Czego szukasz

Czy szkoła musi zapewnić opiekę nad uczniami w dni wolne?

Czy szkoła musi zapewnić opiekę nad uczniami w dni wolne. Czy ma obowiązek zapewnienia zajęć opiekuńczych w następujących terminach: 24 grudnia, 27 grudnia, 28 grudnia i 31 grudnia 2018 r.?

dzieci w wieku szkolnym

Dni wolne od pracy (oprócz wszystkich sobót i niedziel) są określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy i w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 są to:

Data (dzień tygodnia) – Nazwa święta

 • 1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada (niedziela) – Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia (wtorek) – Boże Narodzenie – pierwszy dzień,
 • 26 grudnia (środa) – Boże Narodzenie – drugi dzień,
 • 1 stycznia (wtorek) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia (niedziela) – Trzech Króli (Objawienie Pańskie),
 • 21 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc,
 • 22 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny,
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy,
 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 9 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),
 • 20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
 • 15 sierpnia (czwartek) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Pozostałe dni ustalone jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy. Dotyczy to zarówno dodatkowych dni wolnych od zajęć ustalanych w poszczególnych typach szkół na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, jak i dni ustalonych w kalendarium MEN jako dni przerwy świątecznej.

Żaden zapis prawa oświatowego nie zawiera więc nakazu pracy w te dni, gdyż wynika to z rozumienia dnia wolnego od pracy jako dnia, który wymieniony jest w ww. ustawie. Nie jest to jednak równoznaczne z obligatoryjnym obowiązkiem organizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów.

O organizacji pracy w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych decyduje dyrektor szkoły. Jeśli dyrektor, po dokonaniu rozpoznania wśród rodziców, ustali, że istnieje potrzeba realizacji zajęć opiekuńczych w okresie przerwy świątecznej, wówczas może wydać nauczycielom polecenie zobowiązujące ich do obecności w szkole w celu zabezpieczenia realizacji tychże zajęć. Natomiast jeżeli takiego zapotrzebowania nie będzie, dyrektor szkoły nie ma obowiązku organizowania zajęć opiekuńczych w okresie przerwy świątecznej, gdyż rozporządzenie nie zawiera takiego obowiązku.

W kwestii wynagrodzenia – dla nauczyciela dzień niebędący wolnym od pracy jest płatny, ale nie na zasadzie dodatkowego wynagrodzenia. Są to bowiem zajęcia w dniu przeznaczonym do pracy i są to zajęcia realizowane przez szkołę w ramach zajęć statutowych za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Małgorzata Celuch
Nauczyciel matematyki i informatyki z 20-letnim stażem. Wicedyrektor zespołu szkół. Czynny egzaminator i współorganizator międzyszkolnych konkursów matematycznych. Autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora. Ekspert Portalu Oświatowego www.PortalOswiatowy.pl

Artykuł powstał we współpracy z partnerem portalu.

Zdjęcie: Storyblocks.com

<

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie