuacji?

W przypadku działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, odpowiedni jest formularz PIT-36. Należy wykazać w nim zarówno przychód z działalności, jak i z pracy.

Jeżeli działalność ma inna formę opodatkowania należy wypełnić dwa formularze – PIT-37 do wykazania przychodu z pracy oraz odpowiedni formularz dla firmy.

Czy mogę rozliczyć PIT z małżonkiem?

Jeżeli działalność jest opodatkowana według skali podatkowej, istnieje taka możliwość. Osoby, które prowadzą działalność na zasadach ogólnych, mają również prawo do rozliczenia podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czy mogę skorzystać z nowych zasad ulgi na dzieci?

Od stycznia 2015 roku istnieją nowe zasady ulgi na dzieci. Zakładają one zwrot pełnej kwoty ulgi, w przypadku, kiedy kwota ta jest wyższa niż podatek dochodowy. Kwota odliczenia w ramach ulgi na dzieci wykazywana na formularzu PIT oraz w załączniku PIT/O nie może bowiem przekroczyć wysokości podatku. W poprzednich latach ewentualna nadwyżka przepadała. Od 2015 roku podatnicy mają możliwość otrzymania nadwyżki ulgi.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na zasadach ogólnych mają możliwość skorzystania z ulgi na dzieci, włącznie z uzyskaniem zwrotu nadwyżki ponad podatek. W takim przypadku, poza załącznikiem PIT/O, muszą złożyć załącznik PIT/UZ, w którym należy wykazać różnicę między przysługującą kwotą ulgi, a kwotą podatku.

Jak wypełnić PIT-36?

Formularz PIT-36, ze względu na liczbę stron i rubryk często budzi lęk u początkujących przedsiębiorców, jednak w rzeczywistości jego wypełnienie zwykle nie jest trudniejsze niż wypełnienie PIT-37.

W części D należy wykazać przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód (lub stratę) oraz zaliczki na podatek. Kwoty te powinny znajdować się w Książce Przychodów i Rozchodów prowadzonej w trakcie roku. W części E należy wpisać składki na ubezpieczenia społeczne, a w części F ulgi odliczane od dochodu (na przykład ulga za darowizny, rehabilitacyjna, internetowa).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulgę na dzieci należy wykazać w części I (odliczenia od podatku).

Do rubryk, które najczęściej budzą wątpliwości należą:

  • Część C (informacje dodatkowe) – w większości przypadków przedsiębiorca nie musi w tej części nic zaznaczać. Dotyczy ona osób, które korzystały z tzw. kredytu podatkowego. Kredyt ten polega na zwolnieniu z zaliczek na podatek, a skorzystać z niego mogą osoby, które spełniają kilka kryteriów, między innymi są tzw. „małymi przedsiębiorcami” oraz zatrudniały co najmniej 5 osób.
  • Część E, rubryka „Dochód zwolniony od podatku – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy” – punkt wspomnianego artykułu odnosi się do osób, które prowadziły działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
  • Część F, rubryka „Dodatkowa obniżka – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r.” – chodzi tutaj o odliczenie wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Czy muszę wypełnić PIT-36, jeżeli firma nie osiągnęła żadnego dochodu?

Tak, PIT-36 należy złożyć niezależnie od tego, czy firma osiągnęła dochód, stratę, czy też wyszła „na zero”. Co więcej – należy złożyć zeznanie, nawet jeżeli działalność gospodarcza była zawieszona.

Zdjęcie: Pixabay

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na UW. Zajmowała się m.in. obsługą logistyczną szkoły spadochronowej, prowadzeniem kampanii reklamowych, a obecnie pracuje w redakcji serwisu rozliczeniepit.pl.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie