Czego szukasz

Jak nie stracić prawa do własnej firmy?

Kasia od 2 lat prowadzi firmę. Ma stałe grono klientów i jej biznes cały czas się rozwija. Kasia działa legalnie i uczciwie. Firma jest jej drugim dzieckiem (pierwsze dziecko to czteroletni Franek). Czy ktoś lub coś może jej w prowadzeniu firmy przeszkodzić i na przykład zmusić do zamknięcia firmy, albo przynajmniej do zmiany nazwy, z rozpoznawalnej marki, którą budowała od kilku lat? Jak ochronić swój biznes?

 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 19/06/2017
Młoda właścicielka bistro w swoim barze

O tym jak zadbać o bezpieczeństwo firmy zapytałam Marcina Setlaka, prawnika z kancelarii Brandelaw, specjalizującej się w rejestracji znaków towarowych.

Panie Marcinie, przywołując przykład Kasi – przedsiębiorczej mamy, jak ochronić się przed utratą prawa do własnej marki? Dlaczego powinniśmy myśleć o zastrzeżeniu znaku towarowego? Czy to jest naprawdę potrzebne?

Każdy przedsiębiorca – niezależnie od tego czy to duża firma czy jednoosobowa działalność – tak jak w przypadku Kasi,  działa na tym samym, jednolitym rynku europejskim. Oznacza to, że korzystając ze swojej nazwy firmy, nazw tworzonych produktów, domeny internetowej czy logotypu może wchodzić w kolizje ze znakami innych przedsiębiorców.

Najczęściej do naruszeń dochodzi nieświadomie bo np. firma z Portugalii ma zastrzeżony znak na terenie UE, który jest identyczny lub bardzo podobny ze znakiem używanym przez naszą Kasię. Tylko, że nasza Kasia o tym nie wie. Gdy firma z Portugalii planuje rozszerzyć działalność na nasz kraj, wówczas „czyści” temat naruszania jej znaku towarowego.

Kasia dostaje pismo z kancelarii prawnej z wezwaniem do zaprzestania naruszenia znaku oraz oddania domeny internetowej. Nietrudno się domyślić, że jeśli marka jest budowana przez wiele lat, taka sytuacja może boleśnie doświadczyć każdego. Dlatego ochrona znaku towarowego to w praktyce ochrona naszego biznesu przed konkurencją oraz możliwość rozwijania marki, do której mamy tytuł własności w postaci świadectwa ochronnego znaku.

Rzeczywiście, sytuacja może przybrać niekorzystny obrót dla Kasi. Co się zmieni w jej sytuacji, jeśli zastrzeże swój znak towarowy, czyli np nazwę firmy i logo?

Zastrzeżenie znaku daje szereg korzyści. Zacznijmy od ochrony praw do nazwy marki, jej logotypu, na domenie internetowej skończywszy.

Po pierwsze znak towarowy chroni wizerunek marki jaką posługujemy się w obrocie gospodarczym, oznaczając nią swoje produkty i usługi. Oznacza to, że każdy, kto pod podobną marką oferuje podobne produkty i usługi do naszych, musi liczyć się z konsekwencjami. Znak towarowy ma więc chronić nasz biznes przed nieuczciwą konkurencją i wspiera budowanie naszej marki.

Warto wspomnieć, że  nie mając zastrzeżonego znaku towarowego jesteśmy jedynie abonentami domeny, pod jaką funkcjonuje nasza marka w internecie. Nie mamy do niej żadnego tytułu prawnego – opłacamy jedynie coroczny abonament. Może się więc zdarzyć, że podmiot posiadający tytuł prawny do znaku z identyczną nazwą domeny może wystąpić o jej zwrot. Mając zarejestrowany znak towarowy taka sytuacja nam nie grozi.

Kolejną korzyścią jest możliwość korzystania z praw do marki – można udzielić licencji na jej wykorzystywanie innej firmie i z tego tytułu czerpać korzyści. Marka może być też przedmiotem zabezpieczenia kredytu w banku.
Bardzo istotnym instrumentem w walce z nieuczciwą konkurencją, która podszywa się pod naszą markę jest możliwość zabezpieczenia towaru konkurenta w uproszczonym trybie. Wystarczy uprawdopodobnić,  że doszło do naruszenia znaku towarowego. Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu towaru w ciągu kilku dni.
To tylko przykładowe korzyści. Katalog ich jest znacznie szerszy i w dużej mierze zależy też od potrzeb i celów biznesowych przedsiębiorcy.

A jeśli jednak Kasia się nie zdecyduje na zastrzeżenie znaku towarowego? Bp np. uzna, że to już przesada, ona swój biznes prowadzi lokalnie, żadna firma z Portugalii nie będzie przecież chciała w jej mieście zakładać filii, to co może się stać?

No właśnie, dobre pytanie. W tym wypadku nie ma oczywistej odpowiedzi i nie można jednoznacznie powiedzieć, że na pewno Kasia straci swoją markę czy też prawo do używania logotypu. Owszem przedsiębiorca ma ochronę – z tytułu praw autorskich, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji itd. Prawa te wymagają jednak dochodzenia ich przed sądem, udowadniania, że zostały prawidłowo nabyte co wydłuża i utrudnia postępowanie.

Mając znak towarowy wystarczy wykazać fakt rejestracji. Nie mając zarejestrowane go znaku firmę Kasi można porównać do średniowiecznego rycerza, który uczestniczy w bitwie bez zbroi, która by go mogła chronić. Ryzyko, że w ten czy inny sposób jej biznes ucierpi jest znacznie większe i trudno w kilku punktach wymienić to, co może się zdarzyć.

Podam prawdziwy przykład. Niedawno klient zlecił nam zarejestrowanie określonego znaku towarowego w zakresie alkoholi. Chodziło konkretnie o piwa, które zamierzał produkować. Nazwa była trafna, a pomysł zdawał się być bardzo dobry jako koncepcja marketingowa. Problem pojawił się w momencie zgłoszenia znaku do urzędu patentowego. Dosłownie tydzień wcześniej konkurent z tego samego regionu zgłosił identyczną nazwę. Zgodnie z prawem pierwszeństwa to konkurent a nie nasz klient uzyska ochronę. Trudno sobie wyobrazić takie sytuacje, ale one się zdarzają.

I w takich wypadkach przedsiębiorcy pozostaje nic innego jak szukać nowej marki. Gorzej jak klient od jakiegoś czasu funkcjonuje na rynku używając swojej marki . W takim wypadku straty mogą być bardziej policzalne – począwszy od kosztów przygotowania nowego logo, szyldów, reklam, odnośników do nowej strony www, na nowych produktach opakowań produktów skończywszy.

Czyli, jeśli dobrze zrozumiałam, Kasia – opłacając wybraną domenę internetową – może nie móc jej używać, bo ktoś zastrzegł sobie tę markę w urzędzie patentowym?

W określonych przypadkach i przy zaistnieniu określonych okoliczności, tak może się zdarzyć. Każdy przypadek jest inny i należałoby je analizować odrębnie. Rodzaj nazwy tj. fantazyjna lub generyczna jak również rodzaj zastrzeżonego znaku będzie determinował działania, które konkurent może podjąć względem naszej domeny internetowej. Pamiętajmy, że względem domen z rozszerzeniem .pl każdy kto rejestruje domenę, zgadza się na zapis na sąd polubowny. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia sporu, domena jest blokowana tzn. nie można jej przekazać osobie trzeciej aby uniknąć odpowiedzialności.

Panie Marcinie, ile kosztuje taka rejestracja znaku? Czy to usługa dostępna dla wszystkich?

Właścicielem znaku towarowego może być zarówno firma (osoba prawna) jak i jednoosobowa działalność gospodarcza. Może też nim być osoba fizyczna, która takiej działalności nie prowadzi. Od strony finansowej koszt 10 letniej ochrony znaku w najmniejszym możliwym zakresie (tj. 1 klasa w tzw. klasach towarów i usług) wynosi 940 PLN w Polsce oraz 850 EUR na terenie UE. Dzieląc tę kwotę na 10 lat wychodzi, że opłaty te są w zasadzie nieduże. Trudność polega jednak na tym, że należy je uiścić na początku tego okresu. W Polsce opłata ta podzielona jest na dwa etapy tzn. opłata za zgłoszenie 450 PLN i opłata za pierwsze 10 lat ochrony w pozostałej kwocie. W UE opłata pobierana jest w całości na początku procedury zgłoszeniowej.

To tak naprawdę mniej zapłacimy niż wynosi miesięczna składka ZUS dla przedsiębiorcy 🙂 a korzyści mogą być o wiele większe 🙂 A jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego krok po kroku?

Proces rejestracji znaku obejmuje kilka etapów. Na początku urząd bada czy zgłoszenie znaku towarowego jest zasadne tzn. czy kandydat na znak towarowy może nim zostać w przyszłości. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, wówczas urząd podaje do publicznej wiadomości informacje o zgłoszeniu w swoim biuletynie oraz w bazach znaków towarowych.

Od dnia opublikowania znaku biegnie trzymiesięczny okres sprzeciwowy, w trakcie którego każdy, kto uważa, że zgłoszenie to narusza jego prawa może wnieść sprzeciw. Jeśli po tym terminie nie ma sprzeciwów urząd wydaje decyzję pozytywną. Jeśli zaś sprzeciwy wystąpią, wówczas postępowanie się wydłuża. Strony sprzeciwu mogą w początkowym okresie ustalić wspólne stanowisko. Jeśli nie udałoby się im dojść do porozumienia, wówczas urząd wydaje decyzję na podstawie zgromadzonych dowodów. Cały proces trwa w Polsce około 6-8 miesięcy a w UE 5-6 miesięcy – zakładając, że nie wystąpiły sprzeciwy w trakcie.

Pana kancelaria specjalizuje się z w rejestracji znaków towarowych. Jak mogą pomóc Państwo naszym Czytelniczkom, które tak jak Kasia, prowadzą swoje własne biznesy?

Przede wszystkim świadczymy bezpłatne usługi prawne w zakresie weryfikacji czy dany znak może uzyskać ochronę. Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna, wówczas przeprowadzamy klienta przez cały proces rejestracji znaku. Obejmuje on odpowiedni opis znaku tzw. klasyfikację, przygotowanie dokumentacji urzędowej, weryfikację statusu sprawy w urzędzie, udzielanie dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi do urzędu.

Po zarejestrowaniu znaku opiekujemy się też nim, świadcząc usługi monitorowania znaku towarowego. Monitoring ma na celu wykrycie znaków identycznych lub podobnych do naszego znaku, w celu blokowania (zgłaszania sprzeciwów) tych rejestracji. Mogłyby one bowiem naruszać prawa naszego znaku i utrudniać prowadzenie biznesu. Warto pamiętać, że urząd patentowy nie informuje nas o zgłoszeniach kolizyjnych znaków towarowych. To jest obowiązkiem ale i prawem przedsiębiorcy, by chronić swoją własność. To podobna zasada jak przy byciu właścicielem nieruchomości. To czy założymy w budynku alarm i przepłoszymy złodzieja zależy już tylko od nas.

Dziękuję za rozmowę.

Wszystkie Czytelniczki Mamo Pracuj mogą BEZPŁATNIE zweryfikować swoją markę. Sprawdź już dzisiaj co możesz zyskać!

Rozmawiała: Joanna Gotfryd

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj
Podyskutuj

Strategia biznesowa. Dlaczego warto ją mieć?

Co to jest strategia biznesowa, czym różni się od biznes planu i kto powinien ją przygotować? W 3 prostych krokach pokażę Ci jak przygotować strategię rozwoju Twojego biznesu, również franczyzowego.
 • Agnieszka Słowik - 12/06/2019

Co to jest strategia biznesowa?

Strategia biznesowa to przemyślany plan działania, dzięki któremu firma będzie się dynamicznie rozwijać, decyzje przez nas podejmowane będą spójne, a proces zarządzania przedsiębiorstwem przyniesie spodziewane rezultaty.

W odróżnieniu od biznes planu strategia biznesowa ma charakter długookresowy (3-5 letni). Biznes Plan tworzy się przede wszystkim dla startupów przed rozpoczęciem ich działalności. Jest on skierowany głównie do banków i inwestorów w celu przekonania ich, że warto zainwestować środki w nowe przedsięwzięcie. Strategia biznesowa tworzona jest w celu określenia priorytetów, dzięki którym firma będzie się rozwijać. Jest to więc plan rozwoju zarówno dla nowych, jak i istniejących podmiotów gospodarczych, w tym dynamicznie rozwijających się sieci franczyzowych.

Analiza w 3 krokach

Jednym z prostszych sposobów opracowania strategii biznesowej jest przeprowadzenie krok po kroku perspektywicznej analizy potrzeb potencjalnych klientów, partnerów biznesowych oraz określenie własnych celów i priorytetów. Podstawą takiej analizy są odpowiedzi na postawione niżej pytania.

Krok 1 – Określenie własnych celów i ambicji

Dlaczego chcesz zaangażować się w to przedsięwzięcie?

Jakie są Twoje pasje, ambicje i cele życiowe? Czy ich realizacja wiąże się chociaż pośrednio z zakresem usług/produktów sieci franczyzowej, która Cię zainteresowała?

Co jest dla Ciebie najważniejsze? Realizacja własnych pasji czy maksymalizacja dochodu?

Co łączy Cię z Twoimi partnerami biznesowymi, w tym ze współpracownikami, dostawcami i klientami (np. więzy rodzinne, przyjaźń)?

Spójrz na Twój biznes z perspektywy klienta. Zastanów się nad tym, co faktycznie chcesz mu sprzedać. Skup się nie na Twoim produkcie lub usłudze, ale na tym co Ty sama możesz mu zaoferować.

Krok 2 –  Określenie celów biznesowych

Aby wskazać cele biznesowe należy przede wszystkim zdefiniować misję przedsiębiorstwa. Misja określa sens istnienia firmy, wskazuje najważniejsze zadania oraz wartości oferowane klientom. Należy się również zastanowić nad tym, gdzie chcielibyśmy, aby nasza firma znajdowała się za 3-5 lat, a następnie wyznaczyć mierzalne cele, które będziemy realizować w drodze do sukcesu.

Również franczyzodawca powinien okreslić swoją misję, dlatego warto zapytać go o szczegóły. Obie misje, a więc wizje naszego wspólnego biznesu, powinny być spójne.

Krok 3 – Analiza rynku

Na początku należy wskazać 10 najważniejszych potencjalnych klientów, a następnie określić ich oczekiwania. Warto zastanowić się również nad tym, co my chcemy, aby zrobił nasz potencjalny klient oraz nad tym co my chcemy, aby myślał nasz potencjalny klient. Na koniec trzeba sprecyzować to, co odróżnia nas od konkurencji oraz to, w czym jesteśmy od niej lepsi.

Czy strategia jest potrzebna we franczyzie?

Mimo tego że franczyza to sprawdzony model biznesowy, strategia w tym przypadku również jest koniecznością. Powodów jest kilka. Przede wszystkim nasz biznes będziemy rozwijać w innej lokalizacji. W związku z tym struktura populacji może różnić się od tej, w której działa franczyzodawca. Warto zastanowić się i przeanalizaować nasz rynek lokalny. Podobieństwa i różnice wykazane względem rynku, na którym działa franczyzodawca, mogą być zarówno nasżą mocną jak i słabą stroną. Najważniejsze jest to, aby mieć ich świadomość.

Sprawdź jakie pomysły na franczyzę przygotowaliśmy dla Ciebie:

 

 

Edukido

Logo MathRiders

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Słowik
Ekonomista, pasjonuje ją aktywny rozwój biznesu, szczególnie franczyza, dlatego kilka miesięcy temu założyła portal biznesowy www.RynekFranczyzy.pl i została pierwszym w Polsce brokerem franczyzowym. Asertywna idealistka, która lubi łamać stereotypy i zachęcać do działania innych. Z jej inicjatywy powstał także serwis dla mam www.MamaSprzeda.pl. Szczęśliwa mama 6-letniej Hani.
Podyskutuj

Co powinnaś wiedzieć o zakładaniu własnej firmy?

W końcu w wolnej chwili zastanawiasz się, czy może zacząć coś swojego? Analizujesz co Cię interesuje, jakie masz talenty i w czym tak naprawdę chciałabyś się realizować? To już bliska droga do zmonetyzowania swoich zainteresowań, czyli założenia własnej firmy. Jak to zrobić krok po kroku?
 • Grzegorz Zieliński - 10/06/2019
młoda kobieta przy biurku marzy o własnej firmie

Zakładanie własnej firmy

Poranny pośpiech jak co dzień nie robi już większego wrażenia, bo cóż zamiast tego może zaoferować nam poranek. Pośpiech jak zawsze związany z wyjściem do pracy i porannym ogarnięciem domu. W drodze do pracy pojawiają się kolejne dręczące myśli – „w jakim humorze będzie szef, czego jeszcze nie zdążyłam zrobić wczoraj”. Wtedy to jeszcze akceptujesz w końcu liczy się każda sekunda. Nie ma czasu na myślenie.

Jakie dokumenty musisz wypełnić ?

Gdy podejmiesz już swoją decyzję o założeniu firmy i zdecydujesz się jednoosobową działalność gospodarczą to masz 75% drogi pokonane! Teraz pozostaje udać się do najbliższego urzędu i dokonać rejestracji.

Jednak zanim to zrobisz przygotuj się wcześniej. Ustawodawca wymaga już na etapie składania wniosku pewnych informacji, po których ponosimy konsekwencje. Nie pozostawiaj ich ślepemu losowi.

Dobre przygotowanie do rejestracji pozwala na sprawne przeprowadzenie jej w urzędzie. W zależności jaką podejmiesz decyzje takie będziesz płacić podatki. Istotna jest także sprawa wyboru ubezpieczyciela.

Wypełnianie formularza

Zabierz do urzędu dowód osobisty, a dodatkowo musisz znać swój numer NIP (jeśli nie posiadasz zostanie Ci nadany elektronicznie).

Wymyśl nazwę firmy. Powinna być związana z prowadzoną działalnością i pamiętaj kiedy działalność się rozwinie będziesz dzięki niej rozpoznawana na rynku. Lepiej od razu wymyśleć ciekawą nazwę niż potem narażać się na niepotrzebne koszty. Jeśli nie chcesz żadnego pseudonimu to wiedz, że imię i nazwisko jest obowiązkowe i to ono stanie się Twoją nazwą.

Sprawdź, co powinnaś wiedzieć:

Nie każdą firmę należy rejestrować

PKD

To nic innego jak Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to spis wszystkich rodzajów działalności. Wybierz sobie te, które Cię interesują. Klasyfikują one działalność według ścisłych kryteriów. Po przeanalizowaniu wypisz je sobie na kartce, aby niepotrzebnie nie szukać ich ponownie. Nie ma też potrzeby wypisywać zbyt wielu punktów PKD, ponieważ aktualnie wszystkie wpisy do działalności są zwolnione z opłat.

Wybór ubezpieczyciela

W zależności od sytuacji w jakiej się znajdujesz możesz być ubezpieczona w KRUS lub ZUS.

Natomiast osoba, która będzie podlegać ubezpieczeniu w ZUS powinna wiedzieć jakie spełnia warunki, aby wybrać dla siebie odpowiednie ubezpieczenie.

Formularze jakie składa osoba przy rejestracji do ubezpieczeń:

 • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (i dobrowolnie – chorobowego)
 • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, np. przy uldze na start
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Do wyboru masz:

 • ulgę na start przez 6 miesięcy nie płacisz składek na ubezpieczenia społeczne (składasz formularz ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40)
 • preferencyjne składki „mały ZUS” – składki obniżone przez 24 miesiące (składasz formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70)
 • jeśli będziesz opłacać standardowe składki ponieważ nie spełniasz warunków do skorzystania z wymienionych ulg (składasz formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10)

Dokumenty składasz w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia (możesz złożyć już przy rejestracji firmy w urzędzie za pośrednictwem CEIDG.)

Sposób rozliczania z urzędem skarbowym

Przedsiębiorca we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 wybiera formę płatności podatku dochodowego. Do wyboru masz:

 • na zasadach ogólnych;
 • podatek liniowy;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • karta podatkowa;

Przemyśl tę decyzję ponieważ według wybranej formy płatności będziesz się rozliczać z Urzędem Skarbowym.

Profil Zaufany

Jeśli nie chcesz przychodzić do urzędu, możesz zrobić wszystko sama w domu, a następnie podpisujesz profilem zaufanym po wysłaniu dokumentów w Internecie. To darmowe narzędzie, którym potwierdzisz swoją tożsamość w Internecie (PESEL). Działa jak podpis elektroniczny i jest alternatywą dla płatnego podpisu kwalifikowanego.

Zdjęcie: Storyblocks.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Grzegorz Zieliński
Nauczyciel z powołania; zawodowo - wieloletni pracownik samorządowy; prywatnie - mąż i tata dwójki wspaniałych i mądrych dzieci.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail